Sunteți pe pagina 1din 12

 Prietenia este relaţia de care toţi avem nevoie.

 Ea poate îmbunătăţii calitatea vieţii.


 Esenţa prieteniei este iubirea şi respectul, care trebuie să fie
reciproce.
 În creştinism, prietenia a primit o noua valoare: Să iubeşti pe
aproapele tău ca pe tine însuţi. Matei 22.40.
 Hristos a avut prieteni: Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea
ce vă poruncesc. Ioan 15.14
 Prietenia trebuie să se bazeze pe credinţă, respect şi dorinţa de a
ajuta.
 Adevărata prietenie se întăreşte în timp.
 Prietenia nu se bazează pe distracţie.

 copiati in caiete textul de mai sus


• Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să
şi-l pună pentru prietenii săi.
Ioan 15.13
• Dacă vrei să-ţi faci un prieten, fă-l punându-l la încercare şi nu te
grăbi să te încrezi în el.
Ecclesiasticul 6.7
• Prietenul iubeşte în orice vreme, iar în nenorocire el e ca un frate.
Pildele lui Solomon 17.17
• Prietenul credincios este acoperământ tare; şi cel ce l-a aflat pe el
aflat-a comoară.
Ecclesiasticul 6.14

Învierea lui Lazăr, prietenul Domnului


 Prietenia adevărată se întemeiază pe iubire. Iubirea este cea mai
mare poruncă a Mântuitorului.
 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot
sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe
aproapele tău ca pe tine însuţi. Luca 10.27
 Prietenul adevărat se bucură de bucuria prietenului lui şi se
întristeză de necazul lui.
 El nu rămâne indiferent, ci se implică sufleteşte.
 Prietenia adevărtă se arată prin fapte, nu prin vorbe.
 Acolo unde există respect şi încredere, Dumnezeu picură iubire şi
astfel prietenia devine adevărată. Prietenia adevărată este un dar
de la Dumnezeu.
 Prietenul adevărat te susţine în faptele bune, nu te trădează, nu te
părăseşte, simte ca şi tine.
 Cu prietenul credincios nimic nu se poate asemăna şi nu este
măsură a bunătăţii lui.
Ecclesiasticul 6.15

Vindecarea slăbănogului din Capernaum,


adus de prietenii lui la Iisus
 Prietenia Mântuitorului cu Sfinții  Prietenia dintre Mântuitorul și
Apostoli cei trei frați – Lazăr, Marta și
Maria. Pe Lazăr l-a înviat
Mântuitorul înainte de intrarea în
Ierusalim, cu o săptămână
înainte de Învierea Sa.
 Prietenia dintre Sf. Vasile cel Mare și
 Prietenia dintre Maica Domnului și
Sf. Grigorie Teologul, care au fost
verișoara sa, Sfânta Elisabeta, mama
colegi de școală (sec.III-IV). Ei au
Sfântului Ioan Botezătorul. Aceasta
rămas prieteni în veșnicie, alături de
a primit vizita Fecioarei Maria, fiind
Sf. Ioan Gură de Aur, fiind cunoscuți
prima dintre rudele ei care s-a
ca Sfinții Trei Ierarhi.
bucurat aflând că era însărcinată.
Au aceeași zi de sărbătorire, tocmai
pentru a arăta prietenia dintre ei.
Dorința unei sărbători comune au
descoperit-o chiar ei, printr-un vis,
unui episcop care încerca să arate
oamenilor prețuirea și iubirea dintre ei.
RESPECT AJUTORARE

SINCERITATE RECUNOȘTINȚĂ

TOLERANȚĂ IERTARE

BUNĂTATE
BUCURIE

COMUNIUNE

COMPASIUNE