Sunteți pe pagina 1din 9

FAC.

DE INGINERIE MECANICĂ
Dep. de Autovehicule şi Inginerie Mecanică

Tema: Postul de conducere

Student: Avram Ioan Gabriel


Secţia AR
Anul IV, grupa 1161

Anul universitar 2019-2020


Semestrul II
1. Manechinul bidimensional şi postul de conducere
,,Manechinul bidimensional se execută la scară din folie de dural sau plastic acrilic şi
reprezintă conturul fizic al unui adult de sex masculin.

Sunt folosite trei manechine diferențiate prin lungimile segmentelor piciorului ls pentru
gambă şi lt pentru coapsă, deoarece s-a constatat că dimensiunile torsului variază
nesemnificativ. Cele trei manechine sunt simbolizate prin procentajele: 10, 50, 90
procente. Semnificaţia acestui procentaj este următoarea: pentru manechinul cu
procentaj 90 înseamnă că dintr-un număr de adulţi, 90% dintre ei au lungimile
segmentelor ls şi lt mai mici sau cel mult egale cu lungimile corespunzătoare acestei
tipodimensiuni de manechin, pentru manechinul cu procentaj 50, 50% din numărul de
adulţi au lungimile segmentelor ls şi lt mai mici sau cel mult egale cu lungimile
corespunzătoare acestei tipodimensiuni de manechin,pentru manechinul cu procentaj
10, 10% din numărul de adulţi au lungimile segmentelor ls şi lt mai mici sau cel mult
egale cu lungimile corespunzătoare acestei tipodimensiuni de manechin. Numărul de
adulți s-a stabilit dupa criterii statice.”[11]

Tabel 1.1 Tipodimensiunile manechinelor bidimensionale [11]

Tipodimensiunea 10 50 90
manechinului

[procentaje]

ls [mm] 390 417 444

lt [mm] 408 432 456


Figura 1.1 Dimensiunile manechinului 50 %

Figura 1.2 Dimensiunile manechinului 90 %


Poziţia manechinului pe scaunul șoferului este definită de dimensiunile a și b
(poziţia articulației H a şoldului faţă de partea verticală a panoului despărţitor de
compartimentul motorului, respectiv faţă de podea), de unghiul α dintre axa torsului
rezemat pe scaun și verticalaşi δ care reprezintă unghiurile principalelor articulaţii (şold,
genunchi şi respectiv gleznă) ale manechinului bidimensional. Manechinul în această
poziţie este prezentat în figura de mai sus.

Manechinul bidimensional este construit la dimensiunile maxime tocmai pentru a


cuprinde întreaga gamă de dimensiuni ale posibilului conducător auto.În figura 1.3 sunt
prezentate dimensiunile din amenajarea interioară a autoturismelor.

Figura 1.3 Amenajarea interioară a postului de conducere


Tabelul de valori recomandate pentru α, β, γ, δ:

Tabel 1.2 Amenajarea interioară a autoturismelor [11]

Tipul automobilului Autocamion Autoturism

α 20-30 20-30

β 95-120 60-110

γ 95-120 80-170

δ 90-110 75-130

„Caroseria de securitate” se obţine prin următoarele măsuri: rigidizarea construcţiei


fără reducerea vizibilităţii, folosirea unei tapiserii de grosime mare pe tavan şi pereţii
laterali, montarea unor mânere pentru uşi şi macarale pentru geamuri fără proeminenţe,
montarea unor „air-bag”-uri frontale şi/sau laterale, tapisarea butucului volanului, a
bordului şi a parasolarelor, folosirea unei coloane de direcţie telescopice şi a unui volan
uşor deformabil în direcţie axială, montarea parbrizului astfel încât la deformarea
caroseriei geamul să sară în exteriorul automobilului.

Dimensiunile principale ale postului de conducere şi limitele de amplasare a


organelor de comandă manuală la autoturisme şi vehicule utilitare se aleg conform
STAS 6689/1-81, astfel încât acestea să fie în permanenţă în raza de acţiune
determinată de dimensiunile antropometrice ale conducătorului.

În figura 1.2 sunt prezentate, după recomandarile STAS 12613-88, dimensiunile


postului de conducere, iar în tabelul 1.8 sunt prezentate limitele de modificare ale
acestor mărimi.
Tabel 1.8 Limitele de modificare ale dimensiunilor postului de conducere [11]

Limita de Valoarea
Nr crt Dimensiunea
modificare aleasă

Unghiul de înclinare
1 9…33 14
spre înapoi β

Distanța verticală de
la punctul R la
2 130…320 320
punctul călcâiului,
Hz[mm]

Cursa orizontală a
3 Min 130 770
punctului R[mm], Hx

Diametrul
4 330…600 330
volanuluiD[mm]

Unghiul de înclinare
5 10…70 45
al volanuluiα

Distanța orizontală
6 între centrul 660…152 654
volanului, Wx

Distanța verticală
între centrul volanului
7 530…838 530
și punctul călcâiului,
Wz[mm]
Figura 1.4 Manechinul bidimensional amplasat la postul de conducere
Amplasarea manechinelor în habitaclu

Capul. Panoul transversal al aparatelor de măsură instalate în capul manechinului


trebuie să fie în poziţie orizontală. Pentru punerea la nivel al capului manechinului
supus testărilor în autovehiculul echipat pe partea dreaptă cu scaun cu spătar
nereglabil, trebuie ca reglarea poziţiei punctului H să se facă în limitele prescrise, prin
reglarea unghiului pelvian al manechinului. Dacă, după aceste operaţii, panoul nu este
încă la nivel se va regla suportul gâtului manechinului, cu aproximativ 2,5°, până la
poziţionarea corectă a capului.

