Sunteți pe pagina 1din 54

1

00:00:00,295 --> 00:00:02,295


<i>Din episoadele anterioare...</i>

2
00:00:02,297 --> 00:00:05,317
Jane a aflat c� Red John
e unul dintre cei �apte.

3
00:00:05,417 --> 00:00:09,319
<i>Dar Red John �tie cele �apte nume
de pe lista lui Jane.</i>

4
00:00:09,321 --> 00:00:11,154
�i dau cele �apte nume

5
00:00:11,156 --> 00:00:14,390
�i tu le urm�re�ti GPS-urile
din telefoane.

6
00:00:14,392 --> 00:00:16,509
- Conexiunile sunt f�cute.
- La toate ?

7
00:00:16,511 --> 00:00:18,244
Da. GPS �i semnal audio.

8
00:00:18,246 --> 00:00:20,213
Bine. Nu-i sc�p�m din ochi.

9
00:00:20,215 --> 00:00:23,933
- Urm�rim non-stop orice mi�care.
- S-a f�cut.

10
00:00:23,935 --> 00:00:26,436
<i>Avem un pont anonim
pentru unitatea dvs.</i>

11
00:00:26,438 --> 00:00:29,822
<i>La adresa West Huron 5570 se afl�
�n pericol o persoan� sau mai multe.</i>

12
00:00:29,824 --> 00:00:32,358
Acolo este Brett Partridge.

13
00:00:40,317 --> 00:00:44,120
Dumnezeule !
Partridge ?
14
00:00:44,122 --> 00:00:48,274
Tigru... tigru...

15
00:00:55,550 --> 00:00:58,668
- �n sf�r�it, Lisbon.
<i>- �mi pare r�u, Patrick.</i>

16
00:00:58,670 --> 00:01:01,287
<i>Teresa nu poate veni acum la telefon.</i>

17
00:01:21,493 --> 00:01:25,862
Domnule. Chiar nu vre�i
s� v� chem un taxi ?

18
00:01:25,864 --> 00:01:28,581
Nu. E�ti dr�gu�� �i bun�.

19
00:01:28,583 --> 00:01:30,750
<i>Domo arigato.</i>

20
00:01:30,752 --> 00:01:33,486
Cu pl�cere.

21
00:01:34,505 --> 00:01:36,422
Noapte bun�.

22
00:02:18,166 --> 00:02:20,917
Opri�i ma�ina pe partea dreapt�.

23
00:02:28,393 --> 00:02:30,893
Nu, nu, nu !

24
00:02:36,600 --> 00:02:39,769
Domnule, �ti�i c� a�i �nc�lcat
o linie dubl� continu� ?

25
00:02:39,771 --> 00:02:42,688
V� rog, dle poli�ist,
nu este necesar.

26
00:02:42,690 --> 00:02:45,241
- Ar trebui s� pleca�i.
- A�i b�ut ?

27
00:02:45,243 --> 00:02:47,292
Nu ! Deloc.

28
00:02:48,062 --> 00:02:50,780
Domnule, v� rog s� ie�i�i din ma�in�.

29
00:02:50,782 --> 00:02:52,915
Domnule poli�ist,
�mi pare foarte r�u.

30
00:02:52,917 --> 00:02:55,418
Domnule !

31
00:03:20,477 --> 00:03:23,145
Ce ? A explodat ?

32
00:03:24,049 --> 00:03:26,315
C�t dureaz�
s� ai situa�ia sub control ?

33
00:03:26,317 --> 00:03:30,953
Bine, c�nd se risipe�te fumul,
anun��-m� �i trimit o echip�.

34
00:03:30,955 --> 00:03:34,273
- Sheridan, ce s-a �nt�mplat aici ?
- Am primit un apel acum vreo or�

35
00:03:34,275 --> 00:03:36,092
de la agenta voastr�, Lisbon.

36
00:03:36,094 --> 00:03:38,461
A cerut ajutor de urgen��
de la aceast� adres�.

37
00:03:38,463 --> 00:03:42,231
La sosire, poli�i�tii au g�sit-o
pe Lisbon le�inat� �i un b�rbat mort.

38
00:03:42,233 --> 00:03:45,051
- Cum se simte ?
- Nu �tiu, o consult� medicul.

39
00:03:45,053 --> 00:03:47,870
- L-a recunoscut pe mort ?
- Da, este...
40
00:03:47,872 --> 00:03:50,172
Brett Partridge,
lucra la criminalistic�.

41
00:03:50,174 --> 00:03:52,791
- �l cunoa�te�i ?
- Foarte pu�in.

42
00:03:52,793 --> 00:03:54,393
Jane, cum se simte ?

43
00:03:54,395 --> 00:03:56,012
Nu �tiu. Ai ap� la tine ?

44
00:03:56,014 --> 00:03:58,564
- Poftim ?
- Am nevoie de ap� !

45
00:03:58,566 --> 00:04:00,233
Are cineva ap� ?

46
00:04:00,235 --> 00:04:03,352
- O sticl� cu ap� !
- Poftim !

47
00:04:03,354 --> 00:04:06,239
Mul�umesc.

48
00:04:09,109 --> 00:04:11,126
Sta�i, sta�i.

49
00:04:26,209 --> 00:04:30,209
<b>THE MENTALIST
Sezonul 6 Episodul 2</b>

50
00:04:36,330 --> 00:04:38,330
Bun�, �efa. Te sim�i mai bine ?

51
00:04:38,330 --> 00:04:40,310
Mult. Mul�umesc.

52
00:04:41,440 --> 00:04:43,510
Bun� diminea�a.

53
00:04:58,040 --> 00:05:00,780
- Domnule ?
- Lisbon.

54
00:05:00,780 --> 00:05:03,050
Vin imediat la tine.

55
00:05:25,890 --> 00:05:28,340
Lisbon...

56
00:05:28,340 --> 00:05:30,540
D�-mi o m�n� de ajutor.

57
00:05:30,550 --> 00:05:32,660
Teresa.

58
00:05:34,000 --> 00:05:36,000
�mi pare r�u.

59
00:05:37,590 --> 00:05:39,550
Totul este �n ordine.

60
00:05:39,550 --> 00:05:41,670
E �n ordine. E�ti �n siguran��.

61
00:05:41,670 --> 00:05:46,240
- N-ai p�it nimic.
- Ce s-a �nt�mplat ?

62
00:05:46,240 --> 00:05:48,110
Nu-�i aminte�ti nimic ?

63
00:05:48,110 --> 00:05:52,520
�n afar� de Partridge, nu.
De ce ?

64
00:05:52,520 --> 00:05:55,000
Ce-a f�cut ?

65
00:05:55,000 --> 00:05:57,550
Nimic.

66
00:05:57,560 --> 00:06:02,330
Medicul spune c� e�ti nev�t�mat�
�n afar� de arsura de la electro�oc.

67
00:06:03,980 --> 00:06:07,480
- C�t e ora ?
- E diminea��.

68
00:06:08,920 --> 00:06:10,920
Partridge e mort.

69
00:06:13,270 --> 00:06:17,920
Red John l-a omor�t,
iar mie nu mi-a f�cut nimic. De ce ?

70
00:06:17,930 --> 00:06:21,460
A f�cut ceva.

71
00:06:22,800 --> 00:06:27,250
A luat s�nge de la Partridge...

72
00:06:27,250 --> 00:06:30,420
�i te-a pictat pe fa��,
�i-a pus semn�tura.

73
00:06:30,420 --> 00:06:32,940
Bine...

74
00:06:35,830 --> 00:06:37,540
Ce �nseamn� asta ?

75
00:06:37,550 --> 00:06:40,830
Avea chef de joac�...

76
00:06:40,830 --> 00:06:44,730
n-a mai avut timp sau poate
l-a speriat ceva

77
00:06:44,740 --> 00:06:47,500
�i n-a putut s� termine
ceea ce face de obicei.

78
00:06:48,370 --> 00:06:51,060
Ai avut dreptate �n leg�tur�
cu urm�rirea telefoanelor.

79
00:06:51,240 --> 00:06:53,290
Red John m-a ag�at
ca pe-un pe�te.

80
00:06:53,300 --> 00:06:55,410
M�car te-a aruncat �napoi.

81
00:06:55,410 --> 00:06:57,160
O pun pe Van Pelt s� le opreasc�.

82
00:06:57,170 --> 00:07:00,070
Sunt ilegale,
pe l�ng� toate celelalte.

83
00:07:00,070 --> 00:07:02,420
Asta cam a�a-i.

84
00:07:02,420 --> 00:07:04,950
Stai pu�in...

85
00:07:04,960 --> 00:07:08,530
�nainte de a muri,
Partridge s-a uitat la mine

86
00:07:08,530 --> 00:07:11,950
�i a spus "tigru, tigru",
ca �n poezie,

87
00:07:11,950 --> 00:07:14,400
adic� ce �i-a spus �ie Red John, nu ?

88
00:07:14,400 --> 00:07:17,830
- Interesant.
- Ce �nseamn� ?

89
00:07:17,840 --> 00:07:19,440
Nu �tiu.

90
00:07:19,440 --> 00:07:21,910
Bun� ziua.

91
00:07:21,910 --> 00:07:24,140
Doamna Lee ? Sunte�i Carmen Lee ?

92
00:07:24,140 --> 00:07:26,080
Nu, cred c� a�i gre�it salonul.

93
00:07:26,080 --> 00:07:28,040
Scuze.
94
00:07:31,750 --> 00:07:34,200
Red John a fost �naintea noastr�
tot timpul.

