Sunteți pe pagina 1din 14

Surse de finanţare

Anexe la Capitolul 8 - Exemple de propuneri de creditare

I.

(sursa: www.microfinance.md, la situaţia din 1 februarie 2010)


Corporaţia de Finanţare Rurală este o instituţie financiară nebancară, care serveşte
drept centrală de finanţare pentru asociaţiile de economii şi împrumut, precum şi
creditează la direct fermierii şi antreprenorii rurali.
Misiunea Corporaţiei de Finanţare Rurală este de a acorda servicii financiare
fermierilor şi antreprenorilor în condiţii avantajoase şi prin urmare, de a contribui la
dezvoltarea rurală, în corespundere cu Strategia de Creştere Economică şi Reducere
a Sărăciei a Republivii Moldova.
Creată în 1997 de către primele asociaţii de economii şi împrumut din Moldova,
Corporaţia de Finanţare Rurală întruneşte astăzi, 283 de asociaţii. Deşi este o soci-
etate pe acţiuni, Corporaţia reprezintă o instituţie cooperatistă tipică, în care clienţii
în calitate de acţionari sunt, în acelaşi timp, proprietari ai instituţiei.
Clienţi ai Corporaţiei sunt în prezent 270 de asociaţii de economii şi împrumut din
satele republicii, cu peste 47 mii de membri activi, beneficiari de microîmprumuturi
sau depunători, precum şi peste 300 de fermieri şi antreprenori care au depăşit limitele
unei asociaţii de economii şi împrumut, antreprenori mici de la sate şi întreprinderi
create de aceştia – cooperative de întreprinzători, societăţi cu răspundere limitată,
precum şi alţi agenţi economici rurali care desfăşoară activităţi de producţie, prestări
de servicii, comerţ. O atenţie sporită este acordată clienţilor care desfăşoară activităţi
neagricole şi social-orientate în sate – cabinete medicale, servicii de telecomunicaţii,
deservire socială – contribuind la dezvoltarea infrastructurii sociale în mediul ru-
ral. Volumul împrumuturilor acordate de Corporaţie clienşilor săi în anul 2004 a
depăşit 146 milioane lei şi este în continuă creştere. În afară de produse financiare,
Corporaţia acordă clienţilor săi servicii de consultanţă, instruire, asistenţă în planifi-
carea şi dezvoltarea afacerilor.
Produsele Corporaţiei de Finanţare Rurală

Împrumuturi investiţionale pe termen lung fermierilor privaţi şi antreprenorilor rurali

Destinaţia împrumutului investiţii în activităţi de producere, prelucrare sau pre-


stare servicii în sectorul rural
Termenul maxim 10 ani
Perioada de graţie maxim 12 luni
Rata dobânzii 22-24,5% anual
Rambursarea împrumutului lunar sau trimestrial/semianual
Plata dobânzii lunar sau trimestrial
Gaj 100 - 130% din suma împrumutului
Contribuţia proprie minim 20% din valoarea investiţiei

333
Surse de finanţare

Împrumuturi pentru majorarea capitalului circulant

Destinaţia împrumutului majorarea capitalului circulant


Termenul maxim 36 de luni
Rata dobânzii 22-24,5% anual
Rambursarea împrumutului lunar sau trimestrial/semianual
Plata dobânzii lunar sau trimestrial
Gaj 100 - 130% din suma împrumutului
Contribuţia proprie minim 20% din valoarea investiţiei

Linii de împrumut pentru majorarea capitalului circulant

Beneficiarii eligibili clienţi cu istorie de creditare la Corporaţie


Destinaţia împrumutului majorarea capitalului circulant
Soldul minim minim de 20% din suma iniţială a liniei, la orice dată
Termenul maxim 36 de luni
Perioada de graţie maxim 12 luni
Rata dobânzii 22-24,5 % anual
Rambursarea împrumutului lunar sau trimestrial/semianual
Plata dobânzii lunar sau trimestrial
Gaj 130% din suma împrumutului
Contribuţia proprie minim 20% total necesar de capital circulant

