Sunteți pe pagina 1din 2

EXECUŢIA MANŞOANELOR

PT-IGM-02

1. SCOP
1.1. Instrucţiunea reglementează modul de realizare a manşoasnelor în cadrul
S.C.INSTA GRUP S.R.L. Tg. Mures.

2. DOMENIU
2.1. Se aplică de către personalul care execută manşoane

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1. Definiţii
Conform standardului SR ISO 8402/95

3.2. Prescurtări
-nu este cazul

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. Fişă tehnologică 70/1990
4.2. Fişă tehnologică 49/1988
4.3. Fişă tehnologică 71/1989

5. RESPONSABILITĂŢI

5.1. Responsabil lucrare


5.1.1. Controlează corectitudinea execuţiei
5.1.2. Verifică materialele înainte de execuţie
5.1.3. Intocmeşte procesul verbal de lucrări ascunse

5.2. Manşonar
5.2.1. Execută operaţia de manşonare conform instucţiunii de lucru şi a
fişelor tehnologice;
5.2.2. Consemnează execuţia în planul calităţii.

5.3. PRAM
5.3.1. Verifică manşonul cu tensiune mărită împreună cu întregul cablu
5.3.2. Eliberează buletin de verificare

6. DESCRIEREA instructiunii
6.1. Manşoanele se execută numai de formaţii de manşonari calificaţi şi instruiţi
pentru executarea acestui tip de lucrări
6.2. Înainte de începerea execuţiei, se verifică dacă mufele sau papucii corespund
secţiunii cablului de îmbinat.
6.3. De asemenea se verifică existenţa tuturor materialelor necesare execuţiei
manşonului.
6.4. Datorită multitudinii de manşoane existente pe piaţă, manşonarul va trebui să
respecte condiţiile de mediu şi de execuţie indicate în fişa tehnologică existentă în cutia
manşonului.
6.5. Fazele de execuţie în cazul manşoanelor sunt:
-săparea gropii manşonului la dimensiuni, formându-se curbe”S” cu
capetele cablului astfel ca axa longitudinală a manşonului să se deplaseze
cu cca.0.5m lateral de axul şanţului
-montarea cortului
-verificarea corespondenţei dintre secţiunea cablului şi mufe
-capetele de cablu, după tăiere trebuie să rămână suprapuse pe o distanţă
de 200 mm pentru a putea realiza îmbinarea
-se stabilesc punctele de unde se începe îndepărtarea straturilor conform
centrelor pentru fiecare tip de manşon
6.6. Procesul de manşonare se va executa conform fişei manşonului existentă în
cutia acestuia
6.7. După executarea manşonului acesta va fi verificat cu tensiune mărită, de către
PRAM-ist
6.8. Pentru executarea manşoanelor este necesară o formaţie de lucru formată din
doi muncitori cu următoarea calificare:
-1 electrician categ.4
-1 electrician categ.1

7. ÎNREGISTRARI, ANEXE

7.1. Înregistrari
7.1.1. - Planul calităţii, formular cod F-PO-I-01-1

7.1.2. -proces verbal de lucrari ascunse

7.2. Anexe-
7.2.1. -nu este cazul