95
00:07:34,200 --> 00:07:37,450
�tiu c� spui c� nu e medium,
dar eu nu sunt sigur�.

96
00:07:39,020 --> 00:07:41,840
Tu ai spus c� atunci c�nd
a omor�t-o pe Eileen Turner

97
00:07:41,840 --> 00:07:46,000
parc� a intrat �n mintea ta
�i �i-a �ters o amintire pl�cut�.

98
00:07:46,000 --> 00:07:47,960
Cum putea s� fac� asta
dac� nu-i medium ?

99
00:07:47,970 --> 00:07:50,730
Bun� �ntrebare.

100
00:08:03,760 --> 00:08:07,070
<i>V-a r�spuns c�su�a vocal�
a doctori�ei Sophie Miller.</i>

101
00:08:07,070 --> 00:08:11,940
<i>Dac� ave�i o urgen�� psihiatric�,
suna�i la 911 �i cere�i ajutor.</i>

102
00:08:11,940 --> 00:08:16,560
<i>Dac� nu, l�sa�i un mesaj �i v� sun
c�t de repede pot. V� mul�umesc.</i>

103
00:08:16,560 --> 00:08:19,510
Sophie. Sunt Patrick Jane.

104
00:08:19,510 --> 00:08:22,220
A trecut mult timp...

105
00:08:22,220 --> 00:08:24,030
M� bucur s�-�i aud vocea.

106
00:08:24,040 --> 00:08:26,570
Vreau s� te �ntreb ceva.
107
00:08:26,570 --> 00:08:30,470
�mi dai un telefon
c�nd ai o clip� liber� ?

108
00:08:30,480 --> 00:08:32,210
Mul�umesc.

109
00:08:32,210 --> 00:08:34,140
Sper c� totul e bine la tine.

110
00:08:40,430 --> 00:08:42,820
- Cum se simte �efa ?
- E treaz� �i irascibil�.

111
00:08:42,820 --> 00:08:45,440
- O externeaz� ast�zi ?
- Da, a�a cred.

112
00:08:45,440 --> 00:08:47,220
P�zea !

113
00:08:47,230 --> 00:08:50,240
- Cine-i �eful p�n� revine Lisbon ?
- Eu, domnule.

114
00:08:50,250 --> 00:08:52,330
M� tem c� cei r�i n-au odihn�.

115
00:08:52,330 --> 00:08:55,000
Asear� a explodat o ma�in�
pe Churchill Road.

116
00:08:55,000 --> 00:08:57,280
O victim�. Poli�ia Sacramento
este la fa�a locului.

117
00:08:57,290 --> 00:08:59,840
- Ne ocup�m noi.
- Merg cu el.

118
00:08:59,840 --> 00:09:03,010
Eu vorbesc cu poli�i�tii
�i aflu ce-au descoperit.

119
00:09:03,010 --> 00:09:06,480
- Tu, Jane ?
- Eu sunt ocupat.

120
00:09:06,480 --> 00:09:08,230
F�r� �ndoial�.

121
00:09:08,230 --> 00:09:10,630
Bine c� Lisbon n-a p�it nimic.

122
00:09:10,630 --> 00:09:14,770
E extraordinar de norocoas�
c� Red John a cru�at-o.

123
00:09:14,770 --> 00:09:17,350
- Apropo, ce c�uta acolo ?
- La ce te referi ?

124
00:09:17,360 --> 00:09:19,410
C�nd a venit apelul

125
00:09:19,410 --> 00:09:22,040
nu s-a f�cut nicio men�iune
la Partridge sau Red John.

126
00:09:22,040 --> 00:09:24,060
De ce s-a dus Lisbon acolo ?

127
00:09:24,060 --> 00:09:27,660
Nu �tiu. �i-a urmat instinctul, cred.

128
00:09:27,670 --> 00:09:32,120
Jane, �i �n�eleg apetitul
pentru secrete.

129
00:09:32,120 --> 00:09:35,490
Sunt dispus chiar s�-l tolerez...
cu ni�te limite.

130
00:09:35,490 --> 00:09:38,070
Dar �i spun din nou.

131
00:09:38,080 --> 00:09:42,860
Dac� pui ochii pe Red John,
eu voi fi acolo. E clar ?

132
00:09:44,300 --> 00:09:46,450
Foarte clar.

133
00:09:55,890 --> 00:09:57,980
Cred c� e Bertram.

134
00:09:57,980 --> 00:10:01,480
�tim c� Red John are mult� putere.
Trebuie, av�nd �n vedere ce-a f�cut.

135
00:10:01,480 --> 00:10:03,850
Bertram are mai mult� putere
dec�t oricine de pe list�.

136
00:10:03,850 --> 00:10:06,430
Nu, Bret Stiles conduce o sect�
r�sp�ndit� �n �ntreaga lume,

137
00:10:06,440 --> 00:10:08,940
cu mii de adep�i
�i miliarde de dolari �n bunuri.

138
00:10:08,940 --> 00:10:10,810
Bine, �n afar� de Stiles.

139
00:10:10,810 --> 00:10:15,240
Bertram e �n interior. Supravegheaz�
ancheta �i �i ascunde urmele.

140
00:10:15,250 --> 00:10:18,210
Spune-mi c� m� �n�el.
Haide, bag�.

141
00:10:18,220 --> 00:10:19,980
Nu cred c� te �n�eli.

142
00:10:19,980 --> 00:10:22,750
- Da ?
- Se poate s� fie Bertram.

143
00:10:23,440 --> 00:10:26,820
- Are ceva care-�i d� fiori.
- Are ceva care-�i d� fiori, nu ?

144
00:10:26,820 --> 00:10:31,160
A�adar e�ti de acord cu mine ?

145
00:10:31,160 --> 00:10:34,680
- A�a cred.
- Bine.

146
00:10:36,520 --> 00:10:40,190
Mul�imea izbucne�te �n urale
fiindc� Cho este de acord cu mine !

147
00:10:45,080 --> 00:10:48,180
L-am tras pe dreapta cu pu�in �nainte
de miezul nop�ii.

148
00:10:48,180 --> 00:10:51,650
Conducere sub influen��.
A fost cam obraznic cu mine.

149
00:10:51,650 --> 00:10:53,700
Apoi a ap�sat pe accelera�ie
�i a explodat.

150
00:10:53,700 --> 00:10:57,050
- I-ai verificat num�rul ?
- Da. Se numea Titus Stone.

151
00:10:57,060 --> 00:11:00,910
I-am trimis actele la sediul vostru.
Legistul l-a luat deja,

152
00:11:00,910 --> 00:11:02,460
dar n-a�i pierdut nimic.

153
00:11:02,460 --> 00:11:05,550
- Era destul de pr�jit.
- Cho, ia prive�te.

154
00:11:06,680 --> 00:11:08,550
O gaur� �n plafon
spune bomb� �n ma�in�.

155
00:11:08,550 --> 00:11:10,900
Marginile sunt �ndoite �n interior.

156
00:11:10,900 --> 00:11:12,840
Deci bomba a fost afar�,
pe ma�in�.

157
00:11:12,840 --> 00:11:15,090
Dar cum ? Nu pare s� fi avut
suport de plafon.

158
00:11:15,090 --> 00:11:17,360
- Cum a stat acolo ?
- Ai v�zut explozia ?

159
00:11:17,360 --> 00:11:20,430
Nu, dar a �nregistrat-o
camera mea de pe bord.

160
00:11:20,430 --> 00:11:22,600
Ar fi bine s-o vede�i.

161
00:11:24,930 --> 00:11:27,170
Iat�.

162
00:11:27,170 --> 00:11:29,350
Vede�i chestia asta ?

163
00:11:29,350 --> 00:11:32,640
- Ce naiba e asta ?
- S-o vedem din nou.

164
00:11:34,280 --> 00:11:37,610
E o lumin� care vine �nspre ma�in�
din fa��.

165
00:11:37,610 --> 00:11:39,430
Zboar� ceva acolo ?

166
00:11:39,430 --> 00:11:41,400
Love�te ma�ina
chiar �nainte de explozie.

167
00:11:41,400 --> 00:11:44,580
- S� fie un proiectil ?
- M� �ndoiesc.

168
00:11:44,590 --> 00:11:46,790
Ar putea fi un avion teleghidat.

169
00:11:46,790 --> 00:11:48,400
Avion teleghidat ?

170
00:11:48,410 --> 00:11:51,240
- E incredibil.
- �nc� o dat�.

171
00:11:51,240 --> 00:11:54,460
- Sigur.
- Scuza�i-m�.

172
00:11:54,460 --> 00:11:57,010
- Bun�, Grace.
- Bun�, frumosule.

173
00:11:57,020 --> 00:12:00,100
N-am vrut s� te trezesc
c�nd am plecat...

174
00:12:00,100 --> 00:12:02,420
dar a fost fantastic azi-noapte.

175
00:12:02,420 --> 00:12:04,020
Da, a fost.

176
00:12:04,020 --> 00:12:07,420
- Disear� sunt liber�.
- Sun� bine. M� g�ndeam

177
00:12:07,430 --> 00:12:10,480
c� ar trebui s� discut�m
noua strategie

178
00:12:10,480 --> 00:12:15,030
cu accent pe o nou� abordare
semnificativ� a... ceva.

179
00:12:15,030 --> 00:12:18,950
- A trecut cineva pe l�ng� tine ?
- Da. De ce m-ai sunat ?

