Sunteți pe pagina 1din 1

Potrivit Constitutiei, procedura de �nvestire a Guvernului,

cuprinde 4 etape:
1. desemnarea candidatului pentru functia de prim-ministru de
catre Presedintele Rom�niei;
2. solicitarea votului de �ncredere de catre candidatul la
functia de prim-ministru;
3. acordarea votului de �ncredere de catre Parlament;
4. numirea Guvernului de catre Presedintele Rom�niei pe baza
votului de �ncredere acordat de Parlament.
�n prima etapa, desemnarea candidatului pentru functia de
prim-ministru de catre Presedintele Rom�niei se face �n urma
consultarii partidului care are majoritatea absoluta �n Parlament ori,
daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate �n
Parlament.
�n a doua etapa, au loc consultari politice �ntre candidatul la
functia de prim-ministru si partidul sau alianta politica ce a sustinut
desemnarea sa, �n vederea �ntocmirii listei complete a noului
Guvern si a Programului de guvernare.
Candidatul la functia de prim-ministru trebuie sa formeze
Guvernul si sa elaboreze Programul de guvernare �n termen de 10
zile de la desemnare. Daca acest lucru nu poate fi realizat �n acest
termen, candidatul la functia de prim-ministru va depune mandatul
�ncredintat de Presedintele Rom�niei.
�n cea de-a treia etapa, se deruleaza procedura pentru
acordarea votului de �ncredere. Votul de �ncredere se acorda de
catre cele doua Camere ale Parlamentului �n sedinta comuna, prin
hotar�re, pe baza Programului de guvernare si a listei Guvernului,
prezentate de candidatul la functia de prim-ministru.
Votul de �ncredere acordat de Parlament priveste acceptarea �n
bloc at�t a listei Guvernului, c�t si a Programului de guvernare si
marcheaza �ncheierea �contractului de guvernare� �ntre Parlament
si candidatul desemnat pentru functia de prim-ministru.
�n cazul neacordarii votului de �ncredere, procedura de
�nvestitura se reia prin organizarea de noi consultari politice de
catre Presedintele Rom�niei, pentru desemnarea unui nou candidat
la functia de prim-ministru.
27
�n cea de-a patra etapa, are loc numirea Guvernului de catre
Presedintele Rom�niei, prin decret, pe baza votului de �ncredere
acordat de Parlament.
�ncheierea procedurii de �nvestire, prin numirea Guvernului de
catre seful statului si depunerea juram�ntului de membrii noului
Guvern are drept consecinta nasterea raporturilor juridice �ntre
Guvern si Parlament, precum si �ntre Guvern si Presedintele
Rom�niei.