Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: …………………………..………………..

Aria curriculară: OM - SOCIETATE


Disciplina: Religie - cultul ortodox
Clasa I
Număr de ore pe săptămână: 1
Număr de săptămâni: 34
Profesor: ……………………………………

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ORIENTATIVĂ


ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
Conform programei şcolare aprobată prin O.M.E.N. nr. 3418/19.03.2013

TEMA OMUL ESTE CU DUMNEZEU PRIN


CREDINŢĂ ŞI RUGĂCIUNE
Numărul
Domenii

Unităţi competenţei Nr.


Conţinuturile învăţării Săptămâna Perioada Obs.
tematice specifice din ore
programă

SEMESTRUL I

Cu Dumnezeu la început de an 1 S1 09.09-13.09


școlar*
Să ne amintim din clasa pregătitoare* 1 S2 16.09-20.09

Biserica este casa lui Dumnezeu


(locul în care Dumnezeu este prezent
tot timpul; locul unde oamenii participă
1.1; 1.2 1 S3 23.09-27.09
Iubirea lui Dumnezeu şi răspunsul omului

la slujbe duminica şi în sărbători;


închinarea la trecerea pe lângă biserică
etc.)
Cum arată o biserică (aspecte de
diferenţiere faţă de alte clădiri; aspecte
1.1 1 S4 30.09-04.10
Omul îşi specifice unei biserici; împodobirea
arată unei biserici etc.)
Cum arată o biserică (aspecte de
iubirea
diferenţiere faţă de alte clădiri; aspecte
faţă de 1.1
specifice unei biserici; împodobirea
1 S5 07.10-11.10
Dumnezeu unei biserici etc.)
în biserică Cum Îl primesc pe Dumnezeu în
biserică? (ce este Sfânta Liturghie;
1.2 1 S6 14.10-18.10
ascultarea cuvântului lui Dumnezeu;
primirea Sfintelor Taine etc.)
Cu cine mă rog în biserică?
(rugăciunea împreună cu preotul şi cu
1.2; 2.1 alţi credincioşi; persoanele cu care 1 S7 21.10-25.10
relaţionez: preotul, cântăreţul, alţi
membri ai comunităţii etc.)
VACANŢĂ 26.10.2019-03.11.2019
Cum mă comport în biserică?
Omul îşi 1.3 (comportamentul în biserică şi în 1 S8 04.11-08.11
Dumnezeu şi

arată
răspunsul
Iubirea lui

curtea bisericii; ţinuta vestimentară etc.)


omului

iubirea Ce fac eu pentru biserica mea?


faţă de (ajutorarea membrilor comunităţii;
Dumnezeu 1.3 implicarea în activităţi organizate la 1 S9 11.11-15.11
în biserică biserică; participarea la corul bisericii
etc.)
Dumnezeu şi Omul îşi
răspunsul arată
Iubirea lui

Lecţie de recapitulare, consolidare,


omului iubirea 1.1; 1.2;
evaluare: Omul îşi arată iubirea faţă de 1 S10 18.11-22.11
faţă de 1.3; 2.1
Dumnezeu în biserică*
Dumnezeu
în biserică
1.2; 3.1;
Sfântul Nicolae* 1 S11 25.11-29.11
3.2
3.1; 3.2 Naşterea Domnului* 1 S12 02.12-06.12

3.1; 3.2 Despre colind 1 S13 09.12-13.12


sărbători
creştine

Naşterea
Mari

În această oră
Domnului, se poate face și
în vers şi Naşterea Domnului în poezia evaluarea
unității de
în cântec 3.1; 3.2 creştină românească (o poezie la 1 S14 16.12-20.12
învățare:
alegere) Naşterea
Domnului, în
vers şi în cântec
VACANŢĂ DE IARNĂ 21.12. 2019 – 12.01. 2020

