Sunteți pe pagina 1din 1

Lista subiectelor la disciplina “ Dreptul european al afacerilor”

1. Izvoarele dreptului european al afacerilor.


2. Subiecții dreptului Uniunii Europene.
3. Principiile de acțiune a dreptului Uniunii Europene.
4. Principiile de aplicare a dreptului Uniunii Europene.
5. Particularitățile dreptului Uniunii Europene.
6. Specificul regulamentului, a directivei și a deciziei.
7. Tratatul de la Maastricht din 1992. Reformele esențiale și obiectivul tratatului.
8. Cetățenia europeană. Drepturile fundamentale ale omului in Uniunea Europeană.
9. Politica Externă și de Securitate Comună. Obiectivele și instrumentele de realizare.
10. Principiul subsidiarității.
11. Carta Uniunii Europene cu privire la drepturile și libertățile fundamentale.
12. Tratatul de la Lisabona din 2007. Prevederile esențiale.
13. Obiectivele Uniunii Europene și instrumentele de realizare a obiectivelor UE.
14. Competențele exclusive ale Uniunii Europene.
15. Competențele partajate între Uniunea Europeană și Statele membre.
16. Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Rolul, structura și competențele.
17. Acțiunile în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.
18. Competențele Tribunalului.
19. Competențele Tribunalului Funcției Publice.
20. Piața internă. Definiția și acțiunile întreprinse în vederea realizării acestui obiectiv.
21. Comisia Europeană. Rolul și competențele ei în realizarea Pieței Unice Europene.
22. Uniunea vamală. Trăsătura principală și reglementarile esențiale ale Codului Vamal modernizat.
23. Conceptul și principiile Pieței interne a Uniunii Europene.
24. Libera circulație a mărfurilor.
25. Libera circulație a persoanelor.
26. Libera circulație a serviciilor.
27. Libera circulație a capitalurilor și a plăților.
28. Reglementările juridice cu privire la societățile comerciale.
29. Grupul European de Interes Economic. Condițiile de formă privind actul de constituire.
30. Grupul European de Interes Economic. Condițiile de fond privind actul de constituire.
31. Organul de decizie a Grupului European de Interes Economic.
32. Organul de administrare a Grupului European de Interes Economic.
33. Drepturile și obligațiile membrilor Grupului European de Interes Economic.
34. Societatea Europeană. Condițiile de fond privind valabilitatea actului de constituire.
35. Particularitățile Societății Europene.
36. Organele de direcție și administrare ale Societății Europene.
37. Noțiunea și funcțiile concurenței în economia de piață.
38. Rolul Comisiei Europene în politica de concurență.
39. Sistemul European de Bănci Centrale. Obiectivele și misiunile fundamentale.
40. Banca Centrală Europeană. Rolul și competențele.
41. Politica comercială comună. Instrumentele de realizare.
42. Obiectivele Politicii agricole comune.
43. Principiile Politicii agricole comune.
44. Politica industrială a Uniunii Europene. Obiectivele Principale.
45. Obiectivele Politicii comerciale comune.
Conf.univ. DEMERJI Ilie Departamentul DREPT