Sunteți pe pagina 1din 65

Denumirea testului: Zootehnie

ID test: ZooGeneral

Întrebări total în test: 280

Partea 1 30%: Număr de întrebări - 88, ([31,43%]-28,57%-40% ).

Partea 2 30%: Număr de întrebări - 80, (31,43%-[28,57%]-40% ).

Numărul total de grupuri (teme): 16

-------------------------------------------------------------------------------------------

Partea 1 30%: Număr de întrebări - 88, (31,43%).

Grupul (tema): Tema01

Întrebarea 1.

Care este sarcina principală a sectorului zootehnic?

Variante de răspuns:

1. Aprovizionarea agriculturii cu îngrăşăminte organice


2. Aprovizionarea industriei de prelucrare cu materie primă
3. Valorificarea deşeurilor vegetale
4. Aprovizionarea populaţiei cu rpoduse alimentare de origine animală

Întrebarea 2.

Din cîte compartimente este alcătuit studiul Zootehniei?

Variante de răspuns:

1. Zootehnie specială, zootehnie generală şi zootehnie particulară


2. Zootehnie generală şi zootehnie specială
3. Zootehnie specială
4. Zootehnie generală

Întrebarea 3.

Care sînt normele optime de consum a produselor alimentare de origine animală


(kg/om/an)lapte?

Variante de răspuns:

1. 250-350
2. 410-500
3. 350-400
4. 500-600
Întrebarea 4.

Care sînt normele optime de consum a produselor alimentare de origine animală (kg/om/an)
carne?

Variante de răspuns:

1. 75
2. 89
3. 80
4. 82

Întrebarea 5.

Care sînt normele optime de consum a produselor alimentare de origine animală (kg/om/an)ouă
(buc)?

Variante de răspuns:

1. 300
2. 292
3. 250
4. 292

Întrebarea 6.

Pentru satisfacerea necesarului populaţiei republicii în produse alimentare de origine animală


conform normelor fiziologice este necesar de produs anual (mii tone) lapte?

Variante de răspuns:

1. 1200
2. 1570
3. 1700
4. 1520

Întrebarea 7.

Pentru satisfacerea necesarului populaţiei republicii în produse alimentare de origine animală


conform normelor fiziologice este necesar de produs anual (mii tone) carne?

Variante de răspuns:

1. 340
2. 300
3. 360
4. 310

Întrebarea 8.

Pentru satisfacerea necesarului populaţiei republicii în produse alimentare de origine animală


conform normelor fiziologice este necesar de produs anual (mii tone) ouă (buc)?
Variante de răspuns:

1. 1170
2. 1140
3. 690
4. 1100

Întrebarea 9.

Volumul de produse de origine animală obţinute în sectorul zootehnic în prezent satisface


necesarul populaţiei Moldovei în proporţie de (%)lapte

Variante de răspuns:

1. 45
2. 50
3. 35
4. 90

Întrebarea 10.

Volumul de produse de origine animală obţinute în sectorul zootehnic în prezent satisface


necesarul populaţiei Moldovei în proporţie de (%)carne

Variante de răspuns:

1. 37
2. 32
3. 50
4. 35

Întrebarea 11.

Volumul de produse de origine animală obţinute în sectorul zootehnic în prezent satisface


necesarul populaţiei Moldovei în proporţie de (%)ouă (buc)

Variante de răspuns:

1. 65
2. 45
3. 70
4. 53

Întrebarea 12.

Care sînt caracteristicile principale ale produselor alimentare de origine animală?

Variante de răspuns:

1. Digestibilitate ridicată şi valoare nutritivă şi biologică înaltă


2. Calităţi gustative înalte şi diversitate mare
3. Digestibilitate înaltă şi valoare nutritivă redusă
4. Digestibilitate redusă şi valoare nutritivă înaltă

Întrebarea 13.

Importanţa economică a sectorului zootehnic constă în?

Variante de răspuns:

1. Obţinerea veniturilor băneşti uniforme pe tot parcursul anului


2. Obţinerea unor cantităţi mai mari de îngrăţăminte organice
3. Obţinerea produselor alimentare foarte valoroase pe baza valorificării produselor de
origine vegetală ieftine şi a deşeurilor industriei prelucrătoare
4. Aprovuzionarea populaţiei cu produse animaliere ieftine

Întrebarea 14.

Valoarea nutritivă şi biologică a produselor alimentare de origine animală este condiţionată de?

Variante de răspuns:

1. Conţinutul înalt de proteine şi grăsime


2. Conţinutul tuturor substanţelor nutritive şi biologic active necesare pentru o alimentaţie
raţională
3. Conţinutul înalt de vitamine, aminoacizi esenţiali şi variat de acizi graşi
4. Conţinutul înalt de grăsime şi săruri minerale

Întrebarea 15.

Care sînt căile de intensificare a dezvoltării sectorului zootehnic?

Variante de răspuns:

1. Aprofundarea lucrului de selecţie, crearea de rase noi de animale, folosirea în reproducţie


numai a animalelor cu potenţial productiv înalt
2. Crearea de rase şi tipuri de animale cu producţii mari şi acomodate la tehnologii
industriale, crearea unei baze furajere stabile, întroducerea în producţie a tehnologiilor
avansate de creştere şi expluatare a animalelor
3. Sporirea numărului de animale, sporirea nivelului productiv sa animalelor, întărirea bazei
furajere
4. Reducerea numărului de animale, crearea unei baze furajere stabile, sporirea nivelului
productiv a animalelor

Grupul (tema): Tema02

Întrebarea 16.

Cauzele principale ale domesticirii sînt?

Variante de răspuns:

1. Formarea efectivelor de animale domestice


2. Crearea unei surse mai stabile de carne
3. Lipsa vbînatului
4. Necesitatea crescîndă a populaţiei îm produse alimentare

Întrebarea 17.

Etapele principale de domesticire a animalelor sălbatice sînt?

Variante de răspuns:

1. Îmbţînzire-domesticire
2. Îmblînzire-domesticire-înmulţire
3. Captivare-înmulţire –domesticire
4. Captivare-îmblînzire-domesticire a propriu zisă

Întrebarea 18.

În dependenţă de numărul de strămoşi animalele pot avea origine?

Variante de răspuns:

1. Difiletică
2. Polifiletică
3. Monofiletică
4. Polifiletică, difiletică şi monofiletică

Întrebarea 19.

Bovinele au o origine ?

Variante de răspuns:

1. Polifiletică
2. Bifiletică
3. Nu se cunoaşte
4. Monofiletică

Întrebarea 20.

Ovinele au o origine ?

Variante de răspuns:

1. Monofiletică
2. Nu se cunoaşte
3. Bifiletică
4. Polifiletică

Întrebarea 21.

Suinele au o origine ?

Variante de răspuns:
1. Polifiletică
2. Nu se cunoaşte
3. Bifiletică
4. Monofiletică

Întrebarea 22.

Cabalinele au o origine ?

Variante de răspuns:

1. Polifiletică
2. Nu se cunoaşte
3. Bifiletică
4. Monofiletică

Întrebarea 23.

Păsările domestice au o origine ?

Variante de răspuns:

1. Monofiletică
2. Bifiletică
3. Nu se cunoaşte
4. Polifiletică

Întrebarea 24.

Rasa reprezintă?

Variante de răspuns:

1. Grup compact de animale de aceeaşi specie, au origine comună, caractere specifice ce le


deosebesc de animale din aceeaşe specie, pe care le transmit stabil descendenţei, au un
nmumăr suficient de indivizi ce permit împerecheri neînrudite
2. Grup compact de animale din aceeaşi specie, care transmit prin eriditare proprietăţile lor
specifice urmaşilor
3. Grup compact de animale, care se deosebesc de alte animaledupă caracterele lor morfo-
productive pe care la transmit stabil urmaşilor
4. Grup compact de animale, care au aceeaşi origine, nivel productiv, culoare şi transmit
însuşirile lor descendenţilor

Întrebarea 25.

Linia reprezintă?

Variante de răspuns:

1. Un grup de urmaşi, ce provin de la un mascul fondator comun şi se deosebesc de restul


indivizilor după unul sau mai multe caractere specifice , care le transmit stabil
descendenţilor lor
2. Un grup de femele şi masculi, care provin de la un mascul de valoare şi transmite prin
moştenirecaracterele lor specifice urmaşilor
3. Un grup de masculi, care provin de la un mascul fondator comun şi transmit prin eriditate
caracterele morfo-productive urmaşilor
4. Un grup de femele şi masculi de aceeaţi rasă, care provin de la un mascul fondator comun

Întrebarea 26.

Familia reprezintă?

Variante de răspuns:

1. Un grup de femele de aceaşi rasă, care provin de la o mfemelă de valoare , fondatoare de


familie, se deosebesc de restul indivizilor din rasă după unul sau mai m,ulte caractere, care
se transmit stabil urmaşilor prin eriditate
2. Un grup de femele ce au provenit de la un mascul fondator de familie, care se deosenbesc de
restul indivizilor prin caractere specifice
3. Un grup de femele şi masculi, Care provin de la o femelă de valoare fondatoare de familie şi
care intră organic în componenţa liniei
4. Un grup de femele, care se deosebesc prin caracterele lor specifice şi aceste caractere le
transmit prin moştenire urmaşilor

Întrebarea 27.

După tipul de producţie rasele se clasifică?

Variante de răspuns:

1. De lapte, de grăsime, de carne, cu producţii mixte


2. Specializate, cu producţii mixte
3. De lapte-carne, carne-lapte, ouă-carne
4. De lapte, de carne, de lînă, ouă

Întrebarea 28.

Simptome de degenerare a raselor sînt?

Variante de răspuns:

1. Apariţia rahitismului şi obezităţii


2. Apariţia diferitelor boli infecţioase, a monstruozităţilor, reducerea nivelului productiv
3. Reducerea masei corporale şi a nivelului productiv, sporirea morbidităţii produşilor,
apariţia rahitizmului, anmiei şi obezităţii
4. Creşterea masei corporale şi reducerea nivelului productiv

Grupul (tema): Tema03

Întrebarea 29.

Exteriorul reprezintă?

Variante de răspuns:
1. Forma exterioară a animalului
2. Caracteristica animalului după forma exterioară
3. Totalitatea caracteristicilor animalului după forma exterioară a corpului în raport cu
particularităţile lui biologice şi de producţie
4. Caracteristica animalului după conformaţia corporală ţinănd cont de vărstă

Întrebarea 30.

Metode de apreciere a exteriorului?

Variante de răspuns:

1. Metoda somatometrică, somatografică şi somatoscopică


2. Metoda somatografică şi somatometrică
3. Metoda somatometrică şi somatoscopică
4. Metoda somatoscopică şi somatografică

Întrebarea 31.

În cazul utilizării metodei somatoscopică corpul animalului se împarte în următoarele regiuni de


bază?

Variante de răspuns:

1. Cap, găt, trunchi


2. Cap, găt, trunchi şi membre
3. Cap, trunchi şi membre
4. Cap, găt şi membre

Întrebarea 32.

Metoda somatoscopică constă în?

Variante de răspuns:

1. Aprecierea prin punctaj a regiunilor corporale


2. Toate variantele precedente
3. Fixarea imaginâelor la animale
4. Efectuarea măsurătorilor corporale la animale

Întrebarea 33.

Măsurătorile corporale de bază sînt ?

Variante de răspuns:

1. Înălţimea la greabăn, lungimea onlică a trunchiului, perimetrul fluerului, greutatea corporală


2. Înălţimea la greabăn, perimetrul toracelui, perimetrul fluerului, greutatea corporală
3. Înălţimea la greabăn, perimetrul toracelui, lungimea onlică a trunchiului, perimetrul
fluerului, greutatea corporală
4. Înălţimea la greabăn, perimetrul toracelui, lungimea onlică a trunchiului, perimetrul fluerului
Întrebarea 34.

Măsurătorile corporale de bază la taurine sînt ?

Variante de răspuns:

1. Înălţimea la greabăn, perimetrul toracelui, perimetrul fluerului, greutatea corporală


2. Înălţimea la greabăn, lungimea onlică a trunchiului, perimetrul fluerului, greutatea corporală
3. Înălţimea la greabăn, perimetrul toracelui, lungimea oblică a trunchiului, perimetrul
fluerului,lărgimea trunchiului, greutatea corporală
4. Înălţimea la greabăn, perimetrul toracelui, lungimea onlică a trunchiului, perimetrul fluerului

Întrebarea 35.

Măsurătorile corporale de bază la suine sînt ?

Variante de răspuns:

1. Înălţimea la greabăn, lungimea onlică a trunchiului, perimetrul fluerului, greutatea corporală


2. Perimetrul toracelui, lungimea trunchiului, perimetrul fluerului, greutatea corporală
3. Înălţimea la greabăn, perimetrul toracelui, lungimea onlică a trunchiului, perimetrul fluerului
4. Înălţimea la greabăn, perimetrul toracelui, perimetrul fluerului, greutatea corporală

Întrebarea 36.

