Sunteți pe pagina 1din 8

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ

__________________________________________________________________________
ŞCOALA POSTLICEALĂ
SANITARĂ ”OMENIA” TG JIU
d. frisonul
VARIANTA 3
7. Tratamentul crizei de angină pectorală
Subiectul 1 (întrebări cu un răspuns începe cu: (Cardiologie si nursing in
corect) (30 puncte) cardiologie)
a. administrarea sublingual de nitroglicerină
1. Prin tubaj duodenal se urmăreşte: (Tehnici b. efectuarea testului de efort
de nursing si investigatii) c. administrarea de miofilin
a. recoltarea secreţiei gastrice bazale d. efectuarea coronarografiei
b. recoltarea lichidului peritoneal
c. recoltarea bilei A, B, C 8. Realimentarea unui pacient cu colecistită
d. măsurarea secreţiei de acid gastric acută după oprirea vărsăturilor se efectuează
astfel: (Gastroenterologie si nursing in
2. Puncţia venoasă se poate face la nivelul: gastroenterologie)
(Tehnici de nursing si investigatii) a. cantităţi mici de ceai, din oră în oră
a. arterei radiale b. supe strecurate de zarzavat
b. venelor de pe faţa dorsală a mâinii c. lapte, smântână, peşte
c. venei cave inferioare d. pâine veche, făinoase
d. arterei pedioase
9. Intervenţiile asistentei medicale în îngrijirea
3. Care este modalitatea de a cântări un pacientului cu ciroză hepatică sunt:
bolnav imobilizat la pat: (Tehnici de nursing si (Gastroenterologie si nursing in
investigatii) gastroenterologie)
a. se calculează după formula antropometrică a. asigurarea alimentaţiei, măsurarea şi
b. se transportă la cel mai apropiat cântar notarea greutăţii corporale şi a diurezei
c. se va reduce aportul de sodiu b. pregătirea pentru flebografie
d. se va cântări bolnavul cu patul c. efectuarea examenului de laborator al
sângelui
4. Ritmul de administrare al medicamentelor d. băi ferbinţi sau prişniţe aplicate local
este: (Administrarea medicamentelor)
a. cel utilizat şi la alţi bolnavi 10. Semnul esenţial al insuficienţei renale
b. indicat de farmacistul spitalului acute este: (Nefrologie, urologie si nursing in
c. indicat de medicul curant afectiuni renale)
d. cel solicitat de bolnav a. agitaţie psihomotorie cu convulsii
b. oligurie până la anurie
5. Cea mai frecventă durere toracică de c. poliurie
cauză respiratorie este: (Pneumologie si nursing d. respiraţie Kussmaul
specific)
a. cea pleuretică 11. Pacientul D.I., 27 de ani este internat cu
b. embolia pulmonară diagnosticul insuficienţă renală acută şi prezintă:
c. pneumotoraxul (Nefrologie, urologie si nursing in afectiuni renale)
d. cancerul pulmonar a. poliurie
b. anurie
6. În bronşita cronică principalul simptom c. disurie
este: ( Pneumologie si nursing specific) d. nicturie
a. tusea şi expectoraţia
b. durerea precordială 12. Unui pacient cu hemoragie digestivă
c. durerea toracică superioară asistenta medicală va administra o

Strada Victoriei nr.132-134


Tg-Jiu, cod 210234
Telefon: 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ
__________________________________________________________________________
dietă: (Chirurgie generala si nursing in chirurgia a. metodă curativă
generala) b. metodă profilactică
a. hidro-lacto-zaharată c. metodă exploratorie
b. hipoglucidică, hipocalorică d. toate răspunsurile sunt corecte
c. hiperglucidică, hipercalorică
d. hidrică (lichide reci) 19. În hepatita virală cresc: (Boli infecto-
contagioase si nursing specific)
13. Tratamentul chirurgical în ocluzia a. TGO-TGP
intestinală mecanică este: (Chirurgie generala b. glicemia
si nursing in chirurgia generala) c. colesterolul
a. opţional d. calcemia
b. contraindicat
c. obligatoriu 20. Explorarea glandelor paratiroide
d. numai după administrarea tratamentului cuprinde ca examen de laborator:
medicamentos (Endocrinologie si nursing in endocrinologie)
a. determinarea calcemiei
14. Explorarea acuităţii auditive se b. determinarea glicozuriei
realizează prin: (O.R.L. si nursing O.R.L.) c. determinarea albuminuriei
a. acumetrie fonică d. determinarea VSH
b. acumetrie instrumentală
c. audiometrie 21. Medicamentul de elecţie în vaginita
d. otoscopie bacteriană este: (Ginecologie si nursing in
ginecologie)
15. Cecitatea reprezintă: (Oftalmologie si a. podifilina
nursing in oftalmologie) b. tinidazolul
a. vedere dublă c. cloramfenicolul
b. dispariţia vederii d. metronidazolul
c. dilatarea pupilei
d. micşorarea pupilei 22. Primele mişcări fetale se percep la
gravide astfel: (Obstetrica si nursing in
16. Semnele de recunoaştere a unei luxaţii obstetrica)
sunt următoarele, cu excepţia: a. la primipare la 4 ½ luni
(Ortopedie,traumatologie si nursing specific) b. la multipare la 6 luni
a. febrei ridicate şi congestiei la nivelul c. la primipare la 3 ½ luni
articulaţiilor d. la multipare la 5 luni
b. tumefacţiei locale şi deformarii regiunii
c. durerii vii care nu cedează la calmante 23. Organismul copilului începe să producă
d. impotenţei funcţionale. proprii săi anticorpi: (Puericultura, pediatrie si
nursing specific)
17. Prevenirea suprainfectării leziunilor a. în timpul primului an de viaţă
cutanate se realizează prin: (Dermato- b. în timpul celui de al 2-lea an de viaţă
venerologie si nursing specific) c. în timpul celui de al 3-lea an de viaţă
a. igiena riguroasă a tegumentelor intacte, d. în timpul celui de al 4-lea an de viaţă
tăierea unghiilor
b. administrarea antibioticelor 24. Hemiplegia reprezintă: (Neurologie si
c. izolarea pacientului nursing in neurologie)
d. aplicarea de comprese reci, local a. paralizia unui membru
b. paralizia celor patru membre
18. Vaccinarea reprezintă: ( Boli infecto- c. paralizia părţii inferioare a corpului
contagioase si nursing specific) d. paralizia unei jumătăţi de corp

