Sunteți pe pagina 1din 4

TRAGEREA LA SĂGEATĂ A CONDUCTOARELOR

PT-IGM-03

1. SCOP
1.1. Această procedură detaliaza modul de determinare a săgeţii la fiecare lucrare
de montare a conductorului, iar după aceasta, descrie operaţiile necesare pentru
măsurarea şi relizarea exacta a săgeţii conductorului.

2. DOMENIU
2.1. Tehnologia prezentată în continuare este aplicabilă la executarea lucrarilor
noi, a lucrărilor de reparaţii curente sau capitale ale LEA 0,4 - 110 kV .

3. DEFINITII SI PRESCURTARI

3.1. Definiţii
3.1.1 Săgeata - este distanţa dintre linia imaginară care uneşte cele două
puncte de suspensie ale conductorului şi punctul cel mai de jos al acestuia, în
deschiderea în care se vizeaza sau se măsoară săgeata.

3.2. Prescurtări
-nu este cazul

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. PSMC-IGM-4.2.3 Controlul documentelor

5. RESPONSABILITATI

5.1. Director general


5.1.1. Asigură în cadrul pregătirii lucrării cunoaşterea de către şeful de
lucrare şi echipele implicate a prezentei instrucţiuni.
5.1.2. Asigură dotarea formaţiilor de lucru cu toate sculele şi dispozitivele
necesare, inclusive DMM prevăzute în instrucţiuni.

5.2. Responsabil lucrare


5.2.1. Asigură instruirea şefilor de echipă şi a muncitorilor asupra operaţiilor
pe care le au de efectuate, cu precizarea clară a elementelor concrete din teren (panouri,
deschideri, borne, etc)
5.2.3. Sesisează orice abatere constatată pe parcursul executării operaţiilor în
ce priveşte: calitatea materialelor, omisiuni sau neconcordanţe ale proiectului, cerinţe
suplimentare ale beneficiarului, funcţionarea echipamentelor şi sculelor din dotare
5.2.4. Răspunde de completarea planului calităţii şi a înregistrărilor aferente
(procese verbale de recepţii calitative, procese verbale de lucrări ascunse, etc)

5.3. Şef echipă


5.3.1. Cunoaşterea instrucţiuni si respectarea cerinţelor acesteia
5.3.2. Organizarea lucrului în cadrul echipei astfel ca operaţiile la care se
cere încadrarea în anumite toleranţe şi dimensiuni să fie executate de către muncitorii
cei mai experimentaţi.
5.3.3. Asigură completarea de către fiecare muncitor în parte a înregistrărilor
în planul calităţii pentru operaţiile efectuate.

6. DESCRIEREA PROCEDURII

6.1. Determinarea săgeţii


6.1.1. Sageata intr-un panou al LEA se determina astfel:
Se alege din panou deschiderea in care se va efectua vizarea sagetii. Aceasta
deschidere trebuie sa fie fie pe cit posibil la jumatatea panoului, si sa aiba lungimea
apropiata de lungimea deschiderii medii a panoului. De asemenea se va alege
deschiderea asfel incit cei doi stilpi care o delimiteaza, sa sa fie la acelasi nivel, sau cu
denivelare cit mai mica ( sub 30 grade ).
6.1.2. In cazul in care nu exista in panou nici o deschidere delimitata de
stilpi situati la o denivelare mai mica de 30 de grade, atunci sageata citita din tabelul de
sageti (“f”) se va corecta cu un coeficient de corectie “k” si se va obtine sageata
denivelata astfel:
Fd=f k k= 1/cos α
α = unghiul dintre linia imaginara care uneste punctele de
suspensie ale conductorului pe cei doi stilpi si orizontala.
6.1.3. La panourile mai mari de 2 km, determinarea si vizarea sagetii se va
face in doua deschideri, una situata in prima treime iar a doua in ultima treime a
panoului.
6.1.4. Alegerea deschiderii ( sau a deschiderilor ) in care se va determina si
viza sageata, este in sarcina responsabilului de lucrare, in strinsa colaborare cu seful de
echipa.
6.1.5. In cazul in care responsabilul de lucrare nu este sigur ca lungimea
deschiderii alese pentru vizarea sagetii este egala in teren cucea inscrisa in tabela de
sageti, va proceda la remasurarea lungimii reale a deschiderii (sau a deschiderilor in
cauza).
6.1.6. Identificarea deschiderii in care se va viza sageata se va face folosind
numarul de borna al stilpilor care delimiteaza deschiderea si nu se va folosi numarul de
ordine a deschiderii in panou, deoarece in acest fel s-ar putea produce confuzii.
6.1.7. Alegerea deschiderii in care se va viza sageata se va face cel putin cu
o zi inainte de ziua in care se incepe derularea, pentru a nu se produce stagnari
nejustificate.
6.1.8. Pentru determinarea sagetii mai trebuie determinata temperatura
conductorului din panoul in care se va viza sageata. Pentru masurarea temperaturii se va
utiliza termometrul introdus intr-un tub de Aluminiu cu doua urechi de agatare.
Termometrul va fi agatat pe stilp la nivelul conductorului. In cazul in care se vizeaza in
doua deschideri ale panoului, se vor folosi doua termometre si se va face media citirilor
acestora.
6.1.9. Masurarea temperaturii se va face de catre muncitori cu experienta din
cadrul echipei. De exactitatea acestei masurari raspunde seful de echipa.
6.1.10. Dupa ce sint stabilite clar marimea deschiderii si temperatura,
responsabilul de lucrare va determina sageata citind-o din TABELUL DE SAGETI.
6.1.11.Cind marimea deschiderii sau a temperaturii nu coincid cu valorile
date in tabela de sageti, se vor face interpolari liniare conform indicatiilor din fisa
tehnologica FL-11.
6.1.12. Responsabilul de lucrare trebuie sa verifice si sa fie absolut sigur ca
tabelul de sageti din care alege sageata este dat de catre proiectantul lucrarii pentru acea
linie si pentru conductorul respective (activ sau de protectie, sectiune, constructie etc)
6.1.13. Dupa determinarea in acest mod a sagetii, responsabilul de lucrare va
comunica sefului de echipa marimea sagetii, precizind inca o data clar deschiderea sau
deschiderile in care se va efectua vizarea acestora.

