Sunteți pe pagina 1din 12

CREANŢE ŞI PLĂŢI ÎN AVANS

RON
1. Prag de semnificatie: 104,945.31
2. Verificati daca s-a asigurat:
Esantionul impreuna cu pragul prin aplicare acopera:
CLIENT NOU: 60% SOLD SI RULAJ

3. Verifica extrapolarea erorii EROARE TOLERABILA

Iniţiale
Client: S.C. FRAROM INTERNATIONAL EST Întocmit de: RIG
S.R.L. 0
0
0

Perioada: 01.01.2014 - 31.12.2014 Revizuit de: IAG

Probe de audit necesare Esantion(sect.F/ration. Prof.)

1. Obţineţi un tabel sintetic cu debitorii şi plăţile în M.E.


avans aferente exerciţiului curent şi celui următor.
Dacă clientul ţine un jurnal al vânzărilor şi o situaţie
a vânzărilor zilnice, efectuaţi testul 2. În caz
contrar, efectuaţi testul 3.
ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F

2. Obţineţi o listă cu soldurile finale din jurnalul M.E.


vânzărilor şi asiguraţi-vă că suma acestora
corespunde cu totalul de control al debitorilor din
cartea mare.
Verificaţi contul de control al jurnalului vânzărilor
aferent exerciţiului auditat.
ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F
a. Investigaţi înregistrările contabile cu valoare mare R.P.
sau neobişnuită.

b. Investigaţi orice variaţie mare sau neobişnuită a M.E.


vânzărilor sau a notelor de credit.
ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F

c. Verificaţi un eşantion de solduri pe baza jurnalului M.E.


vânzărilor şi invers.
ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F

d. Verificaţi adunările din lista soldurilor. M.E.


ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F

3.  Dacă nu există un jurnal al vânzărilor, obţineţi o M.E.


listă a soldurilor finale ale debitorilor comerciali şi
confruntaţi-o cu evidenţele contabile.
ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F

4. Verificaţi soldurile debitorilor, verificând: M.E.


ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F

a. Vechimea IN TOTALITATE

b. Încasarea creanţelor după sfârşitul exerciţiului. M.E.


ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F

5.  Discutaţi cu conducerea posibilitatea recuperării M.E.


creanţelor restante şi decideţi dacă este necesară
constituirea de provizioane pentru rău platnici.
ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F

6. Verificaţi respectarea principiului independenţei M.E.


exerciţiului pentru vânzări /debitori /încasări.
ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F
7. Examinaţi stornările emise după încheierea M.E.
exerciţiului financiar şi decideţi dacă este necesară
constituirea de provizioane.
ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F

8. Verificaţi plăţile în avans la încheierea exerciţiului M.E.


financiar.
ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F

a. Verificaţi elementele semnificative pe baza M.E.


documentelor justificative aferente.
ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F

b. Comparaţi plăţile în avans din exerciţiul curent cu R.P.


cele din anii anteriori pentru a identifica posibile
omisiuni.

9. Examinarea analitică

a. Comparaţi viteza de rotaţie a debitorilor din R.P.


exerciţiul curent cu cea din exerciţiul anterior şi
explicaţi variaţiile.

b. Comparaţi lista debitorilor ajunşi la scadenţă cu cea R.P.


din exerciţiile anterioare şi notaţi orice modificări
semnificative în indicatorul debitorilor restanţi.

10. Verificaţi lista soldurilor finale ale debitorilor. M.E.


Confirmaţi direct un eşantion de solduri ale
debitorilor şi verificaţi concordanţa dintre
confirmările primite şi evidenţele contabile ale
societăţii. Solicitaţi din nou confirmare din partea
debitorilor de la care nu aţi primit răspuns.
Îndosariaţi rezultatele confirmării directe a
debitorilor.

ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F
11. În ceea ce priveşte împrumuturile acordate M.E.
personalului sau directorilor, obţineţi confirmarea
scrisă a soldului, ratei dobânzii, dacă este cazul, şi a
condiţiilor de rambursare.
ESANT. NOU; cl. nou/cl.recurent; 60%/40%;daca nu acopera deja cel calculat conformsectiunii F

Teste suplimentare

Concluzie:

Cu excepţia aspectelor supuse atenţiei


verificatorului, am obţinut certitudinea că debitorii:

1.      Au fost înregistraţi corect şi în totalitate.

2.      Există şi aparţin societăţii.

3.      Sunt corect evaluaţi în bilanţ.

4.      Sunt prezentaţi corect în situaţiile financiare,


în conformitate cu OMFP 3055/2009 şi cu
standardele internaţionale de contabilitate.

Semnat................................................................
Data..................................................
Verificator/ Responsabil de misiune IAG
J

Data: 10.04.2015

Ref. Iniţiale Probleme apărute

J1.1 RIG, IAG

J2, J2.1 RIG, IAG


J2.1A

J2.1B

J2.1C-D

J2.1C-D

J4

J4.1A-B

J4.1A-B

J4.1A-B,J5

J6,J6.1
J2.1B;J7

J8

J8.1 A-B

J8.1 A-B

J9.1

J9.A

J9.B;J9.B1

J1.1;J10;
J10.1
J11;J11.1;J
11.2;J11.3
VERIFICAREA ESANTION

SECTIUNEA J

CLIENT NOU (60%)


