Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE

UNITATE DE ÎNVĂŢARE: RELIGIILE LUMII – RELIGII ORIENTALE

Identificaţi răspunsul corect la următoarele întrebări şi încercuiţi-l.

1. Hinduismul mai este cunoscut şi sub denumirea de :


a) budism; b) brahmanism; c) nu are o altă denumire; d) confucianism;

2. Cele mai vechi texte sacre hinduse sunt:


a) scrierile Brahmanas; b) scrierile sutra; c) scrierile Veda; d) scrierile şastra;

3. Principalele trei zeităţi ale hinduismului (Trimurti) sunt:


a) Veda , Brahmanas, Upanişade; b) Brahma , Krişna , Şiva; c) Buddha , Brahma , Vişnu; d) Brahma , Şiva , Vişnu;

4. Care perioadă a hinduismului este cunoscută ca un cult al naturii?


a) Hinduismul vedic; b) Hinduismul brahmanic; c) Hinduismul medieval; d) Hinduismul modern;

5. În perioada hinduismului brahmanic societatea hindusă era împărţită în:


a) 4 caste ordonate ierarhic; b) 3 caste ordonate ierarhic; c) 5 caste ordonare ierarhic; d) 2 caste ordonate ierarhic;

6. În Hinduism, brahmanii sunt:


a) domnitori; b) negustori; c) preoţi; d) servitori;

7. Fluviul sacru al hinduşilor este:


a) Hindu; b) Gangele; c) Brahmaputra; d) Indus;

8. Samsara înseamnă:
a) legea faptei; b) stare de fericire veşnică; c) reîncarnare; d) intrare în nirvana;

9. Karma înseamnă:
a) naştere-moarte-renaştere; b) legea faptei; c) eliberarea din ciclul reîncarnărilor; d) suflet;

10. Budismul a aparut în sec. VII – VI î. d. Hr., având ca întemeietor pe :


a) Mahatma Ghandi; b) Mahomed; c) nu a avut întemeietor; d) Siddhartha Gautama;

11. Principalele izvoare ale religiei budiste sunt:


a) scrierile Veda; b) scrierile sutra şi şastra; c) scrierile Brahmanas; d) scrierile şastra;

12. Cuvântul Buddha înseamnă:


a) inteligent; b) iluminat; c) înţelept; d) ascet;

13. Prinţul Siddhartha Gautama s-a născut într-o familie princiară făcând parte din casta:
a) a treia; b) a patra; c) a doua; d) prima;

14. Învăţătura budistă se bazează pe 4 principii fundamentale. Unul dintre acestea este:
a) adevărul despre durere; b) adevărul despre cugetare; c) adevărul despre călugarii budişti; d) adevărul despre Buddha;

15. De-a lungul timpului în budism au apărut numeroase şcoli şi secte care s-au sructurat în mai multe ramuri. Care din ramurile de
mai jos a fost numită şi Marele Vehicul:
a) Hinayana; b) Mahayana; c) Tantrayana; d) Vajrayana;

16. În budism la înlăturarea suferinţelor se ajunge pe un drum parcurs prin:


a) 6 căi; b) 4 căi; c) 7 căi; d) 8 căi;

17. Ca şi în hinduism, în budism regăsim învăţăturile despre:


a) karma şi samsara; b) zei; c) unicul Dumnezeu; d) jertfele de animale;

18. Învăţătura budistă spune că nirvana este:


a) starea de cugetare; b) starea de contemplaţie; c) starea de fericire veşnică; d) starea de meditaţie;

NOTĂ: Toate întrebările sunt obligatorii.


Fiecare răspuns corect este notat cu 5 puncte: 18 x 5 = 90 de puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu.