Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE

AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ
VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

Program de studii universitare de licență:


Silvicultură - IF

REFERAT
PLANȘE PENTRU CARACTERIZAREA ȘI DETERMINAREA
SPECIILOR DE PLANTE LEMNOASE

Student: Sandu Milian-Marian

Anul I, Gr : 1101

BUCUREȘTI,

Mai 2020

1
Cuprins
Subîncrengătura Gymnospermae Pag.

Planșa 1 - Familia Ginkgoaceae : Ginkgo biloba.............................................................3

Planșa 2 - Familia Pinaceae : Abies alba..........................................................................4

Planșa 3 - Abies concolor...................................................................................................5

Planșa 4 - Pseudotsuga menziesii var. glauca...................................................................6

Planșa 5 - Picea abies.........................................................................................................7

Planșa 6 - Picea pungens....................................................................................................8

Planșa 7 - Larix decidua.....................................................................................................9

Planșa 8 - Pinus sylvestris.................................................................................................10

Planșa 9 - Pinus nigra var. nigra......................................................................................11

Planșa 10 - Familia Cupressaceae : Thuja occidentalis..................................................12

Subîngrengătura Angiospermae

Planșa 11 - Familia Magnoliaceae : Magnolia acuminata............................................13

Planșa 12 - Familia Platanaceae : Platanus occidentalias............................................14

Planșa 13 - Familia Fagaceae : Fagus sylvatica............................................................15

Planșa 14 - Castanea sativa..............................................................................................16

Planșa 15 - Quercus cerris...............................................................................................17

Planșa 16 - Quercus petraea ssp. petraea.......................................................................18

Planșa 17 - Quercus robur...............................................................................................19

Planșa 18 - Familia Betulaceae : Carpinus Betulus......................................................20

Planșa 19 - Corylus avellana...........................................................................................21

Planșa 20 - Betula pendula.............................................................................................22

Bibliografie......................................................................................................................23

2
Planșa 1.
Familia Ginkgoaceae : Ginkgo biloba L. - Arborele pogodelor

Fig. 1 Coroană
Fig. 2 Scoarță cu ritidom

Fig 4 Floare
Fig. 3 Frunză

Fig.. 5 Lujer cu frunze Fig, 6 Fruct

Fig. 6 Arealul Ginkgo biloba

3
Planșa 2.
Familia Pinaceae : Abies alba Mill. - Brad/ Brad alb

Fig. 2 Scoarță cu ritidom


Fig. 1 Coroană

Fig. 3 Lujer cu ace

Fig. 5 Fructe ( conuri )


Fig. 4 Lujer cu flori femele

Fig. 6 Areal Abies alba

4
Planșa 3.
Abies concolor ( Gord. et Glend. ) Lindl. - Brad argintiu

Fig. 2 Scoarță cu ritidom


Fig. 1 Coroană

Fig. 3 Lujer cu frunze


Fig. 4 Lujer cu ace și flori

Fig. 5 Fruct ( con)

Fig. 6 Areal Abies concolor

5
Planșa 4.
Pseudotsuga menziesii var. glauca - Douglas albastru

Fig. 2 Scoarță cu ritidom(original)


Fig. 1 Coroană ( original)

Fig. 3 Lujer cu frunze Fig. 4 Floare femelă

Fig. 5 Fruct ( original)

Fig. 6 Areal Psedotsuga menziesii (albastru)

6
Planșa 5.
Picea abies L.- Molidul

Fig. 2 Scoarță cu ritidom(original)


Fig. 1 Coroană ( original)

Fig. 4 Floare femelă

Fig. 3 Lujeri cu ace(original)

Fig. 5 Fructe

Fig. 6 Areal Picea abies

7
Planșa 6.
Picea pungens var. glauca - Molidul argintiu

Fig.2 Scoarță cu ritidom


Fig.1 Coroană

Fig.3 Flori femele și mascule

Fig. 5 Fruct ( con)

Fig. 4 Lujer cu ace

Fig. 6 Areal Picea pungens

8
Planșa 7.
Larix decidua Mill. - Larice

Fig. 2 Scoarță cu ritidom


Fig. 1 Coroană

Fig. 4 Flori

Fig. 3 Lujer cu ace

Fig. 5 Fructe ( conuri)

Fig. 6 Areal Larix decidua

9
Planșa 8.
Pinus sylvestris L. - Pinul silvestru/Pinul de pădure

Fig. 2 Scoarță cu ritidom


Fig. 1 Coroană

Fig. 4 Flori mascule

Fig. 3 Lujer cu ace

Fig. 5 Fruct ( con)

