Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

Pentru a vedea observațiile, dați click pe iconițele din dreapta itemilor!


„Luceafarul”deM.Eminescu
Se da textul:
 „De greul negrei vecinicii,
Părinte, mă dezleagă
Şi lăudat pe veci să fii
Pe-a lumii scară-ntreagă;

O, cere-mi, Doamne, orice preţ


Dar dă-mi o altă soarte,
Căci tu izvor eşti de vieţi
Şi dătător de moarte;

Reia-mi al nemuririi nimb


Şi focul din privire,
Şi pentru toate dă-mi în schimb
O oră de iubire...

Din chaos, Doamne,-am apărut


Şi m-aş întoarce-n chaos...
Şi din repaos m-am născut,
Mi-e sete de repaos.”
(Luceafarul-de M.Eminescu)

1. Găsește în text douăcuvinte care nu au forma literară actuală. 0,5p

2. Identifică, în fragmentul dat, două cuvinte formate prin derivare. 0,5p

3. Precizeazărolul virgulelor din primele două versuri ale celei de-a doua strofe. 0,5p

4. Comentează rolul alternanței persoanei I și a II a singular. 1p

5. Numește două trăsături definitorii ale Demiurgului/ „părintelui ” cărui i se adresează Hyperion-
Luceafărul. 0,5p

6. Identificăvaloarea stilistică a imperativului folosit în discursul Luceafărului.2p

7. Explică semnificația unei antiteze prezente în fragmentul dat. 1p

8. Numește și exemplifică patru figuri de stil diferite din textul dat. 1p


9. Comentează, în 6-8 rânduri, strofa a treia(penultima), punând în relație ideea poetică și mijloacele
artistice. 2p
Din oficiu: 1p