Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de activitate integrată

„Fluturașul colorat”

Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor”,Cluj-Napoca


Grupa mijlocie - Iepurașii

Data: 13.04.2018
Tema anuală de studiu: „Cum este, a fost și va fi aici pe Pământ?”
Tema săptămânii: „În lumea insectelor”
Tema activității: „Fluturașul colorat”
Tipul activității: mixt
Categorii de activități de învățare: ADP +ALA1+ADE+ALA2
Forma de realizare: activitate integrată

Artă Joc de masă Știință


„Fluturi în mii de culori” „Puzzle cu insecte” „Sortează pastele făinoase
„Fluturi din piuneze” și descoperă insectele!”
-pictură și amprentare

ADP ALA 2
„Omida
Întâlnirea de
,,Fluturașul colorat” mâncăcioasă”-joc
dimineață
distractiv
Rutine ADP+ALA+ADE
Tranziții „Zboară fluturașul
meu!”-joc liniștitor

DLC ( Domeniul limbă și


DOS ( Domeniul Om și societate )
comunicare)
„Omidee devine un fluture”
„Omida mâncăcioasă”
( lipire paste făinoase)
( povestirea educatoarei)
Scopurile activității: dobândirea unor informații despre insecte; asimilarea de cunoștințe privind etapele
parcurse de un fluture de la stadiul de ou până la maturitate; valorificarea deprinderilor de lucru însușite
în realizarea unei lucrări practice.

Obiective operaționale:
- să identifice aspecte referitoare la viața unui fluture și etapele lui de dezvoltare, pe baza
povestirii prezentate;
- să precizeze succesiunea evenimentelor, pe baza imaginilor prezentate;
- să formuleze enunțuri utilizând termenii noi (degrabă, fragedă, cocun), pornind de la modelul dat
de educatoare;
- să lipească pastele făinoase într-o succesiune dată (cus-cus reprezentând oul, spirală-omida,
scoică-cocunul și fundițe-fluturele), respectând indicațiile educatoarei;
- să-și exprime opinia față de lucrarea proprie și față de lucrarea celorlalți, utilizând un limbaj
adecvat.

Strategii didactice:
Metode şi procedee didactice: conversația, explicația, observația, povestirea educatoarei (covorul
povestitor), demonstrația, exercițiul, problematizarea, învățarea prin descoperire,Turul galeriei.
Mijloace didactice:Fluturașul colorat, perne, cutia- surpriză cu materiale: covor și figurine pentru
poveste, omidă de pluș, imagini din poveste, recompense-acadele fluturi, farfurii de carton, aracet, paste
făinoase (cus-cus, spirale, scoici, fundițe), boluri de plastic, insecte de plastic, Omida-tunel, alimente din
plastic, aripi de fluture, puzzle-uri cu insecte, piuneze și tăblițe, acuarele, pensule.

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Durata: o zi
Scenariul activității

I. Moment organizatoric
În vederea desfășurării activității în condiții optime, mobilierul este aranjat corespunzător
modului de concepere al activității și se asigură o atmosferă de lucru adecvată.
II. Întâlnirea de dimineață
Preșcolarii intră ordonat în sala de grupă, în șir. Cu ajutorul educatoarei, se aliniază pentru
gimnastica de înviorare.
Momentul de mișcare: gimnastica de înviorare
„Fac gimnastică de mic / Să cresc mare și voinic!”
Salutul
Copiii se așază în cerc pe covor la auzul versurilor: Dimineața a venit, La grădiniță am venit, În
cerc să ne adunăm, Cu toții să ne salutăm!. Educatoarea inițiază salutul:
„„Bună dimineaţa, dragi copii,
În lumea insectelor începe o nouă zi.
Gâze dragi interpretăm,
Cu toţii să ne prezentăm!
Bună dimineaţa, fluturi colorați!”
Fiecare copil își salută colegul din dreapta și din stânga și se așază pe covor în semicerc.
Prezența
Copiii identifică absenții a căror poză o așază la locul potrivit, în Calendarul naturii. Educatoarea
citește catalogul grupei, iar copiii răspund cu prezent/prezentă la apelul ei.
Calendarul naturii
Se stabilește anotimpul, data, luna, ziua și starea vremii și se completează calendarul naturii.
Împărtășirea cu ceilalți
Educatoarea îi întreabă pe preșcolari dacă le plac gâzele și insectele și de ce. Copiii își expun
punctul de vedere.
Mesajul zilei:
„Orice ființă în lume
Are-un rost și are-un nume:
Furnica, cât e de mică,
Mușuroiul și-l ridică.
Greierele cântă vara
Toată ziua, cu vioara.
Albina a zburat
Să culeagă miere,
Iar pe câmpul plin de flori
Zboară fluturii multicolori”