II. Iutecredit (sursa: www.iutecredit.md, la situaţia din 1 februarie 2010)


IuteCredit acordă credite în mărime de 3000–10000 lei pentru o perioadă de 6-12
luni, rata dobânzii fiind de 20% anual.
Adiţional, se percepe o taxă aferentă contractului, care poate fi achitată în şase
rate împreună cu suma creditului.
Credite oferite de IuteCredit:

Împrumut 5000
Taxa aferentă contractului de împrumut 1500
Rata dobânzii împrumutului 20%
Termenul de rambursare a împrumutului 6 luni
Împrumut Dobândă Taxa aferentă Total spre plată
contractului
833,35 83,33 250,00 1166,66
833,33 69,44 250,00 1152,77
833,33 55,56 250,00 1138,89
833,33 41,67 250,00 1125,00
833,33 27,78 250,00 1111,11
833,33 13,89 250,00 1097,24
Total 5000,00 291,67 1500,00 6791,67

334
Surse de finanţare

Împrumut 10000
Taxa aferentă contractului de împrumut 2750
Rata dobânzii împrumutului 20%
Termenul de rambursare a împrumutului 6 luni
Împrumut Dobândă Taxa aferentă Total spre plată
contractului
1666,65 166,67 458,33 2291,67
1666,67 138,89 458,33 2263,89
1666,67 111,11 458,33 2236,11
1666,67 83,33 458,33 2208,33
1666,67 55,56 458,33 2180,56
1666,67 27,78 458,33 2152,78
Total 10000,00 583,34 2750,00 13333,33

III.

(sursa: www.procredit.md, la data din 1 septembrie 2009)

ÎCS „ProCredit” SA oferă finanţare întreprinderilor micro, mici şi mijlocii din Mol-
dova. În calitate de instituţie nebancară, compania nu poate oferi facilităţi de depozit
sau alte servicii bancare noncreditare. Până în iulie 2004 compania a activat cu numele
„Micro Enterprise Credit (MEC) din Moldova” SA, schimbându-şi ulterior denumirea
ca urmare a deciziei acţionarilor de a stabili un nume şi un logotip comun pentru toate
instituţiilor financiare din 22 ţări ce aparţin grupului „ProCredit”. În mai 2006 compa-
nia şi-a majorat capitalul cu 400 000 dolari SUA. În acelaşi timp, „ProCredit Holding
AG”, Germania, spre sfârşitul anului 2007 şi-a mărit cota în ProCredit până la 100%.
Acest pas constituie o parte a amplei strategii de consolidare, potrivit căreia ProCredit
Holding cumpără cota majoritară în toate instituţiile ProCredit.
Produse de creditare
ProExpress Plus – credit până la 3 000 dolari SUA
- fără gaj
- fără garant
- decizia este luată în decursul unei zile
Creditul ProExpress Plus permite obţinerea repidă, în decurs de o zi, a sumei de
bani necesare pentru dezvoltarea afacerii. Beneficiari sunt micii antreprenori (per-
soane juridice – firme, antreprenori privaţi şi persoane fizice), care îşi desfăşoară
activitatea pe teritoriul Republicii Moldova.
335
Surse de finanţare

Condiţii pentru obţinerea creditului ProExpress Plus: o afacere stabilă, fără între-
ruperi până în momentul depunerii cererii. Termenul minim de activitate a debitoru-
lui: comerţ/servicii – 2 luni, producere – 3 luni, agricultură – 12 luni.

Suma Rata dobânzii

până la 3 000 dolari SUA 26%

Termen Comision

până la 36 de luni 3%

Acte necesare pentru perfectarea creditului


Persoană fizică:
•  Buletin de identitate (paşaport)
•  Patentă (dacă există)
Persoană juridică:
•  Buletin de identitate (paşaport)
•  Certificat de înregistrare de stat a întreprinderii
ProExpres – credit până la 10 000 dolari SUA
ProRapid – credit până la 30 000 dolari SUA

ProBusiness – credit până la 100 000 dolari SUA


-  decizia este adoptată în decurs de 5 zile
-  pachet minim de documente
-  pe un termen de până la 60 de luni
Creditul ProBusiness permite obţinerea repidă, în decurs de 5 zile, a sumei de
bani necesare pentru dezvoltarea afacerii. Pot beneficia de creditare micii antre-
prenori (persoane juridice – firme), care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Re-
publicii Moldova.
Condiţii pentru obţinerea creditului ProBusiness: o afacere stabilă nu mai puţin
de 6 luni (comerţ/servicii/producere).
Suma Rata dobânzii
până la 36 de luni