Măsurătorile corporale de bază la cabaline sînt ?

Variante de răspuns:

1. Înălţimea la greabăn, perimetrul toracelui, lungimea onlică a trunchiului, perimetrul


fluerului, greutatea corporală
2. Înălţimea la greabăn, lungimea onlică a trunchiului, perimetrul fluerului, greutatea corporală
3. Înălţimea la greabăn, perimetrul toracelui, greutatea corporală
4. Înălţimea la greabăn, perimetrul toracelui, perimetrul fluerului

Întrebarea 37.

Indicii corporali reprezintă?

Variante de răspuns:

1. Raportul procentual dintre diferite măsurători corporale


2. Raportul dintre diferite măsurători corporale
3. Raportul volumetric dintre diferite măsurători corporale
4. Raportul dintre diferite regiuni corporale

Întrebarea 38.

Indicile formatului reprezintă?

Variante de răspuns:
1. Raportul procentual dintre perimetrul toracelui şi înălţimea la greabăn
2. Raportul procentual dintre adîncimea toracelui şi înălţimea la greabăn
3. Raportul procentual dintre lungimea oblică a trinchiului şi înălţimea la grebăn
4. Raportul procentual dintre lungimea dreptă a trinchiului şi înălţimea la greabăn

Întrebarea 39.

Indicile compactităţii reprezintă?

Variante de răspuns:

1. Raportul procentual dintre perimetrul toracelui şi perimetrul fluerului


2. Raportul procentual dintre perimetrul toracic şi lungimea oblică a trinchiului
3. Raportul procentual dintre perimetrul toracelui şi înălţimea la greabăn
4. Raportul procentual dintre adîncimea toracelui şi înălţimea la greabăn

Întrebarea 40.

Indicile masivităţii reprezintă?

Variante de răspuns:

1. Raportul procentual dintre perimetrul toracic şi înălţimea la greabăn


2. Raportul procentual dintre perimetrul toracelui şi lărgimea toracelui
3. Raportul procentual dintre perimetrul toracelui şi perimetrul fluerului
4. Raportul procentual dintre adîncimea toracelui şi înălţimea la greabăn

Întrebarea 41.

Indicile osăturii reprezintă?

Variante de răspuns:

1. Raportul procentual dintre adîncimea toracelui şi perimetrul fluerului


2. Raportul procentual dintre perimetrul fluerului şi înălţimea la greabăn
3. Raportul procentual dintre perimetrul fluerului şi înălţimea la greabăn
4. Raportul procentual dintre perimetrul toracelui şi perimetrul fluerului

Întrebarea 42.

Marcarea animalelor şi păsărilor domestice se face prin ?

Variante de răspuns:

1. Crestarea urechilor, aplicarea mărcilor, inferare, criomarcare, cipizarea


2. Crestarea urechilor, tatuare, aplicarea mărcilor, marcarea cu ajutorul lazerului, cipizarea
3. Tatuare, aplicarea mărcilor, inferare, criomarcare, marcarea cu ajutorul lazerului, cipizarea
4. Crestarea urechilor, tatuare, aplicarea mărcilor, inferare, criomarcare, marcarea cu
ajutorul lazerului, cipizarea

Întrebarea 43.
Marcarea prin crestarea urechilor la mamifere este aceaşi ?

Variante de răspuns:

1. Este aceeaşi la bovine şi ovine


2. Este diferită
3. Este aceeaşi la bovine şi suine
4. Este aceeaşi la ovine şi suine

Întrebarea 44.

La aprecierea exteriorului animalelor producătoare de carne se atrage atenţie la?

Variante de răspuns:

1. Dezvoltarea musculaturii şi a părţii anterioare a corpului


2. Dezvoltarea musculaturii, mai cu seamă în acxele regiuni corporale, care asigură
obţinerea cărniii calitative
3. Dezoltarea spinării, şalelor, a scheletului
4. Configuraţia corporală, dezvoltarea părţii posterioare a corpului

Întrebarea 45.

Prin constituţie se înţelege?

Variante de răspuns:

1. Aspectul unui animal referitor la exterior şi interior, care asigură obţinerea unei producţii mari
şi calitative, funcţii de reproducţie normale şi rezistenţa la diferite maladii
2. Aspectul unui animal referitor la interior şi exterior
3. Totalitatea funcţiilor interioare şi exterioare ce condiţţionează un nivel productiv înalt şi
rezistenţa organismului faţă de diferite boli
4. Totalitatea aspectelor morfologice, structurale şi funcţionale, care condiţionează tipul
productiv şi nivelul producţiei unui animal, cît şi puterea lui de rezistenţă faţă de condiţiile
nefavorabile de mediu

Întrebarea 46.

Tipurile constituţionale sînt?

Variante de răspuns:

1. Robustă, fină, grosolană şi debilă


2. Robustă şi grosolană
3. Robustă, fină, grosolană
4. Robustă şi debilă

Întrebarea 47.

Constituţia fină se cracterizează prin?

Variante de răspuns:
1. Aspect uscăţiv, musculatură suficient dezvoltată, cap marte, coarne groase,, gît lat, picioare
scurte şi subţiri, piele groasă, păr lung şi moale, temperament liniştit. Se recomandă pentru
animalele de carne
2. Aspect puternic, musculatură bine dezvoltată, cap şi gît de dimensiuni normale, piele densă,
păr subţire, picioare şi copite puternice. Se recomandă pentru reproducţie
3. Aspect uscăţiv, musculatura suficient dezvoltată, schelet subţire dens, cap mic, coarne
subţiri, gît lung îngust, piele fină, păr scurt lucios, membre lungi subţiri, temperament vioi.
Sînt animale agere, în condiţii bune dau producţii mari. Nu se recomandă pentru
reproducţie
4. Aspect uscăţiv, musculatură suficient dezvoltată, coarne scurte, gît scurt şi lat, piele subţire,
picioare scurte, producţii mici, temperament liniştit. Se recomanda pentru animalele de prăsilă

Întrebarea 48.

Constituţia robustă are următoarele caracteristici?

Variante de răspuns:

1. Aspect puternic, cap şi gît bine dezvoltate, musculatură densă, bine dezvoltată, producţii
medii.Sunt animale rezistente. Se recomandă pentru reproducţie
2. Musculatură bine dezvoltată cu producţii mari
3. Musculatură bine dezvoltată, conformaţie corporală proporţională, cap, gît, coarne de
mărimi mijlocii, piele densă, păr scurt, lucios, des, membre, copite puternice.. Au producţii
mari, sînt rezistente la condiţii nefavorabile. Este caracteristică animalelor cu producţii
mixt6e, se recomandă pentru animalele de prăsilă
4. Aspect uscăţiv, musculatură bine dezvoltată, piele groasă, păr subţire, picioare înalte şi subţiri,
producţii mari. Sînt animale sensibile la condiţiile de mediu. Se recomandă pentru animalele de
prăsilă

Întrebarea 49.

Condiţiile animalelor domestice sînt?

Variante de răspuns:

1. Condiţia de reproducţie, îngrăşare, antrenament şi de muncă


2. Condiţia de reproducţie, expoziţie, antrenament şi de muncă
3. Condiţia de reproducţie, expoziţie, îngrăţare, antrenament
4. Condiţia de reproducţie, expoziţie, îngrăşare, antrenament şi de muncă

Întrebarea 50.

Creşterea reprezintă procesul biologic de modificări cantitative, însoţit de multiplicarea celulară,


pe care o parcurge organismul în perioada?

Variante de răspuns:

1. De la naştere pînă la forma adultă


2. De la naştere pînă la bătrîneţe
3. De la forma de zigot pînă la bătrîneţe
4. De la forma de zigot pînă la forma adultă
Întrebarea 51.

Dezvoltarae reprezintă procesul biologic de modificări calitative care se petrece în organismul în


creştere în perioada?

Variante de răspuns:

1. Uterină
2. De loa naştere pînă la forma adultă
3. De la forma de zigot pînă la bătrîneţe
4. De la forma de zigot pînă la forma adultă

Întrebarea 52.

Viteza absolută de creştere reprezintă?

Variante de răspuns:

1. Sporul în greutate pe o anumită perioadă de timp


2. Raportul procentual de spor în greutate pe o anumită perioadă
3. Sporul zilnic în greutate
4. Sporul în greutate total al unui animal

Întrebarea 53.

Viteza relativă de creştere reprezintă?

Variante de răspuns:

1. Sporul zilnic în greutate


2. Sporul în greutate pe o anumită perioadă de timp
3. Raportul procentual de spor în greutate pe o anumită perioadă
4. Sporul în greutate total al unui animal

Întrebarea 54.

Viteza absolută zilnică(sporul mediu zilnic) de creştere reprezintă?

Variante de răspuns:

1. Sporul în greutate total al unui animal


2. Sporul zilnic în greutate
3. Raportul procentual de spor în greutate pe o anumită perioadă
4. Sporul în greutate pe o anumită perioadă de timp

Întrebarea 55.

Procesul de creştere la bovine se efectuiază la vîrsta(luni)?

Variante de răspuns:

1. La naştere, 6, 9, 12, 15, 18 şi 24 luni


2. La naştere, la 3, 6, 9, 12, 15, 18 ,i 24 luni
3. La naştere, la 3, 6, 9, 12, 15 şi 18 luni
4. La 3, 6, 9, 12, 15, 18 şi 24 luni

Întrebarea 56.

Procesul de creştere la suine se efectuiază la vîrsta(luni)?

Variante de răspuns:

1. La naştere 4, 6, 8, 10 şi 12 luni
2. La 2, 4, 6, 8, 10 şi 12 luni
3. La naştere, la 2, 4, 6, 8, 10 şi 12 luni
4. La naştere, la 2, 4, 6, 8 şi 10 luni

Întrebarea 57.

Procesul de creştere la ovine se efectuiază la vîrsta(luni)?

Variante de răspuns:

1. La naştere, la 4, 8, 12 şi 24 luni
2. La naştere, la 4, 8, 12, 18 şi 24 luni luni
3. La naştere, la 4, 8, 12 şi 18 luni
4. La 4, 8, 12, 18 şi 24 luni luni

Întrebarea 58.

Perioada intrauterină de creştere şi dezvoltare a organismului durează în medie(zile)?taurine

Variante de răspuns:

1. 285
2. 290
3. 275
4. 280

Întrebarea 59.

Perioada intrauterină de creştere şi dezvoltare a organismului durează în medie(zile)?ovine

Variante de răspuns:

1. 165
2. 145
3. 150
4. 154

Întrebarea 60.

Perioada intrauterină de creştere şi dezvoltare a organismului durează în medie(zile)?porcine


Variante de răspuns:

1. 130
2. 120
3. 114
4. 100

Întrebarea 61.

Perioada intrauterină de creştere şi dezvoltare a organismului durează în medie(zile)?cabaline

Variante de răspuns:

1. 320
2. 315
3. 350
4. 340

Întrebarea 62.

Perioada de expluatare productivă este (ani)taurine?

Variante de răspuns:

1. 10-12
2. 8-10
3. 15-16
4. 8-10

Întrebarea 63.

Perioada de expluatare productivă este (ani)ovine?

Variante de răspuns:

1. 8-10
2. 6-10
3. 6-8
4. 5-6

Întrebarea 64.

Perioada de expluatare productivă este (ani)porcine?

Variante de răspuns:

1. 4-5
2. 3-4
3. 5-6
4. 7-8

Întrebarea 65.
Perioada de expluatare productivă este (ani)cabaline?

Variante de răspuns:

1. 18-20
2. 10-12
3. 25
4. 11-15

Întrebarea 66.

Procesul de creştere şi dezvoltare se caracterizează prin următorii indici?

Variante de răspuns:

1. Sporul mediu în greutate zilnic şi lunar


2. Viteza absolută şi relartivă, greutatea corporală
3. Viteza absolută de creştere, viteza relativă şi sporul mediu zilnic
4. Modificările masei corporale şi a dimensiunilor animalului

Întrebarea 67.

În perioada de subalimentaţie a organismului suferă în primul rînd?

Variante de răspuns:

1. Scheletul şi organele interne


2. Suferă în aceeaşi măsură toate organele şi ţesuturile
3. Organele şi ţesuturile ce se caracterizează prin intensitate biologică sporită în această
perioadă de creştere
4. Organele ce asigură vitalitatea organiosmului şi musculatura

Întrebarea 68.

Odată cu crearea condiţiilor optime de alimentaţie şi întreţinere organismul viu poate


recompensa parţial deficienţele de creştere şi dezvoltare apărute în perioada de subalimentaţie.
Capacitatea de recompensare va fi mai mare cînd?

