Sunteți pe pagina 1din 3

1

Arsenie Boca, Mărgăritare duhovnicești, Editura Strămoșească,Iași, 2002, p. 49


2
Antoine Guillaumont, Originile vieții monahale, trad. Constantin Jinga, Ed. Anastasia, București,
1998, p. 311

3 Arhim. Dr. Benedict Ghiuș, Proloagele, vol I, Ed. Buna Vestire, Bacău, 1995, p. 82-83

4 Antonie Plămădeală, Cuvinte duhovnicești, Ed. Arhiepiscopiei, Sibiu, 2000, p. 26

5 Cf. Emanoil Băbuș, Introducere în Istoria Bisericească Universală, Ed. Sophia, București, 2003,
p.226-227

6 Cf. Vasile Răducă, Vetre mănăstirești de odinioară, în revista ,,Glasul Bisericii,, București, 1989, p
175-189

7. E.Norocel, Sfântul Eftimie, ultimul patriarh de Târnovo şi legăturile lui cu Biserica românească, în ,,
Biserica Ortodoxă Româna” nr 5-6/1996

7 Ioan Rămureanu, Creştinarea ruşilor în lumina noilor cercetări istorice, în rev. ,, Studii teologice”,
nr. 5-6/ 1957 p. 7

8 Jhon Meyendorff, Sfăntul Grigorie Palamas și mistica ortodoxă, trad. Angela Pangu, Ed..
Enciclopedică, București, 1995, pg 8-10

9 Ludwig Hertling S.J., Istoria Bisericii, ediție îngrijită și traducere de pr prof Emil Dumea ,Iași, Ed. Ars
Longa, 1998, p. 133-135

8 Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune, editia aII a,
Bucureşti, 1994 pg 380

9 De la Dunăre la Mare, mărturii istorice și monumete de artă creștină, Arhiepiscopia Tomisului și


Dunării de jos, Galați, 1977, p. 30

10 Drîmba, Ovidiu, Istoria Culturii și Civilizației, vol II, Editura Stiințifică și Enciclopedică, București,
1987, p.562

11 Ludwig Hertling S.J., Istoria Bisericii, ediție îngrijită și traducere de pr prof Emil Dumea ,Iași, Ed. Ars
Longa, 1998, p. 133-135

10 Mihail Psellos, Cronografia, traducere de Radu Alexandrescu, Editura Polirom, Iaşi, 1998, p. 16
11 N.Benazzi, M.D’Amico, Cartea neagră a Inchiziției, trad de M. Șchiopu, București, 2001, p.65

12 Nicolae Ciachir, Istoria popoarelordin sud-estul Europei în epoca modernă, Ed. Științifică și
Enciclopedică, București, 1987, p.396

13 Milan Şesan, Slavii, creştinismul şi Roma, în revista ,, Mitropolia Moldovei şi Sucevei’’, nr. 9-
12/1961,p. 6-8
14 Michelina Tenace, Creștinismul Bizantin. Istorie, teologie, tradiții monastice, trad. de Al.
Cistelecan, Ed. Cartier istoric, 2005. p.31

15 Pr.Prof.Dr. Mircea Păcurariu, Prof. Dr. Nicolae Edroiu, Monahismul Ortodox Românesc,
istorie,contribuții și repertorizare, vol I, Ed .Basilica a Patriarhiei Romîne, București, 2014, p.43

16 Pr. Prof. Karl Hennsi Stau, . Originea monahismului,, în rev.Ortodoxia, București, nr. 2,
aprilie.iunie,1995,p.13

17 Pr. Conf.dr. George Remete, Contribuții la studiul Istoriei Bisericii Universale vol I , Ed.
Reîntregirea, Alba Iulia, 2001, p. 238

18 Pr.Prof.Ioan Rămureanu, Pr.Prof.Milan Șesan,Pr Prof.Teodor Bodogae ,Istoria Bisericească


Universală vol II, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1993,
Ion Barnea, Considerații privind cele mai vechi documente creștine de la Tomis, în revista Pontica,
XXIV, (1991) p.269

19 Pr. Prof. I. Rămureanu, Actele martirice , Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, P.S.B.,1982,
București, p. 311-324 P. G. Coman, Literatura Patristică de la

20 Dunărea de jos din sec IV-VI ca geneză a literaturi și culturii daco-romane și române, în revista
Biserica Ortodoxă Română nr.8-7, 1981,pg.776

21 Pr. Roger Coresciuc , Dispute științifice și isihasm, 22 mai 2010,  Ziarul Lumina, p.3

22 Pr. D. Stăniloae, Istoria Isihasmului în Ortodoxia română, în Filocalia, vol VIII, București, 1979, pg
555

23 Pr. Dumitru Staniloae, Natură și har în teologia bizantină în ,,Ortodoxia,, nr3/1974, pg 392

24 Papa Grigorie cel Mare, Viața sfântului Benedict și regula benedictină, trad . mănăstirea
benedictină ,,Maica Unității’’din Viișoara, Piatra Neamț, Ed. Sapientia, Iași, 2009, p.38

25 Sfăntul Atanasie cel Mare, Viața Cuviosului părintelui nostru Antonie, III, trad. de Pr. Prof. Dumitru
Stăniloaie, în P.S.B, vol.16, Ed. Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 1988, p.193

26

26 Ş. Meteş, Istoria Bisericii şi a vieţii religioase a românilor din Transilvania şi Ungaria, Sibiu, 1935 p.
12

27. Sfântul Teofan Zăvorâtul, Patericul Lavrei Sfântului Sava, Ed. Sofia, București, 2000 ,p 31

p.55

28 Tomas Spidlik, Spiritualitatea răsăritului creștin III, trad.diac.Ioan I. Ică jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2000,.
P 5-7

29 T.M. Popescu, O mie de ani în muntele Athos, în revista Ortodoxia nr 3-4/1963 pg 590

30. Vasile Andru, Istorie și taină la Muntele Athos, Ed. Herald, București , 2014, p.83
31. V. Muntean, Istoria creștină generală,2, Ed. Ibmbor, București, 2008, p.168

32. Vasile Cândea, Mărturii românești peste hotare, I-II, Ed. Enciclopedică, București, 1991, p.67

33. Konrad Onasch, Civilizaţia marelui Novgorod, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1975, p. 28