Sunteți pe pagina 1din 1

C.

Atributii �n raport cu electoratul


Temeiul juridic al acestei atributii �l reprezinta art.2 alin.(1) din
Constitutie, potrivit caruia �suveranitatea nationala apartine
poporului rom�n, care o exercita prin organele sale reprezentative si
prin referendum�.
Conform art.90 din Constitutie, Presedintele Rom�niei, dupa
consultarea Parlamentului, poate cere poporului sa-ti exprime, prin
referendum, vointa cu privire la problemele de interes national.
Actul normativ care reglementeaza institutia referendumului
este Legea nr.3/2000 privind organizarea si desfasurarea
referendumului, care statueaza ca referendumul national constituie
forma si mijlocul de consultare directa si de exprimare a vointei
suverane a poporului rom�n cu privire la:
a) revizuirea Constitutiei;
b) demiterea Presedintelui Rom�niei;
c) probleme de interes national.
�n cadrul referendumului, populatia poate fi consultata cu
privire la una sau mai multe probleme, precum si cu privire la o
problema de interes national si o problema de interes local, dar pe
buletine de vot separate.
Problemele care se supun referendumului si data desfasurarii
acestuia se stabilesc de Presedintele Rom�niei, prin decret.
La referendum au dreptul de a participa toti cetatenii care au
�mplinit v�rsta de 18 ani p�na �n ziua referendumului inclusiv, cu
exceptia debililor sau alienatilor mintal pusi sub interdictie, precum
si a persoanelor condamnate prin hotar�re judecatoreasca definitiva
la pierderea drepturilor electorale.
�n cadrul referendumului, cetatenii sunt chemati sa se pronunte
prin �DA� sau �NU� asupra problemei supuse referendumului,
deciz�ndu cu majoritatea voturilor valabil exprimate.
Potrivit art.5 alin.(2) din Legea nr.3/2000, astfel cum a fost
modificat prin Legea nr.341/2013, referendumul este valabil daca la
acesta participa cel putin 30% din numarul persoanelor �nscrise �n
listele electorale permanente.
Rezultatul referendumului este validat daca op?iunile valabil
exprimate reprezinta cel pu?in 25% din cei �nscri?i pe listele
electorale permanente (art.5 alin.(3) din lege).
16
Precizam ca, �n conformitate cu art.II din Legea nr.341/2013,
dispozi?iile acesteia intra �n vigoare la un an de la data publicarii �n
Monitorul Oficial al Rom�niei, Partea I, precizare care reprezinta punerea
de acord a legii adoptate cu Decizia nr.334 din 26 iunie 2013 a Cur?ii
Constitu?ionale