Variante de răspuns:

1. Acestea au intervenit la vîrsta tînără în rezultatul unei perioade nefavorabile de lungă durată
2. Acestea au intervenit la vîrsta tînără în rezultatul unei perioade nefavorabile scurte
3. Acestea au intervenit la vărsta de adult şi o perioqadă lungă nefavorabilă
4. Acestea au intervenit în perioada intrauterină şi înlăturarea condiţiilor nefavorabile îndată
după naştere

Întrebarea 69.

Condiţia de reproducţie se caracterizează prin?

Variante de răspuns:
1. Musculatură bine dezvoltată, dar fără tendinţă de îngrăşare, animale vioaie cu mişcări
energice
2. Musculatură dezvoltată suficient, animale vioaie cu mişcări energice
3. Musculatură bine dezvoltată, cu tendinţă de îngrăşare, animale vioaie cu mişcări energice
4. Musculatură slab dezvoltată, cu tendinţă de îngrăşare

Întrebarea 70.

Condiţia de expoziţie se caracterizează prin?

Variante de răspuns:

1. Stare de întreţinere şi îngrijire perfectă, cu o înrăşare moderată


2. Stare de întreţinere şi îngrijire medie, în stare de îngrăşare medie
3. Stare de întreţinere şi îngrijire perfectă, în stare de început de îngrăşare
4. Stare de întreţinere şi îngrijire medie, în stare de îngrăşare submedie

Întrebarea 71.

Condiţia de îngrăşare se caracterizează prin?

Variante de răspuns:

1. Animalele sînt aduse la o anumită stare de îngrăşare unde procesele de asimilare le


depăşesc pe cele de dezasimilare
2. Animalele tinere sînt aduse la o anumită stare de îngrăşare
3. Animalele sînt aduse la o anumită stare de îngrăşare unde procesele de dezasimilare le
depăşesc pe cele de asimilare
4. Animalele adultre sînt aduse la starea de îngrăşare

Întrebarea 72.

Formele ugerului întîlnit la vaci sînt?

Variante de răspuns:

1. Vană, cupă, de capră


2. Vană, cupă, rotunjită
3. Vană, rotunjită şi de capră
4. Vană, cupă, rotunjită şi de capră

Întrebarea 73.

Formele ugerului întîlnit la vaci sînt?

Variante de răspuns:

1. Vană, cupă, rotunjită şi de capră


2. Vană, rotunjită şi de capră
3. Vană, cupă, rotunjită
4. Vană, cupă, de capră
Întrebarea 74.

Formele ugerului cele mai solicitate pentru mulsul mecanic?

Variante de răspuns:

1. Vană, cupă, de capră


2. Vană, rotunjită şi de capră
3. Vană şi de capră
4. Vană şi cupă

Întrebarea 75.

Formele mameloanelor ugerului întîlnite la vaci sînt?

Variante de răspuns:

1. Cilindrică, butelie, pară, creion şi groasă


2. Cilindrică, conică, butelie, pară şi groasă
3. Cilindrică, conică, butelie, pară, creion şi groasă
4. Conică, butelie, pară, creion şi groasă

Întrebarea 76.

Pentru mulsul mecanic distanţa normală dintre mameloanele anterioare trebuie să fie(cm)?

Variante de răspuns:

1. 25-30
2. 10-15
3. 5-7
4. 15-25

Întrebarea 77.

Pentru mulsul mecanic distanţa normală dintre mameloanele posterioare trebuie să fie(cm)?

Variante de răspuns:

1. 20-25
2. 6-10
3. 15-25
4. 10-15

Întrebarea 78.

Pentru mulsul mecanic distanţa normală dintre mameloanele anterioare şi posterioare trebuie să
fie(cm)?

Variante de răspuns:

1. 15-20
2. 7-12
3. 20-30
4. 10-15

Întrebarea 79.

Pentru mulsul mecanic distanţa normală de la fundul ugerului pînă la pămînt trebue să fie(cm)?

Variante de răspuns:

1. 35-40
2. 20-30
3. 45-50
4. 25-35

Întrebarea 80.

Producţia de lapte depinde de?

Variante de răspuns:

1. Specie, rasă, vîrstă, individualitate, condiţiile de întreţinere şi alimentaţie


2. Rasă şi condiţiile de alimentaţie
3. Rasă şi individualitate
4. Condiţiile de întreţinere şi alimentaţie

Întrebarea 81.

Producţia de lapte la bovine alcătuieşte (kg)?

Variante de răspuns:

1. 3500 – 5000 cu 2,5-4,5% grăsime


2. 3500 – 9000 cu 3-6% grăsime
3. 5000-8000 cu 3-6% grăsime
4. 2500-3500 cu 3-3,5% grăsime

Întrebarea 82.

Producţia de lapte depinde de următorii factori?

Variante de răspuns:

1. Rasa, perioda de lactaţie, vărsta, starea de sănătate, condiţiile de mediu şi alimentaţie


2. Specia, rasa, perioda de lactaţie, vărsta, starea de sănătate şi alimentaţie
3. Specia, rasa, perioda de lactaţie, vărsta, starea de sănătate şi condiţiile de mediu
4. Specia, rasa, perioda de lactaţie, vărsta, starea de sănătate, condiţiile de mediu şi
alimentaţie

Întrebarea 83.

Producţia de carne se caracterizează prin următorii indici?


Variante de răspuns:

1. Masa corporală la sacrificare, masa carcasei, randamentul la tăiere, compoziţia chimică


şi morfologică a carcasei, precocitate, consumul de furaje la 1 kg spor în greutate, calităţile
gustative a cărnii
2. Masa corporală şi greutatea carcasei, randamentul la sacrificare, perioada de creştere, specia
3. Masa corporală, randamentul la tăiere, compoziţia morfologică a carcasei
4. Randamentul la tăiere, proprietăţile gustative a cărnii, compoziţia chimică şi morfologică a
carcasei

Întrebarea 84.

Producţia de carne depinde de următorii factori?

Variante de răspuns:

1. Specia, rasa, vărsta, starea de sănătate şi alimentaţie


2. Specia, rasa, condiţiile de mediu
3. Specia, rasa, vărsta, sexul, gradul de îngrăşare, starea de sănătate, condiţiile de mediu şi
alimentaţie
4. Rasa, sexul, starea de sănătate, condiţiile de mediu şi alimentaţie

Întrebarea 85.

Producţia de lînă se caracterizează prin?

Variante de răspuns:

1. Mărimea cojocului, randamentul la spăşare, proprietăţile tehnologice a lînii, culoarea, fineţea


2. Cantitatea de lînă obţinută la o tunsoare sau pe an, randamentul la spălare, proprietăţile
fizice şi tehnologice ale lînii
3. Cantitatea de lînă obţinută la o tunsoare, fineţea şi lungimea lănii, vîrsta animalului, perioada
obţinerii, alimentaţia oilor
4. Cantitatea de lînă spălată,, ondulaţia fibrelor de lînă, fineţea , rezistenţa, condiţiile climaterice

Întrebarea 86.

Producţia de lînă depinde de următorii factori?

Variante de răspuns:

1. Rasa, vărsta, sexul, starea de sănătate, condiţiile de întreţinere, alimentaţie şi


organizarea corectă a tunsului oilor
2. Rasa, vărsta, sexul, starea de sănătate, alimentaţie şi organizarea corectă a tunsului oilor
3. Rasa, vărsta, sexul, starea de sănătate, condiţiile de întreţinere şi organizarea corectă a tunsului
oilor
4. Rasa, vărsta, sexul, starea de sănătate, condiţiile de întreţinere şi alimentaţie

Întrebarea 87.

Producţia de ouă se cracterizează prin?


Variante de răspuns:

1. Producţia de ouă pe ciclul de ouat


2. Producţia de ouă obţinută pe săptămînă, lună, an, greutatea unui ou şi cantitatea masă
ou
3. Producţia de ouă pe lună şi greutatea unui ou
4. Producţia de masă ou

Întrebarea 88.

Producţia de ouă depinde de următorii factori?

Variante de răspuns:

1. Specie, rasa, vărsta, ciclul de ouat, starea de sănătate, condiţiile de întreţinere şi


alimentaţie
2. Specie, ciclul de ouat, starea de sănătate, condiţiile de întreţinere şi alimentaţie
3. Specie, rasa, starea de sănătate, condiţiile de întreţinere şi alimentaţie
4. Specie, rasa, vărsta, ciclul de ouat, starea de sănătate şi alimentaţie

Partea 2 30%: Număr de întrebări - 80, (28,57%).

Grupul (tema): Tema04

Întrebarea 89.

Prin noţiunea de selecţie se înţelege?

Variante de răspuns:

1. Alegerea pentru reproducţie a acelor animale care sînt mai productive şi permit obţinerea
producţiilor calitative şi competitive pe piaţa de desfacere
2. Alegerea celor mai productive animalepentru a spori volumul de producţie animalieră în
scopul satisfacerii necesităţilor popiulaţiei în produse alimentare
3. Alegerea şi reţinerea la reproducţie a acelor animale care sînt mai bine acomodate la condiţiile
de existenţă şi tehnologiilor de producţie pentru obţinerea unor generaţii mai productive
4. Alegerea şi reţinerea în reproducţie a acelor indivizi care corespund cel mai bine
scopului urmărit în vederea obţineriiunor generaţii superioare celor iniţiale

Întrebarea 90.

După modul cine face selecţia animalelor aceasta se calasifică?

Variante de răspuns:

1. Selecţie artificială
2. Selecţie naturală
3. Selecţie naturală şi artificială
4. Selecţie naturală şi specifică

Întrebarea 91.
Selecţia animalelor se efectuează după caractzerele?

Variante de răspuns:

1. Genotipice
2. Fenotipice
3. Genotipice şi fenotipice
4. Fenotipice şi productive

Întrebarea 92.

Selecţia în „tandem” prevede?

Variante de răspuns:

1. Selecţia animalelor succesînd caracterele


2. Selecţia animalelor în direcţia perfecţionării succesive a cracterelor dorite
3. Selecţionarea animalelor după un complex de caractere
4. Selecţia animalelor în vederea perfecţionării unui singur caracter

Întrebarea 93.

Selecţia în”direcţională” prevede?

Variante de răspuns:

1. Selectarea animalelor după mai multe caractere concomitent


2. Selectarea animalelor după un anumit caracter
3. Selectarea animalelor după două caractere concomitent
4. Selectarea animalelor după plus variante şi minus variante

Întrebarea 94.

Selecţia în „stabilizatoare” prevede prevede?

Variante de răspuns:

1. Selecţia animalelor pe categorii productive


2. Selectarea animalelor cu caracterele dorite
3. Selectarea animalelor cu caracterele dorite şi reproducţia lor în sine pentru a întări
aceste caractere
4. Selecţia animalelor după anumite caractere

Întrebarea 95.

Selecţia animalelor domestice se realizează prin următoarele metode?

Variante de răspuns:

1. Artificială, naturală,conştientă, stabilizatoare, indirectă, tehnologică


2. Naturală şi artificială, conştientă şi inconştientă
3. Naturală şi artificială, stabilizatoare, directă, indirectă
4. Artificială, inconştientă şi conştientă

Întrebarea 96.

Selecţia porcinelor se efectuiază după direcţiile productive de?

Variante de răspuns:

1. Carne, grăsime
2. Carne, carne-grăsime
3. Grăsime, carne-grăsime
4. Carne, grăsime, carne-grăsime

Întrebarea 97.

Selecţia bovinelor se efectuiază după direcţiile productive de?

Variante de răspuns:

1. Carne, lapte - carne


2. Lapte, carne, lapte - carne
3. Lapte, lapte - carne
4. Lapte, carne

Întrebarea 98.

Selecţia ovinelor se efectuiază după direcţiile productive de?

Variante de răspuns:

1. Lapte, carne, lînă


2. Carne, lînă, pielicele
3. Lapte, carne, pielicele
4. Lapte, carne, lînă, pielicele

Întrebarea 99.

Selecţia păsărilor se efectuiază după direcţiile productive de?

Variante de răspuns:

1. Ouă, carne-ouă
2. Carne, carne-ouă
3. Carne, ouă
4. Ouă, carne, carne-ouă

Grupul (tema): Tema05

Întrebarea 100.

În ce ordine se efectuiază selecţia individuală a animalelor pentru reproducţie?


Variante de răspuns:

1. Ascendenţi, descendenţă, constituţie şi exterior


2. Ascendenţi, caractere fenotipice, descendenţi
3. Caracterele fenotipice, descendenţi
4. Nivelul productiv propriu, origine, descendenţi

Întrebarea 101.

Selecţia în masă presupune aprecierea şi selecţia animalelor după caracterele?

Variante de răspuns:

1. Fenotipice
2. Descendenţă
3. Genotipice
4. Productive

Întrebarea 102.

Selecţia animalelor după ascendenţă prevede?

Variante de răspuns:

1. Selecţia după exterior şi constituţie


2. Selecţia animalelor după arigine (pedigreu)
3. Selecţia animalelor după exterior, constituţie şi productivitate
4. Selecţia animalelor după productivitate

Întrebarea 103.

