Sunteți pe pagina 1din 1

STUDIU PRIVIND CONTABILITATEA ȘI FISCALITATEA

LA O AGENȚIE DE TURISM

Introducere

1. Considerații teoretice privind dezvoltarea turismului în țara noastră


1.1. Dezvoltarea activității turistice în țara noastră
1.2. Particularitățile activității turistice
2. Metodologia contabilă și fiscală specifică activității turistice
2.1. Caracteristici privind organizarea activității unei agenții de turism
2.2. Regimul fiscal specific activității turistice
2.3. Documentaţia utilizată pentru activitatea de turism
2.4. Organizarea contabilității activității turistice
2.4.1. Metodologia contabilă specifică operațiunilor de turism intern
2.4.2. Modele contabile specifice operațiunilor de turism extern
2.4.3. Particularități contabile aferente altor activități
3. Studiu privind contabilitatea și fiscalitatea la o agenție de turism
3.1. Prezentarea generală a S.C……………..
3.1.1. Caracterizarea unităţii din punct de vedere organizatoric
3.1.2. Evoluţia principalilor indicatori economico-financiari la S.C. ….
3.1.3. Particularitățile activităţii turistice la S.C. …
3.2. Studiu de caz privind contabilitatea și fiscalitatea la S.C. …………..
3.2.1. Caracteristici definitorii ale regimului fiscal specific activității turistice la S.C. ..
3.2.2. Metodologia contabilă specifică operațiunilor de turism intern la S.C. …….
3.2.3. Organizarea contabilității operațiunilor de turism extern la S.C. .....
3.2.4. Tratamente contabile specifice altor activități derulate la S.C. …..

Concluzii şi propuneri
Bibliografie
Anexe