Sunteți pe pagina 1din 6

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN SIBIU

ȘCOALA DE ACASĂ
LA
LIMBA
ȘI
LITERATURA
ROMÂNĂ
Sibiu, 30 martie 2020
STIMATE DOAMNE PROFESOARE / STIMAȚI DOMNI PROFESORI,
În intervalul de timp în care se aplică prevederile decretului privind instituirea stării de
urgență, vă rog să țineți seama de câteva sugestii –
alături de cele oferite de către M.E.C. , valorificate aici
– atunci când organizați activitățile de predare-
învățare a limbii și literaturii române, prin mijloace de
comunicare la distanță sau prin corespondență
electronică. Acestea ar fi:
Asigurarea reorganizării elementelor din programa
disciplinei de predare deja parcurse – la clasele V-XII
/ XIII – în manieră integrată (Lectură, Redactare,
Elemente de construcție a comunicării; Literatură,
Limbă și comunicare), astfel încât elevii să înțeleagă /
să aprofundeze achizițiile (conținuturi asociate
competențelor / dezvoltare de competențe)
valorificate până la data de 10 martie 2020.
Continuarea instruirii elevilor, cu suportul manualului
alternativ ales și prin activități de învățare în mediul
online (de exemplu: la clasa a V-a, Unitatea 5
„CĂLĂTORESC PRIN BASME”; Unitatea 6 „DIN
CARTE SPRE DEPARTE”; recapitulare finală –
manual Editura Art; la clasa a VI-a, Unitatea 5
TEXTUL NARATIV LITERAR ÎN PROZĂ; Unitatea 6
TEXTUL DESCRIPTIV LITERAR ÎN PROZĂ /
numeralul, adjectivul, adverbul, sintaxa propoziției;
gokid.ro
recapitulare finală – manual Editura EDP; la clasa a
VII-a, Unitatea 4 TEXTUL NARATIV LITERAR /
pronumele; Unitatea 5 TEXTUL DRAMATIC /
numeralul, adjectivul, adverbul; Unitatea 6 SINTAXA PROPOZIȚIEI; recapitulare finală –
manual Editura Art; la clasa a VIII-a: balada, genul dramatic / propozițiile circumstanțiale,
recapitulare finală; la clasa a IX-a, Unități tematice (la alegere) „AVENTURĂ, CĂLĂTORIE”
sau „LUMI FANTASTICE”; „CONFRUNTĂRI ETICE ŞI CIVICE” sau „PERSONALITĂŢI,
EXEMPLE, MODELE” / conținuturi asociate din domeniul Limbă și comunicare; recapitulare
finală; la clasa a X-a, Lectura poeziei epice și lirice (de exemplu, poezia epică: balada cultă;
poezia lirică de factură simbolistă, modernistă, neomodernistă; textul dramatic: comedia /
conținuturi asociate din domeniul Limbă și comunicare; recapitulare finală; la clasa a XI-a:
simbolismul, prelungiri ale romantismului și clasicismului, orientări tematice în romanul
interbelic (romanul de analiză psihologică, romanul experienței), studiu de caz: Modele epice
în romanul interbelic / conținuturi asociate din domeniul Limbă și comunicare; recapitulare
finală; la clasa a XII-a: curente culturale / literare în literatura postbelică: realism,
neomodernism, postmodernism; studiu de caz (la alegere): Dinamica unor specii: jurnalul,
memoriile - apariții editoriale după 1990 / Tendințe în literatura română actuală / conținuturi
asociate din domeniul Limbă și comunicare; recapitulare finală).
La nivel gimmnazial, conform noii programe aplicate la clasele V-VII, aprobată prin O.M.E.N.
nr. 3393 / 2017, se va acorda atenție și dezvoltării celei de-a cincea competențe generale, prin
domeniul de conținut din programă – Elemente de interculturalitate – cu ajutorul filmului didactic,