Selecţia animalelor după colaterali prevede?

Variante de răspuns:

1. Selecţia animalelor după exterior, constituţie şi productivitate


2. Selecţia după calităţile productive a fraţilor, semifraţilor etc.
3. Selecţia animalelor după productivitate
4. Selecţia animalelor după provenienţă

Întrebarea 104.

Selecţia animalelor după descendenţă prevede?

Variante de răspuns:

1. Selecţia animalelor exterior şi constituţie


2. Selecţia animalelor după productivitate
3. Selecţia după calităţile descendenţei provenite de la animalele apreciate
4. Selecţia animalelor după exterior, constituţie şi productivitate

Întrebarea 105.
Reproducătorii sînt consideraţi amelioratori cînd?

Variante de răspuns:

1. Indicii morfo-productivi selectaţi aiu descendenţei reproducătorului în apreciere nu sînt mai


mici ca a mamelor acestora
2. Indicii morfo-productivi ai descendenţei reproducătorului în apreciere corespunde
standardului de rasă
3. Exteriorul descendenţilor reproducătorului în apreciere nu este cu defecte
4. Nivelul productiv al descendenţei depăşeşte nivelul productiv al animalelor cu care se
compară

Întrebarea 106.

Prin potrivirea perechilor se înţelege?

Variante de răspuns:

1. Alegerea cea mai raţională a partenerilor la împerechere pentru sporirea nivelului productiv
2. Selectarea pentru împerechere a partenerilor cu cele mai înalte performanţe productive
3. Alegerea cea mai reuşită din tot efectivul de animale selectate pentru reproducţie a
partenerilor la împerechere pentru a obţine de la ei descendenţi cu performanţele dorite
4. Selectarea celor mai valoroase animale pentru împerechere şi obţinerea de la aceste
împerecheri a animalelor recordiste

Întrebarea 107.

Împerecherile pot fi genotipice şi fenotipice, înrudite şi neînrudite, omogene şi heterogene.


Împerecherile înrudite sînt considerate în cazul ?

Variante de răspuns:

1. Cînd partenerii la împerechere în generaţiile anterioare au strămoşi comuni, prezenţa


acestora se stabileşte prin analiza pedigreului
2. Cînd partenerii la împerechere sînt asemănători genotipic şi fgenotipic
3. Cînd partenerii la împerechere în generaţiile anterioare au strămoşi comuni
4. Cînd în pedigreul unui partener se întîlnesc doi strămoşi comuni

Întrebarea 108.

Împerecherile înrudite se practică?

Variante de răspuns:

1. În gospodăriile de producţie pentru sporirea omogenitpţii efectivului productiv


2. În gospodăriile de producţie pentru a spori nivelul productiv al efectivului şi formare de rase
noi
3. În gospodăriile de prăsilă pentru sporirea variabilităţii indivizilor la formare de rase noi
4. În gospodăriile de elită la formarea de rase, linii, tipuri noi de animale

Întrebarea 109.
Efectele împerecherilor înrudite pot fi pozitive?

Variante de răspuns:

1. Sporirea nivelului productiv al descendenţei


2. Obţinerea animalelor recordiste
3. Diminuarea şi înlăturarea la generaţiile viitoare a defectelor prezente la generaţiile anterioare
4. Consolidarea în generaţiile următoare a caracterelor utile şi sporesc prepotenţa
reproducătorilor

Întrebarea 110.

Efectele împerecherilor înrudite pot fi negative?

Variante de răspuns:

1. Creşte omogenitatea efectivului, apar diferite efecte de exterior şi constituţie, pot apărea
monstruozităţi
2. Se reduce nivelul productiv a descendenţei, capacitatea de reproducţie şi adaptarea la
condiţiile de mediu, în faza extremă pot apărea monstruozităţi
3. Se reduce nivelul productiv la descendenţi, slăbeşte rezistenţa organismului la condiţii
nefavorabile de mediu
4. Se reduce variabilitatea descendenţei, apar simptome de degenerare a rasei

Întrebarea 111.

Împerecherile omogene presupun?

Variante de răspuns:

1. Selectarea partenerilor la împerechere care se aseamănă după indicii morfo productivi


selectaţi şi are ca scop menţinerea, consolidarea şi întărirea manifestării în baza eriditară a
viitoarei generaţii a calităţilor dorite
2. Selectarea partenerilor la împerechere care se aseamănă după indicii morfo productivi selectaţi
şi are ca scop menţinerea, consolidarea şi întărirea acestor indici
3. Selectarea partenerilor la împerechere care se deosebesc după indicii morfo productivi
selectaţi
4. Selectarea partenerilor la împerechere care are ca scop menţinerea, consolidarea şi întărirea
manifestării în baza eriditară a viitoarei generaţii a calităţilor dorite

Întrebarea 112.

Împerecherile omogene se practică în scopul?

Variante de răspuns:

1. Sporirea nivelului productiv


2. Îmbunătăţirea conformaţiei corporale a descendenţei
3. Sporirea nivelului productiv şi capacităţilor reproductive a efectivului de animale
4. Consolidarea în generaţiile viitoare a calităţilor eriditare dorite

Întrebarea 113.
Împerecherile heterogene presupun?

Variante de răspuns:

1. Selectarea şi împerecherea partenerilor vădit diferiţi după carcterile solicitate


2. Împerecherea partenerilor vădit diferiţi după carcterile solicitate
3. Selectarea şi împerecherea partenerilor asemănători după carcterile solicitate
4. Împerecherea partenerilor asemănători după carcterile solicitate

Întrebarea 114.

Împerecherile heterogene se practică în scopul?

Variante de răspuns:

1. Combinarea cît mai reuşită în baza eriditară a viitoarei generaţii a nivelului productiv şi
conformaţiei corporale a partenerilor la împerechere
2. Sporirea nivelului productiv al viitoarelor generaţii
3. Combinarea cît mai reuşită, efectivă a caracterelor morfo-productive eriditare a
partenerilor în baza eriditară a descendenţei şi obţinerea unei generaţii cu caractere dorite
4. Obţinerea unor efective mari de animale heterogene pentru formarea raselro noi de animale

Grupul (tema): Tema06

Întrebarea 115.

Toate metodele de creştere a animalelor se clasifică în 2 grupe?

Variante de răspuns:

1. Creşterea în rasă curată şi prin hibridare


2. Creşterea pe bază de linii şi pe bază de familii
3. Creşterea în rasă pură şi creşterea prin încrucişare
4. Creşterea prin împerecheri înrudite şi neînrudite

Întrebarea 116.

Creşterea animalelor în rasă pură se realizează prin?

Variante de răspuns:

1. Împerecheri fenotipice şi genotipice, înrudite şi neînrudite, între linii şi familii


2. Împerecheri înrudite şi neînrudite, pe bază de linii şi familii, infuzie de sînge, încrucişări
de linii
3. Împerecheri între parteneri neînrudiţi, dar asemănători după caracterele fenotipice şi
genotipice, infizie de sînge
4. Împerecheri înrudite, împrospătare de sînge, împerecheri ăntre specii, încrucişări între linii

Întrebarea 117.

Scopul creşterii animalelor prin încrucişare constă în?


Variante de răspuns:

1. Îmbinarea în generaţia produşilor a calităţilor valoroase ale raselor şi speciilor


participante la încrucişare şi folosirea în practica de selecţie a proprietăţilor organismului
vii – a capacităţii combinative a caracterelor selecţionate şi a heterozisului
2. Îmbinarea în generaţia produşilor a calităţilor valoroase ale speciilor şi raselor iniţiale pentru
sporirea volumului de produse animaliere
3. Îmbinarea în generaţia produşilor a caracterelor specifice ale raselor iniţiale pentru a obţine
noi rase şi tipuri de animale mai valoroase
4. Îmbinarea în generaţia produşilor a caracterelor utile a părinţilor la încrucişare pentru a obţine
generaţii mai productive

Întrebarea 118.

Schemele încrucişărilor de ameliorare sînt?

Variante de răspuns:

1. De formare a raselor noi


2. De infuzie
3. De infuzie, de absorbţie, de formare a raselor noi
4. De absorbţie

Întrebarea 119.

Încrucişările industriale se practică pe larg în toate ţările şi au ca scop?

Variante de răspuns:

1. Obţinerea unor efective mari de animale metise, care vor fi expluatate în scopuri de
reproducţie şi care vor permite ameliorarea animalelor în sectorul privat
2. Obţinerea unor efective mari de animale metise pentru formarea raselor şi tipurilor noi de
animale
3. Obţinerea unor efective mari de animale înaltproductive
4. Obţinerea unor efective mari de animale metise înalt productive de folosire curentă
pentru sporirea volumului producţiei marfă din contul fenomenului heterozis

Întrebarea 120.

Fenomenul heterozis va fi mai proniunţat în cazul practicării încrucişărilor industriale?

Variante de răspuns:

1. Simple, hibride, intraliniare


2. Intraliniare, compuse, simple
3. Compuse, de absorbţie, intraliniare
4. Hibridare, intraliniare, intrarasiale

Întrebarea 121.

Coeficientul de heterozis este mai mare la generaţia de hibrizi?


Variante de răspuns:

1. A II-a
2. A primelor trei generaţii succesive
3. Indiferent de generaţia hibrizilor
4. A I-a

Întrebarea 122.

Care din animalele enumerate se consideră hidrizi?

Variante de răspuns:

1. Catîrul, bordoul
2. Calul, catîrul, bordoul, zebroidul
3. Catîrul, bordoul, zebroidul
4. Măgarul, catîrul, bordoul, zebroidul

Grupul (tema): Tema07

Întrebarea 123.

Importanţa creşterii bovinelor în gospodăria naţională constă în?

Variante de răspuns:

1. Aprovizionarea populaţiei cu produse alimentare şi materii prime, valorificarea deşeurilor


fitotehniei, producerea de îngrăşăminte minerale
2. Aprovizionarea populaţiei cucarne şi lapte şi a agriculturii cu îngrăşăminte organice
3. Aprovizionarea populaţiei cu produse alimentare şi industriei cu materie primă de calitate
4. Aprovizionarea populaţiei cu produse alimentare şi valorificarea deşeurilor vegetale

Întrebarea 124.

Principalele particularităţi biologice ale bovinelor sînt (dimensiunele şi greutatea corporală)?

Variante de răspuns:

1. Variză în limite mari


2. Sînt medii
3. Sînt foarte variate
4. Sînt mari

Întrebarea 125.

Principalele particularităţi biologice ale bovinelor sînt (produc aproximativ (%))?

Variante de răspuns:

1. Lapte 75, carne 25-32


2. Lapte 90, carne 26-27
3. Lapte 80, carne 25-29
4. Lapte 95, carne 28-30

Întrebarea 126.

Principalele particularităţi biologice ale bovinelor sînt (se caracterizează prin intensitate mare de
creştere)?

Variante de răspuns:

1. Sporul mediu zilnic 700-800 g., vîrsta atingerii masei optime de realizare este 13-14 luni
2. Sporul mediu zilnic 900-1200 g., vîrsta atingerii masei optime de realizare este 15-16 luni
3. Sporul mediu zilnic 800-1000 g., vîrsta atingerii masei optime de realizare este 15-16 luni
4. Sporul mediu zilnic 600-800 g., vîrsta atingerii masei optime de realizare este 16-18 luni

Întrebarea 127.

Principalele particularităţi biologice ale bovinelor sînt (bovinele sînt rumegătoare, cea ce le
permite valorificarea furajelor bogate în)?

Variante de răspuns:

1. Proteine şi grăsimi
2. Proteine şi săruri minerale
3. Celuloză şi vitamine
4. Celuloză şi alţi componenţi

Întrebarea 128.

Principalele particularităţi biologice ale bovinelor sînt (se caracterizează prin longivitate mare)?

Variante de răspuns:

1. Durata de expluatare productivă 4-6 lactaţii, durata veţii 10-12 ani


2. Durata de expluatare productivă 10-12 lactaţii, durata veţii 20-25 ani
3. Durata de expluatare productivă 5-6 lactaţii, durata veţii 18-20 ani
4. Durata de expluatare productivă 6-8 lactaţii, durata veţii 20-25 ani

Întrebarea 129.

Tipul morfoproductiv de lapte are următoarele caracteristici?

Variante de răspuns:

1. Musculatura dezvoltată maderat, trunchi unghiular, schelet puternic, picioare lungi şi subţiri,
abdomen voluminos, glanda dzvoltată moderat , venele mamare groase, mameloane cilindrice şi
conice, larg amplasate, capul şi gîtul de dimensiuni medii pielea groasă
2. Musculatura bine dezvoltată, schelet fin, picioare scurte şi groase, abdomen voluminos, glanda
mamară voluminoasă cu ţesut glandular bine dezvoltat, venele mamare groase şi ondulate,
mameloane conice şi larg amplasate, capul fin, expresiv, gîtul lung şi subţire, coastele înclinate,
pielea elastică şi subţire
3. Toate variantele menţionate anterior
4. Musculatura dezvoltată maderat, trunchi în formă de triunghi, schelet fin, picioare lungi
şi subţiri, abdomen voluminos, glanda mamară voluminoasă cu ţesut glandular bine
dezvoltat, venele mamare groase şi ondulate, mameloane cilindrice şi conice, larg
amplasate, capul fin, expresiv, gîtul lung şi subţire, coastele înclinate, pielea elastică şi
subţire

Întrebarea 130.

