Sunteți pe pagina 1din 1

REGISTRU DE INTRARE IEȘIRE A CORESPONDENȚEI

Nr. de Data Nr. și data Emitent Conținutul pe scurt al documentului Compartim. Data expedierii Destinatar
înreg. înregistrării documentului și semnătura Anul
Anul de primire ………..
…………

Luna Ziua Luna Ziua