Sunteți pe pagina 1din 4

BULETIN Andrei

Grupa 169

TEMA nr.2

1) În luna iulie N, societatea Alfa a început construcţia unei clădiri şi a înregistrat următoarele
cheltuieli: salariile muncitorilor care participă la construcţie 52.000 lei; salariile personalului
administrativ 3.000 lei; materii prime 65.000 lei; amortizarea utilajelor utilizate în construcţie 5.000
lei; amortizarea sediului social 2.000 lei. În luna septembrie N s-au mai înregistrat următoarele
cheltuieli: materii prime 27.000 lei; salarii totale 26.000 lei, din care aferente muncitorilor direct
productivi 18.000 lei; amortizarea utilajelor utilizate în construcţie 5.000 lei. La data de 2 octombrie
N, clădirea a fost dată în folosinţă.
Determinaţi costul clădirii şi înregistrările contabile care se impun.

REZOLVARE

Inregistrarea cheltuielilor aferente lunii iulie N


- cheltuieli cu salariile:
52.000 lei 641 = 421 52.000 lei
3.000 lei 641 = 421 3.000 lei
- cheltuieli cu materii prime:
65.000 lei 601 = 301 65.000 lei
- cheltuieli cu amortizarea:
5.000 lei 6811 = 2813 5.000 lei
2.000 lei 6811 = 2813 2.000 lei

Cost de producţie aferent lunii iulie N

127.000 lei 231 = 722 127.000 lei

Inregistrarea cheltuielilor aferente lunii septembrie N

- cheltuieli cu materii prime:


27.000 lei 601 = 301 27.000 lei
- cheltuieli cu salariile:
26.000 lei 641 = 421 26.000 lei
- cheltuieli cu amortizarea:
5.000 lei 6811 = 2813 5.000 lei

Cost de producţie aferent lunii septembrie N

58.000 lei 231 = 722 58.000 lei

- recepţia clădirii administrative în luna octombrie N, la cost de producţie (127.000 lei + 58.000 lei =
185.000 lei):
185.000 lei 212 = 231 185.000 lei
BULETIN Andrei
Grupa 169

2) La data de 20 decembrie N, societatea Alfa a achiziţionat un echipament la costul de achiziţie de


4.000 lei, TVA 19%. Durata de viaţă utilă este de 3 ani, iar metoda de amortizare utilizată este metoda
accelerată. La data de 10.06.N+3, imobilizarea este vândută la preţul de vânzare de 1.000 lei, TVA
19%.
Determinaţi înregistrările contabile aferente: achiziţiei activului, amortizării, pe perioada în
care entitatea a deţinut activul, vânzării activului.

REZOLVARE:

Amortizare accelerata => A1=50%x4000 lei= 2000 lei


Valoarea ramasa de amortizat dupa primul an:
A2=A3= 2000/2= 1000 lei

Inregistrarea achizitiei activului:


4760 lei % 371 = 401 4760 lei
4000

760 lei 4426

Inregistrarea amortizarii in anul N+1:

2000 lei 681 = 281 2000 lei


2000 lei 6583

Inregistrarea amortizarii in anul N+2:

1000 lei 681 = 281 1000 lei


1000 lei 6583

Inregistrarea amortizarii in anul N+3:

1000 lei 681 = 21 1000 lei

Inregistrarea vanzarii activului:

1000 lei 4111 = % 1190 lei


7583 1000
BULETIN Andrei
Grupa 169
4427 190 lei

3) Entitatea Beta achiziţionează o linie de producţie pentru obţinerea hârtiei creponate. Elementele
legate de achiziţie sunt: preţul de vânzare al furnizorului 55.000 lei; taxe vamale 5.500 lei, TVA plătită
în vamă 11.600 lei, costuri de montaj 14.000 lei; cheltuieli de transport până la locul de montare 4.000
lei; onorariile inginerilor care montează linia 6.000 lei, onorariile personalului administrativ aferente
lunii respective 3.400 lei, reducere comercială înscrisă în factura iniţială 2.000 lei. Calculaţi costul de
achiziţie și înregistrați achiziția liniei de producție.

REZOLVARE

Pret de cumparare = 55.000 lei


Taxe vamale = 5.500 lei
TVA platita in vama = 11.600 lei
Costuri de montaj = 14.000 lei
Cheltuieli transport = 4.000 lei
Onorarii ingineri = 6.000 lei
Onorarii personal administrativ = 3.400 lei
Reducere comerciala = -2.000 lei

Cost achizitie: 97.500 lei

Înregistrarea achiziţiei:
97.500 lei 2131 = 404 80.400 lei
446 5.500 lei
446 11.600 lei

4) Societatea Alfa SA achiziţionează la 31.12.N un echipament la un preţ de achiziţie de 51.000 u.m.,


cheltuieli de transport 500 u.m., cheltuieli de punere în funcţiune 1.000 u.m., reducere comercială
primită 2.500 u.m., durata de viaţă a echipamentului 4 ani. Determinaţi amortizarea anuală, în
ipoteza în care societatea ar aplica:
(a) metoda de amortizare liniară,
(b) metoda de amortizare accelerată.

REZOLVARE:

Costul de achizitie = 51.000+500+1.000-2.500 = 50.000 lei

(a)

A lineara = 50.000/4 ani = 12.500 lei/ an


BULETIN Andrei
Grupa 169

Anii Valoare contabilă de intrare Amortizarea Amortizarea Valoarea rămasă


anuală cumulată de amortizat
1 50.000 12.500 12.500 37.500
2 50.000 12.500 25.000 25.000
3 50.000 12.500 37.500 12.500
4 50.000 12.500 50.000 -

(b)

Amortizare accelerata

A1= 50% x 50.000 = 25.000

Valoarea ramasa de amortizat dupa primul an: 50.000- 25.000 = 25.000 u.m.
A2= A3= A4= 25.000/3 = 8.333,333 u.m. / an

Anii Valoare contabilă de intrare Amortizarea Amortizarea Valoarea rămasă


anuală cumulată de amortizat
1 50.000 25.000 25.000 25.000
2 50.000 8.333,333 33.333,333 16.666,666
3 50.000 8.333,333 41.666,666 8.333,333
4 50.000 8.333,333 50.000 -

5) O societate vinde o clădire achiziţionată la un cost de 190.000 lei şi amortizat pentru 185.000 lei, la
preţul de vânzare de 20.000 lei, TVA 19%. Prezentaţi înregistrările contabile şi determinaţi
rezultatul cesiunii.

REZOLVARE:

Vanzarea propriu-zisa

23.800 lei 461 = % 23.800 lei


7583 20.000

4427 3.800 lei

Descarcarea gestiunii:

190.000 lei % = 2131 190.000 lei


185.000 2813

5.000 lei 6583