180
00:12:18,950 --> 00:12:24,510
Victima. N-are cazier, n-are rude,
doar o veri�oar� �n Minneapolis.

181
00:12:24,510 --> 00:12:26,990
<i>A fost anun�at�.
El a lucrat la o companie</i>

182
00:12:27,000 --> 00:12:28,940
numit� Modern Aerodynamics.
183
00:12:28,950 --> 00:12:32,520
Conform site-ului lor, proiecteaz�
vehicule aeriene f�r� pilot.

184
00:12:32,520 --> 00:12:34,730
<i>- �tii ce sunt astea ?</i>
- Avioane teleghidate ?

185
00:12:34,740 --> 00:12:37,390
De unde �tii ?

186
00:12:44,230 --> 00:12:47,610
<i>- Patrick.
- Dr Miller.</i>

187
00:12:47,620 --> 00:12:50,100
<i>Sophie !</i>

188
00:12:55,470 --> 00:12:58,570
- Care-i treaba, Cho ?
- Lucrezi la cazul �sta ?

189
00:12:58,580 --> 00:13:02,030
- �ntotdeauna lucrez la caz.
- Rigsby se duce acas� la victim�,

190
00:13:02,030 --> 00:13:05,050
iar eu trebuie s� vorbesc
cu cineva despre avioane teleghidate.

191
00:13:05,050 --> 00:13:06,880
Avioane teleghidate...

192
00:13:06,890 --> 00:13:08,650
Ceva nou.

193
00:13:08,650 --> 00:13:11,750
- Vin �i eu.
- Bine. Pa.

194
00:13:20,850 --> 00:13:25,520
Bun� ziua. Sunt Kris Makkena,
unul dintre pre�edin�ii companiei.

195
00:13:25,520 --> 00:13:27,300
Agentul Kimball Cho, BIC.

196
00:13:27,310 --> 00:13:29,860
- El este Patrick Jane.
- Bun� ziua.

197
00:13:29,860 --> 00:13:33,730
M� scuza�i. Sunt...
A fost o diminea�� foarte grea.

198
00:13:33,730 --> 00:13:36,350
Partenerul meu este
�n sala de conferin�e.

199
00:13:36,350 --> 00:13:39,500
- V� rog s� m� urma�i.
- Aici fabrica�i avioane ?

200
00:13:39,500 --> 00:13:42,290
Noi le proiect�m, nu le fabric�m.

201
00:13:42,290 --> 00:13:43,990
Cu ce se ocupa Titus Stone ?

202
00:13:43,990 --> 00:13:46,090
Titus a lucrat la noi
de la �nceputurile companiei.

203
00:13:46,090 --> 00:13:50,460
Proiectant �ef. A fost un geniu.
Geniul nostru. A fost str�lucit.

204
00:13:50,460 --> 00:13:53,500
Geniu �i str�lucit sunt de obicei
sinonime cu dificil.

205
00:13:53,500 --> 00:13:56,220
Era foarte excentric

206
00:13:56,220 --> 00:13:58,700
�i c�teodat� se purta ciudat,
nu �n�elegea oamenii,

207
00:13:58,700 --> 00:14:01,250
dar p�n� la urm� to�i l-am adorat.

208
00:14:01,260 --> 00:14:02,970
M� �ndoiesc.

209
00:14:04,060 --> 00:14:06,090
Elliott.

210
00:14:07,540 --> 00:14:11,380
Elliott Winston. Conduc compania
�mpreun� cu Kris. Agent Cho ?

211
00:14:11,380 --> 00:14:13,980
- Exact.
- Avocatul nostru spune c� b�nui�i

212
00:14:13,990 --> 00:14:15,600
c� Titus a fost ucis de un VAFP.

213
00:14:15,600 --> 00:14:18,570
- Este adev�rat ?
- VAFP ? Adic�...

214
00:14:18,570 --> 00:14:20,990
Vehicul aerian f�r� pilot.
Avion teleghidat.

215
00:14:20,990 --> 00:14:22,960
Facem cercet�ri.

216
00:14:22,960 --> 00:14:25,350
- �i de ce a�i venit aici ?
- Ce vre�i s� spune�i ?

217
00:14:25,450 --> 00:14:29,030
Produsul nostru nu-i foarte agreat
�n anumite cercuri din afara ��rii.

218
00:14:29,030 --> 00:14:31,120
Nici din interiorul ��rii,
ca s� fim sinceri.

219
00:14:31,120 --> 00:14:34,200
Dac� un VAFP a fost implicat
�n asta, e clar

220
00:14:34,210 --> 00:14:37,090
c� cineva l-a folosit
pe bietul Titus ca obiect de recuzit�
221
00:14:37,090 --> 00:14:40,430
�ntr-o pies� grotesc�
de teatru politic,

222
00:14:40,430 --> 00:14:43,950
lucru care este...
pur �i simplu terorism.

223
00:14:43,950 --> 00:14:47,570
Ar trebui s� vin� FBI,
nu o agen�ie de stat.

224
00:14:47,570 --> 00:14:49,150
P�str�m leg�tura cu FBI.

225
00:14:49,150 --> 00:14:52,290
Dac� g�sim dovezi de terorism,
vom face demersurile adecvate.

226
00:14:52,290 --> 00:14:54,270
Dar acum este vorba de crim�.

227
00:14:54,280 --> 00:14:56,940
Stone a avut probleme
cu altcineva de aici ?

228
00:14:56,950 --> 00:15:00,700
Nimic serios,
nimic de care s� fi �tiut noi.

229
00:15:00,700 --> 00:15:04,100
- La ce lucra ?
- A �nceput o nou� linie de produse,

230
00:15:04,100 --> 00:15:07,120
dar abia terminase un proiect
numit Pas�rea Ro�ie

231
00:15:07,120 --> 00:15:09,490
pe care l-am livrat armatei
acum c�teva luni.

232
00:15:09,490 --> 00:15:12,860
Pas�rea Ro�ie ?
Mi�to nume. E avionul teleghidat
233
00:15:12,860 --> 00:15:17,600
care lanseaz� proiectile �i arunc�
�n aer ma�ini, case �i alte chestii ?

234
00:15:17,600 --> 00:15:20,470
- Cam a�a ceva.
- �n�eleg.

235
00:15:20,470 --> 00:15:22,640
Pas�rea Ro�ie. Este ro�ie ?

236
00:15:22,640 --> 00:15:27,410
- Nu, neagr�. Ce conteaz� ?
- Nu conteaz�. E doar o men�iune

237
00:15:27,410 --> 00:15:29,260
care v� face s� v� �ncorda�i.
De ce ?

238
00:15:29,260 --> 00:15:32,800
Munca noastr� pentru Pentagon include
contracte de confiden�ialitate.

239
00:15:32,800 --> 00:15:35,310
Doar recunoa�terea
faptului c� Pas�rea Ro�ie exist�

240
00:15:35,320 --> 00:15:36,870
este o �nc�lcare a legii federale.

241
00:15:36,870 --> 00:15:39,090
Putem face �nchisoare
doar dac� discut�m.

242
00:15:39,090 --> 00:15:41,650
Asta ar putea explica.
Ar putea.

243
00:15:41,660 --> 00:15:43,820
Un nebun care crede
c� suntem criminali de r�zboi

244
00:15:43,830 --> 00:15:47,140
ne-a desenat o �int� pe spate.
Pe el trebuie s�-l c�uta�i.

245
00:15:47,140 --> 00:15:50,030
Poate. Unde lucra Stone ?

246
00:15:51,260 --> 00:15:54,800
El este Nicholas Vashum.
A fost asistentul lui Titus.

247
00:15:54,800 --> 00:15:57,040
Dac� mai ave�i nevoie de ceva,
m� anun�a�i.

248
00:15:57,040 --> 00:15:59,660
Tipule, Jane, Cho.

249
00:15:59,660 --> 00:16:02,630
- Salut.
- Ce-i cu insectele astea ?

250
00:16:02,630 --> 00:16:06,350
Lucr�m la VAFP-uri care imit�
zborul insectelor.

251
00:16:06,350 --> 00:16:09,070
Titus spunea c�-l ajut�
dac� are imagini �n preajm�.

252
00:16:09,070 --> 00:16:11,050
De ce-a�i vrea s� imita�i
zborul insectelor ?

253
00:16:11,050 --> 00:16:14,340
Ca s� facem avioane foarte mici,
de m�rimea unui ��n�ar.

254
00:16:14,340 --> 00:16:17,310
Aterizeaz� pe c�ma�a ta
�i nici nu observi.

255
00:16:17,310 --> 00:16:20,310
- �nfior�tor.
- Cred c� da.

256
00:16:20,310 --> 00:16:23,050
Am auzit c� Stone era mai dificil.
Ai avut probleme cu el ?

257
00:16:23,050 --> 00:16:26,070
Nu. Doamne, nu.
Eu l-am �n�eles.

258
00:16:26,070 --> 00:16:27,730
Ceea ce era �n mintea lui

259
00:16:27,740 --> 00:16:30,040
i se p�rea mult mai real dec�t
ce se �nt�mpla �n afar�.

260
00:16:30,040 --> 00:16:31,870
De exemplu... ceilal�i oameni.

261
00:16:31,870 --> 00:16:33,870
A �nceput un regim
cu c�teva luni �n urm�

262
00:16:33,880 --> 00:16:37,240
�i dac�-i aduceam m�ncare,
orice fel de m�ncare,

263
00:16:37,250 --> 00:16:41,330
m� d�dea afar� din camer�
�i spunea c�-l sabotez, �ti�i voi.

