Sunteți pe pagina 1din 37

1

00:00:02,133 --> 00:00:03,518


<i>Din episoadele anterioare...</i>

2
00:00:03,637 --> 00:00:05,148
Trebuie s-o g�sim pe Kira Tinsley.

3
00:00:05,153 --> 00:00:08,485
Ori lucreaz� pentru Red John,
ori e pe cale de a deveni victima lui.

4
00:00:18,184 --> 00:00:20,522
Cine �i-a f�cut asta?
Spune-mi.

5
00:00:20,568 --> 00:00:22,401
Jane, ce �i-a spus?

6
00:00:22,403 --> 00:00:24,936
Mi-a zis c� Red John are un tatuaj
pe um�rul st�ng...

7
00:00:25,336 --> 00:00:28,424
Trei puncte.
�sta e avantajul meu.

8
00:00:51,938 --> 00:00:55,072
RE�EDIN�A FAMILIEI JANE
MALIBU, CALIFORNIA

9
00:01:42,294 --> 00:01:44,661
<i>- Jane.</i>
- Bun�, Lisbon.

10
00:01:44,663 --> 00:01:47,333
<i>Jane, nu face asta.
Nu f�r� mine.</i>

11
00:01:47,364 --> 00:01:48,796
�mi pare r�u.

12
00:01:48,798 --> 00:01:51,466
<i>Jane, te implor.
E�ti �n pericol!</i>

13
00:01:51,468 --> 00:01:54,335
Va fi bine.
O s� fiu bine.

14
00:01:54,337 --> 00:01:55,903
<i>Nu, n-o s� fii.</i>

15
00:01:55,905 --> 00:01:58,539
<i>Dac� faci asta, �i ba�i joc
de via�a ta.</i>

16
00:01:58,541 --> 00:01:59,741
La revedere, Lisbon.

17
00:01:59,743 --> 00:02:01,475
<i>Jane... nu!</i>

18
00:02:56,127 --> 00:03:00,127
THE MENTALIST
Sezonul 6, Episodul 6

19
00:03:00,464 --> 00:03:04,066
<i>Traducerea �i adaptarea:
Cornelia @ Titr�ri Team</i>

20
00:03:04,108 --> 00:03:06,772
CU DOU� ZILE MAI DEVREME

21
00:03:06,827 --> 00:03:08,697
MAR�I

22
00:03:09,301 --> 00:03:11,635
- Un tatuaj?
- Da.

23
00:03:11,637 --> 00:03:13,437
�l putem folosi
ca s�-l identific�m pe Red John?

24
00:03:13,439 --> 00:03:15,471
- Da.
- E super.

25
00:03:15,473 --> 00:03:17,374
Tot ce-avem de f�cut
e s�-l verific�m pe fiecare suspect,

26
00:03:17,376 --> 00:03:19,442
unul c�te unul, p�n� afl�m
care are tatuajul.

27
00:03:19,444 --> 00:03:22,678
- Nu.
- De ce nu?

28
00:03:23,531 --> 00:03:26,257
Red John nu �tie
c� eu �tiu de tatuaj.

29
00:03:26,812 --> 00:03:27,852
Bine.

30
00:03:27,854 --> 00:03:31,620
Dac� �ncepem s� control�m suspec�ii,
e foarte posibil ca Red John s� afle.

31
00:03:31,622 --> 00:03:33,956
�i s� dispar� �nainte ca noi
s� putem ajunge la el.

32
00:03:33,958 --> 00:03:37,526
- Exact.
- Atunci ce vrei s� faci?

33
00:03:37,528 --> 00:03:40,529
S�-i adun pe cei cinci suspec�i
�n acela�i loc, �n acela�i timp,

34
00:03:40,531 --> 00:03:42,564
�i apoi s� �ncep s� verific
tatuajul.

35
00:03:42,566 --> 00:03:45,100
�i cum o s� facem asta?

36
00:03:45,102 --> 00:03:48,667
- �i vom �ntreba.
- �i crezi c� vor fi de acord?

37
00:03:48,671 --> 00:03:53,741
- Nu le vom da de ales.
- Chiar �i a�a, e o problem�.

38
00:03:53,743 --> 00:03:56,811
Bret Stiles... e c�utat de FBI.
�n leg�tur� cu dou� omoruri.

39
00:03:56,813 --> 00:03:59,347
Da. Cazuri nerezolvate
de peste 20 de ani.

40
00:03:59,349 --> 00:04:01,249
Glume�ti.
Dup� tot acest timp,

41
00:04:01,251 --> 00:04:02,816
FBI-ul intervine acum?

42
00:04:02,818 --> 00:04:04,951
P�i, trebuie s� fi g�sit ceva nou...
probe, vreun martor.

43
00:04:04,953 --> 00:04:07,186
- Unde e Stiles?
- Asta e chestia.

44
00:04:07,188 --> 00:04:10,888
Nimeni nu �tie, nici m�car FBI,
c� Stiles a disp�rut de s�pt�m�ni.

45
00:04:10,892 --> 00:04:14,627
- �l vom g�si noi.
- Cum?

46
00:04:14,629 --> 00:04:17,763
Nu �tiu, dar �l vom g�si.
Trebuie.

47
00:04:19,899 --> 00:04:22,934
- Sunt de acord cu planul t�u.
- Bine.

48
00:04:22,937 --> 00:04:25,137
Cu o condi�ie.

49
00:04:25,139 --> 00:04:28,174
Vreau s� fiu acolo
c�nd �l vei da �n vileag pe Red John.

50
00:04:29,443 --> 00:04:32,510
- Bine.
- Serios.
51
00:04:32,513 --> 00:04:34,912
- Am zis "bine".
- Da, dar nu vorbeai serios.

52
00:04:34,914 --> 00:04:36,747
Nu?
De unde �tii?

53
00:04:36,749 --> 00:04:38,516
Asta nu e negociabil, Jane.

54
00:04:38,518 --> 00:04:40,618
Sunt de acord 100%.

55
00:04:45,657 --> 00:04:48,426
Cred c� am spus foarte clar.

56
00:04:48,428 --> 00:04:50,765
Habar nu am
unde se afl� Bret Stiles.

57
00:04:50,790 --> 00:04:52,198
Da, dle Cooper.

58
00:04:52,199 --> 00:04:54,409
Da, �i noi am fost foarte clari
c� nu credem asta.

59
00:04:54,410 --> 00:04:57,912
Stiles te-a l�sat s� conduci Visualize,
dar nu-�i spune unde se ascunde?

60
00:04:57,914 --> 00:04:59,747
N-are niciun sens.

61
00:04:59,749 --> 00:05:03,783
Stiles pune �i va pune mereu
biserica �naintea lui �nsu�i.

62
00:05:03,787 --> 00:05:05,421
De data asta, e la fel.

63
00:05:05,422 --> 00:05:07,754
Nu vrea s� �tiu,
fiindc� vrea s� m� protejeze.
64
00:05:07,755 --> 00:05:09,588
�i fiindc� nu vrea
s� fie g�sit.

65
00:05:09,590 --> 00:05:12,925
M� �ndoiesc c� Bret Stiles
e �ngrijorat c� va fi g�sit.

66
00:05:12,927 --> 00:05:14,794
Pari sigur de tine.

67
00:05:14,796 --> 00:05:17,429
Spune-i �ncredere.

68
00:05:17,431 --> 00:05:23,367
Vezi tu, timpul lui Stiles �n...
realitatea noastr� e limitat.

69
00:05:23,369 --> 00:05:26,671
�n acest moment,
el �i preg�te�te mintea �i trupul

70
00:05:26,673 --> 00:05:30,775
pentru plecarea dintre grani�ele
lumii noastre materiale.

71
00:05:30,777 --> 00:05:32,677
E pe moarte?

72
00:05:34,847 --> 00:05:38,648
�sta e un mod foarte naiv
�i ignorant de a privi lucrurile.

73
00:05:38,650 --> 00:05:42,753
Bret Stiles nu e pe moarte.
Bret Stiles nu poate muri.

74
00:05:42,755 --> 00:05:45,455
El se �nal�� la un alt nivel,

75
00:05:45,457 --> 00:05:49,859
unul unde oamenii inferiori ca noi
pot doar s� tind� s� ajung�.

76
00:05:52,963 --> 00:05:56,499
�i unul pe care, evident,
unii dintre noi nu-l pot �n�elege.

77
00:06:13,583 --> 00:06:15,283
Cafea... cu fri�c�
�i o buc�ic� de zah�r.

78
00:06:15,285 --> 00:06:16,752
Mersi, Russell.

79
00:06:16,754 --> 00:06:18,654
Criminali�tii sunt aici,
c�nd e�ti preg�tit.

80
00:06:18,656 --> 00:06:20,622
Trimite-i aici.

81
00:06:20,624 --> 00:06:22,857
F� tu identificarea
�n locul meu.

82
00:06:22,859 --> 00:06:24,859
�tii ce probleme am
cu �n�l�imile.

83
00:06:24,861 --> 00:06:26,794
Desigur.

84
00:06:26,796 --> 00:06:29,130
A venit cineva s� te vad�.

85
00:06:34,270 --> 00:06:35,669
Mersi.

86
00:06:40,040 --> 00:06:43,543
A ap�rut o bre��
�n ancheta despre Red John.

87
00:06:43,545 --> 00:06:45,412
Am ni�te date noi.

88
00:06:45,414 --> 00:06:48,448
C�teva informa�ii
foarte semnificative.

89
00:06:48,450 --> 00:06:52,318
- Bine. Ce este?
- Nu, nu. Nu �nc�.

90
00:06:53,387 --> 00:06:54,853
Nu �tiu �n cine pot avea �ncredere.

91
00:06:54,855 --> 00:06:57,323
Nici m�car �n tine nu sunt sigur
c� pot avea �ncredere.

92
00:06:57,325 --> 00:07:00,293
Red John are ni�te alia�i
foarte puternici.

93
00:07:00,295 --> 00:07:03,228
Patrick, fii serios.

94
00:07:06,901 --> 00:07:09,567
Bine, dar nu aici.

95
00:07:09,569 --> 00:07:11,836
Ne �nt�lnim joi sear�
la ora 20:00.

96
00:07:11,838 --> 00:07:13,672
Joi? De ce?

97
00:07:13,674 --> 00:07:17,008
Am nevoie de timp ca s� g�sesc
un loc sigur de �nt�lnire.

98
00:07:18,143 --> 00:07:20,312
Bine. Unde?

99
00:07:20,314 --> 00:07:21,979
O s� te anun�
�n ziua respectiv�.

100
00:07:21,981 --> 00:07:23,414
E o nebunie.

101
00:07:23,416 --> 00:07:25,749
Am f�cut gre�eala
c� l-am subestimat pe Red John

102
00:07:25,751 --> 00:07:28,884
de c�teva ori p�n� acum.
Nu vreau s� repet gre�eala.

103
00:07:28,887 --> 00:07:32,022
Dac� vrei informa�iile,
accep�i condi�iile mele.

104
00:07:33,525 --> 00:07:36,460
Bine.
Joi sear�.

105
00:08:14,864 --> 00:08:16,630
�eriful McAllister.

106
00:08:17,699 --> 00:08:20,300
�erifule? Patrick Jane.

107
00:08:20,302 --> 00:08:23,371
Salut, Patrick.
Cum merge treaba?

108
00:08:23,373 --> 00:08:26,407
Bine. Bine.

109
00:08:26,409 --> 00:08:29,673
- Te sun fiindc� am o �ntrebare.
- Spune.

110
00:08:30,644 --> 00:08:34,748
Luna trecut� c�nd am fost �n Napa,
ai spus c�-mi stai la dispozi�ie.

111
00:08:34,750 --> 00:08:38,383
- Da, �mi amintesc.
- Ai vorbit serios?

112
00:08:38,387 --> 00:08:40,887
�mi place s� cred
c� sunt un om de cuv�nt.

113
00:08:40,889 --> 00:08:45,722
Nu m� �ndoiesc.
Pot s� contez pe ajutorul t�u?