Strada Victoriei nr.132-134


Tg-Jiu, cod 210234
Telefon: 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ
__________________________________________________________________________

25. După rahianestezie, pacientul se 28. Compresiunile sternului pentru masajul


transportă în poziţie: (Anestezie-terapie cardiac extern se fac: ( Conduita in urgente
intensiva si nursing specific) medico-chirurgicale)
a. decubit ventral a. în 1/3 medie a sternului
b. decubit dorsal, cu capul întors lateral b. în 1/3 superioară a sternului
c. semişezândă c. în 1/3 inferioară a sternului
d. Trendelenburg d. nu contează în ce regiune a sternului

26. Dezinfecţia plăgii arse se face cu: 29. Hipoxia reprezintă: ( Conduita in urgente
(Conduita in urgente medico-chirurgicale) medico-chirurgicale)
a. ser fiziologic a. scăderea cantităţii de O2 în sânge
b. apă oxigenată b. scăderea cantităţii de O2 în ţesuturi
c. rivanol c. scăderea cantităţii de CO2 în sânge
d. alcool 70-90% d. scăderea cantităţii de O2 în sânge şi
ţesuturi
27. Hemoragiile arteriale pot fi recunoscute
după: (Conduita in urgente medico- 30. Diagnosticul de certitudine în boala
chirurgicale) canceroasă se pune pe: (Oncologie si nursing in
a. culoarea sângelui şi presiunea de scurgere oncologie)
a acestuia a. examenul radiologic
b. cantitatea de sânge pierdut b. examenul fizic al pacientului
c. starea generală a pacientului c. examenul histologic
d. culoarea tegumentului d. examenul markerilor tumorali

Subiectul 2 (30 puncte)

I. (10 puncte)
I.a. Enumeraţi 5 reguli de administrare a medicamentelor: (5 puncte)
I.b. Enumeraţi 5 semne în colica renală: (5 puncte)

II. (10 puncte)


II.a. Enumeraţi 5 din incidentele şi accidentele injecţiei intramusculare: (5 puncte)
II.b. Menţionaţi 5 factori de risc în apariţia infarctului miocardic acut: (5 puncte)

III. (10 puncte)


T.M., 52 ani, sex masculin, căsătorit, mediul urban, fumător, consumator de alcool, se internează
pentru: durere intensă, violentă, localizată retrosternal cu iradiere în umărul stâng, apărută după o masă
copioasă, nu cedează la administrarea de nitroglicerină sublingual, anxietate, dispnee, transpirații reci,
sughiț, vărsături, astenie fizică, alterarea stării generale.
Precizați:
- trei probleme de dependență (3 puncte)
- trei obiective (3 puncte)
- patru intervenții ale asistentei medicale – autonome și delegate (4 puncte)

Strada Victoriei nr.132-134


Tg-Jiu, cod 210234
Telefon: 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ
__________________________________________________________________________
Subiectul 3 (30 puncte)

I. Pancreatita acută – conduita în faza de prespitalizare (10 puncte)

II. Hemoragia digestivă superioară – conduita de urgență în faza prespitalicească (10 puncte)

III. Criza de astm bronșic – conduita de urgență (10 puncte)

Strada Victoriei nr.132-134


Tg-Jiu, cod 210234
Telefon: 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ
__________________________________________________________________________

BAREM CORECTARE
SUBIECTUL 1 - VARIANTA 3

1. c
2. b
3. d
4. c
5. a
6. a
7. a
8. a
9. a
10. b
11. b
12. d
13. c
14. c
15. b
16. a
17. a
18. b
19. a
20. a
21. d
22. a
23. a
24. d
25. b
26. d
27. a
28. c
29. b
30. c

