Sunteți pe pagina 1din 1

4.

Analiza cererii:

a. Prezentarea consumului mediu pe locuitor sau a gradului de înzestrare a

consumatorilor cu acel tip de produs.

b. Identificarea principalelor segmente de piaţă din punct de vedere demografic (ex.

vârstă, sex), socioeconomic (ex. venituri) şi comportamental (ex. frecvenţă şi cantităţi

cumpărate, sortimente şi mărci cumpărate, motive de cumpărare etc.).