114
00:08:45,726 --> 00:08:49,395
<i>- Pot s� contez pe tine?</i>
- Bine�n�eles.
115
00:08:49,397 --> 00:08:53,098
Joi sear� la ora 20:00
o s� am nevoie de ajutorul t�u.

116
00:08:53,100 --> 00:08:56,869
- Atunci, �l vei avea.
- Mul�umesc.

117
00:08:56,871 --> 00:08:59,404
O s�-�i spun unde s� vii
�n ziua respectiv�.

118
00:08:59,406 --> 00:09:03,441
- Patrick!
- Da?

119
00:09:03,443 --> 00:09:06,176
E vorba despre Red John, nu-i a�a?

120
00:09:07,379 --> 00:09:09,079
Joi sear�.

121
00:09:23,160 --> 00:09:25,361
Sunt preg�ti�i, domnule.

122
00:09:25,363 --> 00:09:26,897
Mul�umesc, Evelyn.

123
00:09:27,966 --> 00:09:29,699
�i a sosit asta pentru dvs.

124
00:09:34,566 --> 00:09:37,299
PATRICK JANE TE CAUT�

125
00:11:27,211 --> 00:11:31,879
V� afla�i aici �n seara asta
ca s� fi�i martori la �n�l�area mea.

126
00:11:33,017 --> 00:11:39,121
�n�l�area mea din aceast� lume
c�tre o lume de dincolo.

127
00:11:39,123 --> 00:11:43,292
S� nu m� pl�nge�i, copiii mei,
128
00:11:43,294 --> 00:11:47,296
fiindc� aceasta nu este moarte,

129
00:11:47,298 --> 00:11:49,565
ci o plecare.

130
00:11:50,967 --> 00:11:54,570
�i promit...

131
00:11:54,572 --> 00:11:58,473
c�... m� voi... �ntoarce!

132
00:12:12,793 --> 00:12:14,063
MIERCURI

133
00:12:14,403 --> 00:12:16,873
Ascult�-m�, Don,
tu nu ai o amant�.

134
00:12:16,933 --> 00:12:19,967
Ai o nebun� r�zbun�toare
care-o s�-�i distrug� via�a.

135
00:12:19,968 --> 00:12:22,968
E�ti foarte norocos c� treaba mea
e s� rezolv probleme,

136
00:12:22,970 --> 00:12:24,504
a�a c� uite c-o s� faci.

137
00:12:24,506 --> 00:12:28,107
O s�-i scrii un cec...
va fi un cec foarte mare...

138
00:12:28,109 --> 00:12:30,675
�i pe urm� o s� te rogi
ca problema s� dispar�.

139
00:12:32,112 --> 00:12:33,779
Dac� nu, nu-�i face griji, Don.

140
00:12:33,781 --> 00:12:35,814
Mai sunt �i alte moduri
ca s� �nchizi gura unei femei.

141
00:12:35,816 --> 00:12:38,851
�n regul�? Bine.
Trebuie s� �nchid.

142
00:12:46,192 --> 00:12:49,293
- Bun�.
- Ai �nt�rziat.

143
00:12:49,295 --> 00:12:51,229
�i eu m� bucur c� te v�d,
Teresa.

144
00:12:51,231 --> 00:12:53,864
Scuz�-m�, �mi po�i da o cafea,
neagr�, te rog?

145
00:12:53,866 --> 00:12:55,633
Mersi.

146
00:12:55,635 --> 00:12:57,801
De ce m� aflu aici
la ora 8:00 diminea�a?

147
00:12:57,803 --> 00:13:00,804
Am nevoie de ajutor
la o investiga�ie.

148
00:13:00,806 --> 00:13:04,206
- Ce investiga�ie?
- N-are importan��.

149
00:13:04,209 --> 00:13:06,610
Pe bune? Ba are,
dac� vrei ajutorul meu.

150
00:13:07,645 --> 00:13:08,978
Nu pot s�-�i spun.

151
00:13:08,980 --> 00:13:11,114
Haide, Teresa.
Te cunosc mai bine.

152
00:13:11,116 --> 00:13:14,618
Tu �i Jane ave�i vreo chestie
�n cazul Red John?

153
00:13:14,620 --> 00:13:16,085
Poate.

154
00:13:16,087 --> 00:13:17,920
"Poate". Da, exact.

155
00:13:19,323 --> 00:13:21,923
De ce-i at�t de secret?

156
00:13:21,925 --> 00:13:24,059
Serios, de ce v� ascunde�i
mereu de mine?

157
00:13:24,061 --> 00:13:26,395
Doar nu crede�i
c� eu sunt Red John?

158
00:13:28,865 --> 00:13:30,599
Ba crede�i, nu-i a�a?

159
00:13:32,702 --> 00:13:34,335
S�-�i spun ceva.

160
00:13:34,337 --> 00:13:35,803
Dac� vre�i s� m� chestiona�i,
aresta�i-m�.

161
00:13:35,805 --> 00:13:37,238
Altfel, l�sa�i-m� �n pace.

162
00:13:37,240 --> 00:13:39,140
Stai jos.

163
00:13:39,142 --> 00:13:40,575
Stai.

164
00:13:44,913 --> 00:13:48,015
Dac� nu merge s� te rog,
nu voi ruga.

165
00:13:48,017 --> 00:13:49,850
Nu mai e�ti de la CBI.

166
00:13:49,852 --> 00:13:52,486
Nu mai beneficiezi de aceea�i protec�ie
ca organele legii.
167
00:13:52,488 --> 00:13:54,688
- Ce, m� amenin�i?
- Nu eu, Jane.

168
00:13:54,690 --> 00:13:57,424
Vrea s� te vad� m�ine sear�.

169
00:14:00,361 --> 00:14:03,129
Dac� nu apari, o s� presupun�
c� tu e�ti Red John.

170
00:14:03,131 --> 00:14:06,299
�i, Ray, o s� vin� dup� tine.

171
00:14:06,301 --> 00:14:09,335
Cred c� glume�ti.

172
00:14:09,337 --> 00:14:11,804
�l cuno�ti pe Jane.
�tii ce i s-a �nt�mplat.

173
00:14:11,806 --> 00:14:15,073
�tii ce i-a f�cut Red John.

