Sunteți pe pagina 1din 1

Stanciu Bogdan

Referat

Compusi Carboxilici

Acizii carboxilici sunt acizi organici care conțin în molecula lor o grupă funcțională carboxil ,
-C(=O)OH, formată dintr-o grupă carbonilică, -C(=O)-, și o grupă hidroxil, -OH, legată direct de atomul de
carbon carbonilic. Se poate spune astfel că formula generală a aunui acid carboxilic este R-COOH, R fiind
un rest organic. Acizii carboxilici alcătuiesc o clasă variată și numeroasă de compuși organici, aceștia fiind
larg răspândiți în natură, precum sunt acidul formic, acidul acetic, acizii grași, aminoacizii (glicină,
alanină, etc), acizii dicarboxilici, etc.

Grupa carboxil conferă moleculelor proprietăți acide slabe, astfel că aceasta poate fi deprotonată
cu obținerea anionului carboxilat, putând forma săruri sau carboxilați. Reacția chimică prin care se
grefează o grupă carboxil în structura unei molecule se numește reacție de carboxilare, iar enzimele care
catalizează aceste reacții se numesc carboxilaze (CE 6.4.1) și, respectiv, decarboxilaze (CE 4.1.1).

Lungimea legăturii duble C=O din grupa carboxil poate fi calculată prin spectroscopie.

Clasificare

În primul rând, acizii carboxilici se pot clasifica după natura substituentului care se leagă de
atomul de carbon din grupa carboxil în acizi alifatici și acizi aromatici. Acizii alifatici pot fi saturați (formic,
acetic, propionic) sau nesaturați (acrilic, crotonic).

De asemenea, acizii carboxilici se pot clasifica după numărul de grupe carboxilice care se
regăsesc în molecula lor. Numărul grupelor se indică cu prefixe (mono, di, tri...) adăugate în fața
termenului carboxilic. Astfel, acizii pot fi monocarboxilici, dicarboxilici, tricarboxilici.

Proprietăți fizice

Acizii organici pot fi substanțe lichide sau solide, în funcție de masa lor moleculară. Cei inferiori
sunt solubili în apă, iar cei superiori sunt solubili numai în solvenți organici.

Punctele lor de fierbere și de topire sunt anormal de ridicate, pentru că între moleculele de acid
se formează legături de hidrogen, care sunt legături foarte puternice de atracție electrostatică.