III. Captarea atenției pentru activitățile de învățare


Educatoarea prezintă, sub formă de surpriză, un fluturaș colorat care se adresează
copiilor:
” Bună dimineața dragi copii! Zilele trecute, în timp ce zburam din floare în floare, v-
am zărit în curtea grădiniței. Erați veseli și alergați, cum fac și eu cu frații mei.. Mi-a plăcut
foarte mult cum v-ați jucat și de aceea am dorit să vin și eu la grădiniță.
Eu sunt încă foarte mic și nu știu multe lucruri despre mine și ceilalți fluturi cu care
mă joc. Am aflat că azi veți asculta o poveste despre cum a apărut pe lume un fluturaș
colorat, la fel ca mine și m-am gândit să vin să învăț alături de voi. Mă primiți?
Ajutat de ceilalți fluturaș,i am adus și o cutie în care se află mai multe surprize.
Haideți să descoperim împreună lucuri noi și interesante! ”

IV. Anunțarea temei și a obiectivelor


Educatoarea deschide cutia și găsește în ea o omidă de pluș și un covor rulat.
Cu ajutorul acetui covor vă voi povesti despre o omidă care era foarte mâncăcioasă și
vom descoperi împreună prin ce transfomări trece ea, apoi vom merge să ne jucăm la centrele
deschise azi: Artă, Știință și Joc de masă, iar la sfârșitul activității vom realiza, cu ajutorul
pastelor sortate la centrul Știință, etapele formării unui fluture.
V. Prezentarea conținutului și dirijarea învățării

ADE: DLC ( Domeniul Limbă și Comunicare – povestirea educatorei)


Educatoarea prezintă copiilor, cu ajutorul covorului povestitor și a celorlalte elemente
găsite în cutie (alimente decupate din fetru, omidă de pluș, fluture), povestea Omida
mâncăcioasă, de Eric Carle. Copiii vor afla astfel, cum ia naștere o omidă și care este ciclul
ei de viață până în momentul în care se transformă într-un minunat fluture. Pe parcursul
acestei aventuri, omida este foarte flămândă și mănâncă multe alimente : -luni: un măr; -marți:
două pere; -miercuri: trei prune; -joi: patru căpșuni; -vineri: cinci portocale; -sâmbătă: o felie
de tort, o brioșă,un castravete murat, o înghețată, un cârnat, o tartă cu cireșe,o acadea, o
bucată de brânză, o ruladă de salam, iar duminică, pentru că o durea burta, o frunză. În
continuare, vom afla cum omida se transformă într-un fluture plin de culoare.
Voi relata povestea cu intonația adecvată, cu tonalitatea potrivită, cu modularea vocii,
cu marcarea pauzelor și gesturi adecvate situației.Voi explica cuvuintele necunoscute (,
degrabă, fraged, cocun).
Fixarea poveștii
Prezint copiilor imagini din poveste, iar ei vor selecta imaginile în ordine cronologică
și vor repovesti conținutul poveștii pe baza imaginilor prezentate.
Voi formula propoziții cu cuvintele noi: degrabă, fragedă, cocun și voi solicita copiii
să formuleze și ei enunțuri.
Fluturașul colorat îi mulțumește educatoarei că l-a ajutat să afle cum a apărut pe lume
și le propune copiilor să se joace împreună la centrele de activități liber-alese.

ALA1 (activități liber-alese)


Tranziția spre centre se va realiza cu ajutorul versurilor:
Fluturașul colorat, bucuros că a aflat
Cum din omidă s-a transformat,
Vrea să se joace cu noi
Să pornim spre centre, doi câte doi!

Educatoarea prezintă copiilor centrele de interes: Artă,unde vor picta cu pensula o


jumătate de fluture și vor îndoi foia în jumătate pentru a amprenta cealaltă jumătate , Știință
unde vor selecta pastele făinoase pentru a descoperi insecta ascunsă în bol, iar la centrul Joc
de masă copiii vor rezolva puzzle-uri cu fluturi și gâze și vor realiza fluturi din mozaic
colorat.
După finalizarea sarcinilor pe centrele de interes își pot schimba, dacă doresc, locul
între ei. Educatoarea dirijează și îndrumă activitatea, răspunde la întrebări și acordă sprijin
preșcolarilor care au nevoie. La sfârșitul activităților liber alese, educatoarea face aprecieri
asupra modului de desfășurare a activității, iar fluturașul colorat le mulțumește copiilor pentru
toată munca depusă în realizarea sarcinilor.