Timpul morfoproductiv de carne are următoarele caracteristici?

Variante de răspuns:

1. Toate variantele enumerate anterior


2. Musculatură dezvoltată suficient cu ţesut conjunctiv şi adipos bine dezvoltat, piele groasă cu
păr lung, picioarele puternice, lungi, abdomen bine dezvoltat, ugerul şi mameloanele bine
dezvoltate, constituţie grosolană, caracter flegmatic
3. Aspect masiv, constituţie afînată, musculatură dezvoltată bine, uger mare cu ţesut glandular
bine dezvoltat, gît scurt şigros, picioare înalte şi puternice, vene mamare bine reliefate, trunchiul
în formă de drptunghi
4. Trunchiul masiv, cilindric, cu spinare lată şi coaste rotungite, musculatura bine
dezvoltată, capul masiv, gît scurt şi gros, piept larg, bine dezvoltat, picioare scurte şi
groase, uger dezvoltat slab, abdomen adînc, dezvoltat suficient

Întrebarea 131.

Rasele de bovine specializate în producţia de lapte sînt?

Variante de răspuns:

1. Bălţată cu negru, Holştein, Roşie de stepă, Roşie daneză, Jersey, Bălţată cu negru tip
Moldovenesc, Simental
2. Bălţată cu negru, Holştein, Roşie de stepă, Roşie daneză, Jersey, Bălţată cu negru tip
Moldovenesc, Schwz
3. Bălţată cu negru, Holştein, Roşie de stepă, Roşie daneză, Jersey, Bălţată cu negru tip
Moldovenesc, Hereford
4. Bălţată cu negru, Holştein, Roşie de stepă, Roşie daneză, Jersey, Bălţată cu negru tip
Moldovenesc

Întrebarea 132.

Rasele de bovine specializate în producţia de carne sînt?

Variante de răspuns:

1. Hereford, Jersey, Santa Ghertruda, Charolaise


2. Hereford, Santa Ghertruda, Simmental, Charolaise
3. Hereford, Santa Ghertruda, Charolaise, Holstein
4. Hereford, Santa Ghertruda, Charolaise, Limuzin

Întrebarea 133.

Rasele de bovine cu producţii mixte sînt?


Variante de răspuns:

1. Simmental, Schwy(Brună alpină), Hereford


2. Simmental, Schwy(Brună alpină), Charolaise
3. Simmental, Schwy(Brună alpină), Holstein
4. Simmental, Schwy(Brună alpină)

Întrebarea 134.

Parametrii optimi de dezvoltare şi maturare a viţelelor la prima montă (vărsta optimă pentru
prima montă, luni) sînt?

Variante de răspuns:

1. 16-18
2. 14-20
3. 14-18
4. 14-16

Întrebarea 135.

Parametrii optimi de dezvoltare de dezvoltare şi maturare a viţelelor la prima montă (masa


corporală raportată la masa vacii mature, %) sînt?

Variante de răspuns:

1. 70
2. 65
3. 80
4. 60

Întrebarea 136.

Parametrii optimi de dezvoltare de dezvoltare şi maturare a viţelelor la prima montă (greutatea


corpora,kg) sînt?

Variante de răspuns:

1. 300-350
2. 400-450
3. 350-380
4. 250-300

Întrebarea 137.

La reproducerea bovinelor se utilizează următoarele tipuri de montă

Variante de răspuns:

1. Liberă, dirăjată şi însămînţarea artificială


2. Dirăjată şi însămînţarea artificială
3. Liberă şi dirăjată
4. Liberă şi însămînţarea artificială

Întrebarea 138.

Monta liberă prevede?

Variante de răspuns:

1. Întreţinerea într-un grup de vaci a unu doi tauri care pe măsura venirii acestora în
călduri le fecundează
2. Întreţinerea împreună a unui taur şi a unei vaci pînă în momentul împerecherii acestora
3. Dirijarea împerecherilor de către om
4. Împerecherea nesupraveghetă a animalelor

Întrebarea 139.

Monta dirijată prevede?

Variante de răspuns:

1. Întreţinerea într-un grup de vaci a unu taur care le fecundează


2. Împerecherea nesupravegheată a animalelor
3. Dirijarea împerecherilor de către om cu scopul potrivirii partenerilor după calităţile
productive
4. Întreţinerea împreună a unui taur şi a unei vaci pînă în momentul împerecherii acestora

Întrebarea 140.

Însămînţarea artificială prevede?

Variante de răspuns:

1. Congelarea, păstrarea, decongelarea şi inocularea spermei în căile reproductive ale femelei


2. Recoltarea, păstrarea, decongelarea şi inocularea spermei în căile reproductive ale femelei
3. Recoltarea, congelarea, păstrarea, decongelarea şi inocularea spermei în căile
reproductive ale femelei
4. Recoltarea şi inocularea spermei în căile reproductive ale femelei

Întrebarea 141.

În primele zece zile de viaţă viţelul se alăptează cu lapte?

Variante de răspuns:

1. Colostral proaspăt muls


2. Colostral în amestec
3. Colostral de la mama sa
4. Colostral de la avci mai bătrîne

Întrebarea 142.

Cantitatea de lapte administrată unui viţel pe zi,kg?


Variante de răspuns:

1. 5-6
2. 1-2
3. 3-4
4. 2-3

Întrebarea 143.

Frecvenţa alimentării cu lapte a viţeilor pe zi, ori?

Variante de răspuns:

1. 4
2. 6
3. 5
4. 3

Întrebarea 144.

Cantitatea de lapte integral total pe perioada de alăptare, kg?

Variante de răspuns:

1. 180-200
2. 100-150
3. 250-300
4. 350-400

Întrebarea 145.

Deprinderea cu furaje vegetale după naştere a viţeilor se face, zile?

Variante de răspuns:

1. din prima zi
2. a 10-a
3. a 5-a
4. a15-a

Întrebarea 146.

Perioada optimă de folosire în alimentaţie viţeilor a laptelui integral şi degresat, luni?

Variante de răspuns:

1. 3-4
2. 1-2
3. 4-6
4. 2-3

Întrebarea 147.
După fătare căldurile la vaci apar în lunile?

Variante de răspuns:

1. aIII-a –IV-a
2. a I-a
3. a III-a
4. aII-a

Întrebarea 148.

Se recomandă monta in perioada de călduri(pentru vacile cu producţii reduse)?

Variante de răspuns:

1. II-a –IV-a
2. I-a – III-a
3. I-a- II-a
4. II-a-III-a

Întrebarea 149.

Se recomandă monta in perioada de călduri(pentru vacile cu producţii mari)?

Variante de răspuns:

1. II-a –IV-a
2. I-a- III-a
3. I-a – IV-a
4. I-a-II-a

Întrebarea 150.

Obţinerea laptelui se realizează prin mulgerea mecanică sau manuală a vacilor de 2-3 ori pe zi în
funcţie de tehnologia aplicată. Se recomandă mulsul de 3 ori pezi?

Variante de răspuns:

1. A vacilor primipare pentru stimularea sporirii producţiei de lapte şi a vacilor înalt productive
2. A tuturor vacilor pentru a majora producţia de lapte
3. În ultimile luni de lactaţie pentru menţinerea la nivel sporit a producţiei de lapte
4. În primele 5-6 luni de lactaţie, cînd producţia de lapte este mare

Întrebarea 151.

Pentru obţinerea unei producţii sporite de lapte animalele se selectează după forma ugerului şi a
mameloanelor. Forma ugerului trebue să fie?

Variante de răspuns:

1. Vană-rotungită
2. Rotungită
3. Vană
4. Vană-cupă

Întrebarea 152.

Pentru obţinerea unei producţii sporite de lapte animalele se selectează după forma ugerului şi a
mameloanelor. Forma mameloanelor trebue să fie?

Variante de răspuns:

1. Conică
2. Cilindrică-conică
3. Cilindrică
4. În formă de butelie

Întrebarea 153.

Pregătirea vacilor pentru muls prevede?

Variante de răspuns:

1. Evacuarea băliugarului, schimbarea aşternutului, clătirea aparatelor de muls cu apă ferbinte


pentru dezinfectare
2. Ridicarea vacilor cu cel puţin o oră înainte de muls, ceselarea, curăţirea băliugarului,
schimbarea aşternutului, clătirea aparatelor de muls cu apă ferbinte pentru dezinfectare
3. Shimbarea aşternutului, clătirea aparatelor de muls cu apă ferbinte pentru dezinfectare
4. Clătirea aparatelor de muls cu apă ferbinte pentru dezinfectare

Întrebarea 154.

Procesul de mulgere trebuie să dureze,min?

Variante de răspuns:

1. 5-6
2. 1-2
3. 3-4
4. 10-15

Întrebarea 155.

Masajul ugerului contribuie la sporirea?

Variante de răspuns:

1. Producţiei de lapte şi conţinutului de grăsime


2. Producţiei de lapte
3. Producţiei de lapte şi conţinutului de proteină
4. Producţiei de lapte şi a conţinutului de substanţe nutritive în el

Întrebarea 156.
Calitatea laptelui se apreciază după indicii?

Variante de răspuns:

1. Organoleptici
2. Fizico-chimici şi microbiologici
3. Microbiologici
4. Organoleptici, fizico-chimici şi microbiologici

Întrebarea 157.

Carnea de bovină este solicitată de consumatori datorită calităţilor ei biologice şi nutritive, avînd
următoarele caracteristici?

Variante de răspuns:

1. Este carne comparativ eftină, are digestibilitate sporită, calităţi gustative înalte conţine circa
37% substanţă uscată, 19,5% proteine, 18% grăsime
2. Este considerată carne dietetică datorită conţinutului sporit în aminoacizi esenţiali şi acizi
graşi nesaturaţi. Ea conţine circa 38% substanţă uscată, 20% proteine, 16% grăsime , 2% săruri
minerale
3. Este considerată carne dietetică datorită conţinutului sporit în substanţe nutritive şi
digestibilităţii sporite. Ea conţine circa 39,3% substanţă uscată, 19,1% proteine, 19,3% grăsime,
1% săruri minerale
4. Este considerată carne dietetică datorită conţinutului sporit de proteine de o valoare
biologică sporită. Ea conţine circa 35% substanţă uscată, 18,7% proteine, 15,3% grăsime ,
0,9% săruri minerale

Întrebarea 158.

Carnea de bovină se obţine prin sistem intensiv, semiintensiv şi extensiv de creştere şi îngrăşare.
Sistemul intensiv prevede întreţinerea tineretului bovin?

Variante de răspuns:

1. În întreprinderi specializate, alimentaţia asigură un spor în greutate de 500-600g, masa optimă


de realizare 550-600kg la vărsta de 20-22 luni
2. În întreprinderi specializate, alimentaţia asigură un spor în greutate de 900-1000g, masa
optimă de realizare 400-500kg la vărsta de 16-18 luni
3. În întreprinderi specializate, alimentaţia asigură un spor în greutate de 600-800g, masa optimă
de realizare 350-400kg la vărsta de 15-16 luni
4. În întreprinderi specializate, alimentaţia asigură un spor în greutate de 900-1000g, masa
optimă de realizare 400-500kg la vărsta de 13-14 luni

Întrebarea 159.

Producţia de carne la bovine este influenţată de mai mulţi factori, unul din ei fiind rasa. Se
îngraşă mai bine rasele?

Variante de răspuns:

1. Mixte
2. Animalele metise şi hibride
3. De lapte
4. Specializate în producţia de carne

Întrebarea 160.

Producţia de carne la bovine este influenţată de mai mulţi factori, unul din ei fiind vîrsta şi sexul.
Se îngraşă mai bine?

Variante de răspuns:

1. Tineretul mascul şi femel


2. Tineretul mascul
3. Animalele adulte
4. Animalele reformate

Întrebarea 161.

Producţia de carne la bovine este influenţată de mai mulţi factori, unul din ei fiind alimentaţia.
Îngrăşarea va fi mai eficientă în cazul folosirii?

Variante de răspuns:

1. Furajelor concentrate
2. Furajelor bogate în proteine şi vitamine
3. Raţiilor balansate în substanţele necesare
4. Furajelor verzi

Întrebarea 162.

Care indici morfo-productivi şi genetici se iau în consideraţie la selectarea vacilor pentru


reproducţie şi determinarea clasei de bonitare?