264
00:16:41,330 --> 00:16:43,000
�tim.

265
00:16:43,000 --> 00:16:45,370
Ce f�cea Stone �n timpul liber ?

266
00:16:45,370 --> 00:16:49,560
Juca foarte multe jocuri video,
privea multe filme.

267
00:16:49,560 --> 00:16:53,060
- Filme cu samurai, b�nuiesc.
- Da, �i pl�ceau chestiile kung fu.

268
00:16:53,060 --> 00:16:56,650
Mai degrab� filmele lui Kurosawa.
Se �nt�lnea cu cineva ?

269
00:16:56,650 --> 00:17:00,050
V� referi�i la o femeie ? Nu.

270
00:17:00,050 --> 00:17:02,180
Dar cu prostituate ?

271
00:17:02,190 --> 00:17:04,890
Ce v� face s� crede�i
c� a f�cut asta ?

272
00:17:04,890 --> 00:17:07,560
Un tip supraponderal, singuratic,
�ncepe un regim alimentar...

273
00:17:07,560 --> 00:17:09,210
voia s� impresioneze pe cineva.

274
00:17:09,210 --> 00:17:11,160
Mie nu mi-a spus nimic.

275
00:17:12,550 --> 00:17:14,700
Ce �tii despre Pas�rea Ro�ie ?

276
00:17:14,700 --> 00:17:18,670
Po�i vorbi f�r� re�inere, eu �i Cho
avem acces la informa�ii secrete.

277
00:17:18,670 --> 00:17:22,640
- Nimic. N-am prea lucrat la proiect.
- �eful zice c� primi�i amenin��ri

278
00:17:22,640 --> 00:17:24,770
de la cei c�rora nu le plac
avioanele teleghidate.

279
00:17:24,780 --> 00:17:26,630
Da, se �nt�mpl�. E �nfrico��tor.

280
00:17:26,630 --> 00:17:29,040
Exist� oameni
care le ur�sc cu adev�rat.

281
00:17:29,050 --> 00:17:31,580
Sunt convins.

282
00:17:31,580 --> 00:17:34,080
A�tept afar�.

283
00:17:36,720 --> 00:17:39,460
Dac� e laptopul lui Stone,
trebuie s�-l confisc.

284
00:17:39,460 --> 00:17:41,520
S� �ntreb.

285
00:17:41,530 --> 00:17:43,590
Probabil con�ine materiale secrete.

286
00:17:43,590 --> 00:17:45,640
Chiar ave�i acces
la informa�ii strict secete ?

287
00:17:45,650 --> 00:17:47,480
Nu.

288
00:17:49,400 --> 00:17:52,740
<i>V-a r�spuns c�su�a vocal�
a doctori�ei Sophie Miller.</i>

289
00:17:52,740 --> 00:17:57,720
<i>Dac� ave�i o urgen�� psihiatric�,
suna�i la 911 �i cere�i ajutor.</i>

290
00:17:57,730 --> 00:18:01,490
<i>Dac� nu, l�sa�i un mesaj �i v� sun
c�t de repede pot. V� mul�umesc.</i>

291
00:18:08,970 --> 00:18:12,990
Grace, opre�te-te din ceea ce faci
�i caut�-mi o adres�.

292
00:18:18,570 --> 00:18:21,390
Am verificat cardurile lui Stone.
Jane a avut dreptate.

293
00:18:21,390 --> 00:18:23,230
Angaja prostituate
printr-un serviciu de escort�.

294
00:18:23,230 --> 00:18:25,880
- Se nume�te �nso�itoarea Personal�.
- Ai aflat vreun nume ?

295
00:18:25,880 --> 00:18:28,880
Da, Carol Matthews a fost cu Stone
�n seara dinaintea mor�ii lui.
296
00:18:28,880 --> 00:18:30,950
- Rigsby o aduce la interogatoriu.
- �i laptopul ?

297
00:18:30,950 --> 00:18:33,050
A�i avut probleme
cu accesul la informa�ii ?

298
00:18:33,050 --> 00:18:36,570
Nu, am spus celor de la FBI c� vrem
s�-i vedem agenda �i coresponden�a.

299
00:18:36,580 --> 00:18:38,680
Van Pelt se ocup� de asta.
C�nd ie�i ?

300
00:18:38,680 --> 00:18:40,780
- Cur�nd, sper.
- Noroc.

301
00:18:40,780 --> 00:18:41,700
Mul�umesc !

302
00:18:41,730 --> 00:18:44,370
Frate, acum las�
pe oricine �n spital.

303
00:18:45,050 --> 00:18:47,420
- Ray ?!
- Bun�, Teresa.

304
00:18:47,420 --> 00:18:49,570
<i>�mi pare r�u.</i>

305
00:18:50,620 --> 00:18:52,640
Ce faci aici ?

306
00:18:52,640 --> 00:18:54,970
Am auzit c� s-a �mboln�vit
agenta mea preferat�.

307
00:18:54,980 --> 00:18:58,530
- Mi-am zis s� trec pe la tine.
- Mul�umesc.

308
00:18:58,530 --> 00:19:00,230
Dr�gu� costum.

309
00:19:00,230 --> 00:19:02,300
�i merge bine �n sectorul privat.

310
00:19:02,300 --> 00:19:04,900
Da, m� descurc.

311
00:19:06,020 --> 00:19:10,640
- �i ce s-a �nt�mplat ?
- Nimic. M-am julit la genunchi.

312
00:19:10,640 --> 00:19:12,740
Eu am auzit altceva.

313
00:19:12,740 --> 00:19:16,610
Am auzit c� era c�t pe ce
s-o p�e�ti cu Red John.

314
00:19:16,620 --> 00:19:18,380
A�a ceva te �nsp�im�nt�.
Te sim�i bine ?

315
00:19:18,380 --> 00:19:22,020
Foarte bine. Se pare c� Red John
nu-i at�t de dur.

316
00:19:22,020 --> 00:19:24,700
Abia dac� m-a atins.

317
00:19:25,870 --> 00:19:28,140
Bravo �ie.

318
00:19:28,140 --> 00:19:30,930
�i mul�umesc pentru vizit�.

319
00:19:30,930 --> 00:19:36,270
Dar m� simt foarte bine.
Excelent.

320
00:19:37,020 --> 00:19:39,440
- Te fac cumva s� te sim�i agitat� ?
- Nu.

321
00:19:39,440 --> 00:19:42,390
Sigur ? Te por�i de parc� �i-a� da
o senza�ie de nervozitate.

322
00:19:42,390 --> 00:19:44,110
Nu !

323
00:19:44,110 --> 00:19:46,390
De ce-ai venit ?

324
00:19:46,390 --> 00:19:49,530
Tu �i Jane sunte�i foarte aproape
de prinderea lui Red John.

325
00:19:49,530 --> 00:19:52,730
L-a�i luat �n vizor,
�i �ti�i parametrii ?

326
00:19:52,730 --> 00:19:55,170
N-a� putea s� spun, �mi pare r�u.
De ce te intereseaz� ?

327
00:19:55,170 --> 00:19:57,840
Nu pe mine.
Am clien�i care sunt interesa�i.

328
00:19:57,840 --> 00:19:59,760
Clien�i Visualize.
Ei de ce sunt interesa�i ?

329
00:20:02,360 --> 00:20:06,380
�tiam c� a�a va decurge conversa�ia,
dar... am venit oricum.

330
00:20:06,380 --> 00:20:08,010
�tii de ce ?

331
00:20:08,020 --> 00:20:11,380
�mi placi, Teresa.
�mi placi cu adev�rat.

332
00:20:11,390 --> 00:20:15,220
�i �ntr-una din zile
noi doi vom avea timpul necesar.

333
00:20:16,740 --> 00:20:18,890
Ai grij� de tine.
334
00:20:23,530 --> 00:20:27,430
Trebuie s� plec de aici.

335
00:20:29,870 --> 00:20:32,660
Dr� Mathews, nu m� intereseaz�
acuza�iile de prostitu�ie.

336
00:20:32,660 --> 00:20:34,620
Vreau s� �tiu ce s-a �nt�mplat
cu Titus Stone.

337
00:20:34,640 --> 00:20:38,780
- �n�eleg.
- Lucrezi ca �nso�itoare la...

338
00:20:38,780 --> 00:20:40,780
agen�ia �nso�itoarea Personal�.
A�a este ?

339
00:20:40,780 --> 00:20:44,050
�n sens strict, sunt
contractor independent.

340
00:20:44,050 --> 00:20:46,490
Adic� agen�ia ofer� serviciul,

341
00:20:46,490 --> 00:20:48,870
dar termenii se negociaz�
�ntre mine �i client.

342
00:20:48,870 --> 00:20:51,790
De asemenea, ei nu pl�tesc taxele.

343
00:20:51,790 --> 00:20:54,630
�i Stone te pl�tea
ca s� te culci cu el ?

344
00:20:54,630 --> 00:20:57,100
- Exact asta se �nt�mpla.
- De c�nd �l cuno�ti pe Stone ?

345
00:20:57,100 --> 00:21:00,550
De vreo patru luni. M� suna
o dat� la dou�-trei s�pt�m�ni.

346
00:21:00,550 --> 00:21:02,100
�i cum l-ai descrie ?

347
00:21:02,100 --> 00:21:06,510
T�cut, nu era prea vorb�re�
p�n� nu-�i intra �n rol.

