Sunteți pe pagina 1din 3

PROPOZIŢII SUBORDONATE

(TABEL RECAPITULATIV)
Felul Ce cuvânt din regentă lămureşte la ce întrebări prin topica punctuaţia
subordon sau de ce cuvânt este cerută; ce raspunde ce se introduce
atei arată
TIVA IVA (SB.)
(PR.)PREDICA SUBIECT

Este cerută de : cine?, ce? a) conjuncţii: că, Pot sta atât Indiferent de
a) verbe personale din regentă puse verbului din să, dacă, ca să, de înainte cât poziţia ei,
care nu au subiect exprimat, inclus regentă (cu valoarea lui şi după subiectiva nu
sau subînţeles, pe lângă care că, să dacă); regentă. se desparte
subordonata îndeplineştedefuncţia
Este cerută întotdeauna un verb ce este ?, cum b) pronume că,
a) conjuncţii : Stă, de niciodată
Indiferentdede
copulativ din regentă lipsit de este ?, cine să, dacă, ca să (cu regulă, poziţia ei faţă
nume predicativ (vezi, verbele este ?, care valoarea lui că, să după de regentă,
copulative). este ?, puse pe dacă) regentă, predicativa nu
lângă verbul b) pronume dar poate se desparte de
(ATR.)ATRIBUT

ATR. Este cerută de un care?, ce fel de?, a) Stau Atributivele


substantiv (pronume sau numeral) cât?, (al, ai, ale) relative simple sau întotdeaun absolut
IVA

sau altă parte de vorbire cui? Puse pe compuse: care, a după necesare în
substantivizată din regentă. lângă un cine, ce, cel ce, substantivu frază nu se
Este singura propoziţie substantiv sau cele ce, cei ceşietc. l sta atât despart
nu seprin
DIRECTĂCOMPLE

C.D. este cerută cu pe cine?, ce? a) conjuncţii Pot a)


TIVA

predilecţie de verbele de simţire (a puse verbului din locuţiuni înaintea desparte prin
gusta, a vedea, a auzi, a mirosi, a regentă conjuncţionale: regentei, virgulă când
pipăi) sau de verbele de declaraţie că, să, dacă, ca cât şi după stă după
(a zice, Este
a spune, a declara,
de verbeala să,conjuncţii
de (cu valoarea ea. de regentă;
INDIRECCOMPLE

ecrută cui?, la cine?, la a) şi Stă a) nu se


DE TIVA (C.D.)

moduri personale şi nepersonale, ce?, cu cine?, cu locuţiuni obicei desparte prin


locuţiuni verbale, adjective şi ce?, despre cine?, conjuncţionale: după virgulă când
adverbe, interjecţii cu valoare despre ce?, că, să, dacă, ca regentă; stă după
TĂ (C.I.)

predicativă. pentru
cătrecine? -să, de (cu sensul poate sta şi regentă;
AGENTCOMPLE

- verbe la diateza pasivă la de cine? pronume şi De obicei, În general, nu


moduri personale şi adjective stau după se desparte de
TIVA

nepersonale; proniminale elementul regentă prin


- verbe reflexive cu sens relative şi regent. virgulă, numai
pasiv; unde?, de unde?, nehotărâte Poate fi în
Nucazul
STANŢIACIRCUM

Este cerută de verbe la moduri a) adverbe relative sta se


personale şi nepersonale, locuţiuni până unde?, unde şi încotro şi atât înainte desparte de
verbale, expresii verbale încotro?, compusele lor: de cât şi după regentă prin
impersonale, adverbe sau locuţiuni dincotro? puse unde, pe unde, regentă. virgulă, decât
adverbiale
Este cerutăşideinterjecţii cu valoare verbului
când?, de când?, până unde, în
a) cazul
Nu se când
STANŢIACIRCUM

un verb sau a) adverbe Poate sta


LA DE

locuţiune verbală la un mod până când?, cât relative: când (cu atât înainte desparte prin
personal sau nepersonal, un adverb timp?, de câte sau fără prepoziţii, cât şi după virgulă când
sau locuţiune adverbială de timp, o ori?, puse precum şi regentă. este aşezată
interjecţie
cerutăcu
devaloare
un verbpredicativă. verbului compusele
adverbe sale după regentă;
STANŢIACIRCUM

Este sau de o cum?, în ce fel?, a) Poate sta Când stă


LA DE

locuţiune verbală la un mod în ce mod?, cât relative: cum, atât înainte înaintea
personal sau nepersonal, de un de?, puse precum, cât; cât şi după regentei se
adjectiv, adverb (sau locuţiune verbului b) pronume regentă. desparte
adverbială), precum şi la
demod
o (înlocuitorului nehotărâte: întodeaunade
STANŢIACIRCUM

