Sunteți pe pagina 1din 2

BULETIN Andrei

Grupa 169

TEMA nr.1

1. Dispuneţi de următoarele informaţii: încasări de la clienţi 540.000 lei; plăţi


către furnizori 55.000 lei; plăţi către angajaţi 10.500 lei; plăţi privind rata de leasing
financiar 4.000 lei; dobânzi plătite 1.000 lei; rambursarea a 15.000 lei către acţionari
pentru capitalul retras de către aceştia; plăţi de impozit pe profit 3.000 lei; plăţi privind:
achiziţii de terenuri 200.000 lei, achiziţii instalaţii 900.000 lei; încasări din vânzarea
echipamentelor 1.000.000 lei; plăţi privind rambursarea de credite bancare pe termen
lung 20.000 lei; dividende încasate 90.000 lei; dividende plătite 35.000 lei încasări din
emisiuni de capital social 70.000 lei; încasări din împrumuturi pe termen lung 350.500
lei. Conform metodei directe care sunt fluxurile de trezorerie din activităţile de
exploatare, investiţii şi finanţare?

2. Ce flux de trezorerie afecteaza următoarele tranzacţii şi evenimente:


a) înregistrarea salariilor datorate; R: Flux exploatare
b) plata unui utilaj; R: Flux investitii
c) înregistrarea amortizării utilajului; R: Flux investitii
d) plata salariilor; R: Flux exploatare
e) plata contributiilor aferente salariilor către stat; R: Flux exploatare
f) încasarea unei sume de la debitori diverşi; R: Flux exploatare
g) încasarea unei creanţe de la clienţi; R: Flux investitii
h) plata furnizorilor de imobilizări; R: Flux investitii
i) achiziţia unui stoc de mărfuri? R: Flux exploatare
BULETIN Andrei
Grupa 169

Flux exploatare
Încasări de la clienţi 540000 lei
Plăţi către furnizori (55000) lei
Plăţi către angajaţi (10500) lei
Plăţi de impozit pe profit (3000) lei
Numerar din activitatea 471500 lei
de exploatare

Flux investiţii
Plăţi pentru achiziţia de terenuri (200000) lei
Plăţi pentru achiziţia de instalaţii (900000) lei
Încasări din vânzarea de echipamente 1000000 lei
Dividende încasate 90000 lei

Numerar din activitatea (10000) lei


de investiţii

Flux finanţare
Plăţi privind rata de leasing financiar (4000) lei
Rambursarea a 15.000 lei către acţionari (15000) lei
pentru capitalul retras de către aceştia
Plăţi privind rambursarea de credite bancare (20000) lei
pe termen lung
Dividende plătite (35000) lei

Încasări din emisiuni de capital social 70000 lei

Încasări din împrumuturi pe termen lung 350500 lei

Numerar din activitatea de finanţare 346500 lei