Sunteți pe pagina 1din 1

Conf. univ. dr.

Manuela Tă bă ră ș Jocuri şi pariuri

Contractul de joc sau pariuri


Concept
Jocurile sau pariurile sunt contracte aleatorii prin care părţile se obligă să dea un câştig unei persoane calificată drept
câştigător, în funcţie de realizarea sau nerealizarea unui fapt sau eveniment de natură să-l califice în această postură pe câştigător,
eveniment sau fapt care dă şanse de câştig sau de pierdere tuturor părţilor contractante.
Legiuitorul s-a ferit să dea o definiţie legală a acestor contracte, astfel încât i-a revenit rolul doctrinei în a defini aceste contracte
deosebit de frecvente în societatea contemporană, poate şi pentru motivul că obligaţiile născute din aceste contracte sunt ocrotite doar
prin norme şi principii morale, creditorul neavând un drept la acţiune ocrotit prin lege.

De asemenea, în practică se pune problema distincţiei, prin prisma efectelor, între joc şi prinsoare, jocul fiind un contract în care părţile îşi
promit reciproc un câştig, pe baza unor criterii, fapte predeterminate, câştigul fiind determinat de noroc, hazard, întâmplare, în schimb
prinsoarea, pariul, rămăşagul etc., presupun un contract prin care părţile susţin puncte de vedere contrare care-l vor îndreptăţi pe cel al
cărui eveniment prezis sau al cărui fapt susţinut se va realiza, dovedind astfel că a avut dreptate.
Elementul alea depinde de hazard, primirea unei anumite tipologii de cărţi, oprirea ruletei în dreptul unui anumit număr, dar alteori
elementul este însoţit de o îndemânare, o anumită practică, o anumită inteligenţă şi experienţă a jucătorilor sau pariatorilor, cum se
întâmplă în cazul şahului, biliardului, poker-ului etc.
Efecte juridice
Jocul şi pariu sunt lipsite de efectele obligatorii ale contractelor întrucât fiind născute pentru divertisment, ele nu sunt apărate prin
instituirea unui drept la acţiune în favoarea unei părţi.
Astfel încât aceste contracte, deşi valide din punct de vedere al încheierii lor, sunt inatacabile şi ineficiente, născând obligaţii civile
imperfecte, astfel încât cel care pierde nu poate să ceară restituirea plăţii făcută de bună-voie.
Trebuie reţinut că totuşi pierzătorul beneficiază de protecţie legală în cazul în care a existat o fraudă prin care câştigul a fost reţinut sau în
cazul în care cel care a plătit era lipsit de capacitate de exerciţiu ori avea capacitate de exerciţiu restrânsă.
Consecinţa ineficacităţii juridice
Ca o consecinţă a ineficacităţii juridice a contractului de joc sau de tranzacţie, legea arată că datoriile născute din contractul de joc sau de
pariu nu pot constitui obiect de tranzacţie, de compensaţie, novaţie, recunoaştere de datorie, remitere de datorie cu sarcină sau alte
asemenea acte juridice.

Jocurile, pariurile autorizate şi competiţiile sportive -

Competiţiile sportive au ca temei o educaţie şi cultură a sportului axată pe câştig. Competiţiile presupun exerciţiu şi abilităţi sportive ale
indivizilor, dar şi ale indivizilor, alături de calităţile obiectelor, utilajelor, vehiculelor, chiar şi a animalelor folosite în diversele curse.

Dispoziţiile legate de ineficienţa jocului şi a pariului cu consecinţa calificării lor ca acte juridice ineficace, respectiv aceea a obligaţiilor civile
imperfecte, nu-şi produc efectele în ceea ce priveşte competiţiile sportive care nasc protecţie din partea legii şi reclamă intervenirea
autorităţii jurisdicţionale în ipoteza unor litigii.
Demn de reţinut este că, dacă pariul şi valoarea acestuia din competiţiile sportive este excesivă, instanţa poate să respingă acţiunea, sau,
după caz, să reducă suma.
Câştigurile astfel obţinute pot face obiectul revendicării, dar şi compensării, remiterii de datorie şi a oricăror tipuri similare de tranzacţii.

Jocurile şi pariurile autorizate (Loteria Română, Bingo etc.) nasc dreptul la acţiune întrucât au fost permise de autoritatea competentă.

O problemă interesantă s-a pus în doctrină şi practica judiciară legată de campaniile publicitare în care câştigătorii desemnaţi ai unor
trageri la sorţi sunt moral îndreptăţiţi a reclama câştigul promis, însă din punct de vedere juridic, ei sunt numai titularii unei promisiuni
publice de recompensă şi nu partenerii unui contract de joc, astfel încât instanţele de judecată au decis că reclamantul nu are calea
deschisă a acţiunii în justiţie împotriva organizatorului neserios.

Drept civil. Contracte speciale