Strada Victoriei nr.132-134


Tg-Jiu, cod 210234
Telefon: 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ
__________________________________________________________________________

BAREM CORECTARE
SUBIECTUL 2 - VARIANTA 3

I.a. Răspuns corect:


1. respectarea medicamentului prescris
2. identificarea medicamentului de administrat
3. verificarea calităţii medicamentului
4. respectarea căii de administrare a medicamentului
5. respectarea orarului şi a ritmului
6. respectarea dozei prescrise
7. respectarea somnului fiziologic al bolnavului
8. evitarea incompatibilităţii dintre medicamente
9. servirea bolnavului cu doza unică de medicament
10. respectarea succesiunii de administrare a medicamentelor
11. lămurirea bolnavului asupra medicamentului prescris
12. anunţarea imediată a greşelilor de administrare a medicamentelor
13. administrarea imediată a medicamentului deschis
14. luarea medicamentelor în prezenţa asistentei
15. prevenirea infecţiilor intraspitaliceşti

I.b. Răspuns corect:


1. durere (lombară cu iradiere pe traiectul ureterului spre organele genitale)
2. nelinişte, agitaţie, anxietate
3. poziţie antalgică
4. tenesme vezicale
5. polakiurie
6. hematurie
7. greţuri, vărsături
8. meteorism

II.a. Răspuns corect:


1. durere vie (atingerea nervului sciatic)
2. paralizie prin lezarea nervului sciatic
3. hematom prin înţeparea unui vas
4. supuraţie aseptică datorată unor substanţe care nu sunt resorbite
5. ruperea acului
6. embolie

II.b. Răspuns corect:


1. vârsta
2. sex
3. hipertensiune arterială
4. diabetul zaharat
5. hiperlipemie
6. obezitate
7. stress
8. fumat
9. sedentarism

Strada Victoriei nr.132-134


Tg-Jiu, cod 210234
Telefon: 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ
__________________________________________________________________________

III. Răspuns corect:


Probleme de dependență:
- disconfort
- anxietate
- deficit de autoîngrijire
- risc de complicații
- alterarea nutriției
- alterarea respirației
- alterarea circulației
Obiective:
- combaterea durerii
- combaterea anxietății
- prevenirea complicațiilor
- eliminarea disconfortului
- recuperare socio-profesională
- pacientul să se poată alimenta și să-și mențină stare de nutriție
- pacientul să cunoască modul de viață, de alimentație, să se poată autoîngriji
Intervențiile asistentei medicale:
- asigurarea condițiilor de mediu – aerisire, temperatură, luminozitate
- repaus absolut la pat
- sedarea durerii
- combaterea anxietății
- oxigenoterapie
- recoltează sânge, urină pentru analize de laborator
- măsoară funcțiile vitale și vegetative și le notează în foaia de temperatură
- administrează medicația recomandată de medic respectând doza, orarul și ritmul de
administrare
- asigură alimentația pacientului
- asigură igiena pacientului
- educația sanitară

Strada Victoriei nr.132-134


Tg-Jiu, cod 210234
Telefon: 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GORJ
__________________________________________________________________________

BAREM CORECTARE
SUBIECTUL 3 - VARIANTA 3

I. Răspuns corect:
Pancreatita acută – conduita în faza de prespitalizare
- calmarea durerii (algocalmin im, bicarbonat de sodiu 1 linguriță)
- gheță pe abdomen
- aspirație duodenală
- monitorizarea funcțiilor vitale
- în caz de șoc perfuzie cu soluție macromoleculară (dextran) sau ser glucozat
- nu se administrează nimic per os
- transport de urgență la spital

II. Răspuns corect:


Hemoragia digestivă superioară – conduita de urgență în faza prespitalicească
- repaus strict la pat fără pernă în decubit dorsal eventual poziție Trendelenburg
- se interzice orice efort fizic
- se liniștește bolnavul și aparținătorii
- se colectează sângele eliminat de bolnav
- igiena cavității bucale
- prevenirea șocului hemoragic
- supravegherea funcțiilor vitale
- abord venos
- instituirea unei perfuzii cu ser fiziologic, glucoză
- transport de urgență la spital

III. Răspuns corect:


Criza de astm bronșic – conduita de urgență
- repaus în poziție șezândă
- liniștirea pacientului
- oxigenoterapie
- monitorizarea funcțiilor vitale
- administrarea tratamentului prescris de medic – bronhodilatatoare, antispastice,
simpaticomimetice, cortizon

DIRECTOR ŞCOALĂ,
Prof. univ. dr. MĂLĂESCU GHEORGHE DAN

Strada Victoriei nr.132-134


Tg-Jiu, cod 210234
Telefon: 0253-227177
Fax : 0253-224750
http://isj.gj.edu.ro, e-mail :isjgorj@yahoo.com,
isjgj@utgjiu.ro