174
00:14:15,075 --> 00:14:17,276
Dac� a� fi �n locul t�u,
nu l-a� pune la �ncercare.

175
00:14:17,278 --> 00:14:21,645
Nu mi-e team� de Patrick Jane.
Care e treaba cu apari�ia?

176
00:14:24,717 --> 00:14:28,953
Dac� apar, tu �i Jane ve�i renun�a
la chestia asta cu "eu sunt Red John"?

177
00:14:28,955 --> 00:14:31,823
O dat� pentru totdeauna.

178
00:14:33,058 --> 00:14:36,527
- La ce or�?
- 20:00.

179
00:14:37,663 --> 00:14:39,697
N-am terminat.
180
00:14:41,499 --> 00:14:45,235
- Mai am nevoie de un lucru.
- M� omori.

181
00:14:47,138 --> 00:14:48,939
- Stiles.
- Da?

182
00:14:48,941 --> 00:14:50,907
- Unde e?
- Nu pot s� te ajut.

183
00:14:50,909 --> 00:14:55,911
Haide, Ray, e�ti la Visualize
de ani de zile.

184
00:14:55,913 --> 00:14:58,280
Nu vreau s�-l arestez.
Vreau doar s� vorbesc cu el.

185
00:15:00,150 --> 00:15:02,719
Dac� faci asta,
�i r�m�n �ndatorat�.

186
00:15:02,721 --> 00:15:04,721
�n activitatea ta,
mai cur�nd sau mai t�rziu,

187
00:15:04,723 --> 00:15:06,789
o s� ai �i tu nevoie de o favoare.

188
00:15:09,356 --> 00:15:11,793
Ray Haffner mi-a spus c� Stiles

189
00:15:11,795 --> 00:15:14,062
folose�te un avion particular
ca s� umble prin �ar� nedetectat.

190
00:15:14,064 --> 00:15:17,198
Apar�ine unui tip
pe nume Ryan Parks.

191
00:15:17,200 --> 00:15:19,167
Parks. Am re�inut.
O s� verific.

192
00:15:19,169 --> 00:15:23,132
- A ap�rut Jane pe la birou?
- Nu, n-am niciun semn de la el.

193
00:15:47,496 --> 00:15:48,995
Dl Lamotte?

194
00:15:48,997 --> 00:15:51,197
Da? V� pot ajuta cu ceva?

195
00:15:51,199 --> 00:15:53,232
Agen�ii Cho �i Rigsby
de la BIC.

196
00:15:53,234 --> 00:15:55,201
Ne �ntrebam dac� ne pute�i r�spunde
la c�teva �ntreb�ri.

197
00:15:55,203 --> 00:15:56,302
Desigur.

198
00:15:56,304 --> 00:15:58,004
Un avion G6 a aterizat aici
asear� t�rziu,

199
00:15:58,006 --> 00:15:59,872
cu num�rul N550MT.

200
00:15:59,874 --> 00:16:01,607
Trebuie s� fi fost
�n jur de ora 23:00.

201
00:16:01,609 --> 00:16:04,576
- �mi amintesc. Ce-i cu el?
- �ti�i cine era la bord?

202
00:16:04,578 --> 00:16:06,311
Nu. Avioanele particulare
nu sunt obligate

203
00:16:06,313 --> 00:16:07,946
s� prezinte listele de pasageri.

204
00:16:07,948 --> 00:16:10,248
A�i v�zut �nt�mpl�tor pe cineva
care a cobor�t din avion?
205
00:16:10,250 --> 00:16:11,983
Nu. �mi pare r�u.

206
00:16:11,985 --> 00:16:14,052
Dar oricine ar fi fost,
�l a�tepta o ma�in� de serviciu.

207
00:16:14,054 --> 00:16:15,686
S-ar putea s� v� ajute ei.

208
00:16:15,688 --> 00:16:18,054
Nu ave�i cumva numele
acelei firme de transport?

209
00:16:18,055 --> 00:16:19,155
Ba da.

210
00:16:21,293 --> 00:16:23,027
Deci cum a fost
cu ma�ina de serviciu?

211
00:16:23,029 --> 00:16:24,896
Au zis c� au luat un b�rbat
cu p�rul c�runt,

212
00:16:24,898 --> 00:16:27,364
cu accent britanic,
de la aeroport, asear�.

213
00:16:27,366 --> 00:16:28,733
- Stiles.
- A�a credem.

214
00:16:28,735 --> 00:16:29,934
�i unde s-a dus?

215
00:16:29,936 --> 00:16:32,634
Adresa era a consulatului ecuadorian
din San Francisco.

216
00:16:32,638 --> 00:16:35,872
Bun� treab�.
Merge�i s� verifica�i.

217
00:16:35,874 --> 00:16:38,241
�ti�i ceva? Van Pelt,
ce-ar fi s� te duci singur�?

218
00:16:38,243 --> 00:16:40,811
Stiles te place.
Poate va fi �n avantajul nostru.

219
00:16:43,047 --> 00:16:45,081
Este... vreo problem�?

220
00:16:45,083 --> 00:16:46,382
- Nu!
- Nu.

221
00:16:49,218 --> 00:16:51,420
- O s� m� descurc.
- �tiu.

222
00:16:51,422 --> 00:16:52,922
- E meseria mea.
- �tiu.

223
00:16:54,454 --> 00:16:55,720
Te iubesc.

224
00:16:56,293 --> 00:16:57,917
�tiu.

225
00:17:12,742 --> 00:17:14,443
- Da, Lisbon!
- Unde e�ti?

226
00:17:14,474 --> 00:17:17,241
<i>- Fac ni�te comisioane.
- E totul �n regul�?</i>

227
00:17:17,243 --> 00:17:19,276
Da, perfect.
Care-i treaba?

228
00:17:19,278 --> 00:17:22,479
<i>- Haffner e gata.
- Bine. Dar Stiles?</i>

229
00:17:22,481 --> 00:17:24,347
Van Pelt e posibil s� se �ndrepte
spre locul unde se afl�.
230
00:17:24,349 --> 00:17:25,950
Verific� chiar acum.