20%
De la 50 001 dolari SUA până la 100 000 dolari SUA
până la 60 de luni

21%
Termen Comision

•  până la 36 de luni – 2%
Până la 60 luni
•  până la 60 de luni – 2,5%

336
Surse de finanţare

Acte necesare pentru perfectarea creditului


•  Buletin de identitate (paşaport)
•  Certificat de înregistrare de stat a întreprinderii
•  Documente primare legate de activitatea economică
Garanţie
•  Avere mobilă (rezerve materiale, echipament, mijloace de transport auto)
•  Avere imobilă (minim 50% din suma spre rambursare)
•  Fidejusiune
ProInvest – credit peste 100 000 dolari SUA
ProAgro

IV.

Compania „Prime Capital” a fost creată în anul 2005 ca întreprindere cu capi-


tal străin specializată în oferirea împrumuturilor ipotecare, a împrumuturilor pentru
business şi corporative pe termen lung. Companea financiară nonbancar, îşi începe
activitatea în ianuarie 2006, fiind prima companie ipotecară din Republica Moldova,
şi cunoaşte o dezvoltare şi o creştere rapidă.
Fondator şi proprietar al „Prime Capital” este fondul de investiţii gestionat de
NCH Capital (SUA).
Deşi „Prime Capital” este o companie destul de tânără pe piaţă, ea a reuşit să
câştige recunoştinţa clienţilor şi un portofoliu considerabil de împrumuturi.
Compania financiară are ca scop oferirea unor servicii de înaltă calitate şi a unei
diversităţi mari de produse de împrumut pentru clienţii săi.
Produse
INVESTIŢIONAL 2
Împrumutul se oferă pentru acoperirea investiţiilor în active capitale:
-  procurarea imobilelor nelocative (administrative, comerciale, de producere,
depozite, frigidere etc.);
-  construcţii, reconstrucţii, renovări;
-  reparaţii curente şi capitale ale imobilelor;
-  procurarea terenurilor agricole şi comerciale;
-  dezvoltarea reţelei de reprezentanţe şi filiale.
de la 3 000 dolari SUA până la 500 000 dolari SUA termen – până la 10 ANI
rata dobânzii – între 15,0 şi 16,5% ANUAL, în dependenţă de termenul îm-
prumultului
valoarea împrumutului solicitat nu trebuie să depăşească 50% din
costul gajului

337
Surse de finanţare

GAJ
-  imobile (locative şi nelocative);
-  terenuri comerciale şi agricole;
-  depozite bancare.

V.  Dezvoltarea afacerilor pentru abilitarea economică a tineretului (PASET)

Implementatori ai programului: Ministerul Educaţiei şi Ministerul Economiei.


Obiectiv: Crearea unui climat favorabil pentru implementarea ideilor de afaceri ale tinerilor,
care le-ar asigura un loc de muncă şi o şansă reală pentru o viaţă decentă, independentă
din punct de vedere financiar.
Grup-ţintă: Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 30 ani, din satele şi oraşele mici ale ţării.
Activităţi principale: Instruire în domeniul dezvoltării afacerilor; asistenţă la identificarea
potenţialelor oportunităţi de afaceri;
asistenţă în elaborarea tehnică a propunerilor de afaceri; asistenţă în procesul de înregis-
trare juridică a afacerii; asistenţă la elaborarea aplicaţiei pentru grant şi a cererii de credi-
tare; asistenţă postcreare până la doi ani, în funcţie de necesităţile antreprenorului.
Proiectul vizează acordarea creditelor preferenţiale (pe 2 ani) cu o porţiune de grant (max-
im 50%). Valoarea maximă a proiectului este de 10000 dolari SUA.

Contacte:
Adresa: str. Cosmonauţilor, 9, bir.512, Chişinău
Telefon: 22 31 06, 20 99 79
Fax: 24 44 69
E-mail: infopaset@gmail.com,
Pagină web: www.edu.md , www.capmu.md

VI. Programul JNPGA pentru dezvoltarea sectorului IMM


Implementatori ai programului: Ministerul Economiei, JICA.

