Sunteți pe pagina 1din 8

PROFESOR: APOSTOIU DENISSA

DATA: 12.06.2019
CLASA: a VII-a
OBIECTUL: LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
SUBIECTUL: PREDICATUL VERBAL
TIPUL LECŢIEI: RECAPITULARE ŞI SISTEMATIZARE A CUNOSTINTELOR

COMPETENŢE GENERALE:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare dialogată şi monologată;
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI ASOCIATE


Competenţe specifice: - utilizarea corectă a părţilor de vorbire
2.3. Alcătuirea unor propoziţii şi fraze flexibile şi neflexibile învăţate;
corecte din punct de vedere gramatical; - construirea corectă a unor enunţuri din
punct de vedere sintactic.

3.4 Sesizarea corectitudinii utilizării - rolul utilizării categoriilor morfologice şi


categoriilor gramaticale învăţate sintactice într-un text;

4.4. utilizarea corectă a flexiunii nominale - construirea corectă şi expresivă a unui


şi verbale în textul scris, utilizând corect text din punct de vedere sintactic.
semnele ortografice şi de punctuaţie;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1- să definească predicatul


O2 – să precizeze felul acestuia;
O3 - să identifice predicatele verbale
O4 - să precizeze părţile de vorbire prin care se exprimă;
O5 - să alcătuiască enunţuri conţinând predicate verbale exprimate prin verbe la diferite moduri
şi timpuri;
O6 - să distingă predicatul verbal în construcţii date;
O5- să analizeze corect predicatele verbale;
O6- să respecte ortografia şi punctuaţia predicatelor.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
a) Metode şi procedee: conversaţia euristică, exerciţiul, analiza gramaticală, învăţarea prin
descoperire, munca pe grupe, rebusul;
b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea individuală, frontală combinată
cu activitatea pe grupe;
c) Mijloace didactice: fişe de lucru, manualul
d) Resurse: - capacităţile normale de învăţare ale elevilor;
- cunoştinţele lor anterioare;
- timpul de învăţare: 60 minute.

1
e) Bibliografie: Limba şi literatura română pentru clasa a VII-a, Editura Humanitas;
Ştefania Popescu, Gramatica practică a limbii române; Bucureşti, Editura Orizonturi,
1995, ediţia a V-a revizuită; Limba română – gramatică şi exerciţii, Editura Aula, 2008,
Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, 2002,
Cluj-Napoca, Editura Dacia;

SCENARIUL DIDACTIC
1. MOMENTUL ORGANIZATORIC 2 min.

2
Se asigură un climat favorabil desfăşurării lecţiei şi materialele necesare pentru o bună
desfăşurare a activităţii.
2. CAPTAREA ATENŢIEI SI ANUNTAREA OBIECTIVELOR 8min.
Captarea atenţiei se va efectua prin completarea unui rebus prin care elevii sunt solicitaţi
să răspundă la întrebări care ii vor ajuta sa descopere,pe verticala, titlul lectiei: Predicatul
verbal (ANEXA 1)
Dupa rezolvarea rebusului,se scrie titlul lectiei pe tabla si se anunta obiectivele.
3.RECAPITULAREA SI SISTEMATIZAREA CUNOSTINTELOR 35min
Profesorul scrie pe tabla un enunt:Maria ……. mai tarziu.
Casa ………de bunicul meu.
Elevii sunt rugati sa observe ce lipseste din enunturi.Un elev iese la tabla si completeaza
enunturile.
Se analizeaza cuvintele si se face o scurta recapitulare teoretica a predicatului:
- Cum definim predicatul?
- La ce întrebări răspunde?
- De câte feluri este predicatul?
Prin ce parti de vorbire se exprima predicatul verbal analizat?
-La ce mod sunt verbele analizate?
- Care este locul predicatului verbal în propoziţie?
- Ce putem spune despre punctuaţie?
Se realizează împreună cu elevii o hartă conceptuală a lecţiei care cuprinde: definiţia,
felurile predicatului şi prin ce poate fi exprimat predicatul verbal.
Împărţiţi pe grupe, elevii vor avea ca sarcină să rezolve exerciţiile, diferenţiat, propuse în fişele
de lucru astfel încât toţi elevii să-şi consolideze notiunile despre predicatul verbal (ANEXA 2)

5.OBTINEREA PERFORMANTEI SI ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI 10min.


Se dă testul de construcţie a 4 enunţuri cu P.v. exprimate prin verb predicativ,adverb
predicativ,locuţiune verbală,interjecţie
6.EVALUAREA PERFORMANTEI 3 min.
Se fac aprecieri globale şi individuale asupra modului de participare la oră, notând elevii care
s-au remarcat.
7.ASIGURAREA RETENTIEI 2 min Se prezintă tema pentru acasă.