Variante de răspuns:

1. Masa corporală, exteriorul, nivelul productiv în funcţie de vîrstă şi rasă, genotipul


mamei şi a tatei, viteza mulsului mecanic
2. Masa corporală, exteriorul, nivelul productiv, viteza mulsului mecanic
3. Rasa, masa corporală, producţia de lapte, , exteriorul, viteza mulsului mecanic
4. Producţia de lapte, conţinutul de grăsime şiproteină în el, masa corporală, exteriorul,
genotipul, talia, constituţia

Întrebarea 163.

Bonitarea bovinelor reprezintă?

Variante de răspuns:

1. Reprezintă testarea calităţior de prăsilă şi productive ale animalelor conform unui


complex de criterii
2. Reprezintă testarea calităţior de prăsilă şi productive ale animalelor conform exteriorului şi
constituţiei
3. Reprezintă testarea calităţior de prăsilă şi productive ale animalelor
4. Reprezintă testarea calităţior de prăsilă şi productive ale animalelor conform măsurătorilor
corporale

Întrebarea 164.

Bonitarea taurilor se face după următoarele criterii?

Variante de răspuns:

1. Greutatea corporală, constituţie, provenienţă şi apreciere după descendenţă


2. Greutatea corporală, constituţie şi apreciere după descendenţă
3. Greutatea corporală, provenienţă şi apreciere după descendenţă
4. Constituţie, provenienţă şi apreciere după descendenţă

Întrebarea 165.

După bonitare taurilor şi tăuraşilor li se atribue clasele?

Variante de răspuns:

1. Elita-record
2. Elita-record, elita
3. Elita-record, elita şi cl. I-a
4. Elita-record, elita, cl. I-a şi cl. II-a

Întrebarea 166.

Bonitarea vacilor se face după următoarele criterii?

Variante de răspuns:

1. Producţia de lapte, greutatea corporală, constituţie, provenienţă, viteza mulsului


2. Producţia de lapte, greutatea corporală, provenienţă, viteza mulsului
3. Producţia de lapte, constituţie, provenienţă, viteza mulsului
4. Producţia de lapte, greutatea corporală, constituţie, provenienţă, viteza mulsului şi calitatea
descendenţilor

Întrebarea 167.

După bonitare vacilor şi viţelelor li se atribue clasele?

Variante de răspuns:

1. Elita-record, elita, cl. I-a, cl. II-a şi cl. III-a


2. Elita-record, elita
3. Elita-record
4. Elita-record, elita, cl. I-a şi cl.II-a

Întrebarea 168.

Bonitarea tineretului taurin se face după următoarele criterii?


Variante de răspuns:

1. Constituţie şi provenienţă
2. Provenienţă
3. Greutatea corporală, constituţie, provenienţă
4. Greutatea corporală şi provenienţă

Partea 3 40%: Număr de întrebări - 112, (40%).

Grupul (tema): Tema08

Întrebarea 169.

Porcinele se deosebesc de alte specii de animale prin următoarele proprietăţi biologice?

Variante de răspuns:

1. Fecunditate sporită, durata scurtă de gestaţie, prolificitate sporită, precocitate sporită


2. Durata scurtă de gestaţie, prolificitate sporită, precocitate sporită
3. Fecunditate sporită, durata scurtă de gestaţie, prolificitate sporită, precocitate sporită,
valorificare eficientă a furajelor
4. Fecunditate sporită, precocitate sporită, valorificare eficientă a furajelor

Întrebarea 170.

Porcinele au putere de adaptare şi aclimatizare?

Variante de răspuns:

1. Se aclimatizează greu
2. Medie
3. Sporită
4. Ca şi toate speciile de animale

Întrebarea 171.

După profilul de producţie suinele se împart în următoarele tipuri morfo-productive: pentru


carne, pentru grăsime şi universal sau mixt. Tipul morfo-productiv pentru carene are următoarele
caracteristici?

Variante de răspuns:

1. Talie mare, corp lung, plat, cap uşor, gît lung, spinare şi şale late, pulpele posterioare de
o dezvoltare medie, picioare înalte, piept comparativ îngust. Randamentul în carne
constituie 57-60%, grosimea st6ratului de slănină 28-35mm
2. Toate variantele enumerate
3. Talie mare, corp lung, lungimea corpului depăşeşte perimetrul toracic, cap mic, gît scurt,
pulpele posterioare de o dezvoltare medie, picioare înalte, piept comparativ îngust. Randamentul
în carne constituie 57-60%, grosimea st6ratului de slănină 28-35mm
4. Talie medie, corp lung plat, piepz bine dezvoltat, spinare lată membre scurte cap uşor, gît
lung. Randamentul de carne 54-55%, grosimea stratului de slănină 35-40mm
Întrebarea 172.

Tipul morfo-productiv pentru grăsime are următoarele caracteristici?

Variante de răspuns:

1. Toate variantele enumerate anterior


2. Talie mijlocie, trunchi scurt şi lat, cap mic, gît scurt, pulpe bine dezvoltate, perimetrul toracic
este mai mare ca lungimea corpului, picioare scurte. Randamentul de carne constituie 48-52%
3. Talie mare, trunchi masiv, cap mare, gît bine dezvoltat, spinare şi şale late, membre mari şi
puternice, prolificitate redusă. Randamentul de carne constituie 48-52%
4. Talie medie, trunchi cilindric, perimetrul toracic mai mare ca lungimea corpului,
picioare scurte, şunci bine dezvoltate, capul mare, gît lung şi lat, piept bijne dezvoltat,
capul mare, gît lung şi lat, piept bine dezvoltat. Randamentul în carne constituie 48-52%

Întrebarea 173.

Tipul morfo-productiv mixt are următoarele caracteristici?

Variante de răspuns:

1. Ocupă o poziţie intermediară între tipurile de carne şi grăsime


2. Esta asemănător cu cel de grăsime
3. Este asemănător cu cel de carne
4. Are alte caracteristici

Întrebarea 174.

Principalele rase de porcine sînt?

Variante de răspuns:

1. Alb ucrainean de stepă, Landrace, Estoniană de bacon, Duroc, Hampshire, Pietrain, Yorkshire
2. Marele alb, Landrace, Estoniană de bacon, Duroc, Hampshire, Pietrain, Yorkshire
3. Landrace, Estoniană de bacon, Duroc, Hampshire, Pietrain, Yorkshire
4. Marele alb, Alb ucrainean de stepă, Landrace, Estoniană de bacon, Duroc, Hampshire,
Pietrain, Yorkshire

Grupul (tema): Tema09

Întrebarea 175.

Parametrii optimi de de reproducţie a efectivelor de porcine sînt(vîrsta înroducerii la reproducţie


scrofiţe/vieruşi (luni)?

Variante de răspuns:

1. 7-8/9-10
2. 9-11/11-12
3. 8-10/10-12
4. 11-12/10-12
Întrebarea 176.

Parametrii optimi de de reproducţie a efectivelor de porcine sînt (masa corporală laprima montă
scrrofiţe/vieruşi, kg)?

Variante de răspuns:

1. 90-100/100-150
2. 75-90/100-105
3. 100-120/150-160
4. 80-90/110-120

Întrebarea 177.

Parametrii optimi de de reproducţie a efectivelor de porcine sînt(durata de expluatare la


reproducţie scrofiţe/vieruşi (ani)?

Variante de răspuns:

1. 3-4/4-5
2. 4-5/4-5
3. 4-5/3-4
4. 5-6/5-6

Întrebarea 178.

La reproducţia porcinelor se practică monta?

Variante de răspuns:

1. Dirijată
2. Toate variantele menţionate
3. Liberă
4. Pe clase

Întrebarea 179.

La reproducţie unui vier se repartizează scroafe, cap.?

Variante de răspuns:

1. 25-40
2. 20-25
3. 30-35
4. 15-20

Întrebarea 180.

Scroafa se împerecheză după înţărcarea purceilor la, săp.?

Variante de răspuns:
1. 5-6
2. 2-3
3. 3-4
4. 4-5

Întrebarea 181.

Înţărcrea purceilor se face de obicei, zile?

Variante de răspuns:

1. 35-45
2. 21-30
3. 45-60
4. 30-35

Întrebarea 182.

Bonitarea porcinelor reprezintă?

Variante de răspuns:

1. Aprecierea multilaterală a călităţilor productive a porcinelor


2. Aprecierea multilaterală a călităţilor de prăsilă a porcinelor
3. Aprecierea multilaterală a călităţilor productive şi de prăsilă a porcinelor
4. Aprecierea exterioruluii şi constituţiei la suine

Întrebarea 183.

Bonitarea vierilor se face după următoarele criterii?

Variante de răspuns:

1. Greutatea corporală. Iar la descendenţă se apreciază vărsta atingerii masei de 100 kg,
consumul de furaj la 1 kg spor, grosimea stratului de slănină la 6-7 vertebră toracală, lungimea
carcasei şi masa jambonului
2. Greutatea corporală, lungimea trunchiului. Iar la descendenţă se apreciază vărsta atingerii
masei de 100 kg, consumul de furaj la 1 kg spor, grosimea stratului de slănină la 6-7 vertebră
toracală, lungimea carcasei, masa carcasei şi masa jambonului
3. Greutatea corporală, lungimea trunchiului. Iar la descendenţă se apreciază vărsta atingerii
masei de 100 kg, consumul de furaj la 1 kg spor, lungimea carcasei şi masa jambonului
4. Greutatea corporală, lungimea trunchiului. Iar la descendenţă se apreciază vărsta
atingerii masei de 100 kg, consumul de furaj la 1 kg spor, grosimea stratului de slănină la
6-7 vertebră toracală, lungimea carcasei şi masa jambonului

Întrebarea 184.

În dependenţă de numărul de puncte acumulat vierii pot avia următoarea clasă sumară

Variante de răspuns:

1. Elita, I, II şi în afara clasei


2. Elita-record, elita, I, II şi în afara clasei
3. Elita-record, elita, I şi II
4. Elita-record, elita, I, II şi în afara clasei

Întrebarea 185.

Bonitarea scroafelor se face după următoarele criterii?

Variante de răspuns:

1. Greutatea corporală, lungimea prolificitatea. Iar la descendenţă se apreciază vărsta atingerii


masei de 100 kg, consumul de furaj la 1 kg spor, lungimea carcasei şi masa jambonului
2. Greutatea corporală şi capacitatea de alăptare. Iar la descendenţă se apreciază vărsta atingerii
masei de 100 kg, consumul de furaj la 1 kg spor, grosimea stratului de slănină la 6-7 vertebră
toracală, lungimea carcasei şi masa jambonului
3. Greutatea corporală, lungimea trunchiului. Iar la descendenţă se apreciază vărsta atingerii
masei de 100 kg, consumul de furaj la 1 kg spor, grosimea stratului de slănină la 6-7 vertebră
toracală şi masa jambonului
4. Greutatea corporală, lungimea trunchiului, prolificitatea şi capacitatea de alăptare. Iar
la descendenţă se apreciază vărsta atingerii masei de 100 kg, consumul de furaj la 1 kg
spor, grosimea stratului de slănină la 6-7 vertebră toracală, lungimea carcasei şi masa
jambonului

Întrebarea 186.

În dependenţă de numărul de puncte acumulat scroafele pot avia următoarea clasă sumară

Variante de răspuns:

1. Elita-record, elita, I, II , III şi în afara clasei


2. Elita-record, elita, I, II şi în afara clasei
3. Elita, I, II şi în afara clasei
4. Elita-record, elita, I şi II

Întrebarea 187.

Îngrăşarea porcilor pentru a obţine carne are următoarele caracteristici tehnologice (vîrsta
purceilor puşi la îngrăţat, luni)?

Variante de răspuns:

1. 5-6
2. 4-6
3. 3,0-4,0
4. 2,5-3,5

Întrebarea 188.

Îngrăşarea porcilor pentru a obţine carne are următoarele caracteristici tehnologice (masa
corporală iniţială,kg)?

Variante de răspuns:
1. 25-35
2. 35-40
3. 50-60
4. 45-60

Întrebarea 189.

Îngrăşarea porcilor pentru a obţine carne are următoarele caracteristici tehnologice (vîrsta
realizării, luni)?

Variante de răspuns:

1. 9-10
2. 7-8
3. 11-12
4. 5-6

Întrebarea 190.

Îngrăşarea porcilor pentru a obţine carne are următoarele caracteristici tehnologice (masa
corporală optimă de realizare,kg)?

Variante de răspuns:

1. 90-120
2. 110-120
3. 100-110
4. 130-150

Întrebarea 191.

Îngrăşarea porcilor pentru bacon prevede(folosirea purceilor de rase)?

Variante de răspuns:

1. mixte şi specializate
2. mixte
3. pentru carne
4. specializate

Întrebarea 192.

Îngrăşarea porcilor pentru bacon prevede(vîrsta la sacrificare,luni)?

Variante de răspuns:

1. 6-7
2. 8-10
3. 5-7
4. 6-8

Întrebarea 193.
Îngrăşarea porcilor pentru bacon prevede(greutatea corporală la realizare, kg)?

