Sunteți pe pagina 1din 4

ÎNNĂDIREA CONDUCTOARELOR CU CLEME PRIN PRESARE TIP IP

ŞI REALIZAREA CLEMELOR TPDF

PT-IGM-06

1. SCOP
1.1. Prezenta instrucţiune are drept scop realizarea operaţiunii de înnădire a
conductoarelor prin presare şi realizarea clemenlor TPDf în condiţii adecvate, cu
încadrarea cotelor realizate în marjele de abatere admise.
1.2. De asemenea după finalizarea operaţiunii, efectuarea înregistrărilor necesare
completării dosarului de recepţie şi asigurării recepţiei.

2. DOMENIU
2.1. Lucrări de RK, RC şi construirea unor linii electrice noi de 110, 220, 400 kV.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. ELM-PS-4.2.3 Controlul documentelor

4. DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. Definiţii
4.1.1. -nu este cazul

4.2. Prescurtări
4.2.1. -nu este cazul

5. RESPONSABILITATI

5.1. Director Reprezentanţă


5.1.1. Asigură în cadrul pregătirii lucrării cunoaşterea de către şeful de
lucrare şi echipele implicate a prezentei instrucţiuni.
5.1.2. Asigură dotarea formaţiilor de lucru cu toate sculele şi dispozitivele
necesare, inclusive DMM prevăzute în instrucţiuni.

5.2. Responsabilul de lucrare


5.2.1. Asigură instruirea şefilor de echipă şi a muncitorilor asupra operaţiilor
pe care le au de efectuate, cu precizarea clară a elementelor concrete
din teren (panouri, deschideri, borne, etc)
5.2.2. Sesisează orice abatere constatată pe parcursul executării operaţiilor în
ce priveşte:
-calitatea materialelor
-omisiuni sau neconcordanţe ale proiectului
-cerinţe suplimentare ale beneficiarului
-funcţionarea echipamentelor şi sculelor din dotare
5.2.3. Răspunde de completarea planului calităţii şi a înregistrărilor aferente
(procese verbale de recepţii calitative, procese verbale de lucrări
ascunse, etc)
5.3. Şef echipă
5.3.1. Cunoaşterea instrucţiuni si respectarea cerinţelor acesteia
5.3.2. Organizarea lucrului în cadrul echipei astfel ca operaţiile la care se
cere încadrarea în anumite toleranţe şi dimensiuni să fie executate de
către muncitorii cei mai experimentaţi.
5.3.3. Asigură completarea de către fiecare muncitor în parte a înregistrărilor
în planul calităţii pentru operaţiile efectuate.

6. DESCRIEREA PROCEDURII

6.1. Reguli generale


6.1.1. In fiecare deschidere a liniei se admite o singura innadire pe fiecare
faza.
6.1.2. Nu se admite innadirea conductoarelor in deschidere de traversare de:
cai ferate, drumuri, riuri, canale navigabile, linii electrice, linii de
telecomunicatii, etc.
6.1.3. Este interzisa efectuarea unei mufari a conductorului la o distanta mai
mica de 3 m fata de clemele de sustinere sau de tractiune. Pentru a se
realiza acest lucru, lungimile conductoarelor de pe tambur vor fi
comparate cu lungimile deschiderilor fiecarui panou.
6.1.4. Tamburi cu conductor vor fi alesi si distribuiti pe linie pentru a
respecta conditia de innadire mentionata. Daca totusi dupa tragerea la
sageata a conductorului, se constata ca innadirile (pozitia IP) nu
respecta aceste distante, atunci, conductorul trebuie lasat la sol si se
reglementeaza prin innadiri la distante corecte
6.1.5. Inainte de incepera operatiunilor de presare propriu zisa a clemelor de
innadire, respectiv a clemelor TPDf, se vor face in mod obligatoriu
urmatoarele verificari:
- Se verifica atit la partea de otel a clemei cit si la partea de aluminiu
dimensiunile principale si anume: lungimea, diametrul exterior,
diametrul gaurii si calitatea suprafetelor. De asemenea
compensatorii trebuie sa fie cei adecvati clemelor in cauza.
- Se stabilesc exact cotele de presare (dimensiunile “S” si “D”) in
functie de conductorul la care se lucreaza. Aceste dimensiuni sint
inscrise in tabelul de presare atit pentru inima de otel cit si pentru
partea de aluminiu a clemelor
- Se verifica bacurile daca au inscrise pe ele dimensiunile “S” ce
vor trebui realizate sau codul corespunzator acestor dimensiuni.
- Se verifica prin masurare cu sublerul daca dimensiunil “S” si “D”
ale bacurilor sint cele cerute
- In cazul in care se constata decalibrari ale bacurilor acestea nu se
vor folosi, se vor trimite la santier sau la ELM pentru remediere
sau inlocuire.
- Se verifica atent starea tehnica a presei si a accesoriilor
6.1.6. Taierea capetelor de conductor, a inimii de otel si a partii de
aluminiu , se face cu un ferastrau de metal sau cu foarfeci de taiat
conductor dupa ce in prealabil conductorul a fost matisat cu sirma
moalede otel. Se interzice taierea conductorului cu dalta, toporul sau
alte improvizatii. Taieturile trebuie sa fie perpendiculare pe axul
conductorului. Taierea firelor de aluminiu trebuie sa se faca cu mare
atentie pentru a nu deteriora firele de otel.
6.1.7. Pe portiunea pe care se lucreaza, capetele conductorului, inima de otel
si mantaua de aluminiu precum si clemele se curata de orice impuritati
prin spalare cu benzina, apoi se sterg cu bumbac sau cu lavete si se
ung cu vaselina neutra.
6.1.8. Curatirea clemelor se va face cu ajutorul periei de sirma atit in exterior
cit si in interior.

