Sunteți pe pagina 1din 1

1. Barbu G. S., Şerban A., Drept execuțional penal, Ed. C.H. Beck, ed.

a II-a,
București 2007.
2. Angelescu C., Pedeapsa cu moartea la români în veacul al XIX-lea, București,
1927.
3. Anghel N., Dreptul Executării Sancțiunilor Penale., București: Universitatea
Titu Maiorescu, 2002.
4. Udrea M., Drepturile omului și pedeapsa capitală, Ed. Lumina Lex, București,
2004.
5. M. Basarab, V. Pașca, Gh. Mateuț, C. Butiuc, Codul penal comentat. Vol I -
Partea generală, Ed. Hamangiu, București 2007.
6. Popescu, Corneliu, Liviu, Primul Congres Mondial împotriva pedepsei cu moartea,
în „Revista Română de Drepturile Omului” nr. 21/2001.
7. Niciu Marțian, Marcu Viorel, Diaconu Nicoleta, Purdă Nicolae, Macarovschi Laura,
Culegere de documente de drept internațional public, vol. II, Ed. Lumina Lex,
București, 1997.
8. Niculeanu C., Reflecții privitoare la pedeapsa detențiunii pe viață, Curierul
judiciar nr. 3/2006, Ed. C.H. Beck, p. 74.
9. Bulai C., Drept penal roman, Partea general, Vol.I, București
10. Fodor I., Închisoarea în „Explicații teoretice ale Codului penal român”,
vol.II, Ed.Academiei, București, 1970, p.31.
11. Grama M., Botnaru S., Șavga A., Grosu V., Drept penal. Partea generală, vol. I,
Chișinău: Cartier juridic, 2005.
12. Bulai C., Bulai B. N., Manual de drept penal. Partea generala. Editura:
Universul Juridic, Anul apariției: 2007.
13. Poenaru I., Pedeapsa cu moartea: „pro” sau „contra”?, Ed. Lumina Lex,
București, 1994;