231
00:17:25,952 --> 00:17:29,053
�nseamn� c� a mai r�mas
un singur suspect cu care s� vorbim.

232
00:17:29,055 --> 00:17:31,388
Da. Bertram.
Tocmai merg spre biroul lui.

233
00:17:31,391 --> 00:17:33,191
<i>- Vrei s� ne �nt�lnim acolo?
- De acord.</i>

234
00:17:38,717 --> 00:17:40,785
Grace Van Pelt.

235
00:17:40,787 --> 00:17:43,254
Ce �nc�ntare s� te rev�d!

236
00:17:46,393 --> 00:17:48,759
Te rog, ia loc.

237
00:17:48,761 --> 00:17:51,128
C�rui fapt �i datorez
aceast� pl�cere?

238
00:17:51,130 --> 00:17:54,465
Jane.
Are nevoie de o favoare.

239
00:17:55,404 --> 00:17:57,934
A fost iste�
c� te-a trimis pe tine.

240
00:17:57,936 --> 00:18:01,972
�i ce pot face mai exact
pentru Patrick Jane?

241
00:18:01,974 --> 00:18:05,874
Ar vrea s� v� �nt�lni�i.
M�ine sear� la ora 20:00.

242
00:18:08,245 --> 00:18:10,480
Te-ai schimbat
de c�nd ne-am �nt�lnit ultima oar�.

243
00:18:10,482 --> 00:18:13,547
- Te-ai m�ritat.
- Da.

244
00:18:13,551 --> 00:18:16,352
S� nu-mi spui c� te-ai m�ritat
cu ��ranul �la genial.

245
00:18:17,821 --> 00:18:20,789
Felicit�ri!

246
00:18:20,791 --> 00:18:22,992
Mul�umesc.

247
00:18:22,994 --> 00:18:26,161
A�adar... te vei �nt�lni
cu Jane?

248
00:18:26,163 --> 00:18:29,729
�tii... nimic nu mi-ar face
o pl�cere mai mare

249
00:18:29,731 --> 00:18:32,767
dec�t s� m� �nt�lnesc cu el.
Adic�, chiar mi-ar pl�cea. Dar...

250
00:18:33,587 --> 00:18:38,907
Din nefericire, �n situa�ia mea...
probabil c� nu se va putea.

251
00:18:38,909 --> 00:18:41,308
Adic�, din cauza FBI-ului?

252
00:18:41,310 --> 00:18:46,880
- �i-ai f�cut temele.
- Ei nu �tiu c� m� aflu aici.

253
00:18:46,882 --> 00:18:49,283
Asta �nseamn� c� ei nu �tiu
c� te afli aici.

254
00:18:49,285 --> 00:18:51,919
Dar vor afla, dac� nu accep�i
s� te �nt�lne�ti cu Jane.
255
00:18:51,921 --> 00:18:54,988
Chiar te-ai schimbat, nu-i a�a?

256
00:18:58,192 --> 00:19:01,561
Ai fost vreodat� �n Ecuador,
din �nt�mplare?

257
00:19:01,969 --> 00:19:03,429
Nu.

258
00:19:03,631 --> 00:19:07,400
Am fost acolo..., Doamne,
acum ani �i ani de zile,

259
00:19:07,402 --> 00:19:11,636
f�c�nd munc� de misionar.
Minuna�i oameni!

260
00:19:11,638 --> 00:19:16,139
Da, dar... era un t�n�r
acolo...

261
00:19:16,143 --> 00:19:20,879
Era defavorizat,
cumplit de ambi�ios.

262
00:19:20,881 --> 00:19:23,115
Am v�zut ceva �n el.

263
00:19:23,117 --> 00:19:26,251
�i m-am decis s� �ncerc s�-l ajut.

264
00:19:26,253 --> 00:19:29,248
I-am pl�tit taxele �colare,
chestii din astea.

265
00:19:29,255 --> 00:19:31,655
Nu cine �tie ce,
dar ce s� vezi?

266
00:19:31,657 --> 00:19:36,392
Dup� to�i anii �tia,
acela�i om e ministru de stat acum.

267
00:19:36,396 --> 00:19:39,163
M� bucur pentru el.
268
00:19:39,165 --> 00:19:44,165
M-a invitat s� stau
�n acest consulat somptuos.

269
00:19:44,203 --> 00:19:47,471
Pe aceast� buc�ic�
de p�m�nt str�in.

270
00:19:47,473 --> 00:19:50,540
P�m�nt str�in care,
dup� cum �tii,

271
00:19:50,542 --> 00:19:53,844
e �n afara jurisdic�iei voastre,
a FBI-ului

272
00:19:53,846 --> 00:19:56,614
�i a tuturor organelor legii
din Stalete Unite.

273
00:19:56,616 --> 00:20:00,382
Deci, Gracie, asta �nseamn�
c� amenin��rile tale sunt inutile.

274
00:20:00,384 --> 00:20:02,919
A fost foarte agreabil
s� te rev�d.

275
00:20:02,921 --> 00:20:05,188
Te rog, transmite-i
toate cele bune domnului Jane.

276
00:20:05,190 --> 00:20:07,824
�nchide u�a dup� tine!

277
00:20:13,864 --> 00:20:15,665
O s� fie bine.

278
00:20:15,667 --> 00:20:17,566
Mersi.
M� simt mult mai bine.

279
00:20:18,603 --> 00:20:20,369
Intr�.

280
00:20:23,807 --> 00:20:26,074
Avem nout�i, domnule.

281
00:20:26,076 --> 00:20:28,910
- �n...
- �n cazul Red John.

282
00:20:28,912 --> 00:20:31,647
Suntem aproape de a-l identifica.

283
00:20:31,649 --> 00:20:34,482
Asta e o �tire fantastic�.

284
00:20:34,484 --> 00:20:37,650
Dup� to�i anii �tia, tu...
chiar crezi c� l-ai prins?

285
00:20:37,654 --> 00:20:39,154
Da.

286
00:20:40,556 --> 00:20:42,958
O s� �tiu �n secunda �n care
o s� ai ceva concret.

287
00:20:42,960 --> 00:20:44,359
Ve�i �ti, domnule.