Variante de răspuns:

1. 80-100
2. 75-85
3. 85-110
4. 85-90

Întrebarea 194.

Îngrăşarea porcilor pentru carne şi grăsime prevede(vîrsta la început de îngrăşare, luni)?

Variante de răspuns:

1. 4-5
2. 3-5
3. 2,5-3,5
4. 6-7

Întrebarea 195.

Îngrăşarea porcilor pentru carne şi grăsime prevede(greutatea corporală la începutul îngrăşării,


kg)?

Variante de răspuns:

1. 60-70
2. 60-80
3. 30-40
4. 52-55

Întrebarea 196.

Îngrăşarea porcilor pentru carne şi grăsime prevede(vîrsta la realizare, luni)?

Variante de răspuns:

1. 10-12
2. 15-18
3. 8-10
4. 13-14

Întrebarea 197.

Îngrăşarea porcilor pentru carne şi grăsime prevede(masa corporală la realizare, kg)?

Variante de răspuns:

1. 110-130
2. 180-200
3. 130-160
4. 130-150

Întrebarea 198.

Îngrăşarea porcilor pentru grăsime prevede(la îngrăşare se pun porcii)?

Variante de răspuns:

1. Indiferent de rasă şi vărstă


2. De rase de grăsime
3. Reformaţi
4. Toate variantele

Întrebarea 199.

Îngrăşarea porcilor pentru grăsime prevede(lîngrăşarea durează, luni )?

Variante de răspuns:

1. 4-5
2. 3-4
3. 1-2
4. 6-7

Întrebarea 200.

Efectul îngrăşării depinde de rasă şi generaţie. Carnea mai slabă şi de bacon obţinem la
îngrăşărea?

Variante de răspuns:

1. Raselor specializate şi a hibrizilor


2. Raselor mixte
3. Raselor specializate şi mixte
4. Raselor specializate

Întrebarea 201.

Efectul îngrăşării depinde de vărsta purceilor. Carnea mai slabă cu un strat subţire de slănină
obţinem la tineretul crescut pînă la vîrsta , luni ?

Variante de răspuns:

1. 10-12
2. 5-6
3. 6-7
4. 8-10

Întrebarea 202.

Efectul îngrăşării depinde de vîrsta castrării. Se recomandă de a castra vieruşii la, zile?
Variante de răspuns:

1. 25-30
2. 40-45
3. După înţărcare
4. 15-20

Întrebarea 203.

Efectul îngrăşării depinde de uniformitatea grupelor. Diferenţa de masă corporală între indivizi
nu trebuie să depăşească, kg?

Variante de răspuns:

1. 3-5
2. 4-6
3. 1-2
4. 3-4

Grupul (tema): Tema10

Întrebarea 204.

Importanţa creşterii cabalinelor în gospodăria naţională constă în?

Variante de răspuns:

1. Folosire ca forţă de tracţiune şi obţinere a laptelui


2. Folosirea ca forţă de muncă şi ca sursă de produse alimentare
3. Folosirea în muncă şi sport, pentru obţinerea produselor alimentare şi preparate
farmaceutice
4. Folosirea ca forţă de muncă şi pentru obţinerea serului utilizat la producerea vaccinelor

Întrebarea 205.

La aprecierea exteriorului la cabaline se atrage atenţie la?

Variante de răspuns:

1. La constituţie, culoare, membre, stare de sănătate


2. Conformaţia corporală în ansamblu, corespunderea tipului morfo-productiv, direcţiei de
expluatare
3. Exterior, culoare, corspunderea direcţiei de expluatare, sănătate
4. La dezvoltarea corporală în ansamblu şi la sănătatea animalului

Întrebarea 206.

Cele mai răspîndite culori la cabaline sînt?

Variante de răspuns:

1. Neagră, albă, pestriţă, şoricie, şargă


2. Pestriţă, albă, neagră, şoricie, izabelă
3. Neagră, roibă, albă, murgă, pestriţă
4. Şargă, pestriţă, albă, neagră

Întrebarea 207.

Cele mai răspîndite rase de călărie sînt?

Variante de răspuns:

1. Arabă, Pur sînge englez, Orlov, de Don


2. Arabă, Pur sînge englez, Orlov
3. Arabă, Pur sînge englez, Ahal-Tekin
4. Arabă, Pur sînge englez, Ahal-Tekin, de Don

Întrebarea 208.

Cele mai răspîndite rase de tracţiune sînt?

Variante de răspuns:

1. Vladimir, Sovetic, Brabanson, Orlov


2. Ardenez, Brabanson, Vladimir, Sovetic
3. Ardenez, Brabanson, Orlov, Vladimir
4. Ardenez, Vladimir, Sovetic, Orlov

Întrebarea 209.

Cele mai răspîndite rase de tracţiune uşoară sînt?

Variante de răspuns:

1. Orlov, Rusesc, America, Brabanson


2. Ardenez, Orlov, Rusesc
3. Orlov, Rusesc, Românesc, American, de Don
4. Toate variantele menţionate anterior

Grupul (tema): Tema11

Întrebarea 210.

Vîrsta maturităţii sexuale la cabaline este, luni?

Variante de răspuns:

1. 8-10
2. 13-14
3. 20-24
4. 16-18

Întrebarea 211.
Vîrsta optimă pentru prima împerechere este, luni?

Variante de răspuns:

1. 24-30
2. 18-20
3. 26-30
4. 36-38

Întrebarea 212.

Mai activ se manifestă căldurile la iepe în perioada?

Variante de răspuns:

1. Uniform pe parcursul anului


2. Toate variantele enumeratze anterior
3. Primăvara – vara
4. Primăvara-iarna

Întrebarea 213.

Se recomandă monta?

Variante de răspuns:

1. Dirijată
2. Însămînţarea artificială
3. În garem
4. Liberă

Întrebarea 214.

Pentru un armăsar pe sezonul de montă se planifică iepe?

Variante de răspuns:

1. 10-15
2. 20-40
3. 35-40
4. 20-25

Întrebarea 215.

După fătare căldurile la iepe apar în săptămîna?

Variante de răspuns:

1. IV-a – VI-a
2. II-a – III-a
3. I-a-II-a
4. VII-a – VIII-a
Întrebarea 216.

Durata gestaţiei la cabalineeste, zile?

Variante de răspuns:

1. 310-340
2. 339-340
3. 300-310
4. 350-360

Întrebarea 217.

Deprinderea cabalinelor cu munca începe la vîrsta, ani?

Variante de răspuns:

1. 3-4
2. 1,5-2,0
3. 1,0-1,5
4. 2,5-3,0

Întrebarea 218.

Înţărcarea mînjilor se face la vîrsta de, luni

Variante de răspuns:

1. 9-10
2. Toate variantele enumerate anterior
3. 6-7
4. 10-12

Întrebarea 219.

Antrenamentul cabalinelor durează, luni?

Variante de răspuns:

1. 1-2
2. 10-12
3. 6-8
4. 3-4

Întrebarea 220.

Cpacitatea de muncă la cabaline durează,ani

Variante de răspuns:

1. 12-14
2. 16-18
3. 8-12
4. 3-7

Întrebarea 221.

La efectuarea lucrului uşor se antrenează caii?

Variante de răspuns:

1. Toate variantele
2. Tineri, bătrîni,iepele î II-a perioadă de gestaţie, iepele cum mînjii
3. Tineri şi de vîrstă medie, iepele în perioadă de gestaţie, caii bătrîni
4. Tineri, bătrîni,iepele î I-a perioadă de gestaţie, iepele cum mînjii

Întrebarea 222.

La efectuarea lucrului mediu se antrenează caii?

Variante de răspuns:

1. Armăsari castraţi, iepe în I-a perioadă de gestaţie, iepe sterpe


2. Tineri, bătrîni, iepe în gestaţie, bătrîni
3. Toate variantele enumerate anterior
4. Armăsari castraţi, iepe în prima perioadă de gestaţie

Întrebarea 223.

La efectuarea lucrului greu se folosesc caii?

Variante de răspuns:

1. Toate variantele enumerate anterior


2. De vîrsta 4-14 ani şi iepe sterpe
3. iepe şi cai de vîrsta 4-12ani şi armăsari castraţi
4. De vîrsta 4-14 ani şi iepe sterpe, antrenaţi în aşa lucrări

Întrebarea 224.

După o oră de lucru cailor li se oferă odihnă, min.?

Variante de răspuns:

1. 5-10
2. Toate variantele enumerate anterior
3. 10-15
4. 20-25

Grupul (tema): Tema12

Întrebarea 225.

Importanţa creşterii ovinelor în economiea naţională constă în?


Variante de răspuns:

1. Opţinerea produselor alimentare (carne, lapte) de o mare valoare nutritivă şi biologică, fără de
care o alimentaţie raţională a populaţiei este dificil de organizat
2. Toate variantele enumerate anterior
3. Obţinerea produselor alimentare şi materiei prime foarte valoroase pe baza utilizării
furajelor ieftine şia multor deşeuri din fitotehnie
4. Obţinerea unor produse alimentare şi a unei materii prime care permit organizarea eficientă a
activităţii întreprinderilor prelucrătoare

Întrebarea 226.

Eficacitatea creşterii ovinelor se bazează pe o serie de particularităţi biologice ale ovinelor, care
sunt următoarele(sunt animale rezistente, parcurg în căutarea hranei, km)

Variante de răspuns:

1. 7-8
2. 5-6
3. 10-15
4. 15-18

Întrebarea 227.

Valorifică bine păşunile, consumînd cca, specii de plante

Variante de răspuns:

1. 60-70
2. 68
3. 100
4. 50

Întrebarea 228.

Sunt animale rumegătoare şi valorifică bine furajele bogate în

Variante de răspuns:

1. celuloză
2. grăsimi
3. proteine
4. glucide

Întrebarea 229.

Sunt animale sensibele la

Variante de răspuns:

1. vînt, curenţi de aer


2. căldură, frig
3. frig, umezeală
4. căldură, umezeală

Întrebarea 230.

Se caracterizează prin prolificitate sporită, la 100 oi se obţin, miei

Variante de răspuns:

1. 105-110
2. 100-105
3. 150-160
4. 120-140

Întrebarea 231.

Toate rasele de ovine după producţia principală se împarte în 4 grupe şi anume?

Variante de răspuns:

1. cu lănă fină şi grosieră


2. cu lănă fină, semifinâ şi grosieră
3. cu lănă fină, semifinâ, semigrosieră şi grosieră
4. cu lănă fină, semigrosieră şi grosieră

Grupul (tema): Tema13

Întrebarea 232.

Eficacitatea creşterii ovinelor este influenţată în mare măsură de organizarea corectă a


reproducerii efectivului, care prevede ( vîrsta optimă a primei monte, luni).

Variante de răspuns:

1. 8-10
2. 18-20
3. 16-18
4. 10-14

Întrebarea 233.

Vîrsta optimă de folosireîn reproducţie, ani

Variante de răspuns:

1. 4-6
2. 6-8
3. 5-6
4. 8-9

Întrebarea 234.
Ovinele sunt animale?

Variante de răspuns:

1. Poliestrice
2. Diestrice
3. În funcţie de rasă
4. Monoestrice

Întrebarea 235.

Perioada de montă dureza, zile

Variante de răspuns:

1. 30-45
2. 25-30
3. 55-60
4. 40-50

Întrebarea 236.

Sezonul optim pentru montă sunt lunile?

Variante de răspuns:

1. noiembrie- decembrie
2. sectembrie-octombrie
3. unele din cele 3 în fucţie de scopul urmărit
4. iulie- august

Întrebarea 237.

Cea mai practică formă de montă?

Variante de răspuns:

1. Însămîţări artificiale
2. Pe clase
3. Liberă şi dirijată
4. Dirijată

Întrebarea 238.

La un berbec se planifică în cazul montei libere?

Variante de răspuns:

1. 25-30
2. 60-80
3. 40-50
4. 30-40
Întrebarea 239.

Vîrsta optimă de înţărcare, zile

Variante de răspuns:

1. 100-120
2. 60-70
3. 80-90
4. 100

Întrebarea 240.

La întreţinerea şi explotarea ovinelor se practică trei sisteme: extensiv, semiintensiv şi intensiv.


Sistemul extensiv prevede

Variante de răspuns:

1. Fin de lucernă şi concentrate


2. Folosirea la maximu a furajelor eftine, naturale
3. Fin de lucernă
4. mici cantitaţi de concentrate

Întrebarea 241.

Sistemul semiintensiv prevede?

Variante de răspuns:

1. Folosirea furajelor existente


2. Păşuni + concentrate
3. Furaje grosieree+ furaje cultivat
4. Concentrate

Întrebarea 242.

Sistemul intensiv prevede întreţinerea?

Variante de răspuns:

1. Păşune, stabulaţie
2. Liberă pe păşune
3. Stabulaţie permanentă
4. Toate variantele enum,erate anterior

Întrebarea 243.