6.2. Innadirea conductoarelor cu cleme prin presare


6.2.1. Conductoarele de otel –aluminiu se innadesc folosind cleme de
innadire prin presare care se compun din: o mufa din teava de otel
pentru innadirea inimii de otel si o mufa din teava de aluminiu pentru
innadirea firelor de aluminiu.
6.2.2. Dimensiunile si cotele mufelor sint aratate in Anexa 1.
6.2.3. Innadirea se executa folosind presele hidraulice care au bacuri de
presare cu sectiune hexagonala.
6.2.4. Punerea in lucru a presei, lucrul cu aceasta, depozitarea, transportul,
pastrarea si intretinerea presei se face conform instructiunilor de
utilizare a presei.

6.3. Presarea clemei de otel


6.3.1. Se monteaza bacurile de presare pentru inima de otel a clemei in capul
de presare al presei. Se pregateste presa pentru lucru şi se aseaza in
pozitia cea mai convenabila.
6.3.2. Se trece unul dintre conductoare prin partea de aluminiu a clemei, si
prin mansonul de adaus (compensator), apoi capetele conductoarelor
(inimile de otel) se introduc in partea de otel a clemei astfel incit sa
ajunga la jumatatea clemei. De la capatul tevii de otel pina la mantaua
de aluminiu, trebuie sa ramina cite 30 mm. Mufa astfel pregatita se
introduce intre bacurile de presare ale presei.
6.3.3. Conductorul trebuie sa fie centrat in axa clemei, pentru a nu se
produce deformarea acesteia.
6.3.4. Presarea trebuie sa se execute incepind de la centrul clemei spre
capete. Dupa fiecare presare, se modifica pozitia clemei fata de bacuri,
astfel incit noua presare sa se suprapuna peste cea anterioara pe o
lungime de 5-10 mm
6.3.5. Pentru o presare buna, bacurile se ung cu ulei de motor.
6.3.6. Daca presarea este corect executata, la sfirsitul fiecarei presari,
bacurile se aseaza perfect (calca) unul peste altul.
6.3.7. Daca bacurile nu se inchid perfect, se opreste presarea, se verifica inca
odata bacurile ca si dimensiuni, presa daca dezvolta forta de presare
necesara iar in ultima instanta se trimite clema in cauza la laborator
pentru verificarea calitatii materialului.
6.3.8. Dupa ce s-a terminat presarea inimii de otel, se va masura cu sublerul
dimensiunile realizate, in special cota “S”, si nu se va trece la presarea
partii de aluminiu pina ce operatorul nu s-a convins ca inima de otel
este presata la dimensiunile prevazute in tabelul de presare, pentru
conductorul la care se lucreaza.
6.3.9. Nu se admit abateri ale cotei de presare “S” mai mari de 0,4 mm. Cind
abaterea constatata este mai mare de 0,6 mm clema se rebuteaza si se
face alta din nou.
6.3.10. Dupa presare, clema trebuie sa fie dreapta si fara fisuri sau
crapaturi.Bavurile ramase in urma presarii pe suprafata clemei se
indeparteaza cu o pila. Clema de otel si conductorul din zona in care s-
a lucrat se curata si se ung cu vaselina neutra.

6.4. Presarea clemei de aluminium


6.4.1. Se monteaza bacurile pentru aluminiu in capul de presare al presei
6.4.2. Clema de aluminiu se aduce peste clema de otel plasind-o simetric
fata de mijlocul acesteia. Pentru a nu se gresi, se insemnează pe
conductor cu marker sau cu bandă izolatoare, locul unde trebuie sa
ajungă capetele clemei de aluminiu. De asemenea, se insemneaza pe
clema de aluminiu, de o parte si de alta a mijlocului ei, locul unde va
ajunge clema de otel.
6.4.3. Presarea clemei de aluminiu se executa incepind de la locul unde se
termina clema de otel si avanseaza spre capete, procedind succesiv asa
cum s-a aratat la presarea clemei de otel.
6.4.4. Dupa presare, clema trebuie sa fie dreapta, fara fisuri sau crapaturi, iar
firele de aluminiu sa nu aiba defecte.
6.4.5. Dupa presarea aluminiului, se verifica de asemenea cu sublerul
dimensiunea realizata “S”. Abaterea maxima admisa este tot de 0,4
mm. La o abatere de peste 0,6 mm clema se rebuteaza, se reface , iar
bacurile vor fi inlocuite.
6.4.6. Se completează valorile realizate în planul calităţii, în Fisa de
măsurare şi monitorizare.
6.4.7. In nici un caz nu se va putea considera drept etalon al dimensiunilor
realizate bacurile, chiar daca acestes s-au inchis perfect, deoarece ele
pot fi decalibrate sau deteriorate din cauza utilizarilor anterioare.
Singura masuratoare valabila este cea efectuata cu sublerul.
6.4.8. La capetele clemei de aluminiu, locul in care conductorul iese din
clema se vopseste cu miniu de plumb sau cu vopsea rezistenta la
actiunea agentilor atmosferici.

6.5. Montarea clemelor de tractiune prin presare


6.5.1. Pregatirea conductorului si a clemei, cit si presarea se efectueaza
conform operatiilor descrise la innadirea conductoarelor.
6.5.2. Suprafata de presare a conductorului, locul si directia presarii se
efectueaza conform plansei 2 anexate.

7. ÎNREGISTRARI, ANEXE

7.1. Înregistrari
7.1.1. Planul calităţii formular cod F-PO-IGM-7.1-01-1
7.1.2. Certificat de calitate montare conductoare
7.1.3. Certificat de calitate montare cleme şi armături

7.2. Anexe-
7.2.1. Anexa 1 Clema presare tip IP
7.2.2. Anexa 2 Clema presare tip TPDf