Este cerută de un verb din ce cauză?, a) conjuncţii: Poate sta Indiferent


LA DE

personal sau nepersonal sau de o din ce pricină?, fiindcă, deoarece, atât poziţia ei se
locuţiune verbală la un mod puse verbului întrucât, căci, că; înainte, cât desparte de
personal sau nepersonal, de o (înlocuitorului) b) locuţiuni şi după regentă prin
expresie verbală impersonală, un din regentă conjuncţionale: regentă. virgulă.
LA DE
STANŢIACIRCUM

Este cerută de un verb sau de o cu ce scop?, în ce a) comjuncţii: să, Poate sta Se desparte
locuţiune verbală la mod personal scop?, puse ca să, de (cu atât întotdeauna
sau nepersonal, sau de o interjecţie verbului(înlocuit valoarea lui să, ca înainte, cât prin virgulă
cu valoare predicativă. orului) din să); şi după când stă
regentă b) locuţiuni şi regentă. înaintea
STANŢIACIRCUM

Este cerută de un verb sau cu ce condiţie?, a) conjuncţii Poate sta Când stă
LA DE

locuţiune verbală la mod personal în ce condiţii?, locuţiuni atât înainte înaintea


sau nepersonal şi de o interjecţie puse verbului conjuncţionale: cât şi după regentei se
cu valoare predicativă. (înlocuitorului) dacă, să, de (cu regentă. desparte prin
din
careregentă valoarea lui dacă), virgulă de în
STANŢIACIRCUM

Este cerută de un verb la orice este urmarea a) conjuncţii şi Stă Se desparte,


LA

diateză, de o locuţiune verbală, un (consecinţa, locuţiuni întotdeaun general, prin


adjectiv, un adverb sau de o rezultatul) conjuncţionale: a după virgulă de
interjecţie cu valoare predicativă. faptului că ? pusă că, aşa că, încât, regentă. aceasta.
pe ciuda
lângă cărui
un verb cât,conjuncţii:
de cât, încât
STANŢIACIRCUM

Este cerută de un verb la orice în a) deşi, Pot sta atât Se despart


LA

diateză, de o locuţiune verbală, un fapt?, în pofida să, că, de (cu înainte, cât prin virgulă
adjectiv, un adverb sau de o cărui fapt?, puse valoarea lui deşi); şi după de regentă,
interjecţie cu valoare predicativă. verbului din b) locuţiuni regentă. indiferent de
regentă conjuncţionale:
sau cu locul
sepe care
STANŢIACIRCUM

- verbe cauzative la moduri cu cine?, cea mai pronume Stă, de Nu


LA

personale şi nepersonale, adjective frecventă, cu ce?, adjective obicei, desparte prin


şi interjecţii nepredicative din care?, din pronominale după virgulă de
ce?, după cine?, relative sau regentă. regentă,
după ce?, la nehotărâte exceptând
STANŢIACIRCUM

- verbe la moduri personale şi pronume prin pronume şi De obicei În general, nu


LA

nepersonale, adjective şi interjecţii interogative adjective stă după se desparte


predicative precedate de pronominale regentă. prin virgulă
prepoziţiile: cu, relative sau Antepuner de regentă.
fără sau nehotărâterelative ea are ca Excepţie
obicei,fac
STANŢIACIRCUM

- verbe la moduri personale sau În componenţa Pronume Topică De se


LA

nepersonale, indicând obiectul la întrebărilor intră: sau nehotărâte, liberă desparte prin
care se referă acţiunea, adjective şi în ce privinţă?, precedate de virgulă de
adverbe sau din ce punct prepoziţiile: în, la, regentă.
de vedere?, pentru (sau
STANŢIACIRCUM

- verbe la moduri personale sau în loc să?, în loc - locuţiuni Au topică Se desparte
LA DE

nepersonale, adjective şi interjecţii de?, însoţite de conjuncţionale: în liberă, pot prin virguzlă
predicative pronume sau loc să, fără (ca) sta înainte de regentă.
adverbe să, decâr să; sau după
- locuţiuni
unde sau de unde regentă.
STANŢIACIRCUM

- verbe la moduri personale sau Întrebări Topica Se despart


LA

nepersonale, adjective şi interjecţii formulate cu conjuncţionale: este liberă. prin virgulă


predicative pronumele dupăce că, în cele introduse
interogative afară că, nu prin elemente
precedateformate
de -numai că, pe că, conjuncţional
STANŢIACIRCUM

- verbe la moduri personale sau Întrebări comjuncţiile: Topica Depinde de


LA

nepersonale cu pronume să, dacă plus, depinde de gradul de


interogative decât; construcţia legătură cu
precedate de - locuţiuni propoziţiil regenta.
decât; locuţiunea -comjuncţionale: în or.mod
Cele
SUPLIMEPREDICA

- verbe la moduri personale pronume şi În De obicei, nu


LA DE
NTARĂ TIVA

necopulative, intranzitive sau adjective obişnuit, se desparte


tranzitive pasivizate pronominale stă după prin virgulă,
relative, regentă; exceptând
interogative ori pentru cele izolate.