Braţele. Manechinul amplasat pe locul conducătorului trebuie să aibă braţele adiacente


torsului, axele mediane fiind, pe cât este posibil, verticale. Manechinul amplasat pe locul
din dreapta trebuie să aibă braţele în contact cu spătarul şi cu flancurile scaunului.
Palmele manechinului amplasat pe scaunul conducătorului trebuie să fie în contact cu
marginea exterioară a volanului, la nivelul axei mediane, orizontale a marginii volanului.
Degetele trebuie să fie poziţionate pe marginea volanului şi fixate lejer cu bandă
adezivă, astfel încât mâinile manechinului supus unor forţe crescătoare de cel puţin 9 N,
dar care să nu depăşească 22 N, să se poată desprinde de volan. 13 Palmele
manechinului amplasat în dreapta trebuie să fie în contact cu exteriorul coapselor.
Degetul mic trebuie să atingă perna scaunului.

Torsul. În autovehiculele dotate cu banchete, partea superioară a torsului manechinelor


instalate trebuie să exercite o apăsare pe spătar. Planul sagital median al manechinului
de pe locul conducătorului trebuie să fie vertical şi paralel cu axa longitudinal mediană a
autovehiculului şi trece prin centrul volanului. Planul sagital median al manechinului
aşezat pe locul pasagerului din dreapta trebuie să fie vertical şi paralel cu axa mediană
longitudinală a autovehiculului şi la aceeaşi distanţă de axa mediană longitudinală a
autovehiculului, ca şi planul sagital median al manechinului „conducător”. În
autovehiculele echipate cu scaun individual, partea superioară a torsului manechinelor
trebuie să se sprijine pe spătarul scaunelor. Planul sagital median al acestor manechine
trebuie să fie vertical şi să coincidă cu axa mediană longitudinală a scaunelor.

Partea superioară a membrelor inferioare. Partea superioară a picioarelor


manechinelor, amplasate pe locul conducătorului şi al pasagerului din dreapta, trebuie
să se sprijine pe perna scaunului, în măsura în care poziţiile părţilor inferioare a
picioarelor permit. Distanţele iniţiale între suprafeţele exterioare ale genunchilor trebuie
să fie de 270 mm ± 10 mm. În măsura în care este posibil, piciorul stâng al
manechinului aşezat pe scaunul conducătorului şi picioarele manechinului aşezat pe
locul din dreapta trebuie să fie într-un plan longitudinal vertical. În măsura în care este
posibil, gamba dreaptă a manechinului „conducător” va fi într-un plan vertical.
Partea inferioară a picioarelor. Gamba dreaptă, împreună cu laba piciorului
manechinului aşezat pe locul conducătorului se va sprijini pe pedala de acceleraţie, fără
a exercita vreo apăsare, călcâiul fiind sprijinit de podea, talpa piciorului fiind în planul
pedalei. Dacă laba piciorului nu poate fi amplasată pe pedală, ea va trebui să facă un
unghi de 90° cu tibia, călcâiul sprijinindu-se de podea. Călcâiul piciorului stâng se va
poziţiona maxim posibil înspre înainte şi se va sprijini de podea. Piciorul stâng se va
rezema, pe cât posibil cu talpa de partea oblică a podelei. Axa mediană longitudinală a
piciorului va fii paralelă cu axa mediană longitudinală a vehiculului. Călcâiele
manechinului amplasat pe scaunul din dreapta conducătorului vor fi poziţionate cât mai
în faţă posibil şi se vor sprijini de planşeu, cu tălpile pe partea înclinată a acestuia.
Axele mediane longitudinale ale picioarelor vor trebui să fie paralele cu axa mediană
longitudinală a autovehiculului. 14 Aparatele de măsură instalate nu trebuie să
influenţeze în nici un fel deplasarea manechinului în timpul crash-ului. Temperatura
manechinelor şi a instrumentaţiei trebuie să fie stabilizată şi menţinută în plaja de 19 –
22° C. Hainele manechinelor vor fi din bumbac, mulate, cămaşă cu mâneci scurte şi
pantaloni, conform specificaţiilor FMVSS 208. Manechinele vor purta în fiecare picior
încălţăminte militară, după standardul american MIL-S 13192, a căror greutate nu va
depăşi 0,57 ± 0,1 kg fiecare. Manechinele vor fi asigurate cu centura de siguranţă.
Centura abdominală va fi pretensionată cu o forţă de 9 – 18 N. Autovehiculul este pus
în mişcare sau prin grupul său motopropulsor, sau prin alte dispozitive de propulsie. În
momentul impactului, vehiculul nu trebuie să fie supus acţiunii vreunui dispozitiv auxiliar
de ghidare sau propulsie. Traiectoria autovehiculului trebuie să fie astfel încât să se
îndeplinească condiţiile de încercare dorite. În momentul impactului, vehiculul trebuie să
aibă viteza de 56 –0/+1 km/h. Totuşi, dacă încercarea s-a desfăşurat la o viteză de
impact superioară, iar vehiculul a corespuns cerinţelor de siguranţă impuse, încercarea
se consideră a fi efectuată cu succes.

Fig.1.5 Amplasarea manechinelor în habitaclu