6.2. Masurarea sagetii


6.2.1. Seful de echipa organizeaza vizarea sagetii astfel:
Pe stilpii care delimiteaza deschiderea de vizare, un muncitor cu experienta
va monta cite o rigla de vizare in pozitie orizontala. Rigla va avea lungimea de 3-4 m
pentru a se vedea bine. Inaltimea de montare a sipcii se determina masurind de la
traversa (talpa) consolei in jos lungimea lantului de izolatoare de sustinere (“b”),iar in
continuare, in jos se masoara lungimea sagetii de montaj(“f”) si apoi se fixeaza sipca
dupa cum se arata in figura urmatoare:
6.2.2. Pentru O.P.G.W.si firul de garda, ne existind lanturi de izolatoare de
sustinere, se va masura direct lungimea sagetii, de la punctul de prindere a conductorului
in jos.
6.2.3. Responsabilul de lucrare, organizeaza comunicarea intre sefulde
echipa care comanda tragerea, muncitorul de la tragator, cel de la frina, si muncitorii
repartizati pe panou pentru a supraveghea functionarea rolelor si desfasurarea tragerii.
6.2.4. Comunicarea se va face prin statii radio de emisie – receptie sau in
cazuri exceptionale cu ajutorul telefoanelor de campanie.
6.2.5. Dupa montarea sipcilor, se trage conductorul pina cind sageata
acestuia in deschiderea de vizare ajunge cu aproximativ 30 de cm. mai mica decit
sageata de montaj. Conductorul se tin e in aceasta pozitie cel putin o ora pentru a se
egaliza pe intreg panoul. Dupa ce seful de echipa, primeste de la toti muncitorii care au
supravegheat tragerea pe intreg panoul, confirmarea ca s-a produs echilibrarea
conductorului, ca nu sint role blocate si nu este nimic anormal pe panou, acesta comanda
slabirea fortei de tragere (da inapoi) pina ce conductorul ajunge exact la sageata
prevazuta.
6.2.6. Sageata se considera corecta atunci cind punctul cel mai de jos al
conductorului si cele doua sipci de vizare se afla pe aceeasi linie.
In cazul in care sageata, determinata si masurata conform celor precizate anterior, este
mai mare la firul de garda, respectiv la OPGW decit la conductoarele de faza (active) pe
anumite panouri, se va anunta imediat proiectantul pentru clarificare.
6.2.7. Dupa ce conductorul a ajuns la sageata de montaj si dupa oprirea
definitiva a tragerii, se face semn pe ancora de tragere . Semnul se face pe verticala dela
bulonul armaturiisau al clemei CAL de care se va agata lantul de izolatori de intindere.
6.2.8. Sageata pentru firul de garda si O.P.G.W. trebuie sa nu depaseasca
95% din sageata determinata la –5 grade Celsius si chiciura, luind in considerare
“curgerea”specifica peste 10 ani a firului de garda si O.P.G.W.
6.2.9. Responsabilul de lucrare face o verificare finala asupra realizarii
sagetii dupa care dispune sa se fixeze definitiv conductorul la stilpul de intindere la care
s-a efectuat tragerea la sageata si ulterior trecerea la clemuirea panoului.
6.2.10. Muncitorii care participa la masurarea temperaturii, montare a
sipcilor, vizarea sagetii, raspund de operatiunile executate si semneaza de acest lucru in
fisa tehnica de urmarire aferenta planului calitatii de la lucrare. Se întocmeşte Certificat
de calitate pentru montare conductor unde se consemnează datele referitoare la săgeata
realizată.
6.2.11. Orice situatie neprevazuta care apare in timpul tragerii la sageata, se
va rezolva in conformitate cu prevederile din fisa tehnologica FL-11 iar in cazul in care
se considera necesar se va apela la proiectant.

7. ÎNREGISTRARI, ANEXE

7.1. Înregistrari
- planul calităţii, formular cod F-PO-IGM-7.1-01-1

- certificat calitatea montare conductor

7.2. Anexe-
-nu este cazul