Sunteți pe pagina 1din 2

Proces-verbal nr.03 din 19. 11.

19 al şedinţei comisiei
metodice “Limbă şi comunicare” din IPGimnaziul
“Grigore Vieru”

Prezenţi: 4 profesori
Lipsesc: 1profesor

Ordinea de zi

1. Lecţie model la limba română în clasa a IV-a.


2.Tema pentru acasă între necesitate şi povară.
3.Noutăţi metodice.

1.A luat cuvîntul:


Romanova Aliona
Am demonstrat o lecţie model la limba română cu subiectul :Interpretarea
textului literar „Balada celor cinci motănaşi”. Am urmărit pe parcursul lecţiei să
ating următoarele obiective: să exprime opinii,atitudini oral ,scris în mod
coerent;să înţeleagă un text prin răspunsul la întrebări în baza lui;să exprime
propriile stări postlecturale;să caracterizeze personajul principal; să aducă
argumente asupra faptului discutat. Pe parcursul orei am folosit următoarele
metode şi procedee: explicaţia, conversaţia, ciorchinele, inteligenţele multiple
descoperirea,brainstormingul şi jocul didactic.Elevii au lucrat în perechi,în
grup,individual.Tot ce mi-am plănuit am realizat pe parcursul lecţiei.

 Tarlapan Oxana
„ Am asistat la o lecţie bine proiectată şi desfăşurată,o lecţie creativă,bogată în
metode şi procedee.Obiectivele lecţiei au fost atinse.Pe parcursul lecţiei elevii
au fost puşi în situaţie de problemă, au lucrat în perechi şi în grupe, au fost
activi. Foarte reuşita a fost autoevaluarea fiecărui elev la finele lecţiei. Pe
parcursul lecţiei, elevii au fost motivaţi continuind legătura cu clasele primare
ECD.

Patraşco Marina

„Doamna Aliona a chibzuit şi a proiectat lecţia folosind multe metode şi


procedee. A asigurat climat psihologic favorabil desfăşurării activităţii în
condiţii optime. Se stăruie să atragă atenţia elevilor asupra obiectivelor
esenţiale ale lecţiei. Este capabil să realizeze lecţia înbinînd în mod chibzuit şi
eficient diverse activităţi de predare. Corect s-a repartizat timpul. Tema de
acasă este accesibilă, creativă.

2.A luat cuvîntul Eremciuc Galina


Se pune în discuţie: Tema pentru acasă între necesitate şi povară

3.Se discut noutăţile metodice privind continuitatea ECD în clasa aV-a

S-a hotărît:

1. Anexarea proiectului didactic de la lecţia model la catedră.


2. Anexarea materialului teoretic la catedră.
3.Anexarea materialului teoretic la catedră .