288
00:20:44,361 --> 00:20:46,427
�i vreau s� fiu acolo
c�nd vei �ncheia cazul.

289
00:20:46,429 --> 00:20:48,428
Speram c� vei spune asta.

290
00:21:21,828 --> 00:21:24,563
Da, eu sunt.

291
00:21:24,565 --> 00:21:29,234
Tocmai am avut o conversa�ie
foarte interesant� cu Patrick Jane.

292
00:21:30,503 --> 00:21:33,571
- Cum a mers cu Bertram?
- A mers. Dar cu Stiles?

293
00:21:33,573 --> 00:21:35,574
- Nu prea bine.
- L-a�i g�sit?

294
00:21:35,576 --> 00:21:39,407
- Da.
- Atunci care-i problema?

295
00:21:39,512 --> 00:21:41,545
E la consulatul Ecuadorului.

296
00:21:41,547 --> 00:21:44,081
C�t timp este acolo,
nu ne putem atinge de el.

297
00:21:45,250 --> 00:21:47,218
Ce vrei s� faci?

298
00:21:47,220 --> 00:21:49,119
M� ocup eu de Stiles.

299
00:21:49,121 --> 00:21:51,522
Nu va veni cu tine.
Nu e obligat.

300
00:21:51,524 --> 00:21:53,089
O s� fiu conving�tor.

301
00:21:55,292 --> 00:21:56,959
Ce-i aia?

302
00:22:06,192 --> 00:22:07,959
O pu�c�.

303
00:22:08,439 --> 00:22:10,439
E�ti sigur c� e suficient de mare?

304
00:22:15,008 --> 00:22:17,110
Trebuie s� vorbim
despre m�ine sear�.

305
00:22:17,112 --> 00:22:20,077
- �i-am spus deja.
- Ascult�-m� p�n� la cap�t, te rog.

306
00:22:21,715 --> 00:22:25,549
- Nu vrei s� fiu �i eu acolo.
- Nu, nu vreau.

307
00:22:25,552 --> 00:22:27,785
Nu vrei s� fiu acolo
fiindc� tu crezi

308
00:22:27,787 --> 00:22:30,821
c� o s� �ncerc s� te �mpiedic
s�-l omori pe Red John.

309
00:22:30,823 --> 00:22:35,393
- Vrei s� spui c� n-o s� �ncerci?
- Vreau s� spun c� unii oameni...

310
00:22:35,395 --> 00:22:36,961
oameni precum Red John...

311
00:22:36,963 --> 00:22:40,931
nu merit� un proces.
Nu merit� un juriu.

312
00:22:40,933 --> 00:22:45,701
- Merit� ceea ce-�i fac cu m�na lor.
- Stai, las�-m� s� �n�eleg corect.

313
00:22:45,704 --> 00:22:48,605
Dup� aproape 20 de ani de munc�
�n cadrul organelor legii,

314
00:22:48,607 --> 00:22:51,107
pur �i simplu... te r�zg�nde�ti?

315
00:22:51,109 --> 00:22:53,309
�n leg�tur� cu Red John? Da.

316
00:22:54,144 --> 00:22:57,146
Sunt surprins, Lisbon.

317
00:22:57,148 --> 00:23:01,413
- Ce, nu m� crezi?
- Dumnezeule, nu!

318
00:23:01,419 --> 00:23:03,085
E�ti cea mai onest� persoan�
pe care o cunosc.

319
00:23:03,087 --> 00:23:06,221
N-ai min�i niciodat�.
Nu despre a�a ceva.

320
00:23:06,223 --> 00:23:10,057
- Corect?
- Corect.

321
00:23:10,061 --> 00:23:12,561
Pe m�ine sear� atunci.

322
00:23:12,563 --> 00:23:14,063
Pe m�ine sear�.

323
00:23:23,818 --> 00:23:25,718
JOI

324
00:23:37,036 --> 00:23:40,770
Patrick, dragul meu b�iat!
Ce mai faci?

325
00:23:40,775 --> 00:23:43,475
Nu sunt b�iatul t�u.

326
00:23:43,477 --> 00:23:47,845
�n�eleg. Deci asta nu e
o �nt�lnire amical�, nu?

327
00:23:47,847 --> 00:23:50,881
O s� vii s� ne �nt�lnim
disear� la ora 20:00.

328
00:23:52,050 --> 00:23:54,218
- Patrick...
- Nu, ascult�-m�.

329
00:23:54,220 --> 00:23:56,654
O s� vii la �nt�lnirea noastr�
de disear�,

330
00:23:56,656 --> 00:23:58,656
altfel o s� m� �ntorc aici.
�i c�nd o voi face,

331
00:23:58,658 --> 00:24:01,992
o s� ai nevoie de mai mult dec�t
zidurile astea ca s� fii �n siguran��.
332
00:24:01,994 --> 00:24:03,827
Amenin��ri?

333
00:24:03,829 --> 00:24:08,029
- E total contrar caracterului t�u.
- Vorbesc foarte serios.

334
00:24:08,033 --> 00:24:11,999
Da.
Te cred.

335
00:24:13,605 --> 00:24:16,440
Dar vezi tu, Patrick,

336
00:24:16,442 --> 00:24:19,742
un om care e pe moarte
nu se teme de moarte.

337
00:24:19,744 --> 00:24:22,645
Te rog! �arada asta poate merge
la discipolii t�i.

338
00:24:22,647 --> 00:24:24,146
La mine nu �ine.

339
00:24:25,449 --> 00:24:28,884
Ai o p�rere prea bun� despre mine.

340
00:24:28,886 --> 00:24:33,489
Din nefericire,
nu e o �arad�.

341
00:24:36,024 --> 00:24:37,759
C�t timp mai ai?

342
00:24:39,862 --> 00:24:41,663
S-a r�sp�ndit �n s�nge.

343
00:24:41,665 --> 00:24:43,698
Nu se mai poate face nimic.
Nu �tiu...

344
00:24:43,700 --> 00:24:45,734
Dou� s�pt�m�ni, o lun�...
345
00:24:47,370 --> 00:24:48,670
Vezi tu...

346
00:24:50,839 --> 00:24:52,906
Nu e ceva personal.