Obiectiv: Promovarea eforturilor privind ajustările economice structurale prin facilitarea


procurării de către întreprinderile micului business a unui vast sortiment de echipament
de producere.
Grup-ţintă: întreprinderile mici şi mijlocii de pe întreg teritoriul Republicii Moldova (cu
excepţia mun. Chişinău şi Bălţi).
Activităţi principale: Procurarea de echipament în regim de leasing pentru o perioada de
un an, cu oferirea unui grant de 40%. Valoarea procurării variază între 5 şi 24 milioane
Yeni Japonezi.

Contacte:
Adresa: bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180, bir. 812
Telefon: 23 85 74, 29 67 18
Fax: 29 67 19
E-mail: office.giu@jnpga.md
Pagină web: www.jnpga.md

338
Surse de finanţare

VII. Fonduri structurale Romania/Ucraina/Republica Moldova (www.fonduri-


structurale.ro)
Programe de Cooperare Teritorială

Perioada de depunere
Domenii de finantare active
De la până la
1 octombrie 2008 30 aprilie 2010 Programul de Cooperare Tranfrontalieră România –
Bulgaria 2007-2013

16 iunie 2009 22 septembrie Programul Operational de Cooperare Tranfrontalieră


2009 Ungaria – Slovacia – România – Ucraina 2007-2013

1 iulie 2009 28 octombrie Programul Operational de Cooperare Romania-Ucrai-


2009 na-Republica Moldova 2007-2013 Prioritatea 3 - Coop-
erarea de tip “people to people”

1 iulie 2009 28 octombrie Programul Operaţional de Cooperare România – Ucrai-


2009 na – Republica Moldova 2007-2013 Prioritatea 1 – Spre
o economie mai competitivă a zonei de frontiera
Prioritatea 2 – Mediul şi pregătirea pentru situaţii de
urgenţă

30 iunie 2009 12 octombrie Programul Operaţional „Marea Neagră 2007-2013”


2009

339
Instituţii şi organizaţii care oferă asistenţă
pentru întreprinzători

Instituţii şi organizaţii de stat PROGRAME DE ASISTENŢĂ


STRĂINE
Direcţia politici de dezvoltare a între-
prinderilor mici şi mijlocii şi profesii Biroul de Cooperare Tehnică al Germa-
liberale, Ministerul Economiei niei (GTZ)
mun. Chişinău, str. Piaţa Marii Adunări mun. Chişinău, str. Bulgară, 31 a
Naţionale, 1 tel.: +373 22/ 22 83 19
tel.: +373 22/ 25 06 46 fax: +373 22/ 22 59 04
web-site: www.mec.md web-site: www.gtz.de

Organizaţia pentru Dezvoltarea CAMIB


Sectorului IMM mun. Chişinău, str. Şciusev, 49, of. 15
mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48 tel./fax: +373 22/ 22 97 25
tel.: +373 22/ 29 57 41 tel.: + 373 22/ 21 08 87
fax: +373 22/ 29 57 97 web-site: www.camib.com
web-site: www.odimm.md
Programul BAS Moldova, BERD
Agenţia de Stat pentru Proprietatea mun. Chişinău, str. B. Bodoni, 57/1, of. 416
Intelectuală (AGEPI) tel.: +373 22/ 21 16 14, 23 52 24
mun. Chişinău, str. A. Doga, 24/1 tel./fax: +373 22/ 21 15 85
tel.: +373 22/ 40 06 07 e-mail: office@bas.md
fax: +373 22/ 44 01 19 web-site: www.bas.md
web-site: www.agepi.md
Programul JNPGA pentru dezvoltarea
Camera Înregistrării de Stat sectorului IMM, finanţat de către Guver-
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi nul Japoniei
Sfânt, 73
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
tel.: +373 22/ 27 73 18
Sfânt, 180, of. 812
fax: +373 22/ 21 09 25
tel.: +373 22/ 23 85 74
web-site: www.cis.gov.md
fax: +373 22/ 29 67 19
e-mail: office.giu@jnpga.md
Camera de Licenţiere
web-site: www.jnpga.md
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
Sfânt, 124
Fondul Internaţional pentru Dezvoltare
tel.: +373 22/ 54 21 14
Agricolă (IFAD)/ Unitatea Consolidată
fax: +373 22/ 54 21 14
pentru Implementarea Programelor
web-site: www.licentiere.gov.md
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Sfânt, 162
mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 9 , et. 3 tel.: +373 22/ 22 50 46
tel.: +373 22/ 22 06 93 tel./fax: +373 22/ 21 00 56
fax: +373 22/ 82 33 54 e-mail: office@ifad.md
web-site: www.fisc.md web-site: www.ifad.md