SEMESTRUL AL II-LEA

Evaluare semestrială* 1 S1 13.01-17.01

Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu


(auzim despre Dumnezeu din Biblie;
1.2 Domnul Iisus Hristos le-a vorbit 1 S2 20.01-23.01
oamenilor; auzim despre Dumnezeu de
la cei care cred în El etc.)
Omul se bucură de creaţia lui
Dumnezeu (ce înseamnă creaţia lui
Dumnezeu; perfecţiunea creaţiei lui
1.2; 1.3 1 S3 27.01-31.01
Dumnezeu; cum ne manifestăm
Dumnezeu Se face cunoscut omului

respectul faţă de creaţia lui Dumnezeu


etc.)
Omul se bucură de creaţia lui
Dumnezeu (ce înseamnă creaţia lui
Dumnezeu; perfecţiunea creaţiei lui
Omul este 1.2; 1.3 1 S4 03.02-07.02
Dumnezeu; cum ne manifestăm
fiinţa care respectul faţă de creaţia lui Dumnezeu
crede în etc.)
Dumnezeu Biblia ne vorbeşte despre oameni
1.1; 1.2; credincioşi (modele de credinţă din
1 S5 10.02-14.02
3.1 Vechiul Testament şi din Noul
Testament)
Sfinţii Apostoli sunt modele de
credinţă (cine sunt Apostolii; Sfântul
1.1; 1.2;
Apostol Andrei: răspunsul la chemarea 1 S6 17.02-21.02
3.1
lui Iisus Hristos, credinţa în Învierea Lui,
mărturisirea învăţăturii Lui etc.)
Ce înseamnă să fii un om credincios
1.2; 1.3 (manifestarea credinţei în particular şi în 1 S7 24.02-28.02
mod public, prin cuvinte şi fapte etc.)
Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.1; 1.2;
evaluare: Omul este fiinţa care crede 1 S8 02.03-06.03
1.3; 3.1
în Dumnezeu *
Salutul creştinilor la Sfintele Paşti
(care este salutul creştinilor de Sfintele
3.1.; 3.2 1 S9 09.03-13.03
Paşti; ce semnificaţie are; în ce
Învierea perioadă se foloseşte etc.)
sărbători
creştine

Domnului,
Mari

în vers şi Învierea Domnului în poezia creştină


3.1.; 3.2 1 S10 16.03-20.03
în cântec românească (o poezie la alegere)
Lecţie de recapitulare, consolidare,
3.1.; 3.2 evaluare: Învierea Domnului, în vers şi 1 S11 23.03-27.03
în cântec*
ŞCOALA ALTFEL: Să ştii mai multe, să fii mai bun! 1 S12 30.03-03.04
VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 04.04.2020 - 21.04.2020
Rugăciunea şi rugămintea (prin ce se
aseamănă; prin ce se deosebesc;
1.1; 1.2 1 S13 22.04-24.04
exemple de rugăciuni şi de rugăminţi
etc.)
Viaţa creştinului împreună cu semenii

Omul vorbeşte cu Dumnezeu prin


rugăciune (ce este rugăciunea;
1.1; 1.2 1 S14 27.04-30.04
Domnul Iisus Hristos S-a rugat Tatălui
etc.)
Când, unde şi cui mă rog (momentele
Omul se
1.3 în care ne rugăm; locurile în care ne 1 S15 04.05-08.05
roagă lui rugăm, modul în care ne rugăm etc.)
Dumnezeu Pentru cine mă rog (rugăciunea
pentru pentru propria persoană; rugăciunea
sine şi 2.1; 2.2 pentru părinţi şi ceilalţi membri ai 1 S16 11.05-15.05
pentru alţii familiei; rugăciunea pentru toţi oamenii
etc.)
Binefacerile rugăciunii (împlinirea
cererilor de folos; întărirea relaţiei dintre
1.2 1 S17 18.05-22.05
semeni; primirea înţelepciunii de la
Dumnezeu etc.)
1.1; 1.2; Lecţie de recapitulare, consolidare,
1.3; 2.1; evaluare: Omul se roagă lui Dumnezeu
2.2 pentru sine şi pentru alţii* 1 S18 25.05-29.05

Evaluare semestrială*

Evaluare finală* 1 S19 02.06-05.06

Cu Hristos pe cărările vacanței!* 1 S20 09.06-12.06

* Lecţie din orele la dispoziţia profesorului.

NOTĂ
Programa şcolară acoperă 75% din orele de predare şi evaluare, lăsând la dispoziţia cadrului didactic 25% din timpul alocat
disciplinei/domeniului de studiu respectiv. În funcţie de caracteristicile elevilor şi de strategia şcolii din care face parte, profesorul
decide dacă procentul de 25% din timpul alocat disciplinei/domeniului de studiu este folosit pentru învăţare remedială, pentru
consolidarea cunoştinţelor sau pentru stimularea elevilor capabili de performanţe superioare, conform unor planuri individuale
de învăţare elaborate pentru fiecare elev. (Articolul 6, Metodologie privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru
învăţământul primar)

Director, Responsabil comisie metodică,