Sunteți pe pagina 1din 1

Tehnici de stimulare a comunicării la preşcolari

Cuprins

INTRODUCERE
1. Comunicarea – delimitari conceptuale (Definiția comunicarii)
1.1. Definitia comunicarii (Clasificări)
1.2. Forme ale comunicarii (Tipuri (forme)
1.2.1 Tulburari ale vorbirii la prescolari
1.3. Limbajul - formă a comunicării
2. Particularitatile dezvoltarii comunicarii la varsta prescolara
2.1. Particularitatile de varsta ale prescolarului
2.2 Comunicarea la copii prescolari
(2.1. Particularitățile dezvoltării comunicării la preșcolari după Șchiopu, Papalia,Verza)
2.3. Rolul grădiniței,colectivitatea,rolul educației
2.4. Dezvoltarea comunicării în cadrul activității din grădiniță
2.4.1.Obiectivele activității de dezvoltare a comunicării
2.5. Analiza strategiilor didactice utilizate in dezvoltarea comunicării
2.5.1.Strategii utilizate
2.5.2. Rolul integrator al strategiilor
2.5.3. Metode interactive de grup
2.5.3.1. Tipuri
2.5.3.2. Obiective
2.5.3.3. Interdependenţa
3. Metodologia cercetarii
3.1. Obiectivele cercetarii
3.2. Ipotezele cercetarii
3.3. Continutul cercetarii
3.4. Metode si tehnici utilizate in cercetare
4. Prezentarea, analiza si interpretarea rezultatelor
4.1. Chestionar – cadre didactice
4.2. Chestionar parinti
Concluzii si recomandari
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

S-ar putea să vă placă și