347
00:24:52,908 --> 00:24:54,775
Doar c�...

348
00:24:55,077 --> 00:24:58,111
...acum, timpul e foarte pre�ios
pentru mine.

349
00:24:58,113 --> 00:25:00,581
Dar tot am nevoie de tine disear�.

350
00:25:01,916 --> 00:25:06,086
Pentru Dumnezeu, de ce?
De ce-i at�t de-al naibii de important?

351
00:25:06,088 --> 00:25:09,154
Red John.
Sunt aproape.

352
00:25:09,844 --> 00:25:11,844
Mai aproape ca niciodat�.

353
00:25:17,061 --> 00:25:18,860
Red John...

354
00:25:22,432 --> 00:25:26,699
Nimic nu mi-ar face mai mult� pl�cere
dec�t s� fiu cu tine disear� acolo.

355
00:25:26,703 --> 00:25:28,103
Dar?

356
00:25:28,105 --> 00:25:30,405
E mai mult dec�t �tii tu.

357
00:25:30,407 --> 00:25:32,907
Sunt mai multe motive
care m� �in aici.

358
00:25:32,909 --> 00:25:35,810
- FBI?
- Da, asta ar fi.

359
00:25:35,812 --> 00:25:37,745
M-au urm�rit p�n� aici.

360
00:25:37,747 --> 00:25:40,481
Abia a�teapt� s� plec
ca s� m� poat� aresta.

361
00:25:40,483 --> 00:25:44,683
Nu eu vreau s� stau aici,
dar sunt prins �n capcan�.

362
00:25:44,686 --> 00:25:47,887
Deci FBI e singurul lucru
care te �ine blocat aici?

363
00:25:51,528 --> 00:25:54,761
<i>Aten�ie! Se produc mi�c�ri
la intrarea principal�.</i>

364
00:25:55,063 --> 00:25:57,730
<i>E o ma�in� de la Visualize.
Strecoar� pe cineva pe furi�.</i>

365
00:25:57,732 --> 00:26:00,065
<i>Fi�i gata de ac�iune!</i>

366
00:26:00,632 --> 00:26:02,665
<i>Gata, da�i-i drumul!</i>

367
00:26:21,956 --> 00:26:24,690
Nu mi�ca!

368
00:26:24,992 --> 00:26:26,958
�ine m�inile la vedere.

369
00:26:27,560 --> 00:26:31,660
Bun� ziua, domnilor.
Pot s� v� ajut cu ceva?

370
00:27:03,660 --> 00:27:05,394
Stiles e rezolvat.

371
00:27:06,529 --> 00:27:09,931
Ar fi bine s� plec�m.
Avem un drum lung de str�b�tut.

372
00:27:20,429 --> 00:27:22,931
<i>Vino la ora 20:00
str. Cedar 1309, Malibu</i>

373
00:27:49,569 --> 00:27:52,705
Atunci, poli�ia din Sacramento
va trebui s� a�tepte.

374
00:27:52,707 --> 00:27:54,740
Nu vreau s� fac abuz de func�ie...

375
00:27:54,742 --> 00:27:55,908
Dar o voi face.

376
00:27:59,045 --> 00:28:01,112
Kevin, te sun eu mai t�rziu.

377
00:28:10,155 --> 00:28:12,823
O s� am nevoie de o ma�in�.

378
00:28:46,490 --> 00:28:51,258
- Ce faci?
- Vreau s� v�d apusul soarelui.

379
00:29:23,925 --> 00:29:27,093
Vreau s�-�i spun ceva, Lisbon.

380
00:29:29,063 --> 00:29:31,741
Ceva ce-ar fi trebuit s�-�i spun
cu mult timp �n urm�.

381
00:29:33,234 --> 00:29:35,501
Vreau s�-�i mul�umesc
pentru tot ce-ai f�cut.

382
00:29:35,503 --> 00:29:41,437
- Po�i s�-mi mul�ume�ti mai t�rziu.
- Nu... Trebuie s-o spun acum.

383
00:29:46,080 --> 00:29:50,213
Nici... nu-�i dai seama
ce ai �nsemnat pentru mine.

384
00:29:52,919 --> 00:29:54,486
Ce <i>�nsemni</i> pentru mine.

385
00:29:57,357 --> 00:29:59,391
Mul�umesc.

386
00:30:16,275 --> 00:30:19,676
Era s� uit.
Am o surpriz� pentru tine.

387
00:30:19,678 --> 00:30:21,345
A�teapt� un pic.

388
00:30:34,328 --> 00:30:36,792
Jane?
Jane!

389
00:31:17,984 --> 00:31:21,818
RE�EDIN�A FAMILIEI JANE
MALIBU, CALIFORNIA

390
00:32:06,201 --> 00:32:08,268
Alo! Hei!

391
00:34:33,672 --> 00:34:35,072
Opre�te!

392
00:34:35,840 --> 00:34:37,206
Poli�ia!

393
00:34:39,678 --> 00:34:41,411
M� numesc Teresa Lisbon.

394
00:34:41,413 --> 00:34:43,613
Sunt agent la Biroul de Investiga�ii
din California

395
00:34:43,615 --> 00:34:46,148
�i trebuie s� �mprumut ma�ina dv.
E un caz de urgen��.

396
00:34:46,150 --> 00:34:48,752
- Cum?! Nici vorb�!
- D�-te jos acum! Haide!

397
00:34:50,121 --> 00:34:55,135
- E scandalos. O s� sun la poli�ie.
- Bun� idee. Mersi.

398
00:35:09,238 --> 00:35:11,673
<i>- Jane.</i>
- Bun�, Lisbon.

399
00:35:11,675 --> 00:35:14,308
Jane, nu face asta.
Nu f�r� mine.

400
00:35:14,310 --> 00:35:15,743
�mi pare r�u.

401
00:35:15,745 --> 00:35:17,879
<i>Jane, te implor.</i>
E�ti �n pericol!

402
00:35:17,881 --> 00:35:21,049
<i>O s� fie bine.</i>
O s� fiu bine.

403
00:35:21,051 --> 00:35:22,450
Ba n-o s� fii.