348
00:21:06,510 --> 00:21:09,890
- Ce rol ?
- �i pl�cea s� juc�m roluri.

349
00:21:09,890 --> 00:21:12,410
�i ce roluri a�i jucat ?

350
00:21:12,410 --> 00:21:16,400
El era un r�zboinic samurai,
eu eram o fat� din sat

351
00:21:16,400 --> 00:21:18,650
pe care o salvase de bandi�i.

352
00:21:18,650 --> 00:21:21,790
Avea chimono, sandale
�i o sabie adev�rat� de samurai.

353
00:21:21,790 --> 00:21:25,910
Se nume�te katana. Vorbea despre
felul onorabil al r�zboinicului

354
00:21:25,910 --> 00:21:28,540
�i eu eram recunosc�toare
cam o jum�tate de or�.

355
00:21:30,320 --> 00:21:32,370
Ce voiai s� spui ?

356
00:21:32,370 --> 00:21:36,750
C�nd vorbea despre onoare,
�mbr�cat �n chimonoul �la,

357
00:21:36,760 --> 00:21:41,620
era singura dat� c�nd p�rea
s� se simt� bine �n pielea lui.

358
00:21:41,630 --> 00:21:44,310
V-a�i �nt�lnit alalt�ieri sear�.

359
00:21:44,980 --> 00:21:48,600
�i-a spus cumva c� are probleme,
poate cu vreo cuno�tin�� ?

360
00:21:48,600 --> 00:21:50,370
Nu.

361
00:21:50,370 --> 00:21:52,990
Dar p�rea trist.

362
00:21:52,990 --> 00:21:57,810
A pl�tit o jum�tate de or� �n plus.
Doar ca s� ne �inem �n bra�e.

363
00:22:00,110 --> 00:22:01,910
- Grace.
- �efa.

364
00:22:01,910 --> 00:22:04,160
- Te-au externat ?
- Da. Ce-i asta ?

365
00:22:04,170 --> 00:22:06,000
Un computer de la biroul lui Stone.

366
00:22:06,000 --> 00:22:08,170
- E ceva pe el ?
- Nu, nimic.

367
00:22:08,170 --> 00:22:10,070
Niciun fi�ier, nicio aplica�ie.

368
00:22:10,070 --> 00:22:12,170
P�n� �i sistemul de operare
s-a dus. A fost �ters.

369
00:22:12,170 --> 00:22:14,140
- Cum se face asta ?
- Se ruleaz� un program.

370
00:22:14,140 --> 00:22:17,340
Dar se repet� de cinci-�ase ori
ca s� se cure�e diskul at�t de bine.

371
00:22:17,350 --> 00:22:19,510
Cineva a vrut s� scape de ceva
care se afla acolo.
372
00:22:19,510 --> 00:22:22,350
Sunt fragmente de informa�ii
�mpr�tiate, �ncerc s� le asamblez.

373
00:22:22,350 --> 00:22:25,690
Atunci continu� �i, Grace...

374
00:22:25,690 --> 00:22:28,100
supravegherea suspec�ilor
de pe list�.

375
00:22:28,110 --> 00:22:30,120
- Vreau s� o opre�ti.
- Serios ?

376
00:22:30,130 --> 00:22:32,660
Imediat ce po�i.
S� nu la�i nicio urm�.

377
00:22:32,680 --> 00:22:35,450
- Sigur.
- L-ai v�zut pe Jane ?

378
00:22:35,450 --> 00:22:37,360
Nu. M-a sunat mai devreme.

379
00:22:37,370 --> 00:22:39,700
- Voia o adres�.
- A cui ?

380
00:22:59,340 --> 00:23:02,200
Lisbon. Te �ntrebi
cine este Sophie Miller ?

381
00:23:02,210 --> 00:23:05,930
<i>A fost psihiatra ta
dup� ce �i-a murit so�ia.</i>

382
00:23:05,930 --> 00:23:07,940
Ce te-a f�cut s� te g�nde�ti la ea ?

383
00:23:07,950 --> 00:23:09,950
Nu �tiu... medicii, spitalele.

384
00:23:09,950 --> 00:23:13,500
Crezi c� Red John a aflat de la ea
despre Eileen Turner.

385
00:23:13,500 --> 00:23:15,170
Nu se poate altfel.

386
00:23:15,170 --> 00:23:17,990
I-am spus multe lucruri
de care nu-mi amintesc.

387
00:23:17,990 --> 00:23:20,110
Luam medicamente foarte puternice.

388
00:23:20,110 --> 00:23:21,910
Sun�-m� dup� ce vorbe�ti cu ea.

389
00:23:21,910 --> 00:23:24,560
- Sigur.
- Imediat dup� aceea !

390
00:23:24,560 --> 00:23:26,500
Pa.

391
00:24:23,720 --> 00:24:27,210
<i>Pacienta d� semne
c� tratamentul �i face efectul.</i>

392
00:24:27,210 --> 00:24:30,930
<i>Hillary continu� s� arate simptome
de anxietate de separare.</i>

393
00:25:03,570 --> 00:25:06,570
CINA E �N CUPTOR

394
00:25:23,740 --> 00:25:27,710
Sefa. Te sim�i bine ?

395
00:25:28,710 --> 00:25:33,230
Jane a g�sit un cadavru.
Era o cuno�tin�� de-a lui.

396
00:25:33,240 --> 00:25:35,100
A omor�t-o Red John.

397
00:25:35,110 --> 00:25:36,900
De ce ?
398
00:25:36,910 --> 00:25:40,210
B�nuim c� a ob�inut informa�ii
de la ea.

399
00:25:40,210 --> 00:25:42,490
Jane vorbe�te cu poli�ia local�.

400
00:25:45,670 --> 00:25:48,220
Ai aflat ceva
de pe computerul lui Stone ?

401
00:25:48,220 --> 00:25:50,080
Asta-i cealalt� chestie.

402
00:25:50,090 --> 00:25:52,740
M� preg�team s� anulez
supravegherea, a�a cum ai cerut,

403
00:25:52,740 --> 00:25:54,560
�i am observat ceva.

404
00:25:54,560 --> 00:25:56,960
N-am c�utat inten�ionat.
Mi-a c�zut sub ochi.

405
00:25:56,960 --> 00:25:59,910
E foarte ciudat.
Se �nt�mpl� chiar acum.

406
00:26:05,300 --> 00:26:08,240
�i c�nd a�i vorbit
ultima dat� cu ea ?

407
00:26:08,240 --> 00:26:11,170
Cu vreo cinci ani �n urm�.

408
00:26:14,310 --> 00:26:16,360
Scuza�i-m�.

409
00:26:17,510 --> 00:26:19,930
Lisbon, te sun mai t�rziu.

410
00:26:20,520 --> 00:26:22,550
Jane, m-am g�ndit c� trebuie s� afli.
411
00:26:22,550 --> 00:26:25,740
Trei dintre suspec�i sunt �mpreun�
chiar �n acest moment.

412
00:26:25,740 --> 00:26:29,360
Bertram, �eriful McAllister
�i Reede Smith.

413
00:26:29,360 --> 00:26:31,930
Vorbesc �n fa�a biroului lui Bertram.

414
00:26:39,620 --> 00:26:41,620
�i trebuie s� urm�rim arest�rile.

415
00:26:42,710 --> 00:26:44,460
Bun� ziua.

416
00:26:44,460 --> 00:26:46,570
Jane, ce faci ?
E o �nt�lnire particular�.

417
00:26:46,580 --> 00:26:48,290
De unde s� �tiu ? U�a era �nchis�.

418
00:26:48,290 --> 00:26:50,710
- Agent Smith.
- Jane.

419
00:26:50,710 --> 00:26:52,710
- �erif McAllister.
- Tom.

420
00:26:52,720 --> 00:26:57,700
Tom. Bine, atunci �i spun Tom.

421
00:26:57,700 --> 00:26:59,900
Care-i treaba, Patrick ?

422
00:26:59,910 --> 00:27:02,590
Trebuie s� vorbesc cu tine
imediat ce termini aici.

423
00:27:02,590 --> 00:27:04,730
S-ar putea s� dureze mai mult.

424
00:27:04,730 --> 00:27:07,750
Discut�m despre unirea eforturilor
dintre BIC �i FBI �n districtul Napa

425
00:27:07,750 --> 00:27:09,830
�n lupta cu drogurile.

426
00:27:09,830 --> 00:27:12,870
E mult� metamfetamin� �n zon�.
A� vrea s� dispar� de acolo.

427
00:27:12,870 --> 00:27:16,820
Succes. Continua�i-v� discu�ia
despre eforturi.

428
00:27:16,860 --> 00:27:20,780
- A�tept.
- Despre ce vrei s� vorbim, Jane ?

429
00:27:20,780 --> 00:27:25,480
Ai vrut s� afli c�nd facem progrese
�n cazul Red John.

430
00:27:25,480 --> 00:27:29,480
Am progresat. Red John a omor�t-o
pe doctori�a care m-a tratat

431
00:27:29,490 --> 00:27:31,320
�n timpul c�derii nervoase.

432
00:27:31,320 --> 00:27:33,990
Poate c� ar trebui s� discut�m
despre asta �n particular.

433
00:27:33,990 --> 00:27:37,510
Suntem o familie de poli�i�ti, nu ?

434
00:27:37,510 --> 00:27:39,390
Sophie Miller. O femeie cumsecade.

435
00:27:39,400 --> 00:27:42,880
I-a t�iat capul �i l-a pus
�n cuptorul aragazului.