3
ANEXA 2
Grupa 1
FIŞĂ DE LUCRU
1. Identifică, prin subliniere, predicatele verbale şi precizează prin ce sunt exprimate:
Iata-l pe George!
……………………………………………………………………………………………..........
Hai să plecăm!
…………………………………………………………………………………………………..
Am băgat de seamă târziu că îşi luase picioarele la spinare.
……………………………………………………………………………………......................
Fără doar şi poate că a plouat mult ieri.
…………………………………………………………………………………………………..
Se gândeşte adesea la casa bunicilor săi.
.......................................................................................................................................................
Nu a participat la concurs, fiindcă nu a fost anunţat de nimeni.
4
……………………………………………………………………………………………………
Nu a băgat de seamă că îl striga.
.........................................................................................................................................................
Desigur că vrea să-l luaţi cu voi.
.........................................................................................................................................................
De bună seamă că v-ar ajuta.
.........................................................................................................................................................
–Hai la mine înainte de a ajunge ceilalţi!
…………………………………………………………………………………………………….
2. Alcătuieşte propoziţii respectând cerinţele:

a. a alerga, diateză pasivă, predicat verbal


…………………………………………………………………………………………………..
b. un verb impersonal să fie predicat verbal
………………………………………………………………………………………………......
c. adverb predicativ, predicat verbal
…………………………………………………………………………………………………..
d. interjecţie predicativă, predicat verbal
…………………………………………………………………………………………………..

Grupa 2
FIŞĂ DE LUCRU
Clasa a VII-a

1. Identificaţi predicatele din textele de mai jos şi subliniaţi-le cu o linie. Completati tabelul
cu cinci predicate la alegere.

a)« Peste câteva zile umblă el la rădăcina pomului ca să vadă ce-i fac banii. L-au trecut
sudorile. Banii dispăruseră. Caută. Se învârteşte. Numără din nou pomii... Cineva îi furase. Îl
văzuse când s-a ascuns şi umblase pe urmele lui.”
(Cezar Petrescu – “Iscusinţa orbului”)

b) « În fiecare primăvară, Petrişor şi Anicuţa mureau de teamă că s-au uscat salcâmii peste
iarnă. Toţi pomii din grădina lor înfloreau, înverzeau, numai salcâmii înălţau braţe negre în
văzduh. Cireşii, vişinii, prunii, merii şi perii se împodobeau cu o puzderie de flori albe sau
trandafirii. Numai salcâmii îşi scuturau, în bătaia vântului, păstăile uscate.”
(I. Agârbiceanu-“Salcami in

Predicat Ce este ca parte Persoana Numarul Timpul


de vorbire

5
2. Completaţi propoziţiile date cu predicate potrivite:
“Căprioara ......................... fuga; ....................... încet prevăzătoare, ............. din poiană în
poiană, ......................... apoi sub bolţi de frunze, pe urmă, prin hrube adânci de verdeaţă până
ce .......................... în inima întunecată ca un iad a pădurii.”
( a conteni, a păşi, a trece, a intra, a pătrunde)
(M. Sadoveanu – “Stigletele”)

3. Alcătuiţi câte o propoziţie cu predicatul în următoarele poziţii:


a) la începutul propoziţiei;
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
la sfârşitul propoziţiei;
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
în interiorul propoziţiei;
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

ANEXA 1
REBUS

1. Personajul principal al nuvelei „Două loturi” este Lefter…………….


2. Autorul nuvelei se numește I. L. ……………………..
3. Domnul lefter cumpără cu bani împrumutați două ……………….
4. Lefter Popescu împrumută bani de la căpitanul ……………….
5. Pentru că nu găsește biletele e furios și sparge cele 10……………………
6. Numerele de pe biletele de loterie sunt……………………….
7. Țigăncile locuiesc în mahalaua…………………………..
8. Titlul nuvelei este „Două……..”
9. Lefter Popescu lucra ca ……………într-un minister
10. Numele de familie al personajului principal este………….
11. Lefter le vizitează pe ……..în încercarea de a găsi biletele
12. Madam Popescu a dat……………în schimbul a 10 farfurii
13. Așa îl poreclește Lefter Popescu pe șeful său
14. Acțiunea nuvelei se petrece în orașul………………………..
15. Opera „Două loturi” este o ……………….
16. Ce sentiment îți provoacă drama trăită de personajul Lefter Popescu

6
A

ANEXA 2

1. Mircea cel Bătrân i-a învins pe turci la Rovine.


vb.pred.- diateza activă

2. Mihai Eminescu şi-a imaginat această luptă.


vb. pred. – diateza reflexivă

3. Lupta a fost descrisă în poezia Scrisoarea III.


vb. pred. – diateza pasivă

4. Turcii au dat năvală în Ţara Românească.


locuţiune verbală

5. Fireşte/ că ne iubim părinţii/.

7
adverb predicativ

6. Se cade/ să respectăm tradiţiile./


vb.refl.impersonal

7. Iepurele ţuşti din tufiş.


interj. pred.