340
Proiectul creşterii producţiei alimentare Asociaţia de Dezvoltare a Businessului
– 2KR Mic şi Mijlociu în Găgăuzia
mun. Chişinău, str. Calea Basarabiei, 18 or. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 123
tel.: +373 22/ 27 84 63, 54 98 81 tel./fax: + 373 291/ 26 226
e-mail: office@2kr.moldnet.md
web-site: www.2kr.moldnet.md Camera de Comerţ şi Industrie
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
Proiectul de dezvoltare a businessului Sfânt, 151
agricol (CNFA) tel.: + 373 22/ 22 15 52
mun. Chişinău, str. Bulgară, 33/1 fax: + 373 22/ 23 44 25
tel.: +373 22/ 57 79 30 e-mail: camera@chamber.md
e-mail: info@moldova.cnfa.org web-site: www.chamber.md
web-site: www.cnfa.md
Federaţia Natională AGROinform
Proiectul „Entranse 2 Your Business” mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, of. 309 Sfânt, 123 „V”
tel.: +373 22/ 83 83 45 tel.: +373 22/ 23 56 01, 23 56 96, 23 56 98
fax: +373 22/ 83 83 44 tel./fax: +373 22/ 23 56 97, 23 78 30
web-site: www.entranse.md e-mail: agroinform@agroinform.md
web-site: www.agroinform.md
CEED: Ridicarea competitivităţii şi con-
solidarea întreprinderilor Federaţia Naţională a Fermierilor din
mun. Chişinău, str. Tighina, 49/4, et. 3 Moldova
tel.: +373 22/ 50 52 45 mun. Chişinău, str. G. Cosbuc, 11
e-mail: office@ceed.md tel.: +373 22/ 21 01 88
e-mail: office@fnf.md
Winrock International, Noi Perspective web-site: www.fnf.md
pentru Femei
mun. Chişinău, str. Al. Hâjdeu, 94/1, of.2 Moldcoop
tel.: +373 22/ 88 54 25 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 67
fax: +373 22/ 54 05 66 tel.: +373 22/ 27 15 95, 27 11 24
web-site: www.winrock.org.md tel./fax: +373 22/ 27 24 84
e-mail: moldcoop@moldova.md
ASOCIAŢII DE ÎNTREPRINZĂTORI web-site: www.moldcoop.md
Asociaţia Micului Business din Republi-
ca Moldova UniAgroProtect
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt mun. Chişinău, str. Kogălniceanu, 22/1
148, of. 9 tel.: +373 22/ 27 55 38
tel./fax: + 373 22/ 22 63 91 tel./fax: +373 22/ 24 60 16
tel.: + 373 22/ 22 06 13 e-mail: uap@uap.md
e-mail: ambsuper@yahoo.com web-site: www.uap.md
web-site: www.amb.md
Uniunea Meşterilor Populari din Moldova
Asociaţia Naţională de Turism Rural mun. Chişinău, str. Al. Puşkin, 24, of. 54
Ecologic şi Cultural (ANTREC) tel.: +373 22/ 22 05 97
mun. Chişinău, str. Al. Puşkin, 24, of. 52 tel/fax: +373 22/ 22 73 63
tel./fax: + 373 22/ 23 78 23 e-mail: umpm@meganet.md
e-mail: antrec_org@yahoo.com web-site: www.iatp.md/ump