Fig. 6 Areal Pinus sylvestris

10
Planșa 9.
Pinus nigra var. nigra - Pinul negru

Fig. 1 Coroană Fig. 2 Scoarță cu ritidom

Fig. 3 Lujer cu ace Fig. 4 Flori mascule

Fig. 5 Fruct (con)

Fig. 6 Areal Pinus nigra

11
Planșa 10.
Thuja occidentalis L. - Tuia

Fig. 1 Coroană(original) Fig. 2 Scoarță (original)

Fig. 4 Floare
Fig. 3 Lujer cu frunze (original)

Fig. 5 Fructe

Fig. 6 Areal Thuja occidentalis

12
Planșa 11.
Familia Magnoliaceae : Magnolia acuminata L.- Magnolie mare

Fig. 2 Scoarță cu ritidom

Fig. 1 Coroană

Fig. 4 Lujer cu muguri


Fig. 3 Frunze

Fig. 5 Floare

Fig. 6 Areal Magnolia acuminata

13
Planșa 12.
Familia Platanaceae: Platanus occidentalis - Paltin occidental

Fig. 2 Scoarță cu ritidom

Fig. 1 Coroană

Fig. 3 Lujer cu muguri

Fig. 4 Frunză

Fig. 6 Fruct

Fig. 5 Flori

Fig. 7 Areal Platanus occidentalis

14
Planșa 13.
Familia Fagaceae: Fagus sylvatica L.- Fag

Fig. 1 Coroană
Fig. 2 Scoarță

Fig. 3 Lujer cu muguri


Fig. 4 Frunze

Fig.5 Inflorescență masculă Fig. 6 Fruct - Cupe cu achene

Fig. 7 Areal Fagus sylvatica

15
Planșa 14.
Castanea sativa - Castan bun / comestibil

Fig. 2 Scoarță cu ritidom


Fig. 1 Coroană

Fig. 3 Lujer cu muguri Fig. 4 Frunză

Fig. 5 Ament mascul și Floare femelă Fig. 6 Fruct în involucru

Fig. 7 Areal Castanea sativa

16
Planșa 15.
Quercus cerris L. - Cer

Fig. 2 Scoarță cu ritidom

Fig 1 Coroana

Fig. 3 Lujer cu muguri


Fig. 4 Frunze

Fig. 5 Flori mascule Fig. 6 Fruct (achenă)

Fig. 7 Areal Quercus cerris

17
Planșa 16.
Quercus petraea (Matt.) Liebl. - Gorun

Fig. 2 Scoarță cu ritidom


Fig. 1 Coroana

Fig. 3 Lujer cu muguri

Fig. 4 Frunză

Fig. 5 Flori mascule și flori femele

Fig. 6 Fructe (achene)

Fig. 7 Areal Quercus petraea

18
Planșa 17.
Quercus robur L. - Stejar pedunculat

Fig. 2 Ritidom(original)

Fig. 1 Coroana (original)

Fig. 3 Muguri

Fig. 4 Frunze (original)

Fig. 5 Flori mascule Fig. 6 Fructe

Fig. 7 Areal Quercus robur

19
Planșa 18.
Carpinus betulus L. - Carpen

Fig. 1 Coroana Fig. 2 Scoartă cu ritidom

Fig. 3 Muguri

Fig. 4 Frunza

Fig. 6 Fructe

Fig. 5 Flori

Fig. 7 Areal Carpinus betulus

20
Planșa 19.
Corylus avellana L. var. avellana - Alun

Fig. 1 Coroana Fig. 2 Scoartă(original)

Fig. 3 Lujer cu muguri

Fig. 4 Frunze (original)

Fig. 5 Floare femelă și ameni masculi

Fig.6 Fructe

Fig. 7 Areal Corylus avellana

21
Planșa 20.
Betula pendula - Mestecăn argintiu/Mesteacăn alb european

Fig. 2 Periderm

Fig. 1 Coroana

Fig. 4 Frunză

Fig. 3 Lujer cu muguri

Fig. 6 Ament fructifer


Fig. 5 Amenți masculi

Fig. 7 Areal Betula pendula

22
Bibliografie
• https://www.tela-botanica.org/
• http://www.euforgen.org/species/
• https://ro.pinterest.com/
• https://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principal%C4%
83
• https://www.youtube.com/watch?v=pFil2GMGVpI
• http://www.photoflora.fr/index.php
https://www.specialitytrees.com.au/
• https://www.alamy.com/
• https://www.floralimages.co.uk/default.php
• https://www.woodlandtrust.org.uk/

23