Sunteți pe pagina 1din 1

NUME CLIENT DE AUDIT: S.C. FRAROM INTERNATIONAL EST S.R.L. C4.

1
NUME SOCIETATE DE AUDIT: S.C. INTER AUDIT S.R.L.

EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2014

CENTRALIZATOR AL AJUSTARILOR DE AUDIT

Contul de profit si pierdere Bilant Decizie(sectiunea D) Doc. justific. pentru


DB CR DB CR se ajusteaza/ ajustarile acceptate
Nr. Explicatii ajustare-conturi afectate de ajustare nu se ajusteaza

4111 Clienti = % 9,000.00 se ajusteaza


707 Venituri din vanz. marfurilor 7,258.07
4427 TVA colectata 1,741.93

Inregistrat corectarea facturii inregistrate gresit

Diferente de audit pentru care nu s-au facut ajustari 0.00 0.00 0.00 0.00 Total neajustat
PRAG-etapa exprimarii opiniei 104,945.31 104,945.31 104,945.31 104,945.31
0.00 7,258.07 9,000.00 1,741.93 Total ajustat

OPINIE: Avand in vedere cele constatate si cele ajustate, emitem o opinie fara rezerve. Situatiile financiare prezinta o imagine fidela a operatiunilor din ciclul vanzari.