Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Data: .05.2020
Clasa: a III-a
Școala Gimnazială Sintea Mare
Aria curriculara: Matematică și științele naturii

Disciplina: Matematică

Unitatea de învățare: Unități de măsură

Subiectul: Măsurarea capacității: litrul.

Tipul lecției: de fixare și consolidare de cunoștințe

Propunător: Teușdea (căs. Balogh) Andreea-Daniela


Competențe specifice:
4.1. Utilizarea unor instrumente și unități de măsură standardizate, în situații concrete
4.2. Operarea cu unități de măsură standardizate, fără transformări
5.3. Rezolvarea de probleme cu operații aritmetice studiate în concentrul 0-10.000
Obiective operaționale:
La sfârșitul orei, elevii vor fi capabili:
Obiective cognitive:
OC1: să recunoască unitățile folosite pentru măsurarea capacității vaselor

1
OC2: să identifice greșelile dintr-un text dat
OC3: să rezolve corect exerciții și probleme cu unități de măsură
Obiective afective:
OA1: să coopereze în realizarea sarcinilor
Strategii didactice:
Resurse procedurale:
-metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, Cubul, problematizarea
-forme de organizare: frontal, individual, pe grupe
Resurse materiale: caiete de matematică, tablă, marker, manual
Resurse temporale: 45 minute
Bibliografie:
1. Ministerul Educației Naționale. (2013). Programa școlară pentru disciplina Matematică. Clasele a III-a – a IV-a, București.

2. Cîrjan, F., Begu C. (2001). Metodica predării-învățării matematicii la ciclul primar, Brașov: Ed. Paralela 45.

3. Mihăescu, M., Pacearcă, Ș., Dulman, A., Alexe, C., Brebenel, O. (2016). Matematică. Clasa a III-a, București: Ed. Intuitext.

Nr. Etapele lecției Ob.op. Conținut Strategii didactice Evaluare

2
crt (durata) metode și mijloace forme de org.
. procedee
1. Momentul Se pregătesc cele necesare unei bune Conversația Caietele de Frontal
organizatoric desfășurări a orei. matematică
(2 min.) Manuale

2. Verificarea temei Se verifică tema pentru acasă, prin Conversația Caietele de Frontal Aprecieri verbale
pentru acasă sondaj. matematică
(3 min.)

3. Captarea atenției OC2 Se citește următorul text și se roagă Conversația Caietele de Individual Observarea
(5 min.) OC1 copiii să corecteze greșelile: Explicația matematică sistematică
„Weekendul trecut am fost în vizită la Exercițiul Aprecieri verbale
bunici. Drumul a durat 2l și am parcurs
cu mașina 250cl. Pe drum, ni s-a făcut
foame, așa că am oprit la un magazine de
unde am cumpărat: 5 m de suc, 4 ore de
mere și 2 l de pâine. La casă mama a
plătit 50 de kl. “
4. Anunțarea temei și a Se anunță elevii că în cadrul acestei ore Conversația Frontal
obiectivelor se vor repeta și consolida cunoștințele
(3 min.) despre litru. Se prezintă obiectivele pe
înțelesul copiilor, precum și

3
performanțele așteptate.
5. Dirijarea învățării OC3 Se împart copiii în grupe după care se Conversația Caietele de Pe grupe Observarea
(20 min.) OC1 efectuează câteva exerciții, folosind Explicația matematică sistematică
OA1 metoda Cubului: Cubul Aprecieri verbale
1.DESCRIE: Exercițiul
- descrie cum poți umple o găleată de 10 Problematizarea
l, folosind sticle de 1l și 2 l
2.COMPARĂ:
-rezolvați următoarele exerciții și
comparați rezultatele
63 : 9l 8 x 8l
4l x 8 90 : 3l
3.ANALIZEZĂ:
-analizează desenele de mai jos și citește
etichetele corespunzătoare fiecărei
etichete (vezi Anexa 1)
4.ASOCIAZĂ:
-asociază vasul cu capacitatea
corespunzătoare:
 Cutie cu lapte
 Pahar cu suc
 Fiolă cu calciu

4
 Ceașcă de cafea

o 2 dl
o 1 ml
o 1l
o 10 cl
5.APLICĂ:
-aplică cunoștințele matematice pentru a
rezolva următoarea problemă:
Pentru a uda florile din glastră, o fetiță
aduce apă cu o ceașcă în care încap 100
ml de apă. De câte cești are nevoie, dacă
trebuie să transporte 1000 ml de apă?
6.ARGUMENTEAZĂ:
-ce multipli sau submultipli sunt potriviți
pentru a măsura:
a) distanța dintre două orașe
b) grosimea gumei de șters
c) lățimea caietului de matematică
Argumentați-vă răspunsul.

5
7. Obținerea OC3 Se realizează prin rezolvarea următoarei Explicația Caietele de Individual Aprecieri verbale
performanței probleme: Exercițiul matematică
(7 min.) Într-un bidon se aflau 56l de ulei, iar în Tablă
altul de 2 ori mai puțini litri. Câți litri de Marker
ulei se aflau în al doilea bidon?
8. Asigurarea retenției OC1 Se va răspunde la următoarele întrebări: Conversația
și a transferului -cum se numește unitatea principală de
(2 min.) măsură pentru capacitatea vaselor?
-care sunt multiplii litrului?
-dar submultiplii?
9. Încheierea activității Se fac aprecieri verbale în legătură cu Conversația Frontal Aprecieri verbale
(3 min.) participarea copiilor la oră.

Anexa 1

6
7