436
00:27:42,880 --> 00:27:46,200
- O glum�, presupun.
- Vai de mine !
437
00:27:46,200 --> 00:27:49,150
�i �n ce fel a�i progresat ?

438
00:27:49,160 --> 00:27:52,520
Red John a omor�t-o pe Sophie
pentru c� str�ng plasa �n jurul lui.

439
00:27:52,530 --> 00:27:55,180
A omor�t dou� persoane
�n c�teva zile.

440
00:27:55,180 --> 00:27:57,010
Devine disperat �i pu�in nebun

441
00:27:57,010 --> 00:28:00,150
�i nu-�i d� seama c� a f�cut
o gre�eal� cumplit�.

442
00:28:00,150 --> 00:28:03,870
- E un progres, nu ?
- Ce gre�eal� a f�cut ?

443
00:28:03,870 --> 00:28:08,240
�i-a� spune, dar mereu am senza�ia
c� �n camera asta sunt microfoane.

444
00:28:08,240 --> 00:28:11,880
Suntem asculta�i.
M� bucur c� v-am v�zut.

445
00:28:18,840 --> 00:28:20,870
Ce naiba a fost asta ?

446
00:28:20,870 --> 00:28:23,400
C�t de multe �tie Jane ?

447
00:28:23,410 --> 00:28:27,380
- Asta-i �ntrebarea, nu ?
- Da.

448
00:28:27,380 --> 00:28:29,410
�i treaba ta este s� afli r�spunsul.

449
00:28:29,410 --> 00:28:31,230
Fac tot ce pot.
450
00:28:35,940 --> 00:28:37,890
Mul�umesc.

451
00:28:42,420 --> 00:28:45,660
Ai v�zut ceva care arat�
c� unul dintre ei e Red John ?

452
00:28:47,000 --> 00:28:49,080
Nu.

453
00:28:49,080 --> 00:28:52,000
Regret ceea ce-a p�it Sophie.

454
00:28:52,000 --> 00:28:54,570
�tiu c� te-a ajutat.

455
00:28:59,480 --> 00:29:01,340
Vrei s� fii singur ?

456
00:29:01,340 --> 00:29:04,750
- M� �ntorc la birou.
- Nu, a�teapt�.

457
00:29:06,110 --> 00:29:08,230
A�tept.

458
00:29:08,230 --> 00:29:12,140
Red John a omor�t-o pe Sophie
deoarece putea s�-l recunoasc�.

459
00:29:12,140 --> 00:29:16,260
Putea s� fure dosarul meu
f�r� s� se �nt�lneasc� cu ea.

460
00:29:16,260 --> 00:29:18,860
A vrut s-o cunoasc�,
s� vorbeasc� cu ea.

461
00:29:18,860 --> 00:29:20,530
- De ce ?
- Nu �tiu de ce.

462
00:29:20,530 --> 00:29:23,530
Poate era curios �n privin�a
cuiva at�t de apropiat de mine.
463
00:29:23,530 --> 00:29:27,570
Dar s-a dus la ea. Pl�nuie�te asta
de mult� vreme.

464
00:29:27,570 --> 00:29:30,820
Probabil a fost la ea cu s�pt�m�ni
�n urm�, poate chiar luni.

465
00:29:30,820 --> 00:29:33,140
De ce n-a omor�t-o atunci ?
De ce acum ?

466
00:29:33,140 --> 00:29:35,110
Moartea ei m-ar fi alertat.

467
00:29:35,110 --> 00:29:38,910
A a�teptat p�n� a fost sigur
c� eu �ncerc s� dau de ea.

468
00:29:38,920 --> 00:29:43,380
Trebuia s� aib� pretextul
c� vine la ea s�-l vad�.

469
00:29:43,390 --> 00:29:45,550
- Adic� s-a dat drept pacient ?
- Probabil.

470
00:29:46,640 --> 00:29:50,090
�nseamn� c� ea avea un dosar
despre el. �i la ce ne-ar folosi ?

471
00:29:50,090 --> 00:29:51,980
Doar nu i-a spus adev�rul.

472
00:29:51,980 --> 00:29:54,260
Nu, dar Sophie �tia
s� citeasc� oamenii.

473
00:29:54,260 --> 00:29:57,630
E posibil ca el s� nu fi putut
ascunde totul de ea.

474
00:29:57,630 --> 00:29:59,600
Trebuie s� facem rost de acel dosar.

475
00:29:59,600 --> 00:30:02,690
Poli�ia local� �i va permite accesul
�n casa lui Miller.

476
00:30:02,690 --> 00:30:05,390
Agenda cu program�rile ei
trebuie s� fie �n birou.

477
00:30:05,390 --> 00:30:07,280
Cau�i un pacient nou

478
00:30:07,280 --> 00:30:10,860
care a venit o dat� sau de dou� ori
�n ultimele �ase luni.

479
00:30:10,860 --> 00:30:12,860
S� nu spui nim�nui ce faci.

480
00:30:12,870 --> 00:30:15,080
�i �nchizi telefonul
�i GPS-ul din ma�in�.

481
00:30:15,080 --> 00:30:18,650
- Nu �tii cine supravegheaz�.
- Bine. Dac� spui tu...

482
00:30:21,290 --> 00:30:24,090
Ce este ? Ai g�sit ceva
�n computerul lui Stone ?

483
00:30:24,090 --> 00:30:26,490
Foarte cur�nd. Cho a zis s�-�i spun

484
00:30:26,500 --> 00:30:28,710
c� se duce s� vorbeasc�
cu Aaron Kalinosky.

485
00:30:28,720 --> 00:30:31,120
A lucrat la Modern Aerodynamics
p�n� acum c�teva luni.

486
00:30:31,120 --> 00:30:32,720
�i care-i leg�tura ?

487
00:30:32,720 --> 00:30:35,850
Se pare c� l-a dat �n judecat�
pe Titus Stone.
488
00:30:37,140 --> 00:30:39,060
Sunte�i Aaron Kalinosky ?

489
00:30:39,060 --> 00:30:40,890
O clip�, v� rog.

490
00:30:40,890 --> 00:30:43,230
D�-i drumul.

491
00:30:55,490 --> 00:30:58,490
- Sunte�i agentul Cho ?
- Da. E unul dintre modelele dvs ?

492
00:30:58,490 --> 00:31:00,580
Da. Este autopilotat.

493
00:31:00,580 --> 00:31:02,360
Trebuie s�-�i fac� drum prin p�dure

494
00:31:02,370 --> 00:31:05,380
�i s� revin� f�r� s� se loveasc�
de vreun pom. S� vedem dac� reu�e�te.

495
00:31:05,380 --> 00:31:10,220
Este vorba de Titus Stone ?
Bietul om. Era str�lucit.

496
00:31:10,220 --> 00:31:14,540
Cu un cap deasupra celorlal�i.
L-a omor�t un samurai ?

497
00:31:15,030 --> 00:31:16,930
Scuze. O glum� proast�.

498
00:31:16,930 --> 00:31:19,650
Am �n�eles c� a�i dat �n judecat�
Modern Aerodynamics �i pe el.

499
00:31:19,650 --> 00:31:24,240
Am lucrat cu Titus, Kris �i Elliott
la mai multe proiecte.

500
00:31:24,240 --> 00:31:27,050
Ne certam care de�ine
unul dintre modelele
501
00:31:27,060 --> 00:31:28,860
care erau �n dezvoltare,
se �nt�mpl� mereu.

502
00:31:28,860 --> 00:31:31,180
- N-a fost nimic personal.
- Titus credea la fel ?

503
00:31:31,180 --> 00:31:34,450
- Va trebui s�-l �ntreba�i pe el.
- Era�i prieteni ?

504
00:31:34,450 --> 00:31:37,000
Nu �tiu dac� avea prieteni.
Dar ne-am �n�eles.

505
00:31:37,000 --> 00:31:41,170
A�i vorbit cu el de cur�nd ?
De ce nu vre�i s�-mi spune�i ?

506
00:31:41,170 --> 00:31:44,290
Fiindc� e confiden�ial,
e vorba de siguran�a na�ional�

507
00:31:44,290 --> 00:31:46,220
�i alte chestii de-astea.

508
00:31:47,290 --> 00:31:49,090
Veni�i �ncoace.

509
00:31:52,460 --> 00:31:55,380
Ave�i grij� s� nu fiu arestat
pentru ce voi spune, da ?

510
00:31:55,390 --> 00:31:57,520
Titus m-a sunat acum �ase s�pt�m�ni.

511
00:31:57,520 --> 00:32:00,620
Spunea c� e o problem� la sistemul
pe care l-au v�ndut armatei.

512
00:32:00,620 --> 00:32:03,890
- Pas�rea Ro�ie.
- A fost un accident �n Afganistan.

513
00:32:03,890 --> 00:32:07,030
Unul dintre aparate a ratat �inta
�i a lovit o cas�,

514
00:32:07,030 --> 00:32:09,260
au murit nou� sau zece persoane,
s-a anchetat serios.

515
00:32:09,270 --> 00:32:12,270
Titus credea c� avea probleme
la sistemul de ghidaj.

516
00:32:12,270 --> 00:32:14,330
Voia s� ne uit�m �mpreun�
pe specifica�ii.

517
00:32:14,340 --> 00:32:16,370
Dar a sunat dup� c�teva zile

518
00:32:16,370 --> 00:32:18,660
�i a zis c� a fost alarm� fals�.
C� totul e �n ordine.

