Sunteți pe pagina 1din 1

Democrație versus comunism.

Războiul Rece (1945 – 1991)

Lumea după al Doilea Război Mondial


- după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, lumea a fost împărțită în
două sfere de influență: una controlată de URSS, care a impus comunismul în câteva
țări, transformându-le în sateliți ai săi; cealaltă dominată de SUA, lider al grupării
statelor democratice occidentale. (sursa 1, pag. 76)
- între aceste două sisteme opuse a existat o rivalitate politică, economică și
ideologică, stare care a rămas cunoscută în istorie sub numele de Războiul Rece.
- după război, Germania a fost împărțită în 4 zone de ocupație între Franța,
Marea Britanie, SUA și URSS, la fel și orașul Berlin.
- zonele administrate de britanici, americani și francezi s-au unit în 1949 pentru a
forma Republica Federală Germania (R.F.G. sau „Germania de Vest”), iar zona
sovietică a devenit Republica Democrată Germania (R.D.G. sau „Germania de Est”).
- ambele superputeri, SUA și URSS încearcă să atragă țări de partea lor, mai
ales din sfera țărilor “decolonizate”, mai ales din Africa și Asia;
- Războiul Rece a dus la crearea a două blocuri militare (sursa 3, pag. 77):
o Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), în 1949:
SUA, Canada și țări din vestul Europei;
o Organizația Tratatului de la Varșovia (1955): URSS și statele din
comuniste din Europa de Est, inclusiv România
cursa înarmării - inclusiv rachete nucleare
cursa spațială – (vezi materialul suplimentar din manualul interactiv), toate
derulate de URSS cu investiții uriașe care vor duce la scăderea nivelului de trai

- crize și conflicte militare:


o Blocada Berlinului (24 iunie 1948 - 11 mai 1949) construirea zidului
Berlinului (1961); (clip video în manualul interactiv, pag. 77, dreapta
sus și un mic test)
o Războiul din Coreea (1950 – 1953) – împărțirea Coreei;
o Războiul din Vietnam (1955 – 1975), câștigat de tabăra comunistă;
o Criza rachetelor din Cuba (1962).

- războiul rece a luat sfârșit odată cu reformele liderului sovietic Mihail Gorbaciov
care a permis înlăturarea regimurilor comuniste din estul Europei prin revoluții, în 1989,
și dezmembrarea URSS în 1991.

Temă
Pag. 74, sursa 2