Perioada optimă pentru tunsul oilor este?

Variante de răspuns:

1. 1-15 iunie
2. 15 mai-15 iunie
3. 1 mai – 30mai
4. 30mai-1 iunie

Întrebarea 244.

Producţia de lapte la ovine se caracterizează prin cantitatea de lapte obţinută de la o oaie şi


conţinutul de substanţe nutritive din lapte. Factorii care influienţează producţia de lapte sînt?

Variante de răspuns:

1. Rasa, vîrsta, condiţiile de alimentaţie şi întreţinere


2. Rasa, vîrsta
3. Condiţiile de alimentaţie şi întreţinere, individualitatea
4. Rasa, vîrsta, condiţiile de alimentaţie şi întreţinere, individualitatea

Întrebarea 245.

Producţia de carne la ovine este determinată de următorii factori?

Variante de răspuns:

1. Tehnologia utilizată
2. Rasa, vîrsta, tehnologia utilizată
3. Rasa, vîrsta
4. Rasa, vîrsta, condiţiile de alimentaţie şi întreţinere, sitemul de creştere tehnologia
utilizată

Întrebarea 246.

Se produc mai multe tipuri de carne de ovine, cum ar fi :carnea de miel crud sau de lapte, care
reprezintă carnea de miel sacrificat în perioada alăptare, la vîrstă, săptămîni.

Variante de răspuns:

1. 2-3
2. 10-12
3. 3-5
4. 4-6

Întrebarea 247.

Carnea de miel care se obţine la sacrificarea meilor la vîrsta de?

Variante de răspuns:

1. 120 zile
2. 60 zile
3. 100 zile
4. 70 zile

Întrebarea 248.
Carnea de tineret ovin îngrăşat care se opţine la sacrificarea tineretului ovin,la vîrsta, luni:

Variante de răspuns:

1. 5-6
2. 7-8
3. 3-4
4. 4-5

Întrebarea 249.

Carnea de batal adult care se obţine de la sacrificarea berberecilor îngrăşaţi, castraţi la vîrsta,
luni:

Variante de răspuns:

1. 12-14
2. 30-36
3. 16-18
4. 24-26

Întrebarea 250.

Carnea de ovine adulte care provine de la ovinele rebutate , îngrăşate timp, luni:

Variante de răspuns:

1. 0-1
2. 2-3
3. 4-5
4. 1-2

Grupul (tema): Tema14

Întrebarea 251.

Păsările se caracterizeză prin următoarele particularităţi biologice. Precocitatea sexuală mărită:


gainile încep ouatul la vîrsta, luni?

Variante de răspuns:

1. 5-6
2. 4-5
3. 8-10
4. 3-4

Întrebarea 252.

Păsările au viteza de creştere mare şi randamentul la tăiere înalt: masa optima de sacrificare a
puilor broileri de 1,7 – 2,5 kg se atinge la vîrsta de, săptămîni:

Variante de răspuns:
1. 9-10
2. 6-7
3. 8-9
4. 5-6

Întrebarea 253.

Păsările se îmulţesc repede: o găină de rase specializate în producţia de ouă produce anual, buc:

Variante de răspuns:

1. 250-300
2. 300-350
3. 200-250
4. 180-200

Întrebarea 254.

Păsările valorifică bine furajele: la un kg spor în greutate se cheltuiesc furaje combinate, kg:

Variante de răspuns:

1. 2,0-2,5
2. 3,5-4,0
3. 2,0-2,5
4. 2,5-3,0

Întrebarea 255.

Avicultura este o ramură a sectorului zootehnic ?

Variante de răspuns:

1. Rentabilitate sporită
2. Rentabilitate redusă
3. Nerentabilă
4. Rentabilă

Întrebarea 256.

După direcţia de exploatare şi profilul principal de producie toate rasele de găini se împart în?

Variante de răspuns:

1. Ouă
2. ouă, carne-ouă,carne
3. Carne
4. Carne-ouă

Întrebarea 257.

Principalele rase de găini sînt?


Variante de răspuns:

1. Pechin, Leghorn, Rhode-Island, Australorp,Sussex, Cucinsc jubiliară, Plimouth rock, Corniş


2. Leghorn, Rhode-Island, Australorp,Sussex, Cucinsc jubiliară, Plimouth rock, Corniş, Bronzată
cu peptul larg
3. Negră de tihoreţc, Leghorn, Rhode-Island, Australorp,Sussex, Cucinsc jubiliară, Plimouth
rock, Corniş
4. Leghorn, Rhode-Island, Australorp,Sussex, Cucinsc jubiliară, Plimouth rock, Corniş

Întrebarea 258.

Principalele rase de raţe sînt?

Variante de răspuns:

1. Leşească, Pechin, Indiană alergătoare


2. Albă cu peptul larg, Leşească, Pechin, Indiană alergătoare
3. Goriki, Leşească, Pechin, Indiană alergătoare
4. Leşească, Pechin, Indiană alergătoare, Holmogor

Întrebarea 259.

Principalele rase de curci sînt?

Variante de răspuns:

1. Albă cu peptul larg, Bronzată cupeptul larg, de Tihoreţc, Caucaziană


2. Pekin, Albă cu peptul larg, Bronzată cupeptul larg, de Tihoreţc, Caucaziană
3. Albă cu peptul larg, Bronzată cupeptul larg, de Tihoreţc, Caucaziană, Leşească
4. Holmogor, Albă cu peptul larg, Bronzată cupeptul larg, de Tihoreţc, Caucaziană

Grupul (tema): Tema15

Întrebarea 260.

Pentru a abţine ouă fecundate masculii ţi femelele se întreţin împreună, raporutul între sexe
fiind?

Variante de răspuns:

1. Găini 1-5, curci 1-12, 1-2, 1-6


2. Găini 1-10, curci 1-4, 1-4, 1-5
3. Găini 1-10, curci 1-12, 1-6, 1-2
4. Găini 1-6, curci 1-6, 1-3, 1-4

Întrebarea 261.

În procesul de incubare se face mirajul oulor, prin care se controlează dezvoltarea embrionilor şi
se înlătură ouăle nefecundate sau cu alte abateri de la normal. Primul miraj se face la , zile?

Variante de răspuns:
1. Găini 6-7, alte specii 14-15
2. Găini 3-4, alte specii 8-9
3. Găini 6-7, alte specii 10-11
4. Găini 2-3, alte specii 10-11

Întrebarea 262.

În procesul de incubare se face mirajul oulor, prin care se controlează dezvoltarea embrionilor şi
se înlătură ouăle nefecundate sau cu alte abateri de la normal. Al doilea miraj se face la , zile?

Variante de răspuns:

1. Găini 2-3, alte specii 7-8


2. Găini 7-8, alte specii 9-10
3. Găini 6-7, alte specii 8-9
4. Găini 10-12, alte specii 13-14

Întrebarea 263.

Durata icubării(zile) este?

Variante de răspuns:

1. Găini 19-21, raţe 25-30, gîşte 25-30, curci 25-28


2. Găini 15-16, raţe 25-30, gîşte 25, curci 20-25
3. Găini 19-21, raţe 21, gîşte 25-30, curci 20-21
4. Găini 19-21, raţe 20-22, gîşte 24-25, curci 25-28

Întrebarea 264.

La creşterea păsărilor pentru producerea ouălor se folosesc următoarele sisteme de întreţinere şi


exploatare:

Variante de răspuns:

1. Intensivă, semiintensivă,şi extensivă


2. Extensivă
3. Intensivă
4. Semiintensivă

Întrebarea 265.

Durata ciclului de ouat la găini este, săp.?

Variante de răspuns:

1. 58-59
2. 20-30
3. 70-75
4. 30-40

Întrebarea 266.
Producţia de ouă la găini este mai avansată în ciclul de ouat?

Variante de răspuns:

1. 3
2. 1
3. 2
4. 4

Întrebarea 267.

Producţia de ouă la raţe este mai avansată în ciclul de ouat?

Variante de răspuns:

1. 4
2. 2
3. 1
4. 3

Întrebarea 268.

Producţia de ouă la curci este mai avansată în ciclul de ouat?

Variante de răspuns:

1. 1
2. 5
3. 2-3
4. 4

Întrebarea 269.

Producţia de ouă la gîşte este mai avansată în ciclul de ouat?

Variante de răspuns:

1. 1-2
2. 2-3
3. 4-5
4. 3-4

Întrebarea 270.

Broilerii de găină reprezintă tineret special crescut şi îngrăşat pentru carne, pînă la vîrsta?

Variante de răspuns:

1. 8-10săp., cu greutatea corporală 1500-2000g.


2. 10-12săp., cu greutatea corporală 2000-2200g.
3. 6-8săp., cu greutatea corporală 2000-2500g.
4. 5-6săp., cu greutatea corporală 1000-1500g.
Grupul (tema): Tema16

Întrebarea 271.

Familia de albine este formată din

Variante de răspuns:

1. Regină, albini lucrătoare iar în perioada de iarnă şi de trîntori


2. Regină, albini lucrătoare
3. Regină, albini lucrătoare iar în perioada de vară şi de trîntori
4. Regină, albini lucrătoare şi de trîntori

Întrebarea 272.

Regina are greutatea de(mg)?

Variante de răspuns:

1. 180-210
2. 50-100
3. !50-300
4. 50-150

Întrebarea 273.

Albina lucrătoare are greutatea de(mg)?

Variante de răspuns:

1. 100-150
2. 95-100
3. 150-200
4. !50-300

Întrebarea 274.

Trîntorul are greutatea de(mg)?

Variante de răspuns:

1. 100-150
2. 240-250
3. 300-350
4. 150-200

Întrebarea 275.

Termenii optimi de scoatere a albinelor de la iernat sînt lunile?

Variante de răspuns:
1. mai-iunie
2. februarie – martie
3. martie-aprilie
4. aprilie-mai

Întrebarea 276.

Termenii optimi de întroducere a albinelor la iernat sînt lunile?

Variante de răspuns:

1. septembrie
2. noiembrie
3. decembrie
4. octombrie

Întrebarea 277.

Principalele rase de albine sînt?

Variante de răspuns:

1. Carpatică, caucaziană sură de munte, caucaziană galbenă de şes, craină, italiană


2. Carpatică, central-rusească, caucaziană sură de munte, caucaziană galbenă de şes, craină
3. Carpatică, central-rusească, caucaziană sură de munte, caucaziană galbenă de şes, italiană
4. Carpatică, central-rusească, caucaziană sură de munte, caucaziană galbenă de şes,
craină, italiană

Întrebarea 278.

Munca de selecţie în creşterea albinelor cuprinde?

Variante de răspuns:

1. Ameliorarea albinelor locale de rasă pură, crearea de noi rase, selecţia în masă a albinelor,
încrucişarea albinelor
2. Păstrarea celor mai valoroase rase aborigene de albini, ameliorarea albinelor locale de rasă
pură, crearea de noi rase, selecţia în masă a albinelor, încrucişarea albinelor
3. Păstrarea celor mai valoroase rase aborigene de albini,crearea de noi rase, selecţia în masă a
albinelor, încrucişarea albinelor
4. Păstrarea celor mai valoroase rase aborigene de albini, ameliorarea albinelor locale de
rasă pură, selecţia în masă a albinelor, încrucişarea albinelor

Întrebarea 279.

Plantele melifere sînt?

Variante de răspuns:

1. Salcîmul, măr, facelia(floarea albinelor), păpădie, rapiţă


2. Floarea soarelui, teiul, salcîmul, măr, facelia(floarea albinelor, păpădie, rapiţă
3. Floarea soarelui, teiul, salcîmul, măr, facelia(floarea albinelor), păpădie, rapiţă
4. Teiul, salcîmul, măr, facelia(floarea albinelor), păpădie, rapiţă

Întrebarea 280.

Însemnătatea polenizării cu ajutorul albinelor constă în?

Variante de răspuns:

1. Datorită polenizării se măresc demensiunile şi masa seminţelor, se îmbunătăţeşte gustul şi


calităţile marfare ale fructelor
2. Sporirea recoltelor, ameliorarea considerabilă a calităţii seminţelor şi fructelor.Datorită
polenizării se măresc demensiunile şi masa seminţelor, se îmbunătăţeşte gustul şi calităţile
marfare ale fructelor.
3. Sporirea recoltelor, ameliorarea considerabilă a calităţii seminţelor şi fructelor, sporirea
vitalităţii acestora.Datorită polenizării se măresc demensiunile şi masa seminţelor, se
îmbunătăţeşte gustul şi calităţile marfare ale fructelor. Măreşte energia de creştere a
florilor vizitate repetat de către albine
4. Sporirea recoltelor, ameliorarea considerabilă a calităţii seminţelor şi fructelor, sporirea
vitalităţii acestora.Datorită polenizării se măresc demensiunile şi masa seminţelor, se
îmbunătăţeşte gustul şi calităţile marfare ale fructelor