Sunteți pe pagina 1din 1

B.

Raspunderea juridica
Potrivit art.96 alin.(1) din Constitutie, Camera Deputatilor si
Senatul, �n sedinta comuna, cu votul a cel putin doua treimi din
numarul deputatilor si senatorilor, pot hotar� punerea sub acuzare
a Presedintelui Rom�niei pentru �nalta tradare.
Legea nr.286/2009 privind Cod penal reglementeaza �n art.398
�nalta tradare. Potrivit acestui text, faptele prevazute �n art.394-
397, respectiv tradarea, tradarea prin transmiterea de informatii
secrete de stat, tradarea prin ajutarea inamicului si actiuni �mpotriva
ordinii constitutionale, sav�rsite de Presedintele Rom�niei sau de
catre un alt membru al Consiliului Suprem de Aparare a ?arii,
constituie infractiunea de �nalta tradare si se pedepsesc cu
detentiune pe viata sau cu �nchisoare de la 15 la 25 de ani si
interzicerea exercitarii unor drepturi.
Propunerea de punere sub acuzare a Presedintelui Rom�niei
poate fi ini?iata de majoritatea deputatilor si senatorilor si se aduce,
ne�nt�rziat, la cunostinta Presedintelui Rom�niei pentru a putea da
explica?ii cu privire la faptele ce i se imputa.
�n cadrul acestei proceduri se constituie o comisie de ancheta
care, �n termenul hotar�t �n sedinta comuna a celor doua Camere,
prezinta un raport asupra celor constatate.
�n termen de 48 de ore de la depunerea raportului comisiei de
ancheta, cele doua Camere ale Parlamentului se �ntrunesc �n sedinta
comuna pentru examinarea si dezbaterea acestuia. Dupa �ncheierea
dezbaterilor, propunerea comisiei de ancheta se supune votului
secret prin bile.
Potrivit art.96 alin.(3) din Constitu?ie, de la data punerii sub
acuzare p�na la data demiterii, Pre?edintele Rom�niei este
suspendat de drept din functie.
Competenta de judecata apartine �naltei Curti de Casatie si
Justitie.
Daca Presedintele a fost condamnat, el este demis de drept din
functie la data ram�nerii definitive a hotar�rii de condamnare. �n
aceasta situatie, functia de Presedinte al Rom�niei devine vacanta,
iar interimatul functiei continua p�na la depunerea juram�ntului de
catre noul Pre?edinte, Guvernul av�nd obligatia sa organizeze
alegeri prezidentiale, �n termen de trei luni de la data la care functia
a devenit vacanta.