Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA POSTULUI – FREZOR UNIVERSAL

I. Identificarea postului:
Titlul postului – Frezor universal, COR 722408
Titularul postului –
Obiectivul postului – instaleazǎ, opereazǎ, supravegheazǎ şi întreţine maşinile de
frezat prin care sunt prelucrate, respectându-se normele de calitate, diverse materiale
şi semifabricate.

II. Integrare în structura organizației:


Relații de subordonare – Director general
Relații de colaborare – cu personalul firmei

III. Responsabilitǎți și sarcini:


a. Responsabilitati generale:
• În raport cu alte persoane (angajaţi, subordonaţi,colaboratori) dar şi persoane externe:
- Onestitate şi confidenţialitate vis-a-vis de angajaţii firmei, precum şi de clienţi şi furnizori;
• În raport cu aparatura pe care o utilizeazǎ:
- Utilizeazǎ cu responsabilitate aparatura/echipamente/consumabile/autovehicule din
dotare
• În raport cu produsele muncii:
- Rǎspunde confrom legii pentru secretul şi securitatea datelor pe care le pǎstreazǎ şi
manipuleazǎ;
- Rǎspunde disciplinar, contravenţional sau penal, dupǎ caz, pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzǎtoare a sarcinilor de serviciu
• În relaţiile cu colegii de muncǎ, subordonaţii
- Mentine relaţii colegiale şi colaboreazǎ cu colegii.
b. Responsabilitǎţi şi sarcini specifice:
• Supravegheazǎ periodic ciclul de lucru pentru fiecare utilaj (scule, dispozitive şi
verificatoare) pentru a se asigura de buna funcţionare a acestuia;
• Efectueazǎ întreţinerea, repararea sau înlocuirea aparatelor cu care lucreazǎ – discuri şi
pietre abrazive, freze, dispozitive de fixare şi calibrare, şabloane, aparate specifice de
mǎsurǎ şi control;
• Studiazǎ planurile, schiţele sau comenzile primite pentru a evalua specificaţiile pieselor
şi pentru a determina instrucţiunile de prelucrare, secvenţele de operare, uneltele şi
materialele necesare;
• Aplicǎ cunoştinţe despre proprietǎţile diverselor metale pentru a selecta viteza de tǎiere,
rata de alimentare şi adâncimea tǎieturilor;
• Regleazǎ utilajele şi selecteazǎ parametrii regimului de prelucrare în funcţie de
caracteristicile pieselor realizate;
• Executǎ diverse piese şi lucrǎri de frezare prin copiere sau normal;
• Verificǎ respectarea normelor de calitate ale produselor realizate şi remediazǎ
deficienţele apǎrute;
• Asigurǎ menţinerea funcţionǎrii corecte a aparatelor şi instrumentelor de mǎsurǎ şi de
control conform instrucţiunilor de lucru specificate;
• Pregǎteşte pe baza diferitelor reţete lichidul de rǎcire-ungere necesar bunei funcţionǎri
a utilajelor
• Recupereazǎ materialele rezultate în urma prelucrǎrilor şi le depoziteazǎ în locuri special
amenajate;
• Verificǎ şi menţine stocul de materiale, semifabricate, piese de schimb şi scule necesare
desfǎşurǎrii activitǎţii sale.

IV. Specificațiile postului


Aptitudini și cunoștințe necesare postului: cunoştinţe mecanice, matematice, de producţie şi
procesare; deprinderi tehnice şi de rezolvare a problemelor; aptitudini spaţiale, de percepţie a formei,
numerice, rapiditate în reacţii, capacitate decizionalǎ; dexteritate manualǎ, controlul instrumentelor,
coordonarea membrelor, acuitate auditivǎ şi vizualǎ apropiatǎ, percepţie tridimensionalǎ.
Studii: studii medii şi cursuri de formare profesionalǎ de specialitate.
Cerințe psihologice: Responsbilitate, echilibru emoţional, conştiinciozitate, seriozitate şi
meticulozitate în realizarea sarcinilor cu o bunǎ capacitate de a realiza acelaşi tip de sarcinǎ timp
îndelungat, atenţie concentratǎ, preocupare pentru perfecţionarea pregǎtirii profesionale.

Data:

Administrator, Titularul postului,

S-ar putea să vă placă și