Rutină: preșcolarii se deplasează la baie


„Dacă mâinile-s curate/ Bolile vor sta departe” – deprinderi de îngrijire- Gustarea

Tranziție: Se intonează cântecul Înfloresc grădinile, realizându-se astfel trecerea în semicerc

VI. Obținerea performanței și asigurarea feed-back-ului

ADE: DOS ( Domeniul Om și Societate–activitate practică )

Intuirea materialelor
Preșcolarii identifică materialele de pe măsuțe: coșuri cu paste făinoase, farfurii de
carton, aracet.
Explicația și demonstrația modului de lucru
Educatoarea prezintă lucrarea model, apoi explică și demonstrează modul de lucru:
-Fiecare copil va lipi paste făinoase de forme diferite pentru a ilustra stadiile de dezvoltare ale
unui fluture, pe farfuria de carton care este împărțită în patru. Astfel pe prima frunză vor lipi
cus-cus, care reprezintă ouăle, pe cea de a doua frunză vor lipi paste spirale care reprezintă
omida, pe creangă vor lipi scoici pentru a ilustra cocunul iar pe floare vor lipi paste fundițe,
care sunt fluturii.
Exerciții pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii:
”Un arici cu țepii mici
A plecat după furnici
Țepii ș-i ia ridicat
Și căpșorul și-a mișcat
Vai, vai ce arici
Ce arici cu țepii mici!.”
Li se amintește copiilor care este poziţia corectă în timpul lucrului: spatele drept,
scăunelul cât mai aproape de măsuţă, picioarele sub scăunel. apoi li se atrage atenția să
lucreze corect şi îngrijit și li se urează: spor la treabă!
Copiii vor începe să lucreze pe un fond muzicalplăcut, iar educatoarea se plimbă
printre ei, îi încurajează pe cei care au nevoie, le răspunde la întrebări şi păstrează o
atmosferă calmă şi liniștită pe tot parcursul derulării activității.
Are loc analiza lucrărilor:
Voi expune lucrările copiilor pe un panou pentru a realiza „Turul galeriei”. Lucrările
fiind afișate la nivelul vizual al copiilor, aceștia vor avea ocazia să se autoevalueze şi să
evalueze lucrările colegilor. Vor pune câte o bulină pe lucrarea care cred ei că a fost realizată
corect.
Fluturașul colorat, care a asistat la activități, le mulțumește copiilor pentru că l-au
primit alături de ei și că împreună au aflat cum se naște un fluture. Drept recompensă le oferă
copiilor acadele-fluturi și aripi de fluture cu care se vor juca jocul liniștitor ” Zboară fluturașul
meu! ”
Educatoarea face aprecieri asupra modului de realizare al lucrărilor.

VII. Asigurarea retenţiei şi a transferului celor învăţate

Pentru a demonstra că au învățat care esteciclul de viață al unui fluture, copiii vor realiza un
poster, selectând imagini care ilustrează trei dintre etapele dezvoltării, în ordinea corectă și vor așeza
fluturii pictați la centrul Artă la cea de-a patra etapă.

VIII. Încheierea activității:


Educatoare face aprecieri individuale şi colective referitoare la rezolvarea sarcinilor şi
la comportamentul copiilor în timpul activității și oferă recompensele aduse de fluturașul
colorat.

ALA2

Jocul distractiv:„Hrănește omida mâncăcioasă”–copiii se aliniază în coloană și țintesc


omida cu alimente din plastic, pentru a o hrăni. Dacă vor nimeri omida (cort de joacă-tunel)
vor recupera alimentul tâtându-se prin tunel, iar dacă nu vor nimeri, vor merge la capătul
rândului. Câștigă copilul care a adunat mai multe alimente.
Jocul liniștitor „Zboară fluturașul meu”- un copil va primi aripi de fluture, iar restul
copiilor se vor așeza pe covor în șezut, cu picioarele întinse, pentru a forma o floare, fiecare
copil reprezentând petalele florii. Copilul-fluture va mima zborul fluturașului în timp ce copiii
cântă, iar la semnalul educatoarei copiii se opresc, iar fluturașul atinge cu bagheta un coleg,
care va prelua rolul fluturelui.

Bibliografie:

1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 3-6/7 ani, MET (2008);


2. Adina Glava, Maria Pocol, Lolica-Lenuţa Tătaru, (2009), Educaţia timpurie, ghid
metodic pentru aplicarea curriculumului preşcolar, Editura Paralela 45;
3. Tătaru L., Glava A., Chiș O., (2014), Piramida cunoașterii, repere metodice în
aplicarea curriculumului preșcolar, Editura Diamant, Pitești.