Sunteți pe pagina 1din 2

Potrivit prevederilor constitutionale, principalele atributii ale

Presedintelui Rom�niei �n raporturile sale cu Parlamentul privesc:


a) Adresarea de mesaje
Aceasta atributie este reglementata de art.88 din Constitutie,
care statueaza ca Presedintele Rom�niei adreseaza Parlamentului
mesaje cu privire la principalele probleme politice ale natiunii.
Mesajul Presedintelui Rom�niei este un act unilateral si
constituie un instrument politic important pentru colaborarea dintre
cele doua puteri ale statului pe planul rezolvarii principalelor
probleme politice ale natiunii. Constitutia instituie obligatia celor
doua Camere ale Parlamentului de a se �ntruni �n sedinta comuna
pentru primirea mesajului Presedintelui Rom�niei.
b) Convocarea Parlamentului �n sesiune
Presedintele Rom�niei exercita aceasta atributie atunci c�nd
convoaca Parlamentul nou ales, convocare care trebuie sa se faca,
potrivit art.63 alin.(3), �n termen de cel mult 20 de zile de la alegeri.
Actul prin care Presedintele Rom�niei aduce la �ndeplinire
aceasta atributie este decretul.
Presedintele Rom�niei are, de asemenea, posibilitatea, conform
art.66 alin.(2) din Legea fundamentala, de a cere convocarea �n
sesiune extraordinara a Camerei Deputatilor si a Senatului.
Convocarea Camerelor se face de presedintii acestora.
Dispozitiile constitutionale reglementeaza si institutia
�convocarii de drept� a Parlamentului, preciz�nd expres situatiile �n
care aceasta intervine:
a) �n caz de mobilizare sau de razboi, c�nd Parlamentul se
convoaca �n 24 de ore de la declararea lor - art.92 alin.(4);
b) �n caz de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta,
c�nd Parlamentul se convoaca �n 48 de ore de la instituirea acestora
- art.93 alin.(2).
c) Dizolvarea Parlamentului
Dizolvarea Parlamentului este reglementata de art.89 din
Constitutie, care stabileste conditiile ce trebuie �ndeplinite pentru ca
Presedintele Rom�niei sa poata exercita aceasta atributie, si anume:
- consultarea prealabila a presedintilor celor doua Camere si a
liderilor grupurilor parlamentare;
- Parlamentul nu a acordat votul de �ncredere pentru formarea
Guvernului �n termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai
dupa respingerea a cel putin doua solicitari de �nvestitura;
- �n cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singura
data;
- dizolvarea Parlamentului nu poate interveni �n ultimele 6 luni
ale mandatului Presedintelui Rom�niei;
- dizolvarea Parlamentului nu poate interveni �n timpul starii de
mobilizare, de razboi, de asediu sau de urgenta.
14
d) Promulgarea legii
Potrivit art.77 alin.(1) din Constitutie, legea se trimite, spre
promulgare, Presedintelui Rom�niei. Promulgarea legii se face �n
termen de cel mult 20 de zile de la primire. �n cadrul celor 20 de
zile, Presedintele Rom�niei are urmatoarele posibilitati:
- sa promulge legea prin emiterea unui decret, ambele acte
urm�nd sa fie publicate �n Monitorul Oficial al Rom�niei;
- sa solicite Parlamentului, o singura data, reexaminarea legii;
- sa sesizeze Curtea Constitutionala, daca apreciaza ca legea, �n
ansamblu, sau o dispozitie a ei, este neconstitutionala.
Dupa primirea legii ca urmare a reexaminarii sau dupa
primirea deciziei Cur?ii Constitu?ionale prin care legea a fost
declarata constitu?ionala, Presedintele Rom�niei trebuie sa
promulge legea �n cel mult 10 zile.