Sunteți pe pagina 1din 12

Șuteu Alexia Colegiul Național „Mihai Viteazu” Turda

Fisa de lucru
„Programe de
comprimare” 1

Arhivatoarele sunt programe care


comprimă informaţia conţinută în
memoria externă a calculatorului.
Pentru a se realiza acest lucru se
folosesc algoritmi special dezvoltaţi
în acest scop. De exemplu, dacă într-
un fişier apar 50 de caractere A unul
după altul, ele pot fi înlocuite în
arhiva ce va cuprinde acel fişier cu
secvenţa 50A. Bineînţeles, algoritmii
folosiţi sunt extrem de complecşi.

1
„Programe de comprimare”
29.04.2020 16:10

ARHIVATOARELE
SUNT PROGRAME CARE
COMPRIMĂ INFORMAŢIA
CONŢINUTĂ ÎN MEMORIA
EXTERNĂ A
CALCULATORULUI.
PENTRU A SE REALIZA
ACEST LUCRU SE
FOLOSESC ALGORITMI
SPECIAL DEZVOLTAŢI ÎN
ACEST SCOP. DE EXEMPLU,
DACĂ ÎNTR-UN FIŞIER APAR
50 DE CARACTERE A UNUL
DUPĂ ALTUL, ELE POT FI
ÎNLOCUITE ÎN ARHIVA CE
VA CUPRINDE ACEL FIŞIER
CU SECVENŢA 50A.
BINEÎNŢELES, ALGORITMII
FOLOSIŢI SUNT EXTREM DE
COMPLECŞI.
Șuteu Alexia Colegiul Național „Mihai Viteazu” Turda

Fiecare arhivă
program de poate
arhivare conţine unul
rulează de sau mai
fapt, mai multe fişiere
mulţi şi
algoritmi. O directoare
arhivă este compresate,
un fişier păstrând
creat cu nealterată
ajutorul structura
unui ierarhică a
program de conţinutului
arhivare. O ei.
29.04.2020 16:10

Principalele
avantaje ale
folosirii
arhivelor sunt:
 Spaţiul
economisit în
urma
compresării
datelor utilizate
rar;
 Uşurează
transportul
datelor;
Șuteu Alexia Colegiul Național „Mihai Viteazu” Turda

 Protejeaza
fişierele din
arhivă împotriva
viruşilor;
 Viteză mai
mare de copiere
în cazul lucrului
cu foarte multe
fişiere mici;
 Posibilitatea
realizării unei
copii de rezervă
(backup) a
29.04.2020 16:10

datelor folosite
foarte des, copie
care să aibă
dimensiuni
mici.
Șuteu Alexia Colegiul Național „Mihai Viteazu” Turda

Lista 1
 enumerari marcate
 enumerari multinivel
 enumerari numerotate
29.04.2020 16:10
Șuteu Alexia Colegiul Național „Mihai Viteazu” Turda

Nota 1

Nota 2

Media
Nume
29.04.2020 16:10
Șuteu Alexia Colegiul Național „Mihai Viteazu” Turda
29.04.2020 16:10