Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT

Șef departament Armeanic Alexandru


conf. univ., dr. Armeanic Alexandru
_________________________

Planul calendaristic de elaborare a tezei de licență

(numele şi prenumele studentului)


Tema tezei ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Etapele elaborării și prezentării tezei:
Termenul de realizare
Nr. Etapele PLAN REALIZAT
(data limită) (data realizării)

1. Studierea surselor bibliografice permanent

2. Stabilirea obiectivelor
08.12.2018

3. Aprobarea planului tezei 18.12.2018


4. Elaborarea și prezentarea capitolului I 15.03.2019
5. Elaborarea și prezentarea capitolului II 05.04.2019
6. Elaborarea și prezentarea capitolului III 03.05.2019
Prezentarea variantei finale a tezei 10.05.2019
7.
coordonatorului
Acceptul coordonatorului pentru plasarea 17.05.2019
8. tezei în Sistemul Antiplagiat și
prezentarea la departament
9. Predarea tezei în original la departament 20.05.2019
Plasarea tezei, în format electronic, în 20.05.2019
10.
Repozitoriu ASEM

Subsemnatul(a), îmi asum responsabilitatea să realizez toate activitățile planificate


în cadrul elaborării tezei de licență în termenii specificați mai sus. În cazul
nerespectării termenilor nu voi pretinde a fi admis(ă) la susținerea tezei de licență în
cadrul Comisiei.

Data ___________
Student _______________
Conducător științific .________________________________