Sunteți pe pagina 1din 1

MISANDRA SRL REFERINTA FOAIA DE LUCRU C 5

INTOCMIT: N.A.E.

PERIOADA AUDITATA: 01.01.2016- 31.12.2016 REVIZUIT: C.M.L.

Obiectiv:

S-au finalizat şi semnat toate secţiunile relevante ale programului de audit?


Au fost semnate toate documentelor de lucru şi au fost datate de persoana care le-a
întocmit?
Au fost toate documentele de lucru corect referenţiate?
Prezintă situaţiile principalelor cifre comparative?
Documentele de lucru conţin analize şi sinteze care să probeze fiecare element din
bilanţ?
Au fost analizate toate sumele necesare din contul de profit şi pierdere?

Activitate desfasurata:

Conform politicii proprii de control al calitatii, responsabilul de misiune trebuie sa verifice daca:
 S-au finalizat şi semnat toate secţiunile relevante ale programului de audit?
 Au fost semnate toate documentelor de lucru şi au fost datate de persoana care
le-a întocmit?
 Au fost toate documentele de lucru corect referenţiate?
 Prezintă situaţiile principale cifre comparative?
 Documentele de lucru conţin analize şi sinteze care să probeze fiecare element
din bilanţ?
 Au fost analizate toate sumele necesare din contul de profit şi pierdere?

Rezultat:

Toate documentele de lucru au fost revizuite si corect intocmite, fiind semnate de responsabilul
de misiune.

Concluzie:

Documentarea dosarului de audit sustine opinia.

BARLAD INTOCMIT: NISTOR ANCA ELENA


25.02.2017 REVIZUIT: COSTEA MIHAI LUCIAN