Sunteți pe pagina 1din 3

Nume: Trăsnitu George Alexandru

Clasa: a XII-a B

XIIB-M1 PLANIFICAREA PRODUCTIEI

TEST DE EVALUARE

1.DEFINITI PROCESUL DE PRODUCTIE SI SPECIFICATI COMPONENTELE:

Obţinerea bunurilor materiale, ca rezultat al desfăşurării procesului


de producţie industrial,constituie activitatea principală a
întreprinderilor industriale

1.1 Conceptul de proces de producţie

1.2 Procese industriale. Procese non-industriale

1.3 Criterii de clasificare a proceselor de producţie

1.4. Componentele procesului de producţie

2.CLASIFICATI PROCESELE DE PRODUCTIE:

a) procesele de muncă de bază, prin care se înţeleg acele procese care


au ca scop transformarea diferitelor materii prime şi materiale în
produse, lucrări sau servicii care constituie obiectul activităţii de bază a
întreprinderii;

b) procesele auxiliare sunt acelea care, prin realizarea lor, asigură


obţinerea unor produse sau lucrări care nu constituie obiectul activităţii
de bază a întreprinderii, dar care asigură şi condiţionează buna
desfăşurare a proceselor de muncă de bază;

c) procesele de muncă de servire au ca scop executarea unor servicii


productive care nu constituie obiectul activităţii de bază sau activităţi
auxiliare dar care prin realizarea lor condiţionează buna desfăşurare
atât a activităţii de bază, cât şi a celor auxiliare.

3.ENUMERATI TIPURILE DE PRODUCTIE.

In practică se disting 3 tipuri de producţie:

- tipul de producţie în serie,

- tipul de producţie în masă,

- tipul de producţie individual.

4.SPECIFICATI METODELE DE ORGANIZARE A PRODUCTIEI.


O organizare riguroasa a procesului tehnologic de baza trebuie sa tina
seama de:

- gruparea intreprinderilor dupa gradul de transformare al produsului


finit (intreprinderi extractive, producatoare de materii prime de baza);

-tipul concret de industrie specific ramurii industriale;

-gradul de arborescenta a operatiilor procesului tehnologic;

-tipul de productie caracteristic intreprinderii (de masa, series au


individual).