1
documentar, artistic și / sau mijloace media, selectate de către fiecare profesor, astfel încât să
fie adaptate specificului elevilor, etosului de grup / nivelului particular de dezvoltare
psihopedagogică.
Utilizarea surselor de informare în vederea performării de activități de predare-învățare online
(de exemplu, suport teoretic online: Metodica predării în mediul virtual
http://gicu.deac.timv.ro/wp-content/uploads/2015/05/MPMV.pdf); utilizarea T.I.C în mediul
școlar: https://dc.dcantemir.ro/2018/simpozionul-click-pe-informatie-2017/utilizarea-tic-
mediul-scolar/: profesori online ”The Web We Want”:
http://www.webwewant.eu/documents/10180/23883/Handbook-RO-final/e9870f8a-b269-
463e-be51-a824cf0926b7; predarea-învățarea interactivă, centrată pe elev:
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=88569&folderId=18026&name=DL
FE-1201.pdf; cursul online gratuit pentru cadre didactice „Proiectarea și desfășurarea
activităților de învățare cu suport digital” este deschis, disponibil pe platforma
www.suntprofesor.ro sau www.iTeach.ro
Asigurarea competenței de comunicare în limba română, prin ofertă de materiale audio-video
și, la nivel gimnazial, proiectarea de teme de lucru sub forma jocului didactic etc.
Lectura rămâne, mai ales în situația nepărăsirii domiciliului, o îndeletnicire utilă și plăcută.
Anexez prezentelor precizări, în arhivă, câteva sugestii (M.E.C.) de lectură. Lectura,
accesând internetul, poate fi una dintre variantele de conectare a elevilor la o bibliotecă, pe
care să o transforme într-un mediu prielnic pentru o învățare de durată. De asemenea, vă rog
să nu uitati să utilizați Cadrul european pentru studiul literaturii în învățământul secundar (LiFT-
2): http://ro.literaryframework.eu/home.html, pentru identificarea traseului ulterior în procesul
lecturii, în vederea dobândirii nivelului competenței de lectură / pentru conștientizarea
progresului fiecărui educabil.
Indicarea manualului în format digital, pentru a fi utilizat de elevii din clasa a VII-a, care
studiază disciplina Elemente de limba latină și de cultura romanică (de exemplu:
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20VII-
a/Elemente%20de%20limba%20latina%20si%20de%20cultura%20romanica%20/SCARAMI
SPRINTSRL/A742.pdf).
Identificarea și aplicarea unor soluții locale pentru asigurarea comunicării online (mai ales în
mediul rural), în vederea organizării învățării la limba și literatura română, în maniera online /
prin corespondență electronică, pentru participarea la activitățile propuse a unui număr cât
mai mare de elevi.
Utilizarea unor metode alternative de învățare, valorificând surse media existente pe internet
în regim gratuit (de exemplu: https://www.suntparinte.ro/scolile-s-au-inchis-ramane-
deschisa-insa-invatarea-de-acasa).
Lista sugestiilor rămâne deschisă, drept pentru care îi rog pe toți colegii care doresc să-și
împărtășească experiențele didactice, să transmită resursele educaționale realizate [de
exemplu: fișe de lucru, fișe teoretice, probe de evaluare (fomativă, sumativă, cu bareme de
evaluare), fișe de activitate independentă etc.], gimnaziu / liceu, pentru a fi selectate în vederea
publicării la pagina inspectorului de limba și literatura română. Având în vedere Adresa I.Ș.J
Sibiu cu nr. 2241 / 12.03.2020, documentele vor fi transmise în format editabil / word, pe
adresele de e-mail danețiuioana@gmail.com, ancarusu10@yahoo.com (membru C.C /
disciplină, prof. Anca Rusu, director adjunct al Școlii Gimnaziale „I. Slavici” Sibiu) și
marcelaciobanuc@yahoo.com (membru C.C / disciplină, prof. dr. Marcela Ciobănuc,
coordonator al catedrei de limba și literatura română din Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”
Sibiu).

2
LINKURI UTILE PENTRU PREDAREA-ÎNVĂȚAREA LIMBII ȘI
LITERATURII ROMÂNE ÎN GIMNAZIU ȘI ÎN LICEU
(în învățământul secundar inferior și superior)
Ministerul Educației și Cercetării încurajează, în această perioadă, realizarea de cursuri
suport pentru elevi, asistate de tehnologie. M.E.C recomandă cadrelor didactice accesarea
suitei de aplicații educaționale oferite sub licența gratuită de către Google și Microsoft: G Suite
for Education și Office 365 A1.
Pentru activarea licențelor G Suite for Education și Office 365 A1, se recomandă vizitarea
site-ul https://www.clasaviitorului.ro/ și parcurgerea ghidul de activare
https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7- x8eyxs8C9G2BDWkpQ/preview.
Ministerul Educației și Cercetării a lansat platforma Digital pe educred.ro (digital.educred.ro),
un spațiu creat pentru toate cadrele didactice care doresc să valorifice noile tehnologii în
activitățile de învățare cu elevii. Această platformă a fost dezvoltată de echipa proiectului
„Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, cu sprijinul experților
Institutului de Științe ale Educației (I.Ș.E), în scopul susținerii cadrelor didactice și elevilor
pentru continuarea învățării de acasă. Sursa:
https://www.facebook.com/110046570331829/posts/206220184047800/?sfnsn=mo), poate fi
accesată aici:
https://digital.educred.ro/?fbclid=IwAR1in8FhfLPrH6sdPJaLD9cwDLTi69DguwOQdSTTdnS
hjcc0u4c6MDQ2Ot8
Informații de ordin general: https://www.suntparinte.ro/scolile-s-au-inchis-ramane-deschisa-
insa-invatarea-de-acasa
Canalul de youtube al EduCRED cu informații și tutoriale pentru activitatea cadrele didactice,
în clasă și online poate fi accesat aici:
https://www.youtube.com/channel/UCjSOWpUXcxc21JiwwY3_Pcg/featured
Oferta EDU APPS https://docs.google.com/document/d/1X6ZxbUKhlrHsxlV8fokdrqIe7-
x8eyxs8C9G2BDWkpQ/edit
AEL: http://advancedelearning.com/index.php/articles/c5006
Propunerile UNESCO de învățare la distanță în condițiile închiderii școlilor din cauza COVID-
19, LearningNeverStops: https://en.unesco.org/news/unesco-rallies-international-
organizations-civil-society-and-private-sector-partners-broad
Pentru a citi on-line: http://biblior.net/carti
Catalog scolar electronic: https://adservio.ro/
MATERIALE PENTRU GIMNAZIU
Site-uri, platforme educaționale, canale youtube
Recomandări / bibliografie pe niveluri de vârstă și competențe:
http://ro.literaryframework.eu/Matrix/show/lower.html
Materiale didactice pentru toate clasele și pentru examenele naționale, cu licență gratuită de
utilizare până la finalul lunii martie 2020: https://www.examenultau.ro/
Teste digitale pentru toate clasele: https://asq.ro/ ; https://quizizz.com/
Platformă educațională online: .https://www.mykoolio.com/
Materiale digitale educaționale pentru toate clasele: https://www.digitaliada.ro/materiale-
digitaliada
Lecții video de limbă și literatură română:
https://www.youtube.com/user/meditatii4romana/featured

