Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Capitalul social este un cont de:


b. pasiv
2. Profitul se regăsește în:
c. soldul final creditor al contului 121
3.Contul 701 reprezintă:
b. venituri din vânzări de bunuri
4. Care din conturile următoare fac parte din categoria stocurilor și pot interveni în
operațiile de achiziții:
a. 301
.5. Contul 101.2 reprezintă:
b. capital social subscris vărsat
6.Închiderea conturilor de cheltuieli se face prin:
a. debitul contului 121
7.Inchiderea conturilor de venituri se face prin:
a. creditul contului 121
8.Datoriile comerciale ale unei firme sunt reprezentate de:
a. furnizori de bunuri, servicii și imobilizări
9.In tranzacțiile privind achizițiile de imobilizări intervin următoarele conturi:
a. din clasa 2, 4426, 404
10.Scăderea capitalului social datorat retragerii unui acționar se înregistrează prin formula:
c. 101.2 = 456
11.Vărsarea capitalului social se înregistrează prin formula:
a.101. 1 = 101. 2
12.Conturile de trezorerie se regăsesc in:
c. clasa 5
13.Conturile de capitaluri se regăsesc în:
a. clasa 1