Sunteți pe pagina 1din 2

SCHIȚĂ DE ESEU

DORINȚA
de MIHAI EMINESCU
1. Date despre romantism.
2. Etapa din creația eminesciană din care face parte poemul – poezia iubirii și a naturii – prima etapă.
3. Date despre autor și operă.
4. Explicarea titlului:
- Substantiv articulat deoarece se referă la un scenariu important pentru sentimentele eului liric.
- Proiecție a unei idile în cadrul naturii protectoare.
- O valorificare a cuvântului românesc intraductibil – DOR-.
5. Structura: 6 strofe, incipit și final, 4 secvente lirice: - chemarea, redarea acțiunilor eului liric, intuirea
reacțiilor iubitei și imaginea cuplului în mijlocul naturii.
6. Teme și motive :
1. NATURA este maternă, o matrice a iubirii, protejându-i pe indrăgostiți.
Motive: - codrul, lacul, prispa, teiul, izvorul
2. IUBIREA: este ideală, adolescentină, posibilă, dar nu se știe dacă eul liric își împlinește scenariul, ceea
ce o proiectează într- o zonă de mister.
Motive: imaginea îndrăgostitului, chipul angelic, vălul, sărutul, îmbrățișarea, cuplul.
3. Somnul – motiv oniric ce oferă o imagine a sentimentelor clare, aduse la iveală, somnul favorizând
visarea / reveria și trecerea în altă dimensiune.
7. MESAJUL OPEREI – idei poetice și analiza figurilor de stil.
- Poemul se comentează strofă cu strofă.
8. Opinie critică.
9. Opinie personală
10.Concluzie.