Valoare totala rulaj 4111 10,684,293.31
Valoare testata: 7,648,069.59
% testat/total: 71.58%
Esantion sectiunea F si corespunzator
testului efectuat de la J 44
Decizie: ESANTION ASIGURAT
Esantion care sa acopere 60%

CLIENT NOU (60%)


Valoare totala rulaj 418 10,113,839.04
Valoare testata: 7,648,069.59
% testat/total: 75.62%
Esantion sectiunea F si corespunzator
testului efectuat de la J 44
Decizie: ESANTION ASIGURAT
Esantion care sa acopere 60%

CLIENT NOU (60%)


Valoare totala sold 471 114,784.24
Valoare testata: 114,784.24
% testat/total: 100.00%
Esantion sectiunea F si corespunzator
testului efectuat de la J 44
Decizie: ESANTION ASIGURAT
Esantion care sa acopere 60%
VERIFICAREA ERORII RAMASE IN SOLD

SECTIUNEA J

Valoare totala rulaj 4111 10,684,293.31


Valoare testata: 7,648,070
% testat/total: 71.58%
Erori descoperite in populatia testata: 9,000
Extrapolarea erorii in total populatie: 12,572.93
Prag de semnificatie: 104,945.31
Decizie: eroare tolerabila
ISA IAS, IFRS

STANDARDE RELEANTE: 310 IAS 1


320 IAS 32
Nu sunt exhaustive 500 IAS 36
In functie de client se pot 501 IAS 37
completa sau simplifica 520 IAS 38
530 IAS 21
540 IAS 14
550
610
620
500A
Esantion: 44 elemente Prag de semnificatie: 104,945.31 lei

Nr. Valoare Elemente Elemente sub


Nr. crt Client
factura factura peste prag prag
1 114677 KAUFLAND ROMANIA 288,654.09 288,654.09 0.00
2 114368 CARREFOUR ROMANIA 285,689.77 285,689.77 0.00
3 113569 CARREFOUR ROMANIA 283,241.94 283,241.94 0.00
4 114542 CARREFOUR ROMANIA 282,926.23 282,926.23 0.00
5 114555 CARREFOUR ROMANIA 275,752.33 275,752.33 0.00
6 114875 CARREFOUR ROMANIA 263,146.36 263,146.36 0.00
7 113111 VIVRE DECO 257,821.32 257,821.32 0.00
8 114543 AUCHAN ROMANIA 255,663.72 255,663.72 0.00
9 114493 AUCHAN ROMANIA 227,832.17 227,832.17 0.00
10 114540 VIVRE DECO 212,315.27 212,315.27 0.00
11 114567 AUCHAN ROMANIA 211,907.42 211,907.42 0.00
12 114992 AUCHAN ROMANIA 210,000.00 210,000.00 0.00
13 113267 CARREFOUR ROMANIA 199,564.32 199,564.32 0.00
14 114237 CARREFOUR ROMANIA 195,672.55 195,672.55 0.00
15 114222 VIVRE DECO 189,762.75 189,762.75 0.00
16 114114 CARREFOUR ROMANIA 189,653.32 189,653.32 0.00
17 114547 CARREFOUR ROMANIA 186,371.89 186,371.89 0.00
18 114223 ROMANIA HYPERMARCHE 179,821.06 179,821.06 0.00
19 113567 CARREFOUR ROMANIA 178,975.44 178,975.44 0.00
20 113216 CARREFOUR ROMANIA 163,218.62 163,218.62 0.00
21 113255 ROMANIA HYPERMARCHE 160,607.45 160,607.45 0.00
22 114333 VIVRE DECO 159,236.87 159,236.87 0.00
23 113456 VIVRE DECO 158,290.48 158,290.48 0.00
24 114667 CARREFOUR ROMANIA 155,537.21 155,537.21 0.00
25 114008 VIVRE DECO 153,829.05 153,829.05 0.00
26 114344 KAUFLAND ROMANIA 152,347.99 152,347.99 0.00
27 114452 CARREFOUR ROMANIA 151,460.59 151,460.59 0.00
28 114000 ROMANIA HYPERMARCHE 134,213.87 134,213.87 0.00
29 114568 ROMANIA HYPERMARCHE 133,452.76 133,452.76 0.00
30 114060 KAUFLAND ROMANIA 133,255.98 133,255.98 0.00
31 114555 BRICOSTORE ROMANIA 126,236.29 126,236.29 0.00
32 113334 ROMANIA HYPERMARCHE 122,875.65 122,875.65 0.00
33 113553 VIVRE DECO 120,400.00 120,400.00 0.00
34 113786 AUCHAN ROMANIA 118,879.05 118,879.05 0.00
35 114521 BRICOSTORE ROMANIA 103,800.00 0.00 103,800.00
36 114679 AUCHAN ROMANIA 100,405.44 0.00 100,405.44
37 113241 KAUFLAND ROMANIA 98,765.32 0.00 98,765.32
38 113002 BRICOSTORE ROMANIA 87,691.32 0.00 87,691.32
39 113664 BRICOSTORE ROMANIA 78,954.34 0.00 78,954.34
40 113906 AUCHAN ROMANIA 76,500.00 0.00 76,500.00
41 113985 CARREFOUR ROMANIA 70,600.00 0.00 70,600.00
42 113246 KAUFLAND ROMANIA 54,254.77 0.00 54,254.77
43 114878 PRAKTIKER ROMANIA 47,345.37 0.00 47,345.37
44 113218 PRAKTIKER ROMANIA 29,062.88 0.00 29,062.88