341
CENTRE ŞI INSTITUŢII DE INSTRU- INCUBATOARE DE AFACERI
IRE ŞI CONSULTANŢĂ ÎN AFACERI
Incubatorul de afaceri IMPULS
Agenţia ACSA mun. Bălţi, str. Mircea cel Bătrân, 81
mun. Chişinău,str. 31 August 1989, 98, of. 401 tel.: +373 231/2 30 98
tel.: + 373 22/ 23 5354 tel./fax: +373 231/2 70 66
fax: + 373 22/ 2353 28 e-mail: impuls@moldova.cc
e-mail: office@acsa.md
web-site: www.acsa.md Incubatorul de Afaceri ASEM
mun. Chişinău, str. B. Bodoni, 59
Asociaţia întreprinderilor mici „Nord” ASEM, bloc B
or. Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 94 tel./fax: + 373 22 / 22 98 82
tel.: +373 246/ 23 805 e-mail: incubator@ase.md
fax: +373 246/ 25 676 web-site: www.incubator.ase.md

Incubatorul de Afaceri din Soroca (IAS)


Centrul de Instruire şi Consultanţă în
or. Soroca, str. Kogălniceanu, 11
Afaceri - MACIP
tel./fax: +373 230/ 2 04 06
mun. Chişinău, str. B. Bodoni, 59,
ASEM, bloc B, of. 106 Incubatorul de Afaceri
tel.: + 373 22/ 24 52 11 Şcoala Micului Business din Cahul
tel./fax: + 373 22/ 40 29 41 or. Cahul, str. Dunării, 36
e-mail: macip@ase.md tel./fax: +373 299/ 28 838
web-site: www.macip.ase.md e-mail: business@mtc-ch.md

Centrul de Suport al Businessului din Incubatorul de Afaceri Ungheni


Ungheni „Casa antreprenoriatului”
or. Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26 mun. Ungheni, str. Barbu Lăutaru, 26
tel.: +373 2 36/ 20 177 tel.: +373 2 36/ 20 177
tel./fax: +373 2 36/ 20 176 tel./fax: +373 2 36/ 20 176
e-mail: admin@csbu.com e-mail: admin@csbu.com
web-site: www.csbu.com web-site: www.csbu.com

Centrul de productivitate şi competitivitate Incubatorul de Afaceri ProAgroIndPrivat


mun. Chişinău, str. Alba-Iulia, 75, bl. G, or. Hânceşti, str. Mihalcea Hăncu, 121/29
of. 908 tel.: +373 269/ 23 252
tel.: +373 22/ 58 92 80, 58 92 82, 58 92 92 fax: +373 231/ 23 840
e-mail: cpc@aria.md
web-site: www.aria.md/cpc INSTITUŢII BANCARE
BC „Banca Socială” SA
Pro-biznet SRL mun. Chişinău, str. B. Bodoni, 61
mun. Chişinău, str.31 August 1989, 98, of. 511 tel.: + 373 22/ 22 14 94, 22 14 81
tel.: +373 22/23 53 26, 23 89 06 fax: + 373 22/ 22 42 30
fax: +373 22/23 52 02 e-mail: office@socbank.md
e-mail: info@pro-biznet.com web-site: www.socbank.md

Şcoala Micului Business din Cahul BC „Comerţbank” SA


or. Cahul, str. Dunării, 36 mun. Chişinău, str. Independenţei, 1/1
tel.: +373 299/3 36 33 tel.: + 373 22/ 83 98 39
tel./fax: +373 299/28 838 e-mail: secretary@comertbank.md
e-mail: business@mtc-ch.md web-site: www.comertbank.md

