Sunteți pe pagina 1din 2

CERERE

Subsemnatul__________________________________________________
fiul lui_________________şi al _______________ născut la data de__________
în localitatea ___________ judeţul________________
Nume purtat anterior_____________ .
1. Vă rog să-mi eliberaţi (indicaţi ce anume solicitaţi: adeverinţă privind
încadrarea în condiţii de muncă, acte personale, adeverinţă de venit, adeverinţă de
vechime, etc)
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Am fost trecut în rezervă/încetat raporturile de serviciu de la
Penitenciarul______________________, la data de ________________________
(indicaţi corect denumirea unităţii de penitenciare)

3.​ ​Rog ca cele solicitate să-mi fie trimise la următoarea adresă​:


Localitatea_____________________________________________________________
nr._______bloc_____sc.______etaj______ap.______sector______judeţ____________
Pentru relaţii suplimentare pot fi contactat la telefon nr: _____________________

Semnătura
____________________
Data completării
_____________

ATENŢIE!

● Completaţi corect şi lizibil toate rubricile formularului, iar datele de stare civilă vor fi
completate cu majuscule.
● Cererea va fi adresată unităţii de penitenciare de la care s-a făcut trecerea în rezervă/încetat
raporturile de serviciu ( ultima unitate în care aţi lucrat).
● Anexaţi copii ale documentelor care atestă faptul că aţi lucrat în sistemul penitenciar: decizii,
adeverinţe, carte de muncă.
● Se vor indica toate unităţile penitenciare în care aţi lucrat în situaţia solicitării de adeverinţe cu
sporurile salariale.