Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE ACTIVITATE

„GRĂDINIȚA MEA“ – activitate de observare- DȘ

DATA :02.10.2017
GRUPA: Mică (3-4 ani)
EDUCATOARE: Pascu Gabriela
UNITATEA DE INVĂȚĂMÂNT: Grădinița cu P.N. Teliu
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cine sunt/ suntem?
TEMA PROIECTULUI: Știu cine sunt
TEMA SĂPTĂMÂNII: La mine în grădiniță
TEMA ACTIVITĂȚII: Grădinița mea
TIPUL ACTIVITĂŢII: Predare de cunoștințe
CATEGORIA DE ACTIVITATE DE ÎNVĂȚARE: Domeniul Științe – Cunoaștere mediului
FORMA DE REALIZARE:DȘ (OBSERVARE)
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Îmbogățirea cunoștințelor copiilor cu privire la locul de desfășurare al activităților zilnice, grădinița – prin observare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să recunoască spațiul de lucru din grădiniță prin observare directă;
 Să stabilească caracteristici ale elementelor componente din grădiniță;
 Să identifice trei din elementele componente ale grădiniței;
 Să analizeze comparativ spațiul grupei sale, cu spațiul dedicat grupei cu predare în limba maghiară;
 Să enumere cel puțin două elemente comparative între grupa lor și grupa de maghiară;
 Să utilizeze un limbaj științific adecvat prin activizarea vocabularului existent.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode si procedee didactice: observația, explicația, exercițiul, demonstrația, conversația, învățarea prin descoperire.
Mijloace didactice: planşa cu imagini reprezentând aspecte din grădiniță, zâna toamna, steluțe.
Forme de organizare a activității: frontal, individual, pe grupe.

BIBLIOGRAFIE:
1. Borțeanu, S., Brănișteanu, R., Breben, S., Fulga, M., Grama, F., Haiden, R., Ignat, E., Mânzu, L., Necula, G., Nicolae, I., Popescu, C.,
Răileanu, D. (2009), Curriculum pentru învățământul preșcolar, București;
2. Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., (2014). Piramida cunoașterii, Pitești: Editura Diamant.
EVENIMENTUL CONŢINUTUL STIINŢIFIC ŞI MODALITĂŢI DE STRATEGII EVALUAREA
DIDACTIC REALIZARE DIDACTICE
1. Organizarea Se asigură condițiile necesare desfășurării activității:
activităţii -aerisirea sălii de grupă; Observarea
-așezarea scăunelelor în semicerc; comportamentului
-pregătirea materialelor necesare; copiilor
-introducerea ordonată a copiilor în sala de grupă
2. Introducerea în Se prezintă copiilor sub forma unei surprize, Zâna Toamna,
activitate/ îmbrăcată într-o uniformă, rugându-i pe copii să îi arate Conversaţie Observarea
captarea atenției grădinița, deoarece a auzit că este un loc unde se întâmplă Frontal comportamentului
lucruri minunate. Zâna Toamna (păpușa) copiilor
„Cine credeți că este musafirul nostru?“ (Zâna Toamna)
„De ce este zâna Toamna îmbracată așa?“ (poartă o uniformă)
„Ce dorește să afle zâna Toamna?“ (să cunoască grădinița)
„Ce fel de spațiu este grădinița?“ (unul minunat)
3. Anunțarea „Astăzi, musafirului nostru, zâna Toamna, dorește să îi
temei prezentăm grupa noastră, spațiul nostru minunat de joacă. Explicaţia Observarea
Împreună cu ea vom descoperi din ce este compusă grădinița Conversația comportamentului
noastră. Vom observa sala noastră de grupă dar și sala vecină Frontal copiilor
și vom vedea prin ce anume pot fi ele diferite.“

4. Dirijarea Pentru început se stabilește locul unde se află copiii,


învățării grădinița. Problematizarea Evaluarea gradului de
Se va realiza observarea spațiului din grădiniță dar și cine îl implicare în activitate
populează. Copiii împreună cu educatoarea observă elemente Frontal
componente ale grupei : mobilierul (măsuțe, scăunele, catedra
educatoarei, dulapurile), centrele de interes, jucăriile,
calendarul naturii, catalogul, etc.
Pe parcursul observării, copiii sunt rugați să stabilească
caracteristici ale obiectelor componente, prin descrierea lor :
De ex : „Mesele sunt de mărime potrivită și sunt de culoare
portocalie. Scaunele sunt mici și sunt albastre și portocalii.
Pereții au culoarea albă.“ Etc. Evaluarea răspunsului
Educatoarea va solicita fiecarui copil în parte să enumere Individual copiilor
trei din elementele componente din grădiniță, iar pentru
fiecare să găsească o caracteristică. De ex : „Grădinița e
compusă din mese curate, jucării frumoase și scaune albastre
și portocalii.“
Sinteza parțială
După observarea și descrierea grădiniței se face o sinteză Observația
parțială a observării pe baza ideilor expuse de copii.
Se merge în vizită la grupa vecină, grupa de maghiară.
Se realizează observarea acestei grupe prin câteva întrebări Aprecierea
ajutătoare : Învățarea prin gradului de implicare
Cum vi se pare această grupă ? descoperire în activitate
Din ce este ea compusă ?
Seamănă cu grupa noastră ?
Prin ce elemente se aseamănă  ?
Prin ce elemente se deosebește ? Evaluarea
Copiii răspund fiecărei întrebări în parte. răspunsurilor
Sinteza parțială copiilor
După observarea grupei de maghiară se realizează sinteza
parțială prin descrierea grupei de maghiară cu ajutorul Observația
întrebărilor educatoarei și a răspunsurilor date de copii. Problematizarea
Se revine în grupă. Conversația Aprecieri verbale
Sinteza finală Frontal
În continuare se realizează sinteza finală a observării grupei
de română și grupei de maghiară. Aceasta constă în descrierea
generală a celor două spații și stabilirea asemănărilor și
deosebirilor dintre acestea.

5. Obținerea Pentru a demonstra că au învățat multe lucruri interesante Explicația


performanței despre grădinița lor, copiii vor participa la un joc cu Exerciţiul Evaluare modului de
și asigurarea denumirea „Grădinița mea“. Pentru desfășurarea jocului copiii exprimare în propoziții
feed-backului vor primi câte un jeton care înfățișează un element component Frontal logice.
al grădiniței: copiii, calendarul naturii, jucării, educatoare, atc. Jetoane Aprecieri verbale
Conform jetonului primit, copiii vor alcătui propoziții cu individuale
cuvântul ce desemnează imaginea dată.

6. Încheierea activităţii La finalul activității se vor face aprecieri individuale şi Conversatia Aprecieri generale și
generale asupra modului de participare la activitate. Copiii vor Frontal individuale
fi felicitați și recompensați de Zâna toamna cu câte o steluță Steluțe
colorată. Aplauze
Activitatea se încheie prin jocul cu text și cînt,,Deschide Recompense
urechea bine’’.