3
Lecții online
„Schița”, sistematizare clasa a VIII-a:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2651256618439444&id=1854935178071596&
funlid=v8LxmzHxeu92WTIE&d=w&vh=e
„Balada populară”, clasa a VIII-a / Evaluare Națională VIII
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2651256591772780&id=1854935178071596&
funlid=TeDujbqeIZ0jRGPX&d=w&vh=e
„Fabula”, clasa a VIII-a / Evaluare Națională VIII
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2651256625106110&id=1854935178071596&
funlid=AtOKnxk6jEpPsohC&d=w&vh=e
„Genul epic”, clasa a VIII-a / Evaluare Națională VIII
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2651256605106112&id=1854935178071596&
funlid=9ZksucKmIuEhsLMf&d=w&vh=e
„Fonetica”, clasa a VIII-a / Evaluare Națională VIII
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/612931549562983/
„Vocabularul”, clasa a VIII-a / Evaluare Națională VIII
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/869186360174980/ -
„Categorii semantice”, clasa a VIII-a / Evaluare Națională VIII
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/246941393014976/
„Propozițiile subordonate” – test grilă, clasa a VIII-a / Evaluare Națională VIII
https://www.meditatiilaromana.ro/2020/03/19/propozitii-subordonate-test/
MATERIALE PENTRU LICEU
Site-uri, platforme educaționale, canale youtube
Recomandări / bibliografie pe niveluri de vârstă și competențe:
http://ro.literaryframework.eu/Matrix/show/upper.html;
Khan Academy https://www.khanacademy.org/
Cărți gratuite online: https://humanitas.ro/humanitas/colectii/biblioteca-virtuala
Lecții / comentarii audio pentru examenul de bacalaureat:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrM02-M4lmQH61i8eK1pjkR9aXoZEcrM
Ecranizări literare: https://dappon1959.wordpress.com/2019/05/28/top-55-filme-ecranizari-
ale-unor-capodopere-literare/
MENTIMETER: https://www.mentimeter.com/
Lecții online
„Eu un strivesc corola de minuni a lumii” de Lucian Blaga, clasa a XII-a / Bacalaureat:
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/635410600370431/
Genul dramatic, / Bacalaureat:
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/804799736596853/
Romanul „Ion” de Liviu Rebreanu, / Bacalaureat:
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/1545041362322770/
Tradiționalismul: „În Grădina Ghetsemani” de Vasile Voiculescu, clasa a XII-a / Bacalaureat:
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/539809776958797/
Comedia „O scrisoare pierdută” de I. L. Caragiale / Bacalaureat
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/212066563217298/
„Luceafărul” de Mihai Eminescu / Bacalaureat
https://www.facebook.com/1854935178071596/videos/2833639906683060/

4
STIMAȚI COLEGI,
Profesorii de LIMBA ȘI LITERATURA
ROMÂNĂ mereu și-au învățat elevii să trăiască o mare
iubire: pentru PATRIE, pentru NEAMUL ROMÂNESC și
pentru CUVINTELE pe care le rostim, și care, atât de
frumoase fiind, ne-au dat de-a
lungul vremilor puterea de a trece
peste orice obstacol, ne-au dat
lumină și ne-au dat speranță, pe
care o vedem crescând sub ochii
noștri!
Vă doresc sănătate și încredere în viitor și vă mulțumesc
pentru colaborare.

Cu respect,

Prof. Ioana Negrea


Inspector școlar pentru limba și literatura română