519
00:32:18,660 --> 00:32:20,370
Aten�ie !

520
00:32:21,490 --> 00:32:23,990
Vede�i ? F�r� m�ini.

521
00:32:25,210 --> 00:32:27,830
Nimeni nu vorbe�te �n mod oficial
despre Pas�rea Ro�ie.

522
00:32:27,830 --> 00:32:30,130
Am vorbit cu un camarad
care e acum la Pentagon.

523
00:32:30,140 --> 00:32:31,750
Mi-a spus neoficial

524
00:32:31,750 --> 00:32:33,800
c� a fost un accident
�i s-a f�cut investiga�ie.

525
00:32:33,810 --> 00:32:36,220
Modern Aerodynamics
a fost scoas� din cauz�.
526
00:32:36,230 --> 00:32:38,710
Se crede c� accidentul
a fost provocat de vreme.

527
00:32:38,710 --> 00:32:40,960
De asta nu l-a mai chemat Stone
pe Kalinosky.

528
00:32:40,960 --> 00:32:42,460
Ce mai �tim ?

529
00:32:42,470 --> 00:32:46,270
S-au g�sit fragmentele unui avion
ca �sta �n ma�ina distrus�.

530
00:32:46,270 --> 00:32:49,570
Este de supraveghere, n-are arme.
Dar i se poate ata�a un explozibil.

531
00:32:49,570 --> 00:32:51,070
- E chiar at�t de u�or ?
- Nu.

532
00:32:51,070 --> 00:32:54,140
- Trebuie s� fie cineva priceput.
- Un coleg ?

533
00:32:54,140 --> 00:32:56,890
Cu greutatea ad�ugat�, avionul
are o raz� de 6.5-8 km.

534
00:32:56,900 --> 00:33:01,080
I-am verificat pe ceilal�i angaja�i.
Nimeni n-a fost suficient de aproape.

535
00:33:01,080 --> 00:33:02,870
Poate c� Elliott Winston
avea dreptate.

536
00:33:02,870 --> 00:33:05,000
F�pta�ul e unul care ur�te
avioanele teleghidate.

537
00:33:05,000 --> 00:33:08,260
Haide�i s-o lu�m de la cap�t.
Ce-a f�cut Stone �n acea sear� ?
538
00:33:08,260 --> 00:33:11,680
A plecat de acas� pe la 18:30.
S-a dus undeva, nu �tim unde.

539
00:33:11,680 --> 00:33:14,960
A ajuns la restaurant la 20:15,
a r�mas acolo p�n� la 23:50.

540
00:33:14,960 --> 00:33:17,480
O cin� de trei ore de unul singur ?
A m�ncat, nu glum�.

541
00:33:17,480 --> 00:33:19,470
Ai g�sit ceva �n computerul lui ?

542
00:33:19,470 --> 00:33:22,300
Da, dar sunt doar ni�te numere.
Nu �n�eleg nimic.

543
00:33:22,310 --> 00:33:25,520
G�se�te pe cineva care �n�elege,
sau ne �ntoarcem de unde am plecat.

544
00:33:25,530 --> 00:33:29,390
- A venit raportul autopsiei ?
- Vrei s� vezi rezultatul autopsiei ?

545
00:33:29,400 --> 00:33:33,350
Nu fi a�a surprins�.
Scrie ce-a m�ncat Stone la cin� ?

546
00:33:33,350 --> 00:33:36,220
Con�inutul stomacului...

547
00:33:36,220 --> 00:33:38,020
pui pr�jit, cheeseburger,

548
00:33:38,020 --> 00:33:40,490
piure de cartofi, cartofi pr�ji�i,
macaroane cu br�nz�,

549
00:33:40,490 --> 00:33:43,070
pl�cint� cu mere �i �nghe�at�.

550
00:33:43,080 --> 00:33:46,210
Foarte bine. M�ine s� vin� to�i aici
�i s� �nchidem cazul.

551
00:33:46,210 --> 00:33:48,250
- Ce �nseamn� asta ?
- C� s-a terminat.

552
00:33:48,250 --> 00:33:51,580
Trecem mai departe, ne preocup�m
de ceva mai important.

553
00:33:51,580 --> 00:33:53,300
- �tii cine e vinovatul ?
- Sigur.

554
00:33:53,300 --> 00:33:56,720
- Uita�i-v� �i voi. E chiar acolo.
- Unde ?

555
00:34:07,740 --> 00:34:10,260
V� mul�umesc pentru prezen��.
N-o s� dureze mult.

556
00:34:10,260 --> 00:34:13,380
Ce-i cu toate astea ?
Acela este Aaron Kalinosky ?

557
00:34:13,380 --> 00:34:16,100
- Ce caut� aici ?
- V� spun imediat. Lua�i loc.

558
00:34:16,100 --> 00:34:19,300
Sunt sigur c� sunte�i agita�i,
dar vreau s� v� lini�tesc.

559
00:34:19,310 --> 00:34:23,480
�tim c� niciunul dintre voi
nu l-a omor�t pe Titus Stone.

560
00:34:23,480 --> 00:34:25,590
Vorbesc �n numele am�ndurora
c�nd spun c� este adev�rat.

561
00:34:25,600 --> 00:34:27,400
- �ti�i cine e vinovatul ?
- Da.

562
00:34:27,400 --> 00:34:29,530
- S-a sinucis.
- Ce-a f�cut ?

563
00:34:29,530 --> 00:34:32,070
A fost un samurai care a sim�it
c� �i-a pierdut onoarea,

564
00:34:32,070 --> 00:34:35,120
a�a c� a comis seppuku,
ritualul sinuciderii,

565
00:34:35,120 --> 00:34:37,210
cu sabia lui special�.

566
00:34:54,970 --> 00:34:57,580
- Ce dovezi ave�i ?
- Cina lui.

567
00:34:57,580 --> 00:35:00,060
Cheeseburger, pui pr�jit,

568
00:35:00,060 --> 00:35:04,150
piure de cartofi,
macaroane cu br�nz�.

569
00:35:04,150 --> 00:35:07,890
Felurile lui preferate.
Ultima mas� a unui condamnat.

570
00:35:07,890 --> 00:35:11,570
De ce-ar fi f�cut asta ?
Cum �i-a pierdut onoarea ?

571
00:35:11,580 --> 00:35:15,480
- Dr� Makkena, vre�i s� ne spune�i ?
- Eu ? De ce ?

572
00:35:15,480 --> 00:35:18,700
- Pentru c� v-a spus.
- Nu.

573
00:35:18,700 --> 00:35:22,280
Ba da. A venit la dvs
pentru a se spovedi,

574
00:35:22,290 --> 00:35:24,200
pentru c� era �ndr�gostit de dvs.

575
00:35:26,820 --> 00:35:29,670
Kris.

576
00:35:29,680 --> 00:35:31,710
�i-am adus asta.

577
00:35:31,710 --> 00:35:34,800
Eu nu mai am nevoie de ea.

578
00:35:34,800 --> 00:35:37,670
- Pot s� intru ?
- Sigur.

579
00:35:37,670 --> 00:35:40,050
- Titus nu m-a iubit.
- Sigur c� v-a iubit.

580
00:35:40,050 --> 00:35:43,810
Avea fotografia dvs pe birou.
Acolo o p�stra.

581
00:35:43,810 --> 00:35:46,930
A angajat o prostituat� care sem�na
cu dvs. Nu era greu de observat.

582
00:35:46,930 --> 00:35:50,900
A venit fiindc� �tia c� exist�
o problem� la Pas�rea Ro�ie.

583
00:35:50,900 --> 00:35:54,630
Asta a dus la moartea acelor oameni
�i voi trei a�i mu�amalizat-o.

584
00:35:54,630 --> 00:35:57,040
A�i f�cut anchetatorii s� cread�
c� e altceva,

585
00:35:57,040 --> 00:35:58,560
dar el n-a putut accepta.

586
00:35:58,560 --> 00:36:00,700
Au murit oameni
din cauz� c� noi am dat-o �n bar�.

587
00:36:00,730 --> 00:36:02,570
Au fost ni�te gre�eli.
O �tim cu to�ii.

588
00:36:02,580 --> 00:36:05,090
Am min�it pe toat� lumea !

589
00:36:05,100 --> 00:36:09,200
Nu este...
Nu este onorabil.

590
00:36:09,200 --> 00:36:12,330
Nici m�car nu �tiu ce �nseamn�.
A fost o sl�biciune.

591
00:36:12,340 --> 00:36:15,700
Asta-i tot.
Important este s� ne adun�m,

592
00:36:15,710 --> 00:36:18,210
s� ne purt�m normal
�i s� mergem mai departe. Dac� nu,

593
00:36:18,210 --> 00:36:20,040
compania asta va pieri.

594
00:36:20,040 --> 00:36:22,610
�i eu la fel. Sunt distrus�.
M� distrugi tu.

595
00:36:23,430 --> 00:36:26,090
- Asta vrei s� faci, Titus ?
- Nu.

596
00:36:26,110 --> 00:36:27,880
V-a spus ce are de g�nd s� fac�

597
00:36:27,880 --> 00:36:30,340
�i nici n-a�i �ncercat
s�-l convinge�i s� renun�e.

598
00:36:30,340 --> 00:36:33,820
Nu pot tr�i cu sentimentul
pe care �l am �n acest moment.

599
00:36:34,940 --> 00:36:39,160
Cred c� ar trebui s� faci
ceea ce �i aduce lini�tea.

