Sunteți pe pagina 1din 1

B. Atribu?

ii �n raport cu Guvernul
Presedintele Rom�niei are, �n raport cu Guvernul, urmatoarele
atributii principale:
a) Desemnarea candidatului pentru functia de Primministru
Pre?edintele Rom�niei desemneaza un candidat pentru functia de
prim-ministru, �n urma consultarii partidului care are majoritatea
absoluta �n Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a
partidelor reprezentate �n Parlament.
b) Numirea Guvernului pe baza votului de �ncredere acordat
de Parlament
Votul de �ncredere se acorda de catre cele doua Camere ale
Parlamentului �n sedinta comuna, dupa dezbaterea Programului de
guvernare si a listei Guvernului, prezentate de candidatul la functia
de prim-ministru. Parlamentul acorda �ncredere Guvernului cu
votul majorita?ii deputa?ilor ?i senatorilor. Hotar�rea Parlamentului
se �nainteaza Presedintelui Rom�niei.
�n exercitarea atributiei, Presedintele Rom�niei emite un decret
de numirea a Guvernului.
c) Revocarea si numirea unor membri ai Guvernului la
propunerea primului-ministru
Potrivit art.85 alin.(2) din Constitutie, �n caz de remaniere
guvernamentala sau de vacanta a postului, Presedintele Rom�niei
revoca si numeste, la propunerea primului-ministru, pe unii membri
ai Guvernului.
Exercitarea acestei atributii se face numai la propunerea
primului-ministru si nu poate privi dec�t alti membrii ai guvernului,
nu si persoana primului-ministru. Textul art.107 alin.(2) din
Constitu?ie prevede expres ca Pre?edintele Rom�niei nu �l poate
revoca pe primul-ministru.
�n conformitate cu art.85 alin.(3) din Legea fundamentala, daca
prin propunerea de remaniere se schimba structura sau compozitia
politica a Guvernului, Presedintele Rom�niei va putea exercita
atributia de numire si revocare a unor membri ai Guvernului numai
pe baza aprobarii Parlamentului, acordata la propunerea primuluiministru.
Textul constitu?ional consacra necesitatea aprobarii
prealabile a Parlamentului, dupa care Presedintele Rom�niei va
putea numi respectivele persoane �n functia de membri ai
Guvernului. Daca �nsa, nu se schimba structura sau compozitia
politica a Guvernului, nu mai este necesara aprobarea
Parlamentului, Presedintele Rom�niei put�nd numi si revoca pe
15
unii membri ai Guvernului, la propunerea primul-ministru.
d) Consultarea Guvernului cu privire la problemele urgente si de
importanta deosebita
Constitutia consacra �n art.86 posibilitatea Presedintelui
Rom�niei de a consulta Guvernul cu privire la problemele urgente
si de importanta deosebita.
Norma constitutionala confera posibilitatea Presedintelui
Rom�niei de a convoca Guvernul pentru consultari, atunci c�nd
considera oportun si necesar �n exercitarea atributiilor sale. �ntr-o
asemenea �mprejurare, Guvernul nu poate refuza reunirea sa la
cererea Presedintelui.
e) Participarea la sedintele Guvernului
Presedintele Rom�niei poate nu numai sa consulte Guvernul,
din proprie initiativa, ci si sa participe la sedintele acestuia �n care
se dezbat probleme de interes national privind politica externa,
apararea tarii, asigurarea ordinii publice si, la cererea primuluiministru,
�n alte situatii. Aceasta posibilitate a Presedintelui
Rom�niei este reglementata de art.87 alin.(1) din Constitutie.