Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ
PRIMĂRIA COMUNEI PERIAM
NR.3841/22.05.2020

ANUNŢ IMPORTANT!
Stimați cetățeni!

În conformitate cu prevederile art.7 alin.1-2 și alin.4 din Legea nr.52/2003 privind


transparența decizională în administrația publică, republicată (r2), se propune spre dezbatere
publică cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de
salubrizare din județul Timiș și anexele 1-9, revizuit potrivit reglementărilor legale în
vigoare și conform condițiilor actuale cu privire la gestionarea deșeurilor municipale în
județul Timiș, precum și pentru Studiul de opotunitate privind necesitatea și oportunitatea
realizării documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a activității de
colectare-transport al deșeurilor municipaleși în acordarea asistenței de specialitate pe durata
derulării procedurilor de atribuire a contractului aferent Zonei 2 Jimbolia.
Regulamentul de organizare este afișat atat la sediul propriu al Primăriei din Comuna
Periam, strada Mureșului, nr.1 bis cât și publicat pe site-ul institutiei, la adresa:
www.primatimperiam.ro.
Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii, la registratura
Primăriei din Comuna Periam, str. Mureșului, nr.1 bis, respectiv în format electronic pe
adresa de e-mail: office@primatimperiam.ro, pană la 2 iunie 2020, inclusiv.
Materialele transmise vor purta mențiunea „Recomandare cu privire la Regulamentul
de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș și anexele 1-
9”.

Primar, Inspector de specialitate debutant -


protecţia mediului
Ing. Ec. Dumitraș Cornel Sorca Octavia-Maria