342
BC „Energbank” SA „ProCredit Bank” SA
mun. Chişinău, str. V. Alecsandri, 78 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
tel.: + 373 22/ 54 43 77 Sfânt,65, of. 901
fax: + 373 22/ 27 98 55 tel.: +373 22/ 83 64 01
e-mail: office@energbank.com fax: +373 22/ 27 34 88
web-site: www.energbank.com e-mail: office@procreditbank.md
web-site: www.procreditbank.md
BC „EuroCreditBank” SA
mun. Chişinău, str. Ismail, 33 BC „Unibank” SA
tel.: + 373 22/ 50 01 01, 50 02 22 mun. Chişinău, str. B. Bodoni, 45
fax: + 373 22/ 54 88 27 tel.: + 373 22/ 25 38 01
e-mail: info@ecb.md fax: + 373 22/ 22 05 30
web-site: www.ecb.md e-mail: unibank@cni.md
web-site: www.unibank.md
BC „Eximbank – Gruppo Veneto Banca” SA
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi BC „Universalbank” SA
Sfânt, 171/1 mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
tel.: + 373 22/ 30 11 02 Sfânt, 180
fax: + 373 22/ 60 16 11 tel.: + 373 22/ 26 97 00
e-mail: exim@eximbank.com fax: + 373 22/ 26 96 99
web-site: www.eximbank.md e-mail: ub@mail.universalbank.md
web-site: www.universalbank.md
„Banca de Finanţe şi Comerţ” SA
mun. Chişinău, str. Al. Puskin, 26 BC „Victoriabank” SA
tel.: + 373 22/ 22 74 35 mun. Chişinău, str. 31 august 1989, 141
fax: + 373 22/ 23 73 08 tel.: + 373 22/ 57 61 00
e-mail: fincom@fincombank.com fax: + 373 22/ 23 5 33
web-site: www.fincombank.com e-mail: office@victoriabank.md
web-site: www.victoriabank.md
BC „Mobiasbanca – Groupe Société
Générale” SA „Banca Comercială Română Chişinău” SA
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi mun. Chişinău, str. Tricolorului, 32 A
Sfânt, 81 a tel.: + 373 22/ 22 05 49
tel.: + 373 22/ 54 19 74 fax: + 373 22/ 22 35 09
fax: + 373 22/ 54 19 74 e-mail: office@bcr.md
e-mail: info@mobiasbank.com web-site: www.bcr.md
web-site: www.mobiasbank.com
ORGANIZAŢII DE GARANTARE A
BC „Moldindconbank” SA CREDITELOR
mun. Chişinău, str. Armenească, 38 Fondul de garantare a creditelor
tel.: + 373 22/ 57 67 82 mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48, of. 303
fax: + 373 22/ 27 91 95 tel.: +373 22/ 22 50 79
e-mail: computer@micb.net.md fax: +373 22/ 29 57 97
web-site: www.moldindconbank.com web-site: www.odimm.md

BC „Moldova Agroindbank” SA „Garantinvest” SRL, societate


mun. Chişinău, str. Cosmonauţilor, 9 interbancară de garantare
tel.: + 373 22/ 22 27 70, 24 46 49 mun. Chişinău, str. 31 August 1989, 98, of. 504
fax: + 373 22/ 22 80 58 tel.: +373-22/ 234 970
e-mail: aib@maib.md e-mail: garantinvest@gmail.com
web-site: www.maib.md web-site: www.garantinvest.md

343
INSTITUŢII DE MICROFINANŢARE „TehAgroLeasing” SRL
mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi
Microinvest
Sfânt, 162, of. 1402
mun. Chişinău, str. Al. Puşkin, 16, et.2
tel.: +373-22/ 21 01 16, 21 01 26
tel.: +373-22/ 21 27 64
fax: +373-22/ 21 00 39
fax: +373-22/ 22 99 02
e-mail: tehagroleasing@mdl.md
e-mail: microinvest@mictoinvest.md
web-site: www.microinvest.md
„Banca Socială Leasing” SA
mun. Chişinău str. B. Bodoni, 61
Corporaţia de Finanţare Rurală
tel.: +373-22/ 22 14 81
mun. Chişinău, str. I. Creangă, 10/5
tel./fax: +373-22/ 22 42 30
tel./fax: +373-22/ 59 55 59
e-mail: office@socbank.md
e-mail: office@microfinance.md
web-site: www.socbank.md
web-site: www.microfinance.md
ICS „Express Leasing” SRL
COMPANII DE LEASING
mun. Chişinău, bd. Moscova, 20
„MAIB –Leasing” SA tel.: +373-22/ 49 84 44, 49 93 17
mun. Chişinău, str. Tighina, 49 fax: +373-22/ 49 93 15
tel.: +373-22/ 20 36 16 e-mail: office@imcgroup.dnt.md
fax: +373-22/ 20 25 66 web-site: www.expressleasing.md
e-mail: info@leasing.md
web-site: www.leasing.md

„Euroleasing” SRL
mun. Chişinău, str. Ismail, 33, of. 501
tel.: +373-22/ 27 27 09, 50 02 45
fax: +373-22/ 27 25 24
e-mail: eleasing@mtc.md
web-site: www.euroleasing.md

344
345
346