Sunteți pe pagina 1din 1

Procesul de colonizare.

Histria, Tomis şi Callatis


- fişă de lucru -

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi apoi răspunde la cerinţe:


În privinţa celor necesare vieţii, coloniile din ţinuturile de la Marea
Neagră ne dau vite şi sclavi în număr foarte mare şi de o calitate
recunoscută de toţi ca excelentă. Ele ne procură din belşug miere,
ceară şi peşte sărat. În schimb, primesc din prisosul regiunilor
noastre ulei şi tot felul de vinuri; cu grâu fac comerţ, uneori dându-ne
la vremea cuvenită, alteori luând de la noi.

(Polibyos, Istorii)

1. Notează mărfurile aduse din zona Mării Negre de greci şi,


respective, pe cele vândute de ei, în aceeaşi regiune.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………
2. Scrie numele celor trei colonii înfiinţate de greci pe ţărmul
dobrogean al Mării Negre.
…………………………………………………………………………
……………………………
3Au fost importante aceste relații cu grecii pentru geții de la Marea
Neagră?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....