404
00:35:22,452 --> 00:35:24,551
Dac� faci asta, �i ba�i joc
de via�a ta.

405
00:35:25,065 --> 00:35:26,331
La revedere, Lisbon.

406
00:35:26,333 --> 00:35:27,499
<i>Jane...</i>

407
00:35:27,501 --> 00:35:29,134
Nu!

408
00:36:52,779 --> 00:36:58,016
Bun�, Patrick.
Am venit prea devreme?

409
00:36:58,018 --> 00:37:01,484
Nu, nu. Fix la timp.
Ia loc.

410
00:37:11,862 --> 00:37:13,895
<i>9-1-1.
Ce urgen�� ave�i?</i>

411
00:37:13,897 --> 00:37:17,199
Sunt agent Teresa Lisbon
de la BIC.

412
00:37:17,201 --> 00:37:20,669
Am nevoie de un echipaj
pe strada Cedar nr. 1309 din Malibu.

413
00:37:20,671 --> 00:37:24,072
Am un agent care are nevoie
urgent� de ajutor.

414
00:37:26,833 --> 00:37:29,109
V-am adus pe voi cinci �mpreun�
cu un motiv.

415
00:37:29,111 --> 00:37:31,311
Unii dintre voi
s-ar putea s� �tie motivul.

416
00:37:32,113 --> 00:37:34,048
Unii dintre voi
poate au ghicit.

417
00:37:34,956 --> 00:37:37,153
Dar unul dintre voi...

418
00:37:39,481 --> 00:37:40,974
...este Red John.

419
00:37:43,268 --> 00:37:45,434
Cum?! Unul dintre noi?

420
00:37:45,994 --> 00:37:48,361
Unul dintre noi este Red John?

421
00:37:48,940 --> 00:37:51,349
E foarte interesant.

422
00:37:51,466 --> 00:37:53,966
- Cine este?
- Nu �tiu.
423
00:37:53,968 --> 00:37:55,835
Asta vom afla.

424
00:37:55,837 --> 00:37:57,770
Stai a�a, vrei s� spui
c� unul dintre noi, din camera asta...

425
00:37:57,772 --> 00:37:59,171
e un criminal �n serie?

426
00:37:59,173 --> 00:38:00,739
- �tiu asta.
- Nu, e o nebunie.

427
00:38:00,741 --> 00:38:02,441
Te asigur c� nu e.

428
00:38:02,443 --> 00:38:05,110
Te asigur c� eu n-o s� mai stau
pentru porc�ria asta.

429
00:38:10,450 --> 00:38:15,052
Stai jos.
Nu te duce spre u��.

430
00:38:15,054 --> 00:38:17,088
Nimeni nu pleac�.

431
00:38:17,873 --> 00:38:19,899
Lini�te�te-te, Patrick.

432
00:38:20,376 --> 00:38:22,976
�i se pare c� sunt nelini�tit?

433
00:38:25,678 --> 00:38:29,486
Nu face asta!
O s� trag �n tine.

434
00:38:30,766 --> 00:38:34,101
Asta e valabil
�i pentru voi ceilal�i.

435
00:38:34,111 --> 00:38:38,180
Scoate�i-v� armele �ncet,
pune�i-le pe podea,
436
00:38:38,182 --> 00:38:40,249
�i �mpinge�i-le spre mine.

437
00:38:49,359 --> 00:38:52,992
Mul�umesc.
Mul�umesc.

438
00:38:56,305 --> 00:38:57,599
Gata, Patrick.

439
00:38:57,601 --> 00:39:00,735
Este...
Este suficient.

440
00:39:00,737 --> 00:39:02,637
Mai mult dec�t suficient.

441
00:39:02,839 --> 00:39:07,307
Nu, tocmai �ncepem.
Am a�teptat zece ani acest moment.

442
00:39:07,948 --> 00:39:10,950
�n to�i ace�ti ani,
Red John a fost iste�.

443
00:39:10,952 --> 00:39:14,086
Unul dintre voi a fost iste�.

444
00:39:14,088 --> 00:39:17,788
Foarte atent. Dar nu �i de data asta.
De data asta, ai f�cut o gre�eal�.

445
00:39:18,812 --> 00:39:22,214
Kira Tinsley mi-a spus ceva
�nainte s� moar�.

446
00:39:23,663 --> 00:39:28,528
Mi-a spus c� asasinul el,
Red John, are un tatuaj.

447
00:39:30,231 --> 00:39:34,303
Trei puncte pe bra�ul st�ng.
Pe um�r.

448
00:39:34,706 --> 00:39:39,708
�i voi to�i...
o s�-mi ar�ta�i...

449
00:39:41,346 --> 00:39:43,013
Acum!

450
00:39:47,018 --> 00:39:49,051
S� �ncepem. Haide�i!

451
00:39:50,054 --> 00:39:52,054
A�a! Dezbr�ca�i-v�.

452
00:39:55,203 --> 00:39:56,459
Prostii!

453
00:40:04,834 --> 00:40:06,201
Foarte bine.

454
00:40:24,886 --> 00:40:28,956
Nu e ceea ce crezi.
Ai �n�eles gre�it.

455
00:40:28,958 --> 00:40:30,791
Nu sunt eu Red John.

456
00:40:31,960 --> 00:40:33,994
Patrick, stai. Patrick!

457
00:40:33,996 --> 00:40:35,162
Uite... aici.

458
00:40:35,164 --> 00:40:36,463
Uite!

459
00:40:54,615 --> 00:40:57,551
�n picioare!
�i voi doi!

460
00:41:02,823 --> 00:41:04,524
Voi r�m�ne�i acolo.

461
00:41:05,344 --> 00:41:07,812
�n regul�, voi trei...

462
00:41:07,814 --> 00:41:09,847
La peretele �la... acum!
463
00:41:18,014 --> 00:41:19,947
Stai! Nu!

464
00:41:53,923 --> 00:41:55,190
Jane!

465
00:42:26,608 --> 00:42:30,527
<i>Traducerea �i adaptarea:
Cornelia @ Titr�ri Team</i>

466
00:42:30,847 --> 00:42:34,660
Sincronizare DVDRip:
Florin C