600
00:36:40,110 --> 00:36:42,660
Cine �tie ? Ar putea fi minunat.

601
00:36:46,120 --> 00:36:51,590
V-a�i dus la birou, a�i g�sit
biletul de adio de pe computerul lui,

602
00:36:51,590 --> 00:36:55,290
despre care el v� spusese,
�i l-a�i �ters.

603
00:37:01,480 --> 00:37:03,550
- Kris...
- Taci, Elliott.

604
00:37:03,550 --> 00:37:05,450
- E adev�rat ?
- Chiar dac� ar fi...

605
00:37:05,460 --> 00:37:07,190
N-am �tiut nimic despre Titus.

606
00:37:07,190 --> 00:37:09,920
- Chiar dac� ar fi, n-ave�i dovezi.
- Mi se face r�u.

607
00:37:09,930 --> 00:37:13,180
Taci odat� !
N-am pentru ce s� r�spund.

608
00:37:13,180 --> 00:37:15,530
Ave�i dreptate,
nu putem dovedi nimic.

609
00:37:15,530 --> 00:37:18,200
Nu �n privin�a sinuciderii,
dar putem dovedi mu�amalizarea.

610
00:37:18,200 --> 00:37:20,030
- La ce v� referi�i ?
- Agenta Van Pelt a reu�it

611
00:37:20,040 --> 00:37:22,870
s� recupereze ni�te documente
din computerul lui Stone.
612
00:37:22,870 --> 00:37:26,160
Pentru noi erau doar numere,
dar conform domnului Kalinosky,

613
00:37:26,160 --> 00:37:28,990
ele demonstreaz� c� au existat
defecte �n construc�ia P�s�rii Ro�ii.

614
00:37:29,000 --> 00:37:31,450
Urmeaz� s� ne dea o declara�ie.

615
00:37:31,450 --> 00:37:34,620
- Nu.
- Obstruc�ionarea justi�iei, fraud�,

616
00:37:34,620 --> 00:37:36,650
poate chiar omor prin impruden��.

617
00:37:36,650 --> 00:37:39,790
- Imposibil, am �ters complet diskul.
- �mi sun� a m�rturisire.

618
00:37:39,790 --> 00:37:41,790
- �i mie.
- Am �ncheiat discu�ia.

619
00:37:41,790 --> 00:37:45,080
A�teapt�, Elliott. Totul va fi bine
dac� r�m�nem uni�i.

620
00:37:45,080 --> 00:37:48,230
S� r�m�nem uni�i ?
E�ti nebun� ?!

621
00:37:48,230 --> 00:37:51,150
- Dup� ce i-ai f�cut lui Titus ?
- Nu te g�ndi la lucruri negative.

622
00:37:51,150 --> 00:37:55,640
G�nde�te-te tu la asta.
Chem avocatul �i fac o �n�elegere.

623
00:37:55,640 --> 00:37:59,910
Tu e�ti pe cont propriu, Kris.
Succes.
624
00:38:03,780 --> 00:38:07,420
- Am cur�at complet diskul.
- Ave�i dreptate, l-a�i cur�at.

625
00:38:07,420 --> 00:38:10,690
Domnul Kalinosky spune
c� sunt ni�te numere amestecate.

626
00:38:10,690 --> 00:38:13,090
O aiureal�.

627
00:38:13,090 --> 00:38:15,540
Jane, te caut� Rigsby la telefon.

628
00:38:15,540 --> 00:38:20,040
Bine. Scuza�i-m�.
R�spund din biroul t�u.

629
00:38:22,720 --> 00:38:25,970
Dr� Makkena, nu v� pot aresta ast�zi,

630
00:38:25,970 --> 00:38:28,270
dar o voi face... �n cur�nd.

631
00:38:33,030 --> 00:38:35,280
- C�te nume ai g�sit ?
- Patru.

632
00:38:35,280 --> 00:38:39,310
Ernest Matthewson,
Mitchell Livingston Washburn,

633
00:38:39,320 --> 00:38:41,450
Miguel Vavario �i Jay Roth.

634
00:38:41,450 --> 00:38:45,470
Roth. Vine din nem�escul <i>rot</i>.
�nseamn� ro�u.

635
00:38:45,470 --> 00:38:47,270
C�nd l-a consultat ?

636
00:38:50,560 --> 00:38:53,130
Cu aproximativ
cinci luni �i jum�tate �n urm�.
637
00:38:53,130 --> 00:38:56,050
- Ai g�sit dosarul ?
- Nu. Nu exist� niciun dosar.

638
00:38:56,050 --> 00:38:59,420
- Ce tot spui ?
<i>- Am c�utat �n tot biroul. Nu-i aici.</i>

639
00:38:59,420 --> 00:39:02,420
Am rugat-o pe secretar� s� caute
�n arhiva de la universitate.

640
00:39:02,420 --> 00:39:04,190
Nu-i nici acolo. A disp�rut.

641
00:39:04,190 --> 00:39:06,260
- L-a luat el.
- �mi pare r�u, Jane.

642
00:39:06,260 --> 00:39:08,890
Nu-i nimic, Rigsby.
�i mul�umesc pentru tot.

643
00:39:08,900 --> 00:39:10,780
Ne vedem c�nd te �ntorci.

644
00:39:11,400 --> 00:39:13,770
- Fir-ar s� fie !
- Nu te enerva.

645
00:39:13,770 --> 00:39:16,680
Credeam c� am dat de ceva.
Eram convins�.

646
00:39:18,490 --> 00:39:23,170
- Tu de ce nu e�ti mai sup�rat ?
- M� cam a�teptam la asta.

647
00:39:23,180 --> 00:39:26,490
�i �tiu ceva ce nu �tie Red John.

648
00:39:26,500 --> 00:39:28,580
Sophie �i dicta noti�ele.

649
00:39:28,580 --> 00:39:31,070
Nu �tia s� bat� la ma�in�.
N-a �nv�at.

650
00:39:31,070 --> 00:39:33,400
Era m�ndr� de asta �ntr-un fel.

651
00:39:33,400 --> 00:39:36,770
Avea un serviciu
care-i f�cea transcrierile.

652
00:39:36,770 --> 00:39:39,960
- Ei p�streaz� vreo copie ?
- E foarte posibil.

653
00:39:41,090 --> 00:39:45,050
<i>Diagnostic preliminar
dup� �edin�a cu Jay Roth.</i>

654
00:39:45,050 --> 00:39:47,420
<i>Domnul Roth acuz�
probleme recente</i>

655
00:39:47,420 --> 00:39:49,550
<i>- ...de acrofobie sever�.</i>
- Frica de �n�l�imi.

656
00:39:49,550 --> 00:39:51,420
- �tiu.
<i>- Este de v�rst� mijlocie,</i>

657
00:39:51,420 --> 00:39:56,090
<i>s�n�tos, f�r� antecedente
de boli psihice.</i>

658
00:39:56,090 --> 00:39:58,040
<i>Nu are familie,
dar are mul�i prieteni</i>

659
00:39:58,040 --> 00:40:02,530
<i>care �i �in companie
�i �i ofer� sprijin emo�ional.</i>

660
00:40:02,530 --> 00:40:05,980
<i>Vorbe�te bine, are �inuta dreapt�,
e st�p�n pe sine.</i>

661
00:40:05,990 --> 00:40:08,150
<i>A stat calm �n sala de a�teptare,</i>
662
00:40:08,150 --> 00:40:10,870
<i>f�r� s� aib� nevoie de ceva
care s�-i distrag� aten�ia.</i>

663
00:40:10,870 --> 00:40:13,860
<i>De�i am observat c� �tie
s� fluiere foarte bine.</i>

664
00:40:15,040 --> 00:40:19,130
<i>Are �nf�i�are pl�cut�, dar exist�
indicii �n comportamentul lui</i>

665
00:40:19,130 --> 00:40:21,580
<i>de dereglare de personalitate
�i narcisism.</i>

666
00:40:23,500 --> 00:40:26,920
<i>De�i spune c� �i controleaz� u�or
temperamentul,</i>

667
00:40:26,920 --> 00:40:30,840
<i>nu sunt convins�
c� este complet sincer.</i>

668
00:40:30,840 --> 00:40:35,150
<i>De fapt, mare parte din ce-a spus,
de�i a vorbit conving�tor,</i>

669
00:40:35,150 --> 00:40:39,770
<i>nu este compatibil cu r�spunsul meu
instinctiv la prezen�a lui,</i>

670
00:40:39,770 --> 00:40:43,740
<i>de�i nu pot indica tulbur�ri clinice
cunoscute care s� indice aceasta.</i>

671
00:40:45,020 --> 00:40:49,580
<i>Simt ceva �n�el�tor �i �ntunecat
�n structura lui emo�ional�.</i>

672
00:40:49,580 --> 00:40:51,680
<i>�n orice caz, exist� toate semnele</i>

673
00:40:51,680 --> 00:40:55,450
<i>c� fobia lui este real�,
fie c� este acrofobie, fie altceva,</i>
674
00:40:55,450 --> 00:40:58,370
<i>r�m�ne de v�zut.</i>

675
00:40:58,370 --> 00:41:00,320
<i>Un caz interesant.</i>

676
00:41:01,370 --> 00:41:04,260
<i>Abia a�tept
urm�toarele �edin�e cu el.</i>

677
00:41:11,860 --> 00:41:16,860
<b>Traducerea �i adaptarea BlackAmber</b>

678
00:41:16,860 --> 00:41:20,860
<i>Comentarii pe www.tvblog.ro</i>